Block or report user

Popular repositories

 1. MTA-XyzzyRP

  Gamemod RP do gry Multi Theft Auto, napisany głównie w języku LUA, w oparciu o bazę danych MySQL. Stworzony oryginalnie w 2012 roku i rozwijany dalej na potrzeby serwera http://lss-rp.pl/

  PHP 26 68

 2. FullServer-XyzzyDM

  Publiczna, starsza, wersja gamemodu FullServera - jednego z najlepszych i największych polskich serwerów SA:MP

  PAWN 8 11

 3. mta-billiard

  Biliard script for Multi Theft Auto

  Lua 5 5

 4. MTA-TokyoRPG

  Lua 4 4

 5. ep_padlist

  Forked from esripdx/ep_padlist

  Etherpad plugin to display a list of all pads

  CSS

 6. MTA-MultiSeat

  Additional seats in GTA vehicles

  Lua

9 contributions in the last year

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Mon Wed Fri

Contribution activity First issue First repository Joined GitHub

July 2017

lpiob has no activity yet for this period.

June 2017

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.