Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Drukowanie faktury bez druczka przelewu #952

Open
frychlich opened this issue Oct 7, 2016 · 4 comments
Open

Drukowanie faktury bez druczka przelewu #952

frychlich opened this issue Oct 7, 2016 · 4 comments

Comments

@frychlich
Copy link

@frychlich frychlich commented Oct 7, 2016

Proponuję dorobić do LMS-UI dwie opcje:

  1. globalna - drukowanie/nie drukowanie druku przelewu dla Firm
  2. per klient - zaznaczana w karcie klienta czy ma drukować druczek danemu klientowi
@interduo

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

@interduo interduo commented Oct 7, 2016

A może trochę inne podejście:

Różne szablony dla faktur:
#852

Robisz dwa szablony jeden z druczkiem drugi bez, przy wystawieniu faktury decydujesz którego szablonu użyć. Dzięki temu możesz jeszcze głebiej personalizować fakturę.

Ad 1. Domyślny szablon 'bez druczka'
Ad 2. Dodał warunek, żeby przy drukowaniu rozliczonej faktury nie drukować druczka wpłaty - szablon 'bez druczka'.

@chilek

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@chilek chilek commented Oct 7, 2016

Czy możecie mi wyjaśnić jaki to w ogóle ma cel poza dodawaniem sobie dodatkowej roboty? :)
Czyżby któryś "inteligentny inaczej" księgowy wymyślił, że np dla płatności gotówką nie może być druku przelewu? :)

@frychlich

This comment has been minimized.

Copy link
Author

@frychlich frychlich commented Oct 7, 2016

Nam firmy marudzą, że nie chcą tego druczka na fakturze, bo wolą tam sobie robić dekretację.
Jak mam firmę, która ma na fakturze więcej pozycji to druczek i tak ląduje na drugiej stronie,
którą możemy wyrzucić do kosza, a po co ja drukować.

@interduo

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

@interduo interduo commented Oct 7, 2016

Ja po prostu nie chcę marnować kolorowego tonera. Faktury dostarczane osobiście zawsze drukujemy w kolorze.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
3 participants
You can’t perform that action at this time.