Kodkurs
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
build
.gitignore
.htaccess
README.md

README.md

kodkurs

Hej och välkommen till kodkurs!

Kodkurs blev till för att Victoria ville kunna fortsätta hjälpa människor att testa på och komma igång med programmering utan att behöva närvara och uprepa samma sak igen och igen. En person hinner bara träffa så många människor under sin livstid. Du kan fortfarande träffa Victoria i Uppsala genom meetupgruppen Women coding Uppsala, där nya deltagare som aldrig kodat förut kan komma igång med hjälp av kodkurs.se.

Drömmen är att det finns en omfattande resursbank på svenska för alla som vill testa på och vidareutveckla sina kunskaper inom programmering, oavsett om det gäller hemsidebyggande, styra små robotar eller andra lösningar.

Det handlar om att tillgängliggöra kunskap. Särskilt viktigt när det gäller kompetens kring att publicera och skapa på webben eftersom det idag är ett så relevant verktyg för kommunikation. Ytterligare en dröm är att fler människor med olika bakgrund och drömmar kommer åt och förstår de digitala verktyg som finns för att skapa lösningar som hjälper fler i många olika faser i livet.

Allt material i denna kodbas är fritt att använda i andra sammanhang. Du behöver inte uttryckligen ange att det är härifrån det kommer, även om det uppskattas såklart. LICENS: CC0 (Creative commons 0), om det inte uttryckligen står något annat intill enskilt material.

Vill du hjälpa till?

  • Skapa tekniskt innehåll! Skriv guider eller förbättra material som redan finns.
  • Fixa stavfel
  • Skapa upp opengraph-material
  • Strukturera upp filer i images-mappen
  • Leta efter trasiga länkar
  • Optimera bilder

Denna kodbas kan när som helst flyttas, så om du hjälpt till och vill att det ska finnas med i historiken se då till att lägga till en kommentar på humans.txt ! :)

Struktur

Strukturen är översikt -> översikt -> översikt... tills du kommer till något du vill berätta om utan att dela upp det i delar, då är det helt enkelt en vanlig sida med text. Material som är väldigt långt kan delas in i avsnitt - exempel Bunko elixir... Ingenting är hugget i sten men försök följa den struktur som finns eller föreslå en annan, men chilla om du inte får som du vill. Minimera komplexitet är viktigt för detta projekt.

Även material som börjar som en enkel punktlista är av värde! Allt material utvecklas lite i taget och även om du lägger till något som känns otillräckligt så möjliggör du för någon annan att lära sig och hjälpa till genom att putsa på och förbättra det som finns.

// Victoria