Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Zakładka "Konta klienta" - "Konta VoIP" --> "Konta Klienta" #906

Open
interduo opened this issue Sep 15, 2016 · 5 comments
Open

Zakładka "Konta klienta" - "Konta VoIP" --> "Konta Klienta" #906

interduo opened this issue Sep 15, 2016 · 5 comments

Comments

@interduo
Copy link
Contributor

@interduo interduo commented Sep 15, 2016

"Konta VoIP" --> "Konta Klienta"

Moim zdaniem przydałoby się uogólnić tą zakładkę bardziej:

Widziałbym tam:

  • konta VoIP,
  • konta do sharedhostingu,
  • konta do VPS,
  • konta pocztowe,
  • konta usług dodatkowych typu serwer plików, owncloud,
  • konta administracyjne do CMS'ów,
  • można przenieść szczegóły konta w userpanel'a ID/PIN
  • PINy do kart SIM i ich numery PUK

Żeby się nie myliły zakładki w GUI można by zamienić:
np. "Konto Klienta" --> "Bilans Finansowy Klienta" lub np. "Konto Klienta" --> "Bilans Klienta".

@chilek

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@chilek chilek commented Sep 15, 2016

@interduo: ale to może część wizji już realizuje i podsyłaj pull requesty? ;-)

@interduo

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@interduo interduo commented Sep 15, 2016

Fajnie, że na tą sprawę tak samo patrzymy, strzel więc kciuka posta wyżej. Na tą chwilę czuję się za miękki w uszach w PHP. Ogarnąłęm dopiero jakotako GIT'a. Popodsyłam na pewno trochę pulli do 'backend-scripts'.

Jak byś znalazł chwilę wolnego napisz jeszcze wszystkie swoje wizje w postaci issue z chęcią poczytam co Ci siedzi w głowie. Dzięki temu będzie ustalony jako taka ścieżka rozwoju i będziemy wiedzieli czego się spodziewać.

@chilek

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@chilek chilek commented Sep 15, 2016

@interduo: za dużo tego jest - lepiej robić niż opisywać co po głowie chodzi. A w ramach LMS Plus obecnie przypisane issues czekają w pierwszej kolejności do realizacji.

Poza tym mam już praktycznie opracowany mechanizm własny do jqueryui pozwalający na drag&drop wierszy tabelek między kilkoma tabelkami. Przyda się przy wszelkiej maści zarządzanie wizualne choćby grupowe przerzucanie klientów do grupy klientów, etc.

@chilek

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@chilek chilek commented Dec 21, 2018

Proponuję jeszcze zaimplementować w LMS odpowiednik ownCloud/nextCloud ;-)

@interduo

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@interduo interduo commented Dec 24, 2018

Jeśli chodzi o samą ewidencję tych kont - jak najbardziej się przyda.

Owncloud ma API, także pewnie dałoby radę ogarnąć dodawanie/usuwanie kont. Nie ma sensu wynajdywać koło od nowa, lepiej integrować z istniejącymi kołami.

chilek added a commit that referenced this issue Oct 25, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 25, 2019
…o override default currency determined from language settings (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 25, 2019
…o override default currency determined from language settings (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 26, 2019
…o override default currency determined from language settings (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 26, 2019
…ue() which uses NBP API (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 26, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 26, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 26, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
#906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
… support (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
…p (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
… payments only in default currency (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
…ty function for convenience (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 27, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 28, 2019
… shown in invoice currency (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 28, 2019
…(LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 28, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 28, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 28, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 28, 2019
…ave earlier estimated value during issue with future cdate and sdate (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 29, 2019
…uotes/currencyvalues/g (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 29, 2019
…ave earlier estimated value during cash record creation (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 29, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 29, 2019
…, credit notes, debit notes and receipts have currency and currency value updated (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 29, 2019
…, credit notes, debit notes and receipts have currency and currency value updated (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 29, 2019
…lance list (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 30, 2019
chilek added a commit that referenced this issue Oct 30, 2019
…ariff() and AddInvoice() (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 31, 2019
#906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 31, 2019
#906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 31, 2019
#906)
chilek added a commit that referenced this issue Oct 31, 2019
#906)
chilek added a commit that referenced this issue Nov 5, 2019
…ate (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Nov 6, 2019
…ncy invoices in JPK-FA (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Nov 6, 2019
…ncy invoices in JPK-FA (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Nov 7, 2019
…n in tariff add (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Nov 19, 2019
…n in receipt add (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Nov 21, 2019
…e receivables (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Nov 21, 2019
…e receivables - customer print report (LMS+ #906)
chilek added a commit that referenced this issue Dec 19, 2019
…s (LMS+ #906)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
2 participants
You can’t perform that action at this time.