Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
sylabus_2017Z_2317S1-ELEROBAUT-PL.pdf

README.md

Elementy Robotyki i Automatyki

Wymagania na rok 2018/2019

 1. Używamy systemu antyplagiatowego MOSS do sprawdzania programów,
 2. Mamy bazę kodu źródłowego A* z poprzedmich lat w systemie MOSS,
 3. Student złapany na plagiacie dostaje 2 bez możliwości poprawiania,
 4. Posiadamy listę pytań do weryfikacji samodzielności wykonania A*:
  • możemy poprosić o zmianę fragmentu kodu programu,
  • o zmianę polityki poruszania się agenta po mapie,
  • zmianę metryki,
  • możemy poprosić o dostawienie przeszkód,
  • zmiana sposobu rozwiązywania konfliktów.
 5. Do 10 tygodnia sprawdzanie kodu A* będzie na wyrywki, losowe kody programów będą sprawdzane,
 6. Po 10 tygodniu pracy wszystkie kody będą sprawdzane szczegółowo i kod będzie musiał być uruchamialny na komputerach laboratoryjnych.

Zadania wykonywane na ćwiczeniach do ściągnięcia w formie PDF:

Zaliczenie A* dla osób, które nie zdążyły przed 10 tygodniem

 • 1.5h na napisanie algorytmu bez pomocy naukowych i internetu
 • Zaliczanie na swoich zajęciach w dniu xxxx.xx.xx (do ustalenia)
 • Studenci niestacjonarni mają zaliczenie w dniu xxxx.xx.xx (do ustalenia)

Zasady obowiązujące w labolatorium

 1. Prosimy o nie spożywanie posiłków, aby uniknąć zniszczenia sprzętu,
 2. Nie dotykamy projektów, w których konstrukcji nie bierzemy udziału,
 3. Nie wchodzimy w obszary zastrzeżone (boisko oraz plansze do testowania algorytmów),
 4. Roboty prowadzimy na plansze sterując zdalnie,
 5. Po skończonej pracy odkładamy sprzęt na miejsce, z którego był brany,
 6. Zwijamy okablowanie i umieszczamy w miejscu do tego przeznaczonym,
 7. Nie zmieniamy konstrukcji robotów bez konsultacji z prowadzącym,
 8. Nie zmieniamy firmware’u w sprzęcie bez konsultacji z prowadzącym,
 9. Zgłaszamy awarię sprzętu do prowadzącego zajęcia,
 10. Nie zostawiamy włączonych urządzeń bez nadzoru (wyjątkiem są moduły działające w lab.),
 11. Przed włączeniem zasilania sprzętu prosimy o zgłoszenie tego faktu prowadzącemu zajęcia,
 12. Zgłaszamy prowadzącemu zajęcia niski poziom naładowania baterii,
 13. Podczas pracy z robotem Silver Shadow prosimy o podnoszenie robota za ramę aluminiową,
 14. Nie wynosimy sprzętu poza obszar laboratorium.

Sylabus

Projekty

 • Projekty w ramach koła robotyki,
 • Dostęp do sprzętu i oprogramowania:
  • Arduino,
  • Roboty NAO,
  • Roomba,
  • Lego Mindstorms NXT i EV3,
  • Drony,
  • i wiele innych.