New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Adds CI server support #621

Closed
wants to merge 15 commits into
base: master
from

Conversation

Projects
None yet
3 participants
@maciejlew
Contributor

maciejlew commented Feb 13, 2016

Dodaje wsparcie dla uruchomienia serwera CI Jenkins. Poprawia kilka błędów uniemożliwiających uruchomienie Jenkinsa. Opis instalacji i konfiguracji Jenkinsa opiszę w osobnym wątku.

@maciejlew

This comment has been minimized.

Contributor

maciejlew commented Feb 13, 2016

Opisałem proces instalacji i konfiguracji serwera CI: http://lion.net.pl/2016/02/13/konfiguracja-serwera-ci-dla-lms.html

@paszczus

This comment has been minimized.

Contributor

paszczus commented Feb 13, 2016

Ja się tak tylko wtrącę. Takie rozwiązanie jest używane np. przez @librenms z powodzeniem i integracją Jenkins z Github - https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/GitHub+Plugin

@maciejlew

This comment has been minimized.

Contributor

maciejlew commented Feb 15, 2016

No fajny plugin, nie używałem wcześniej. Może w następnym kroku to wprowadzimy.

@chilek

This comment has been minimized.

Collaborator

chilek commented Feb 15, 2016

Zrobiłem merge smarty-3.1.29 z master, więc za niedługo pójdzie merge tego pull request-a.

@chilek

This comment has been minimized.

Collaborator

chilek commented Feb 16, 2016

Przejrzałem zmiany z pull requesta - wymieszane są modyfikacje nie związane ze sobą.
Może puścić oddzielnymi pull requestami logicznie podzielone zmiany?

@maciejlew

This comment has been minimized.

Contributor

maciejlew commented Feb 16, 2016

Wszystkie (no może poza htaccess) te zmiany były związane z problemami na jakie natrafiłem podczas uruchamiania serwera CI. Np sypał się przy ponownym definiowaniu stałych, przy błędach składniowych, przy odwoływaniu się do zmiennej $_SERVER itp, przy wyszukiwaniu nieistniejącego lms.ini itd.

@maciejlew

This comment has been minimized.

Contributor

maciejlew commented May 24, 2016

Będzie coś z tego czy zamknąć?

@chilek

This comment has been minimized.

Collaborator

chilek commented May 26, 2016

Przejrzałem zmiany z pull requesta - wymieszane są modyfikacje nie związane ze sobą.
Może puścić oddzielnymi pull requestami logicznie podzielone zmiany?

@maciejlew maciejlew closed this Jul 27, 2016

chilek added a commit that referenced this pull request Sep 6, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment