Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

release ml 1.2.5

  • Loading branch information...
commit 73d66da7256661bb9d0ca9dc39ef154d6b2a063f 1 parent adb3439
Libor Zoubek authored
2  addons.xml
@@ -25,7 +25,7 @@
25 25
26 26 <addon id="plugin.video.movie-library.cz"
27 27 name="movie-library.cz"
28   - version="1.2.4"
  28 + version="1.2.5"
29 29 provider-name="Libor Zoubek">
30 30 <requires>
31 31 <import addon="xbmc.python" version="1.0"/>
2  addons.xml.md5
... ... @@ -1 +1 @@
1   -21ba3c7387cef5cacb5c0d350c8534f6
  1 +c8f51d45eeb74123faa36b4e66767c72
51 repo/plugin.video.movie-library.cz/changelog-1.2.5.txt
... ... @@ -0,0 +1,51 @@
  1 +[B]1.2.5:[/B]
  2 +- #74 opraveno neoknečné zadávání kódu obrázku - nefunkční stahování
  3 +- #68 nastavitelný formát názvu filmu při list:wování kategoriemi
  4 +[B]1.2.4:[/B]
  5 +- #72 opraveno neoknečné zadávání kódu obrázku - nefunkční stahování
  6 +[B]1.2.3:[/B]
  7 +- přidaná položka "Nejvíce uploadované"
  8 +[B]1.2.2:[/B]
  9 +- hledání ulozto zase zapnuto a funkční
  10 +[B]1.2.1:[/B]
  11 +- opraveno neoknečné zadávání kódu obrázku - nefunkční stahování #62
  12 +- vypnuto hledání na ulozto - momentálně nefunkční
  13 +[B]1.2.0:[/B]
  14 +- opraveno hledání na ulozto.cz
  15 +[B]1.1.9:[/B]
  16 +- oprava absolutni nefunkčnosti pod XBMC 10.1
  17 +[B]1.1.8:[/B]
  18 +- opraveno: plugin pada, když se uživatel pokusí přehrát video, které již na
  19 +ulozto neexistuje
  20 +[B]1.1.7:[/B]
  21 +- oprava vyhledávání na uložto
  22 +[B]1.1.6:[/B]
  23 +- oprava totalní nefuknčnosti přehrávání
  24 +[B]1.1.5:[/B]
  25 +- oprava kriticke chyby, kdy se plugin diky neopsání kódu obrázku stane
  26 +nefunkčním
  27 +- přidán Usage Tracking
  28 +[B]1.1.3:[/B]
  29 +- opraveno listování videí u filmů #36
  30 +[B]1.1.2:[/B]
  31 +- opraveno načítání metadat o filmech
  32 +- opravena chyba doplňku při listování určitých filmů
  33 +- přidáno vyhledávání a listování nad tagy [tag]
  34 +- opraveno stránkování
  35 +- přidána možnost mazat v historii hledání
  36 +[B]1.1.1:[/B]
  37 +- opraveno nefunkční stahování na windows
  38 +- opraveno: je zobrazena chyba v případě kdy movie-library odkazuje na
  39 +neexistující soubor na uloz.to
  40 +[B]1.1.0:[/B]
  41 +- přidáno: možnost stahování (nutno nastavit cílovou složku)
  42 +- přidáno: funguje kategorie "Filmy podle států"
  43 +- přidáno: informace o filmu - rok, žánr, popis, hodnocení, jazyk dabingu
  44 +- přidáno: možnost nastavení výchozího třídění (název, rok, hodnocení, přidání)
  45 +- přidáno: vyhledávání na ulozto.cz
  46 +- přidáno: možnost procházet stažená videa
  47 +- opraveno: server vrací chybu 503 - nefunguje přehrávání
  48 +- opraveno: není možné zobrazit soubory k seriálu
  49 +- opraveno: nefunkční přehrávání - nyní je třeba jednou za čas opsat kontrolní obrázek
  50 +[B]1.0.0:[/B]
  51 +Initial version
BIN  repo/plugin.video.movie-library.cz/plugin.video.movie-library.cz-1.2.5.zip
Binary file not shown

0 comments on commit 73d66da

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.