Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Wykresy Gantt'a dla terminarza #903

Open
beskidmedia opened this issue Sep 14, 2016 · 1 comment
Open

Wykresy Gantt'a dla terminarza #903

beskidmedia opened this issue Sep 14, 2016 · 1 comment

Comments

@beskidmedia
Copy link

@beskidmedia beskidmedia commented Sep 14, 2016

Fajnie jakby dało się wyświetlić graficznie terminarz. Widać byłoby gdzie są wolne terminy

@interduo

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

@interduo interduo commented Sep 28, 2016

Ja też mam trudności z wyszukaniem wolnych wolnych serwisantów/czasu przy dodawaniu zadań do terminarza.

Sytuacja np:
Klient A zgłosił zadanie1 na godzinę 15, przewidywany czasem trwania zadania na 2h
Klient B zgłosił zadanie2 na godzinę 9, serwisanci określili przewidywany czas trwania zadania na 3h dla jednej osoby.
Klient C zgłosił zadanie3 na godzinę 9, czas trwania na 4h
w międzyczasie pojawiło się jeszcze 6 różnych krótkich i długich zgłoszeń.

Ciężko przypisać zadanie w zatłoczony dzień nie wiedząc kiedy dany pracownik ma chwilę wolnego.
A z zapachanego terminarza na prawdę ciężko to wywnioskować, żeby jeszcze logistycznie to ogarnąć i nie palić paliwa na darmo. A i miłym zwyczajem jest też przy przyjmowaniu zgłoszenia podawać planowany czas jego realizacji co jest aktualnie ciężkie.

Wyobrażam sobie tabelkę pracownika w której: kolumny/wiersze to pracownicy, a wiersze/kolumny to czas wyrażony w kratkach co kwadrans, same komórki przypisane mają natomiast wartość 'typu zdarzenia' i ewentualnie numer helpdeskowy jeśli #847 doszedł by do skutku i lokalizację.

Czyli np. w komórce mamy
#10001
instalacja
ulica/miasto.

Do tego przydałaby się możliwość kliknięcia w wolne komórki przy dodawaniu zgłoszenia i rezerwując przez dany termin u kilku pracowników.

Dzięki temu można również rzucić okiem i zobaczyć czy np nie można zamienić zadań u danych serwisantów z powodów logistycznych.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
2 participants
You can’t perform that action at this time.