Skip to content
Browse files

release ml 1.2.5

  • Loading branch information...
1 parent adb3439 commit 73d66da7256661bb9d0ca9dc39ef154d6b2a063f @lzoubek committed Jun 17, 2012
View
2 addons.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
<addon id="plugin.video.movie-library.cz"
name="movie-library.cz"
- version="1.2.4"
+ version="1.2.5"
provider-name="Libor Zoubek">
<requires>
<import addon="xbmc.python" version="1.0"/>
View
2 addons.xml.md5
@@ -1 +1 @@
-21ba3c7387cef5cacb5c0d350c8534f6
+c8f51d45eeb74123faa36b4e66767c72
View
51 repo/plugin.video.movie-library.cz/changelog-1.2.5.txt
@@ -0,0 +1,51 @@
+[B]1.2.5:[/B]
+- #74 opraveno neoknečné zadávání kódu obrázku - nefunkční stahování
+- #68 nastavitelný formát názvu filmu při list:wování kategoriemi
+[B]1.2.4:[/B]
+- #72 opraveno neoknečné zadávání kódu obrázku - nefunkční stahování
+[B]1.2.3:[/B]
+- přidaná položka "Nejvíce uploadované"
+[B]1.2.2:[/B]
+- hledání ulozto zase zapnuto a funkční
+[B]1.2.1:[/B]
+- opraveno neoknečné zadávání kódu obrázku - nefunkční stahování #62
+- vypnuto hledání na ulozto - momentálně nefunkční
+[B]1.2.0:[/B]
+- opraveno hledání na ulozto.cz
+[B]1.1.9:[/B]
+- oprava absolutni nefunkčnosti pod XBMC 10.1
+[B]1.1.8:[/B]
+- opraveno: plugin pada, když se uživatel pokusí přehrát video, které již na
+ulozto neexistuje
+[B]1.1.7:[/B]
+- oprava vyhledávání na uložto
+[B]1.1.6:[/B]
+- oprava totalní nefuknčnosti přehrávání
+[B]1.1.5:[/B]
+- oprava kriticke chyby, kdy se plugin diky neopsání kódu obrázku stane
+nefunkčním
+- přidán Usage Tracking
+[B]1.1.3:[/B]
+- opraveno listování videí u filmů #36
+[B]1.1.2:[/B]
+- opraveno načítání metadat o filmech
+- opravena chyba doplňku při listování určitých filmů
+- přidáno vyhledávání a listování nad tagy [tag]
+- opraveno stránkování
+- přidána možnost mazat v historii hledání
+[B]1.1.1:[/B]
+- opraveno nefunkční stahování na windows
+- opraveno: je zobrazena chyba v případě kdy movie-library odkazuje na
+neexistující soubor na uloz.to
+[B]1.1.0:[/B]
+- přidáno: možnost stahování (nutno nastavit cílovou složku)
+- přidáno: funguje kategorie "Filmy podle států"
+- přidáno: informace o filmu - rok, žánr, popis, hodnocení, jazyk dabingu
+- přidáno: možnost nastavení výchozího třídění (název, rok, hodnocení, přidání)
+- přidáno: vyhledávání na ulozto.cz
+- přidáno: možnost procházet stažená videa
+- opraveno: server vrací chybu 503 - nefunguje přehrávání
+- opraveno: není možné zobrazit soubory k seriálu
+- opraveno: nefunkční přehrávání - nyní je třeba jednou za čas opsat kontrolní obrázek
+[B]1.0.0:[/B]
+Initial version
View
BIN repo/plugin.video.movie-library.cz/plugin.video.movie-library.cz-1.2.5.zip
Binary file not shown.

0 comments on commit 73d66da

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.