Skip to content
This repository

Avoimen datan käsittely R-kielellä

Tälle wikisivustolle on koottu tietoa yhteiskunnan avoimista tietolähteistä ja ohjeita niiden automatisoituun hakuun ja käsittelyyn R-laskentakielellä. Dokumentaation painopiste on suomalaisessa avoimessa datassa:

sorvi: suomalainen avoimen datan ohjelmakirjasto

Monet dataoppaan esimerkeistä hyödyntävät avoimen datan sorvi-ohjelmakirjastoa, joka tarjoaa erityisesti suomalaisten tietovarantojen käsittelyyn suunnattuja laskennallisia välineitä. Valmiiden hakurutiinien ansiosta monipuoliset tietoaineistot ja tehokkaat analyysimenetelmät ovat yhdistettävissä ilman hankalia esikäsittelyvaiheita:

Louhos-blogi

Laajempia esimerkkejä tässä datawikissä esiteltyjen välineiden käytöstä yhteiskunnalliseen data-analyysiin löytyy Louhos-blogista. Sorvia on käytetty myös THL:n Opasnet-palvelun yhteydessä.

Osallistu

Dataopas ja avoimen datan ohjelmakirjastot ovat avoimia hankkeita, ja toivotamme uudet kontribuutiot ja kehittäjät tervetulleiksi. Lisätietoa osallistumismahdollisuuksista löydät kehityssivulta.

Something went wrong with that request. Please try again.