Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
108 lines (93 sloc) 2.7 KB
title: Python a jeho knihovny
subtitle: Brno - jaro 2019
time: 18:00–20:00
default_time:
start: '18:00'
end: '20:00'
place: Red Hat, Purkyňova 97b (zastávka Červinkova); Bridge Room
description: Poznej zajímavé knihovny Pythonu
long_description: |
Kurz se zaměřuje na seznámení s oblastmi, kde se dá využít jazyk Python,
a na praktické ukázky práce s populárními knihovnami pro každou oblast.
Využíváme otevřené materiály napsané pro kurz Pokročilý Python (MI-PYT)
na ČVUT v Praze.
Struktura kurzu není konečná, lekce se v průběhu kurzu můžou
měnit, přidávat nebo odebírat.
vars:
coach-present: true
plan:
- title: Instalace (domácí příprava)
serial: 0
slug: install
materials:
- lesson: fast-track/install
- title: Weboví klienti & CLI – Requests a Click
slug: requests-click
date: 2019-04-04
materials:
- lesson: fast-track/http
- lesson: beginners/kurzovni-listek
- title: Scraping
slug: scraping
date: 2019-04-11
materials:
- lesson: beginners/scraping
- title: Dekorátory
slug: dekoratory
date: 2019-04-18
materials:
- lesson: beginners/decorators
- title: Webové servery – Flask
slug: flask
date: 2019-04-25
materials:
- lesson: intro/flask
- lesson: beginners/webova-kalkulacka
- lesson: intro/deployment
- title: Databáze s SQLAlchemy
slug: sqlalchemy
date: 2019-05-02
materials:
- lesson: beginners/todo-list
- title: NumPy
slug: numpy
date: 2019-05-07
materials:
- lesson: intro/notebook
- lesson: intro/numpy
- title: Tahák na NumPy
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/numpy/numpy-cs.pdf
type: cheatsheet
#- title: Zadání úkolu (cesta bludištěm)
# url: https://github.com/encukou/MI-PYT/blob/pyknihovny-2018/tutorials/05_numpy.md
- title: Pandas
slug: pandas
date: 2019-05-16
materials:
- lesson: intro/pandas
- lesson: intro/pandas-poruchy
#- title: Zadání úkolu, jednodušší varianta (Titanic)
# url: https://github.com/cvut/MI-PYT/blob/b161/tutorials/06_pandas.md
#- title: Zadání úkolu, složitější varianta (Developer Survey)
# url: https://github.com/cvut/MI-PYT/blob/b171/tutorials/03_pandas.md#%C3%9Akol
- title: Moduly a balíčkování
slug: distribution
date: 2019-05-23
materials:
- lesson: intro/distribution
- title: Vlákna
slug: threads
date: 2019-05-30
materials:
- title: Vlákna a procesy
url: https://github.com/frenzymadness/Advanced_PyLadies/blob/master/08_threads_processes/threads_processes.ipynb
- lesson: intro/async
- title: Testování
slug: testing
date: 2019-06-06
materials:
- lesson: intro/testing
- title: Vizualizace
slug: visualization
date: 2019-06-13
materials: []
You can’t perform that action at this time.