Gamemod RP do gry Multi Theft Auto, napisany głównie w języku LUA, w oparciu o bazę danych MySQL. Stworzony oryginalnie w 2012 roku i rozwijany dalej na potrzeby serwera http://lss-rp.pl/
PHP Lua JavaScript FLUX CSS HTML Other
Latest commit f7c7d8d Jan 22, 2017 @lpiob committed on GitHub informacja o drugim autorze

README.md

MTA-XyzzyRP

Gamemod RP do gry Multi Theft Auto, napisany głównie w języku LUA, w oparciu o bazę danych MySQL. Stworzony oryginalnie blisko 2 lata temu na potrzeby serwera http://lss-rp.pl/

Autorzy

Licencja

Kod dystrybuowany jest na dwóch licencjach: GPLv2 oraz MIT.

Polskie tłumaczenie licencji GPLv2: http://gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html Polskie tlumaczenie licencji MIT: http://blaszyk-jarosinski.pl/wp-content/uploads/2008/05/licencja-mit-tlumaczenie.pdf

Wszystkie pliki .map dystrybuowane są na licencji CC-BY-ND. Streszczenie: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/

W repozytorium znajdują się również fragmenty kodu z community, dystrybuowane na innej licencji, informacja o tym zawsze znajduje się przy danym zasobie.

Istnieje możliwość otrzymania tego kodu na innej licencji. Jeśli jesteś tym zainteresowany, skontaktuj się z nami.

Dlaczego ten kod został wydany

Wydaliśmy ten kod aby:

 1. Wypełnić założenia GPL http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#Za.C5.82o.C5.BCenia

 2. Oddać otwartej społeczności MTA - z której tak wiele otrzymaliśmy - coś od siebie.

 3. Aby pobudzić scenę serwerów w MTA, ukrócić wykorzystywanie nielegalnego, kradzionego kodu krążącego po sieci.

 4. Aby ściągnąć więcej graczy do MTA.

Dlaczego kod udostępniono dodatkowo na licencji MIT

Aby jeszce bardziej zastymulować rozwój społeczności i zwiększyć adopcję tego kodu. Z checią zobaczymy ten kod w działaniu na jak największej ilości serwerów.

Zawartość repozytorium

W repozytorium znajduje się:

 • Kod LUA serwera
 • Struktura bazy danych
 • Dodatkowe wymagane moduły

W repozytorium nie ma:

 • Kodu integrującego IPBoard lub inne oprogramowanie forum z autoryzacją używaną na serwerze
 • Podmianek skinów i pojazdów
 • Paneli do tworzenia postaci i rejestracji kont - zostanie to dodane wkrótce

Gdzie uruchomić serwer

Oprogramowanie to nie wymaga żadnego specjalnego serwera dedykowanego. Aby go uruchomić, wystarczy zwykły hosting współdzielony. W rzeczy samej polecamy skorzystanie z takiego hostingu w firmach:

Podczas wyboru hostingu należy upewnić się, czy:

 • hosting umożliwia dostęp do bazy danych MySQL
 • dostęp do bazy danych możliwy jest także z dowolnego hosta w internecie

(wymienione wyżej hostingi spełniają te wymogi)

Przygotowaliśmy krótką instrukcję instalacji krok-po-kroku całego gamemodu na hosting ServerProject. Można ją przeczytać tu: https://github.com/lpiob/MTA-XyzzyRP/wiki/Instalacja-XyzzyRP-na-ServerProject.pl

Oprócz hostingu na serwer MTA wymagany jest też hosting na utrzymanie strony internetowej, a przynajmniej kodu pozwalającego na rejestrację graczy, gdyż ta nie jest wbudowana w serwer. Do tego wystarczy dowolony nowoczesny hosting z zainstalowanym PHP oraż możliwością wykonywania połączeń do bazy danych umieszczonej na ww. hostingu.

Jak uruchomić serwer

Aby uruchomić serwer należy:

 1. Zainstalować serwer MTA

 2. Ściągnać lub samodzielnie skompilować plugin mta_mysql.so/mta_mysql.dll i wrzucić do katalogu mods/deatchmatch/modules/

 3. Skopiować katalog resources/[XyzzyRP]/ do katalogu mods/deathmatch/resources/[XyzzyRP]/

 4. Zainicjalizować bazę danych plikami zawartymi w sql/schema.sql

 5. Zainicjalizować samodzielnie czyste konto w ACL, lub skorzystać z dołączonego pliku opt/internal.db (zastąpić istniejący).

 6. Stworzyć własny plik mtaserver.conf lub połączyć istniejący z tym znajdującym się w opt/mtaserver.conf. W pliku tym muszą znaleźć się adresy ip i porty (narzucone przez hosting), zasoby do uruchomienia oraz odwołanie do modułu mta_mysql.

 7. Zainstalować serwer, uruchomić, zalogować się, zmienić hasło do ACL

 8. Zainstalować i uruchomić rejestrację kont na stronie.

Domyślne konto testowe w grze: login tester, hasło tester, postać Brian_Looner

Przygotowaliśmy krótką instrukcję instalacji krok-po-kroku całego gamemodu na hosting ServerProject. Można ją przeczytać tu: https://github.com/lpiob/MTA-XyzzyRP/wiki/Instalacja-XyzzyRP-na-ServerProject.pl

Informacje techniczne

Wstępnie

Nie ma pełnej dokumentacji do wszystkich elementów kodu. Jest on dość spory i obejmuje wiele aspektów. Poniżej wypisane zostały pewne kluczowe aspekty na które należy zwrócić uwagę, pozostałych rzeczy trzeba dowiedzieć się samemu czytając kod źródłowy.

Obsługa bazy danych.

Kod powstał zanim MTA zostało doposażone o funkcje do natywnej obsługi baz danych (funkcje db...). W związku z tym, w kodzie wykorzystywane są zarówno te funkcje jak i funkcje udostępniane przez moduł mta_mysql.

mta_mysql, mimo że jest w pełni sprawny, nie oferuje takiej elastyczności jak wbudowane funkcje do obsługi baz danych. Jednym z niuansów tego modułu jest to, że każda zwracana zmienna jest typu string i w związku z tym po pobraniu danych z bazy wymagana jest ich dalsza konwersja. Wbudowane funkcje zwracają od razu zmienne we właściwych typach.

Komunikacja przez mta_mysql jest realizowana w zasobie DB i wykorzystywana przez starsze fragment kodu.

Komunikacja przez funkcje db... jest realizowana w zasobie DB2 i wykorzystywana przez nowsze fragmenty kodu.

Pisząc dowolny fragment kodu korzystający z baz danych, powinieneś odwoływać się tylko do zasobu DB2.

Ekwipunek

Każdy przedmiot który może trafić do ekwipunku składa się z następującego zestawu informacji:

(uint) id przedmiotu, (uint/nil) podtyp przedmiotu, (uint) ilość

Każda z tych zmiennych to nieujemna liczba całkowita, lub nil/NULL w przypadku braku podtypu.

Przykładowe itemy to:

 • Aparat: id przedmiotu: 1, podtyp nil
 • Mapa: id przedmiotu 4, podtyp nil
 • Klucze do pojazdu 1337: id przedmiotu 6, podtyp 1337

Spis przedmiotów można znaleźć w plikach lss-gui/ekwipunek.lua. Wtórny spis przedmiotów tworzony jest w bazie danych w tabeli lss_items.

Przedmioty mogą być przechowywane przy postaci oraz w pojemnikach. Do pojemników zaliczamy: sejfy, skrytki bankowe, magazyny, bagażniki pojazdów.

Przedmioty przechowywane przy postaci zapisywane są w postaci zserializowanej w tabeli lss_characters, kolumna eq. Nie jest może to najbardziej elegancka forma przechowywania tych danych, ale zdecydowanie najszybsza jeśli chodzi o ich przetwarzanie. Zmiany w tej kolumnie mogą być dokonywane tylko, jeśli edytowana postać jest offline.

Przedmioty przechowywane w pozostałych miejscach zapisywane są w tablicach lss_container_contents. Zmiany w tych tablicach są natychmiastowe, pod warunkiem że nikt w danej chwili nie dokonuje interakcji z edytowanym pojemnikiem.

Logowanie

Wszystkie logi przechowywane są w katalogu lss-admin/logs. Przy restarcie tego zasobu tworzony jest nowy plik z logami. Wszystkie screeny graczy wykonane komendą /sshot przechowywane są w katalogu lss-admin/ss/

Hasła graczy

Hasła graczy zapisywane są w tabeli lss_users w postaci skrótu MD5 z wykorzystaniem zmiennej i stałej soli. Solą zmienną jest login gracza zapisany małym literami. Hashe generowane są według następującej funkcji:

SELECT MD5(CONCAT(LOWER("Login gracza"),"MRFX_01", "haslo"));
580947a2986bd1f14039b95d89a7e1fe

Przed wdrożeniem własnej instalacji NALEŻY zmienić sól z MRFX_01 na swoją własną, w przeciwnym przypadku można narazić się na szybkie odkodowanie haseł w przypadku wycieku bazy danych.

Szybką zmianę hasła można dokonać za pomocą następującego zapytania:

mysql> SELECT id,login,hash,email FROM lss_users WHERE id=1;
+----+--------+----------------------------------+------------------+
| id | login | hash               | email      |
+----+--------+----------------------------------+------------------+
| 1 | tester | 0c154f10cb3672e82976d5e8e7d6c91a | tester@tester.pl |
+----+--------+----------------------------------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)


mysql> UPDATE lss_users SET hash=MD5(CONCAT(LOWER(login),'MRFX_01','tu_wpisz_nowe_haslo')) WHERE id=1;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

Często zadawane pytania

Chciałbym się dowiedzieć czy mogę wraz ze znajomym użyć całego kodu do stworzenia nowego serwera, oraz jeżeli tak czy możemy wprowadzić w nim parę nowych zmian/ulepszeń.

Tak, możecie na podstawie tego utworzyć własny serwer, pamiętajcie jednak, że musicie przestrzegać założeń licencji.

Jeśli wybierzesz licencję GPLv2, to musisz upublicznić wykonane przez siebie zmiany w kodzie. Jeśli wybierzesz licencję MIT, to musisz jedynie zachować informację o prawach autorskich oraz oryginalnych autorach użytego kodu. Wzmianka 'Zawiera kod XyzzyRP z http://github.com/lpiob/MTA-XyzzyRP/' gdzieś w oknie informacji o serwerze będzie wystarczająca.

Czy można wykorzystywać fragmenty tego kodu?

Tak, możesz skorzystać z dowolnego fragmentu kodu.