Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
398 lines (397 sloc) 17.1 KB
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<archive type="com.apple.InterfaceBuilder3.CocoaTouch.XIB" version="7.10">
<data>
<int key="IBDocument.SystemTarget">1056</int>
<string key="IBDocument.SystemVersion">10J567</string>
<string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">823</string>
<string key="IBDocument.AppKitVersion">1038.35</string>
<string key="IBDocument.HIToolboxVersion">462.00</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginVersions">
<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<string key="NS.object.0">132</string>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="IBDocument.EditedObjectIDs">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<integer value="6"/>
</object>
<object class="NSArray" key="IBDocument.PluginDependencies">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.Metadata">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys" id="0">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
</object>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="IBDocument.RootObjects" id="1000">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBProxyObject" id="372490531">
<string key="IBProxiedObjectIdentifier">IBFilesOwner</string>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
</object>
<object class="IBProxyObject" id="843779117">
<string key="IBProxiedObjectIdentifier">IBFirstResponder</string>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
</object>
<object class="IBUISearchDisplayController" id="351541326">
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
</object>
<object class="IBUIView" id="774585933">
<reference key="NSNextResponder"/>
<int key="NSvFlags">274</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBUIImageView" id="771433784">
<reference key="NSNextResponder" ref="774585933"/>
<int key="NSvFlags">293</int>
<string key="NSFrame">{{0, 44}, {320, 416}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="774585933"/>
<int key="IBUIContentMode">5</int>
<bool key="IBUIUserInteractionEnabled">NO</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<object class="NSCustomResource" key="IBUIImage">
<string key="NSClassName">NSImage</string>
<string key="NSResourceName">Images/BackgroundMainWithLogo.png</string>
</object>
</object>
<object class="IBUITableView" id="723877142">
<reference key="NSNextResponder" ref="774585933"/>
<int key="NSvFlags">274</int>
<string key="NSFrame">{{0, 44}, {320, 416}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="774585933"/>
<object class="NSColor" key="IBUIBackgroundColor">
<int key="NSColorSpace">3</int>
<bytes key="NSWhite">MC4zMzMzMzMzMzMzAA</bytes>
</object>
<bool key="IBUIOpaque">NO</bool>
<bool key="IBUIClipsSubviews">YES</bool>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<bool key="IBUIPagingEnabled">YES</bool>
<bool key="IBUIShowsHorizontalScrollIndicator">NO</bool>
<int key="IBUISectionIndexMinimumDisplayRowCount">0</int>
<bool key="IBUIShowsSelectionImmediatelyOnTouchBegin">YES</bool>
<float key="IBUIRowHeight">44</float>
<float key="IBUISectionHeaderHeight">22</float>
<float key="IBUISectionFooterHeight">22</float>
</object>
<object class="IBUISearchBar" id="434102447">
<reference key="NSNextResponder" ref="774585933"/>
<int key="NSvFlags">290</int>
<string key="NSFrameSize">{320, 44}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="774585933"/>
<object class="NSColor" key="IBUIBackgroundColor">
<int key="NSColorSpace">3</int>
<bytes key="NSWhite">MQA</bytes>
</object>
<int key="IBUIContentMode">3</int>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<string key="IBText"/>
<string key="IBPrompt"/>
<string key="IBPlaceholder">Pesquisa</string>
<object class="IBUITextInputTraits" key="IBTextInputTraits">
<int key="IBUIAutocorrectionType">1</int>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
</object>
<object class="NSArray" key="IBScopeButtonTitles">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>Prefixo</string>
<string>Sufixo</string>
</object>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{320, 460}</string>
<reference key="NSSuperview"/>
<object class="NSColor" key="IBUIBackgroundColor">
<int key="NSColorSpace">10</int>
<object class="NSImage" key="NSImage">
<int key="NSImageFlags">549453824</int>
<string key="NSSize">{84, 1}</string>
<object class="NSMutableArray" key="NSReps">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<integer value="0"/>
<object class="NSBitmapImageRep">
<object class="NSData" key="NSTIFFRepresentation">
<bytes key="NS.bytes">TU0AKgAAAVjFzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/
y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/
xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/
xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/
xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNT/xczS/8vS2P/L0tj/xczU/8XM1P/FzNT/
xczU/8XM0v/L0tj/y9LY/8XM1P/FzNT/xczU/8XM1P/FzNL/y9LY/8vS2P8ADQEAAAMAAAABAFQAAAEB
AAMAAAABAAEAAAECAAMAAAAEAAAB+gEDAAMAAAABAAEAAAEGAAMAAAABAAIAAAERAAQAAAABAAAACAES
AAMAAAABAAEAAAEVAAMAAAABAAQAAAEWAAMAAAABAAEAAAEXAAQAAAABAAABUAEcAAMAAAABAAEAAAFS
AAMAAAABAAEAAAFTAAMAAAAEAAACAgAAAAAACAAIAAgACAABAAEAAQABA</bytes>
</object>
</object>
</object>
</object>
<object class="NSColor" key="NSColor">
<int key="NSColorSpace">3</int>
<bytes key="NSWhite">MCAwAA</bytes>
</object>
</object>
<string key="IBUIColorCocoaTouchKeyPath">groupTableViewBackgroundColor</string>
</object>
<bool key="IBUIClearsContextBeforeDrawing">NO</bool>
<int key="IBUIContentMode">5</int>
<object class="IBUISimulatedStatusBarMetrics" key="IBUISimulatedStatusBarMetrics"/>
<string key="targetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
</object>
</object>
<object class="IBObjectContainer" key="IBDocument.Objects">
<object class="NSMutableArray" key="connectionRecords">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">view</string>
<reference key="source" ref="372490531"/>
<reference key="destination" ref="774585933"/>
</object>
<int key="connectionID">7</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">searchContentsController</string>
<reference key="source" ref="351541326"/>
<reference key="destination" ref="372490531"/>
</object>
<int key="connectionID">24</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">searchResultsDataSource</string>
<reference key="source" ref="351541326"/>
<reference key="destination" ref="372490531"/>
</object>
<int key="connectionID">25</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">searchResultsDelegate</string>
<reference key="source" ref="351541326"/>
<reference key="destination" ref="372490531"/>
</object>
<int key="connectionID">26</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">delegate</string>
<reference key="source" ref="351541326"/>
<reference key="destination" ref="372490531"/>
</object>
<int key="connectionID">27</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">dataSource</string>
<reference key="source" ref="723877142"/>
<reference key="destination" ref="372490531"/>
</object>
<int key="connectionID">31</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">delegate</string>
<reference key="source" ref="723877142"/>
<reference key="destination" ref="372490531"/>
</object>
<int key="connectionID">33</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">searchBar</string>
<reference key="source" ref="351541326"/>
<reference key="destination" ref="434102447"/>
</object>
<int key="connectionID">37</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">searchDisplayController</string>
<reference key="source" ref="372490531"/>
<reference key="destination" ref="351541326"/>
</object>
<int key="connectionID">38</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">searchResultsTable</string>
<reference key="source" ref="372490531"/>
<reference key="destination" ref="723877142"/>
</object>
<int key="connectionID">39</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBCocoaTouchOutletConnection" key="connection">
<string key="label">delegate</string>
<reference key="source" ref="434102447"/>
<reference key="destination" ref="372490531"/>
</object>
<int key="connectionID">40</int>
</object>
</object>
<object class="IBMutableOrderedSet" key="objectRecords">
<object class="NSArray" key="orderedObjects">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">0</int>
<reference key="object" ref="0"/>
<reference key="children" ref="1000"/>
<nil key="parent"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">-1</int>
<reference key="object" ref="372490531"/>
<reference key="parent" ref="0"/>
<string key="objectName">File's Owner</string>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">-2</int>
<reference key="object" ref="843779117"/>
<reference key="parent" ref="0"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">6</int>
<reference key="object" ref="774585933"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="723877142"/>
<reference ref="434102447"/>
<reference ref="771433784"/>
</object>
<reference key="parent" ref="0"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">19</int>
<reference key="object" ref="723877142"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
</object>
<reference key="parent" ref="774585933"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">21</int>
<reference key="object" ref="351541326"/>
<reference key="parent" ref="0"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">20</int>
<reference key="object" ref="434102447"/>
<reference key="parent" ref="774585933"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">41</int>
<reference key="object" ref="771433784"/>
<reference key="parent" ref="774585933"/>
</object>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="flattenedProperties">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>-1.CustomClassName</string>
<string>-2.CustomClassName</string>
<string>19.IBPluginDependency</string>
<string>19.IBViewBoundsToFrameTransform</string>
<string>20.IBPluginDependency</string>
<string>20.IBViewBoundsToFrameTransform</string>
<string>41.IBPluginDependency</string>
<string>41.IBViewBoundsToFrameTransform</string>
<string>6.IBEditorWindowLastContentRect</string>
<string>6.IBPluginDependency</string>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>RootController</string>
<string>UIResponder</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<object class="NSAffineTransform">
<bytes key="NSTransformStruct">P4AAAL+AAAAAAAAAw+UAAA</bytes>
</object>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<object class="NSAffineTransform">
<bytes key="NSTransformStruct">P4AAAL+AAAAAAAAAwigAAA</bytes>
</object>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
<object class="NSAffineTransform">
<bytes key="NSTransformStruct">AQAAAABCMAAAA</bytes>
</object>
<string>{{335, 153}, {320, 480}}</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.IBCocoaTouchPlugin</string>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="unlocalizedProperties">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference key="dict.sortedKeys" ref="0"/>
<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
</object>
</object>
<nil key="activeLocalization"/>
<object class="NSMutableDictionary" key="localizations">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference key="dict.sortedKeys" ref="0"/>
<object class="NSMutableArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
</object>
</object>
<nil key="sourceID"/>
<int key="maxID">41</int>
</object>
<object class="IBClassDescriber" key="IBDocument.Classes">
<object class="NSMutableArray" key="referencedPartialClassDescriptions">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBPartialClassDescription">
<string key="className">RootController</string>
<string key="superclassName">UIViewController</string>
<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
<string key="majorKey">IBUserSource</string>
<string key="minorKey"/>
</object>
</object>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="referencedPartialClassDescriptionsV3.1+">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBPartialClassDescription">
<string key="className">RootController</string>
<string key="superclassName">UIViewController</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="outlets">
<string key="NS.key.0">searchResultsTable</string>
<string key="NS.object.0">UITableView</string>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="toOneOutletInfosByName">
<string key="NS.key.0">searchResultsTable</string>
<object class="IBToOneOutletInfo" key="NS.object.0">
<string key="name">searchResultsTable</string>
<string key="candidateClassName">UITableView</string>
</object>
</object>
<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
<string key="majorKey">IBDocumentRelativeSource</string>
<string key="minorKey">../../../../Goblin/Documents/Projects/DicionarioAberto/Classes/RootController.h</string>
</object>
</object>
</object>
</object>
<int key="IBDocument.localizationMode">0</int>
<string key="IBDocument.TargetRuntimeIdentifier">IBCocoaTouchFramework</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginDeclaredDevelopmentDependencies">
<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaTouchPlugin.InterfaceBuilder3</string>
<integer value="3100" key="NS.object.0"/>
</object>
<bool key="IBDocument.PluginDeclaredDependenciesTrackSystemTargetVersion">YES</bool>
<string key="IBDocument.LastKnownRelativeProjectPath">DicionarioAberto.xcodeproj</string>
<int key="IBDocument.defaultPropertyAccessControl">3</int>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.LastKnownImageSizes">
<string key="NS.key.0">Images/BackgroundMainWithLogo.png</string>
<string key="NS.object.0">{16, 16}</string>
</object>
<string key="IBCocoaTouchPluginVersion">132</string>
</data>
</archive>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.