GreaseMonkey userscript - Filtreerib ainult uute postitustega foorumid ja threadid lemmikute lehel. Eks tegelikult oleks asi gistina vist mõtekam.
JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README
hv-newfavfilter.user.js