Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Cisco SPA CZ provisioning

Skript pro generování konfigurací pro telefony Cisco SPA

Vygeneruje konfigurační soubory pro zařízení uvedená v csv seznamu čísel (vzor v example.csv) podle šablony (vzor default.xml).

Vzorová šablona je připravena pro české prostředí - kodeky, dialplán, vyzvánění kódy, časy, lokalizace

Při provisioningu proběhne upgrade na aktuální firmware 7.6.2SR3. Jsou využívány služby http://tools.lynt.cz/provisioning.php.

Je vygenerován i telefonní seznam se všemi čísly - directory.xml.

Specifikace seznamu čísel:

sériové číslo přístroje; linka; heslo; jméno; šablona konfigurace pro použití

Použití:

python generate.py ip_adresa_serveru csv_seznam_cisel

About

Skript pro generování konfigurací pro telefony Cisco SPA

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

You can’t perform that action at this time.