No description, website, or topics provided.
Java C++
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
1_projekt
2_projekt
sprawozdania
README

README

Repo dla mis

--- 1 PROJEKT ---
Chi Square Calculator
www.stat.tamu.edu/~west/applets/chisqdemo.html
http://www.ciphersbyritter.com/JAVASCRP/NORMCHIK.HTM

To co w sprawku (do końca listopada):
1. Kto napisał
2. Wersja i ile punktow w kazdym oddaniu
3. Przy każdej wersji info o zmianach (change log)
4. Implementacja poza dokumentacja
5. Rozważania teoretyczne
  - długość cyklu
  - co powinno sie dziac w generaotrze
  - wszystko, tzn najwazniejsze rzeczy
6. Testy
  - zrobione dla różnych danych
  - dla różnych zmiennych wewnetrznych generatorów ( zrobic lepszy, gorszy)
  - dla zmiennych obliczyć długość cyklu (teoretyczną i praktyczną)
  - testy probabilistyczne (chi^2, komogorov)
  - test pokerowy, sum..
	
TEST PAR
U[0,1]
bierzemy 2 kolejne elementy i traktujemy jak współrzędne w układzie kartezjanskim

TEST NAJWIĘKSZY Z t
pobieramy t kolejnych elementów. Vj = max z t kolejnych elementów. 
dystrubuanta = F(x) = x^t

TEST SUM
V = suma t kolejnych elementów z generatora. t jest małe
np t = 2
F(s) = s^2/2 dla 0 <= s <= 1, 1 - (2-s)^2/2 dla s >= 1

TEST POKEROWY
pobieramy 5 kolejnych elementów.
konfiguracje:
abcde, aabcd, aabbc, aaabc, aaabb, aaaab, aaaaa

policzyc prawdopodobienstwo np P(aaaaa) = 1/d^4

TEST KOLEKCJONERA
dobieramy tak długo elementy aż coś się stanie - az wszystkie kategorie dostaniemy. liczymy ilosc losowań
P(r)= brzydki wzorek

TEST SERII MONOTONICZNYCH
liczymy serie rosnaca i zapisujemy jej długość