CMS in mvc asp.net (c#)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
DataAccess
LofovaChyse
NetBuilder
packages
.gitignore
LofovaChyse.sln
README.md
dbdump.sql

README.md

Lofova chýše

ASP.NET - MVC / Razor / NHIbernate / Bootstrap / JQuery / SignalR / AnimateCSS / SWAL / Prism / UnicornButtons / Modernizr / TippyJS


Open source board bulletin project. Descendant of svobodneForum.eu

ETA1: Q1 of 2018

Postup verze 1.0-PDEV v obrázcích zde
Design dokument: https://docs.google.com/document/d/18cH6fJm2VhxDgQn9-nKaSf13YwZSgx2XhHrFYrW4Y_o/edit#

Hotové funkce:

 • Příspěvky
  • Render
  • Prémium
  • Kategorie a neomezené subkategorie
  • Ocenění pro příspěvky (cena moderátora / komunitní volba..) - stuhy
  • Přidat
  • Upravit
  • Smazat
  • Verzování + návrhy na úpravy příspěvků
  • Náhled
  • Detail
   • AJAX
   • Synchronní
  • Komentáře
   • Reakce na komentáře (Hezky napsáno / Dobrá pointa / Souhlasím)
   • Náhled uživatele při najetí myší na jméno
   • Odpovědi na komentáře
   • Upravit
   • Smazat
   • Možnost skrýt/zobrazit odpovědi na komentáře
 • Uživatelé
  • Přihlášení + registrace
  • Odhlášení
  • Role
   • Jeden uživatel může mít více rolí
   • Role může mít omezenou dobu trvání
  • Profil
   • Uvítací text
   • Profilový obrázek
   • Ocenění
   • Nálada / nabídky práce (ajax)
   • Komunitní projekty
   • Koníčky, vzdělání, literatura, hudba, filmy (custom fields)
   • Nastavení viditelných informací
  • Zeď
  • Ban
  • Xp, Level, Úroveň přístupu, Reputace, Obliba tvorby
 • Úrovně přístupu, autentifikace
 • AJAX validace + WYSIWYG editor (sbohem bb)
 • Linkování k databázi
 • DaoModel
 • MasterPage + partialní layouty
 • Lazy loading
 • Cachování výsledků dotazů z databáze
 • Notifikace
  • Možnost odměny při potvrzení notifikace
  • AJAX
 • ACP
 • Ukládání obrázků na server, automatický resize
 • Paginace
  • AJAX
  • Synchronní
 • Vyhledávání
  • Fulltext
  • Kategorie
  • Autocomplete
 • Hodnocení
  • "To se mi líbí"
   • AJAX
 • Menu autorouting
 • Hlavní zeď aktivity, automaticky generované (novinky)
 • Vouchery / dárkové poukazy
 • Instantní chat WIP

Lokální setup:

Prerekvizity:

 • Visual Studio 2017
 • Sql Server 17.4+

Naklonovat lokálně projekt
Připojení k databázi

 • Otevřít Sql server
 • Připojení:
  • Server type: Database engine
  • Server name: [jméno-tvého-desktopu]
  • Auth: Win auth
 • Connect
 • V horní liště: File -> Open -> File -> dbdump.sql
 • Nová databáze
 • Na prvním řádku v otevřeném dumpu změnit hodnotu [Use] na název nové databáze
 • Execute

Připojení k db - VS

 • Projekt LofovaChýše -> hibernate.cfg.xml (třetí soubor odzdola) -> nahradit hodnotu [Data Source] na řádku 6 názvem serveru (desktop name)

Projekt by měl jít zkompilovat s tím, že se připojí k lokální db.