Search for books in swedish libraries by taking a photo of isbn barcode.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
css
example-barcodes
img
js
readme-img
resources
.gitignore
apple-touch-icon.png
favicon.ico
index.html
katalogoversikt.html
katalogoversikt.md
manifest.json
readme.html
readme.md

readme.md

Boksök

En app för att via isbn hitta närmaste bibliotek som har boken du söker. Du kan söka genom att manuellt mata in ett isbn eller fota isbn-barcode:n. Appen söker efter boken i libriskatalogen (http://libris.kb.se/) och efter bibliotek i biblioteksdatabasen (http://biblioteksdatabasen.libris.kb.se). Sökresultatet presenteras på en karta. Därefter kan du enkelt välja bibliotek och klicka dig vidare till den lokala bibliotekskatalogen för detaljerad information om utlåningsstatus med mera.

Starta appen

Gå in på https://apps.litemerafrukt.se/boksak/ för att starta appen. Appen är anpassad för att installeras på hemskärmen på iOS samt på Android med Chrome eller Opera.

Användning

Ikoner

kamera

Klicka kameran för att fota en isbn barcode, alternativt ladda ett redan taget foto. Efter detta avkodar appen barcod:en i bilden och lägger isbn i sökfältet.

Om appen har problem att läsa barcod:en så prova med att vrida telefonen så att du får lite vinkel till linjerna i barcode:en när du fotar. Dvs någonstans mellan porträtt och landskapsbild. Då kan appen ha lättre att avkoda bilden.

Det går också att skriva in isbn för hand i sökfältet.

sök

När du har ett isbn i sökfältet genom manuell inmatning eller foto trycker du bara sök för att få upp bibliotek på kartan.

bibliotek

Biblioteksikonen visar ett bibliotek som har boken. Klicka ikonen för att få upp namn på biblioteket samt länk till den lokala bibliotekskatalogen.

användarer

Markering av din position på kartan.

bibliotekslistning

Klicka biblioteksknappen för att få upp en lista på alla bibliotek som har boken. Listan är sorterad på avstånd ifrån dig.

boklista

Klicka bokknappen för att få upp en lista på de böcker som sökningen på isbn returnerade. I nästan alla fall returnerar sökningen bara en bok men undantagsvis är två eller fler böcker sorterade under samma isbn.

När du valt en ny bok söker appen rätt på de bibliotek som har den nya boken och presenterar dessa på kartan.

historia

Under knappen med det återvändande förstoringsglaset finns dina tio senaste sökningar sparade om du skulle vilja upprepa en tidigare sökning.

Screenshot

Så här kan det se ut:

example-screen