Permalink
Browse files

Localisation updates from http://translatewiki.net.

  • Loading branch information...
1 parent fb51815 commit 3250e6994985394b5bbfba5a88dde61d8d1b4d29 @siebrand siebrand committed Nov 7, 2012
View
28 django/locale/ast/helppages.yaml
@@ -0,0 +1,28 @@
+# Messages for Asturian (asturianu)
+# Exported from translatewiki.net
+# Export driver: syck-pecl
+# Author: Xuacu
+about:
+ cycling: Esti mapa amuesa rutes ciclistes marcaes per tou el mundu.
+ hiking: Esti mapa amuesa rutes d'escursionismu marcaes per tou el mundu.
+ mtb: Esti mapa amuesa rutes de bici de monte marcaes per tou el mundu.
+ osm: "Ta basáu nos datos del proyeutu [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org) (OSM).\nOSM ye un mapamundi editable llibremente onde cualquiera pue\nparticipar. Esto significa que de nenguna manera ta completu,\npero tamién significa que tu pues collaborar amestando rutes\nnueves y corrixendo errores nes esistentes. Pa saber más\nsobro OpenStreetMap, mira la \n[Guía del principiante](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide)"
+ skating: Esti mapa amuesa rutes en patinos marcaes per tou el mundu.
+ title: Tocante al mapa
+acknowledgements:
+ text: "Tolos datos de los mapes los proporcionen \n[OpenStreetMap y collaboradores](http://www.openstreetmap.org) y se distribuyen baxo una llicencia ODBL. El mapa base tamién ye cortesía d'OSM y ta disponible baxo llicencia CC BY-SA 2.0. Pa más información, visita la [páxina de drechos d'autor d'OSM](http://www.openstreetmap.org/copyright).\n\nLa capa de relieve vien del guapu [Hike & Bike Map](http://hikebikemap.de)\ny se basa nel conxuntu de datos de dominiu públicu NASA SRTM3 v2.\n\nLes traducciones d'esti sitiu les proporcionen [translatewiki.net y collaboradores](http://translatewiki.net/wiki/Category:Waymarked_Trails_translators). Gracies n'especial a los primeros traductores que\nprepararon traducciones enantes de translatewiki.net: Yves Cainaud (Francés),\nOscar Formaggi (Italianu),\nGustavo [Tuentibiker](http://www.blogger.com/profile/12473561703699888751) Ramis (Español),\n[Guttorm Flatabø](http://guttormflatabo.com)/[TG4NP](http://tg4np.eu) (Noruegu bokmål y nynorsk),\nMads Lumholt/TG4NP (Danés), Magnús Smári Snorrason/TG4NP (Islandés),\nLars Mikaelsson/TG4NP (Suecu), y Elina Pesonen (Finlandés).\n\nFinalmente, el sirvidor nun esistiría ensin el xenerosu encontu de\n[Martin Hoffmann](http://www.partim.de)."
+ title: Reconocimientos
+contact:
+ text: "Les entrugues y comentarios tocante a esti sitiu se puen unviar a [lonvia@denofr.de](mailto:lonvia@denofr.de).\n\nTamién se pue informar de los fallos nel [siguimientu de fallos del proyeutu en github](https://github.com/lonvia/waymarked-trails-site/issues). Enantes d'informar d'un fallu, por favor, asegurate de que'l problema nun ye colos datos d'OSM."
+ title: Contautu
+rendering:
+ classification: La clasificación (y polo tanto, el color de la ruta nel mapa) se determina pola etiqueta de `network`.
+ cyclingroutes: "Les rutes ciclistes n'OSM tienen d'inxertase como rellaciones. El so \nfuncionamientu se describe de mou detalláu na páxina de etiquetáu (n'inglés) \nde la wiki d'OSM sobre \n[rutes ciclistes](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cycle_routes). Esti mapa \namuesa toles rellaciones que tienen polo menos les siguientes etiquetes: \n\n type = route|superroute\n route = bicycle\n\nLes rutes pa bicis de monte o BTT s'amuesen nun [mapa distintu](http://mtb.waymarkedtrails.org/ast/)."
+ guideposts: "Los [postes de señalización](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:information%3Dguidepost)\nse reconocen poles siguientes etiquetes:\n\n tourism=information\n information=guidepost\n name=<nome>\n ele=<altitú>\n\n`tourism` ya `information` son obligatories. `name` y `ele` se puen omitir."
+ hierarchy: El mapa tamién soporta [xerarquíes de rellación](rendering/hierarchies).
+ hikinglabels: "La etiqueta de cada ruta «s'albidra» a partir de les etiquetes nel orde siguiente:\n\n1. Se comprueben les [regles de representación llocalizaes](rendering/hikinglocal).\n2. S'intenta interpretar la etiqueta `osmc:symbol`. Pa más detalles sobro les partes\n que s'entienden, consulta [regles de representación de osmc:symbol](rendering/osmc).\n3. Si existe una etiqueta `ref`, fai una etiqueta de testu cola etiqueta `ref`.\n4. Si esiste una etiqueta `name`, deriva la referencia d'ella, primero usando\n namái les lletres mayúscules y, si falla eso, usando les primeres lletres\n del nome.\n5. Dexalo por imposible."
+ hikingroutes: "Les rutes d'escursionismu n'OSM deben inxertase como rellaciones. El so funcionamientu\ndescribese en detalle na páxina d'etiquetáu\n[Walking Routes](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Walking_Routes)\nde la wiki d'OSM. Esti mapa amuesa les rellaciones que tienen polo menos les \nsiguientes etiquetes:\n\n type = route|superroute\n route = foot|walking|hiking"
+ labels: "La etiqueta de cada ruta «s'albidra» a partir de les etiquetes nel orde siguiente:\n\n1. Si existe una etiqueta `ref`, fai una etiqueta de testu cola etiqueta `ref`.\n2. Si esiste una etiqueta `name`, deriva la referencia d'ella, primero usando\n namái les lletres mayúscules y, si falla eso, usando les primeres lletres\n del nome.\n3. Dexalo por imposible."
+ mtbroutes: "Les rutes pa bicis de monte n'OSM siguen l'esquema d'etiquetáu de les \nciclistes, que se describe de mou detalláu na páxina de etiquetáu (n'inglés) \nde la wiki d'OSM sobre \n[rutes ciclistes](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cycle_routes).\nLes rellaciones que tienen les siguientes etiquetes se reconocen como rutes de BTT: \n\n type = route|superroute\n route = mtb\n\nLes rutes ciclistes normales s'amuesen nel [mapa ciclista](http://cycling.waymarkedtrails.org/ast/)."
+ skatingroutes: "Les rutes de patinaxe señalizaes tienen d'etiquetase como cualesquier otra rellación de ruta.\nPa les etiquetes qu'entiende esti mapa, echa-y una güeyada a la páxina wiki sobre les\n[rutes de patinaxe en llinia de Suiza](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Switzerland/InlineNetwork).\nPa que se reconoza como ruta de patinaxe, tienen de tar presentes les siguientes etiquetes:\n\n type = route|superroute\n route = inline_skating"
+ title: Representación de los datos d'OSM
View
13 django/locale/da/helppages.yaml
@@ -11,13 +11,24 @@ about:
osm: "Det er baseret\npå data fra [OpenStreetMap-projektet](http://www.openstreetmap.org) (OSM).\nOSM er et frit redigerbart verdenskort, som alle kan bidrage til.\nDet betyder, at det langt fra er færdigt,\nmen det betyder også, at du kan tilføje nye ruter og\nrette fejl i dem, der allerede er der.\nSe [Beginner's guide](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Beginners%27_guide)\nfor flere oplysninger om OpenStreetMap."
skating: Dette kort viser skiltede inline-skatingruter rundt om i verden.
title: Om kortet
+acknowledgements:
+ text: "Alle kortdata stammer fra [OpenStreetMap og dets bidragydere](http://www.openstreetmap.org) og er gjort tilgængelig under en ODbl-licens. Grundkortet stammer også fra OSM og er tilgængelig under CC BY-SA 2.0. Der er flere oplysninger på [OSMs side om ophavsret](http://www.openstreetmap.org/copyright).\n\nHøjdeprofillaget kommer fra det nydelige [Hike & Bike Map](http://hikebikemap.de) og er baseret på NASA SRTM3 v2-datasættet, som er offentlig ejendom.\n\nOversættelser af denne hjemmeside kommer fra [translatewiki.net og dens bidragydere](http://translatewiki.net/wiki/Category:Waymarked_Trails_translators). En særskilt tak går til de pionæroversættere, der bidrog med oversættelser før translatewiki.net: Yves Cainaud (fransk),\nOscar Formaggi (italiensk),\nGustavo [Tuentibiker](http://www.blogger.com/profile/12473561703699888751) Ramis (spansk),\n[Guttorm Flatabø](http://guttormflatabo.com)/[TG4NP](http://tg4np.eu) (norsk bokmål og nynorsk),\nMads Lumholt/TG4NP (dansk), Magnús Smári Snorrason/TG4NP (islandsk),\nLars Mikaelsson/TG4NP (svensk) og Elina Pesonen (finsk).\n\nEndeligt ville serveren ikke eksistere uden gavmild støtte fra [Martin Hoffmann](http://www.partim.de)."
+ title: Tak til
+contact:
+ text: "Spørgsmål og kommentarer til denne hjemmeside kan sendes til: [lonvia@denofr.de](mailto:lonvia@denofr.de).\n\nTekniske fejl kan også rapporteres på [projektets fejlhåndtering på [github](https://github.com/lonvia/waymarked-trails-site/issues). Før du indrapporterer end fejl, bedes du kontrollere at problemet ikke skyldes dataene i OSM."
+ title: Kontakt
hierarchies:
text: "Kortet understøtter også relationer, der indeholder andre relationer. Disse hierarkier bruges på to forskellige måde i OSM-databasen: de bruges enten til at opdele meget lange ruter (f. eks. [E1](http://hiking.waymarkedtrails.org/route/European%20walking%20route%20E1)), eller de bruges til at undgå dobbeltarbejde, når to ruter følger den samme vej (se for eksempel den schweiziske [Via Francigena](http://hiking.waymarkedtrails.org/route/Via%20Francigena,%20Swiss%20part), der indgår som en del af den europæiske [Via Romea Francigena](http://hiking.waymarkedtrails.org/route/Via%20Romea%20Francigena)).\nI det første tilfælde udgør underrelationerne ikke komplette ruter, og de bør derfor ikke vises uafhængigt af resten af ruten på kortet.\n\nHvordan en underrelation præcist håndteres under tegningen af kortet afhænger af `network`-tagget:\n\n* Hvis en over- og underrelation har samme network-tag, betragtes underrelationen kun som et stykke af overrelationen. Det vil sige, at dens rute tilføjes til overrelationen, og underrelationen vises ikke på kortet.\n* Hvis over- og underrelationerne har forskellige network-tags, betragtes relationen som uafhængig. Ruten for underrelationen tilføjes til overrelationen, og begge relationer vises på kortet.\n\n*Bemærk:* Du kan altid se nærmere på underrelationer ved hjælp af rutebrowseren. Du kan ganske enkelt vælge overrelationen, og så vises en liste, hvor du kan vælge mellem underrelationerne."
title: Relationshierarki
hikinglocal:
germany: "## Tyskland\n\n### Fränkischer Albverein\n\nNetværket ved Nürnberg er ganske tæt, derfor vil regionale ruter med tagget `operator=Fränkischer Albverein` blive vist på lavere zoomniveauer end normalt."
title: Visning tilpasset lokale forhold
ukcycle: "## Storbritannien\n\n### Norwich\n\nNorwich har et system af farvekodede ruter. Ruter med tagget `operator=Norwich City Council` markeres med en farvet firkant svarende til `colour`-tagget."
+legal:
+ copyright: Rutekortlaget er tilgængelig under [Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Tyskland-licensen](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.da) og GPX-sporene er under [ODbL](http://opendatacommons.org/licenses/odbl/). De kan genbruges og ændres, så længe det resulterende værk bruger en kompatibel licens, og OpenStreetMap-projektet og denne hjemmeside nævnes.
+ disclaimer: "## Ansvarsfraskrivelse\n\nHverken kortets korrekthed eller fuldstændighed kan garanteres. Hvis du tager ud på en vandretur, så medbring et godt papirkort, det passende udstyr og din almindelige, sunde fornuft. Naturen kan være så hensynsløs, som den er smuk.\n\nDenne hjemmeside indeholder henvisninger til eksterne hjemmesider. Forfatteren af denne hjemmeside har ingen indflydelse på indholdet af disse hjemmesider og tager intet ansvar for det."
+ title: Juridiske betingelser og betingelser for brug
+ usage: "## Betingelser for brug\n\nDu må godt bruge kortlaget på andre hjemmesider, så længe trafikmængden er moderat. Vær så venlig at mellemlagre kortbillederne så meget som muligt og angive en korrekt HTTP-\"referrer\". Massedownload af kortbilleder frarådes på det stærkeste.\n\nGPX-spor er gjort tilgængelig som et hjælpemiddel for brugere af denne side. Massedownload er ikke tilladt."
osmc:
text: "`osmc:symbol`-tagget gør det muligt at beskrive rutesymboler, der består af simple geometriske former, som de findes i nogle europæiske lande (og især i Tyskland), på en maskinlæsbar måde. Vandrekortet understøtter kun en lille del af det, der beskrives på wikisiden. For at kunne blive vist på kortet, skal tagget have det følgende format:\n\n osmc:symbol=waycolor:background:foreground:text:textcolor\n\n`waycolor` skal være der, men for dette kort bliver den ignoreret. `foreground` må ikke være tom og mere end en foreground understøttes ikke. `text` og `textcolor` kan udelades. Der er en [liste over forgrunds- og baggrundssymboler, der bliver tegnet på dette kort](osmc_legende).\n\n*Bemærk:* Den ældre udgave af dette kort tillod at `foreground`-delen stod tom. Dette er ikke længere understøttet, fordi `osmc:symbol`-tagget kun bør bruges til at beskrive geometriske former. Uden en forgrundsform beskriver symbolet en simpel henvisning til vejen, og den vil for klarheds skyld blive vist som en sådan. Det kan være muligt at lave lokale undtagelser."
title: osmc:symbol-tagget
@@ -33,4 +44,6 @@ rendering:
skatingroutes: "Skiltede skatingruter bør tagges efter samme princip som enhver anden type ruterelation.\nFor de tagging-regler, dette kort kan forstå, se wikisiden om\n[inline-skatingruter i Schweiz](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Switzerland/InlineNetwork).\nFor at en rute skal kunne genkendes som en skatingrute, skal de følgende tags være til stede:\n\n type = route|superroute\n route = inline_skating"
title: Visning af OSM-data
technical:
+ general: "Rutekortlaget opdateres dagligt. Datoen i det øvre venstre hjørne angiver den seneste opdatering. Normalt vil bidrag indtil omkring midnat blive taget med. Opdateringer af det underliggende Mapnik-kort bliver ikke styret af denne hjemmeside. Afhængigt af belastningen på OSM-serveren vil de tage mellem et minut og nogle få dage.\n\nMaskinen kører en standard [Debian Linux](http://www.debian.org/) med et værktøjssæt, der består af [osmosis](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmosis),\n[Postgresql](http://www.postgresql.org) og [Mapnik 2.0](http://www.mapnik.org). [osgende](https://github.com/lonvia/osgende) håndterer noget af efterbehandlingen af databasen før korttegningen. Hjemmesiden bruger [Django web framework](http://www.djangoproject.com). Kildekoden er tilgængelig under en GPL-licens. Se [projektsiden på GitHub](https://github.com/lonvia/waymarked-trails-site) for flere oplysninger."
title: Tekniske detaljer
+ translation: "## Oversættelser\n\nOversættelser håndteres af de evigt hjælpsomme folk på [translatewiki.net](http://translatewiki.net). Hvis du har lyst til at bidrage med en oversættelse til dit eget sprog eller give kommentarer til de eksisterende oversættelser, besøg [projektsiden på translatewiki.net](http://translatewiki.net/wiki/Translating:Waymarked_Trails)."
View
3 django/locale/ksh/helppages.yaml
@@ -17,6 +17,9 @@ contact:
hikinglocal:
germany: "## Deutschland\n\n### Der Fränkesche Albverein\n\nWeil dat Näz öm Nörnbärsch eröm ärsch deesch es, sehr dicht ist, werden die regionalen Routen diesesreins („operator=Fränkischer Albverein“) erst in höheren Abbildungsmaßstäben dargestellt,\nals dies bei anderen regionalen Routen der Fall ist."
hungary: "## Onnjann\n\nOnnjann hät och e Süßethm met enem beschtemmpte Saz uß Sümbohle met ongerscheidlejje Färve.\nDi wääde met enem eije Befähl aanjejovve, [jel](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:jel).\nDä Befähl ham_mer leever wi jeede „<code lang=\"en\">osmc:symbol</code>“ Befähl."
+ slovakia: "## de ẞlovakei\n\nDe ẞlovakei hät hät desällve Makeeronge för Wääje, wi de Tschäschei, ävver dat Scheema es e bezje anders, wi mer op dä \n[ẞlovakesche Wander-Sigg](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Slovakia/Hiking_routes) süht.\n\nAlle Wääje met däm Kännzeische `<code lang=\"en\">operator=KST</code>` wääde paßend zoh däm Scheema makeet. Weil de Wääje en der ẞlovakei ald med enem jöltejje <code lang=\"en\">network=KST</code>-Befähl ußjeschtattet sin sullte, wääde se nit neu enjeoodenet."
+ text: "Mer han ene Pöngel ongerscheilijje Süßtehme för de Wanderwääje öm der Jloobus ze makeere un daazeschtälle. Di Kaat versöhk, met de alljemeinjöllteschßde Makeeronge en joode Daaschtällong henzekrijje. Dat flupp ävver nit emmer, besönders bei Näzwärke vun Wanderwääje. Öm esu en Süßteem good erövver ze bränge, kann di Kaat för en Jääjend extra Makeeronge han, woh der Schtandatt äävens nit rik.\n\nOnge ham_mer en leß met dä Jääjende, för di ier eije extra Zeische op dä Kaat ze sinn sin. Wi mer de eije Rejohn op ier eije Aat en di Kaat kritt, kam_mer en tö Tips jans_aam Ängk vun heh dä Sigg lässe."
+ title: Ußjaabe und Besönderheite en beschtemmpte Rejoone
ukcycle: "## Jruußbetannije = et Vereineschte Künnegsrisch\n\n### Norwich\n\nNorwich hät e Süßtehm vun Wääje, di met Färve makeet sin.\nWääje met däm Befähl „<code lang=\"en\">operator=Norwich City Council</code>“\nwääde met enem Vieräck en dä aanjejovve Färf makeet."
legal:
copyright: "Dat Övverlaareongsbeld met dä Wääje un de GPX-Opnahme schtonn onger ener <i lang=\"en\">[Creative Commons\nAttribution-Share Alike 3.0 Germany\nLizenz](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de)</i>.\nSe künne all anderswoh jebruch wääde un doch verärbeidt wääde,\nesu lang wi dat Wärk, wat derbei eruß kütt, widder onger en Lizänz vun dersällve Aat jeschtallt weed, un esu lang wi <i lang=\"en\">OpenStreetMap</i> un och heh si Sigg als Quäll jenannt sin."
View
8 django/locale/ru/helppages.yaml
@@ -3,25 +3,31 @@
# Export driver: syck-pecl
# Author: Eleferen
# Author: Erdemaslancan
+# Author: Volkov
about:
cycling: На этой карте показаны велосипедные маршруты в мире.
hiking: На этой карте показаны туристические маршруты в мире.
mtb: На этой карте показаны маршруты для горных велосипедов в мире.
skating: На этой карте показаны конькобежные маршруты в мире.
title: О карте
acknowledgements:
- text: "Все данные на картах, предоставлены [OpenStreetMap и участниками](http://www.openstreetmap.org)\nи распространяются по лицензии ODbL. Базовая карта, так же, любезно предоставлена OSM под \nлицензией CC BY-SA 2.0. Дополнительную информацию можно узнать на странице\n[авторских прав OSM](http://www.openstreetmap.org/copyright).\n\nНаложение отмывки рельефа перешло от [Hike & Bike Map](http://hikebikemap.de)\nи основывается на наборе данных НАСА SRTM3 v2.\n\nПеревод этого сайта обеспечивается\n[translatewiki.net и его участниками](http://translatewiki.net/wiki/Category:Waymarked_Trails_translators). Особая благодарность пионерам-переводчикам, которые\nосуществляли перевод до начала использования translatewiki.net: Yves Cainaud (французский),\nOscar Formaggi (итальянский),\nGustavo [Tuentibiker](http://www.blogger.com/profile/12473561703699888751) Ramis (испанский),\n[Guttorm Flatabø](http://guttormflatabo.com)/[TG4NP](http://tg4np.eu) (норвежский букмол и нюнорск),\nMads Lumholt/TG4NP (датский), Magnús Smári Snorrason/TG4NP (исландский),\nLars Mikaelsson/TG4NP (шведский), and Elina Pesonen (финский).\n\nИ наконец, сервер не сможет существовать без щедрой поддержки\n[Мартина Хоффмана](http://www.partim.de)."
+ text: "Все картографические данные предоставлены [OpenStreetMap и участниками] (http://www.openstreetmap.org) и распространяются по лицензии ODbL. Базовая карта также любезно предоставлена OSM по лицензии CC BY-SA 2.0. Дополнительную информацию можно узнать на странице [авторских прав OSM] (http://www.openstreetmap.org/copyright).\n\nНаложение отмывки рельефа взято с [Hike & Bike Map] (http://hikebikemap.de) и основывается на наборе открытых данных НАСА SRTM3 v2.\n\nПеревод этого сайта обеспечивается [translatewiki.net и его участниками] (http://translatewiki.net/wiki/Category:Waymarked_Trails_translators). Особая благодарность пионерам-переводчикам, которые осуществляли перевод до начала использования translatewiki.net: Yves Cainaud (французский), Oscar Formaggi (итальянский), Gustavo [Tuentibiker] (http://www.blogger.com/profile/12473561703699888751) Ramis (испанский), [Guttorm Flatabø] (http://guttormflatabo.com)/[TG4NP] (http://tg4np.eu) (норвежский букмол и нюнорск), Mads Lumholt/TG4NP (датский), Magnús Smári Snorrason/TG4NP (исландский), Lars Mikaelsson/TG4NP (шведский) и Elina Pesonen (финский).\n\nИ, наконец, сервер не мог бы существовать без щедрой поддержки [Мартина Хоффмана] (http://www.partim.de)."
title: Благодарности
contact:
text: "Вопросы и комментарии о сайте могут быть отправлены на электронную почту: [lonvia@denofr.de](mailto:lonvia@denofr.de).\n\nОб ошибках на сайте можно сообщить на [странице проекта на github](https://github.com/lonvia/waymarked-trails-site/issues). Прежде чем сообщать об ошибке, пожалуйста, убедитесь, что проблема\nне с данными OSM."
title: Обратная связь
hierarchies:
title: Отношение иерархии
+hikinglocal:
+ germany: "## Germany\n\n### Fränkischer Albverein\n\nСеть маршрутов вокруг Нюрнберга довольно плотная, поэтому региональные маршруты с тегом \n«operator=Fränkischer Albverein» будут показаны на меньших уровнях масштабирования, чем обычно."
+ ukcycle: "## Великобритания\n\n### Норвич\n\nВ маршрутах по Норвичу и окрестностям используется система цветной маркировки.\nМаршруты с тегами «operator=Norwich City Council» отмечены цветами в соответствии\nс тегом «colour»."
legal:
copyright: "Покрытия маршрутов доступны под\n[Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany License](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en), треки GPX находятся под\nлицензией [ODbL](http://opendatacommons.org/licenses/odbl/).\nОни могут быть повторно использованы и изменены до тех пор, пока результат работы используется с совместимой лицензией\nи упоминается проект OpenStreetMap и этот сайт."
disclaimer: "## Отказ от ответственности\n\nПолнота и правильность карты не может быть гарантирована. Если вы идёте в\nпоход, возьмите хорошую бумажную карту соответствующего региона, и будьте благоразумны.\nПрирода может быть безжалостной, как бы она ни была красива.\n\nЭтот сайт содержит ссылки на внешние сайты. У автора этого сайта нет никакого влияния\nна содержание этих сайтов и он не несёт никакой ответственности за сторонние сайты."
title: Условия использования
+ usage: "## Условия использования\n\nВы можете умеренно использовать оверлей на других сайтах. Пожалуйста,\nкэшируйте тайлы карты как можно чаще и используйте правильный реферер. \nМассовые загрузки тайлов настоятельно не рекомендуются.\n\nТреки GPX предоставлены для удобства посетителей этого сайта. \nМассовое скачивание треков GPX не допускается."
rendering:
title: Визуализации данных OSM
technical:
title: Технические детали
+ translation: "## Перевод\n\nПереводы на другие языки осуществляется добровольцами на\n[translatewiki.net](http://translatewiki.net). Если вы хотите внести свой вклад в перевод\nна ваш язык или сообщить о ошибочном или неточном переводе, посетите\n[translatewiki.net страницу проекта](http://translatewiki.net/wiki/Translating:Waymarked_Trails)."
View
7 django/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po
@@ -1,6 +1,7 @@
# Translation of Waymarked Trails to Swedish (svenska)
# Exported from translatewiki.net
#
+# Author: Cybjit
# Author: Warrakkk
# Author: WikiPhoenix
# --
@@ -14,15 +15,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Waymarked Trails\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translatewiki.net\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-20 17:17+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-07 22:05:12+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-07 11:34:58+0000\n"
"Last-Translator: Lars Mikaelsson <post@guttormflatabo.com>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-POT-Import-Date: 2012-10-02 12:59:40+0000\n"
"X-Translation-Project: translatewiki.net <https://translatewiki.net>\n"
-"X-Generator: MediaWiki 1.21alpha (3a0f0d0); Translate 2012-07-04\n"
+"X-Generator: MediaWiki 1.21alpha (40e03ce); Translate 2012-10-15\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#. Translators: This is the category of routes for the active map view, will be preceded by site name, such as "Waymarked Trails: ".
@@ -161,7 +162,7 @@ msgstr "Senast uppdaterat"
#: templates/routes/info.html:90 templates/routes/list.html:39
#: templates/search/places.html:25 templates/search/result.html:26
msgid "Map data © [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org) under [ODbL](http://www.openstreetmap.org/copyright)"
-msgstr ""
+msgstr "Kartdata © [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org) under licensen [ODbL](http://www.openstreetmap.org/copyright)"
#: templates/basemap.html:58
msgid "hillshading by [Hike & Bike Map](http://hikebikemap.de)"

0 comments on commit 3250e69

Please sign in to comment.