راهنمای سریع

m-audio91 edited this page Nov 4, 2017 · 19 revisions

راهنمای سریع

به فارسی، English version


 1. زیرنویس خود را در سابزبُر باز کنید. به طریق کشیدن و رها کردن در صفحه اصلی یا با استفاده از دکمه با نماد پوشه .
  Image of SubzBors opensubtitlebutton
 2. نرم افزار ویرایشگر دقیق ویدئویی خود را باز کنید و کاری کنید که کدزمان های خود را به این حالات نمایش بدهد
  Hour:Minute:Second.millisecond یا Seconds.millisecond
  (جدا کننده های : و . می توانند هرچیزی باشند که ویرایشگر مربوطه ارائه می دهد).
  توجه: برخی برنامه ها ساختار متفاوتی دارند مثل
  Hour;Minute;Second;FrameNo.
  که عدد آخر شماره فریم در آن ثانیه را نشان می دهند. در این مواقع برای سینک بودن برش ها باید تبدیل کننده شماره فریم به هزارم ثانیه را فعال کنید و نرخ تصویر ویدئوتان را وارد سابزبُر کنید.
  همچنین اگر ویرایشگر شما فقط شماره کلی تصویر را نشان می دهد باید گزینه شماره تصویر را فعال و نرخ تصویر صحیح ویدئوتان را وارد کنید.
  در مواردی نیز ممکن است به استفاده از ویژگی +تاخیر-تعجیل سابزبر نیاز پیدا کنید.
 3. سابزبُر رو باز کنید, روی دکمه با نماد بعلاوه (+) کلیک کنید و در دیالوگ باز شده ساختار رو دقیقا همانند ساختار ارائه شده توسط ویرایشگر ویدئوتون تنظیم کنید (با توجه به توضیحات مرحله 2) و تایید کنید.
  Image of SubzBors timecodeformatdialog
  با ریست کردن سابزبر (دکمه با نماد فلش دوّار) می توانید کاری کنید که این دیالوگ را مجددا نمایش بدهد.
 4. کدزمان شروع اولین قسمتی رو که در ویرایشگر ویدئوتون برای نگه داشتن انتخاب کردید کپی کنید, و روی دکمه چسباندن بالایی در دیالوگ ویرایش زمان بندی کلیک کنید تا وارد قسمت خودش بشه. حال کدزمان پایانش هم کپی کرده و اینبار روی دکمه چسباندن پایینی کلیک کنید تا این هم در محل خودش وارد بشه.
  Image of SubzBors timingseditordialog
  حال تایید کنید، خواهید دید که به لیست کل زمان بندی ها اضافه شده.
  Image of SubzBors timingslist
  دیگه باقی قسمت ها هم مانند قسمت اول اضافه کنید. فقط بخاطر داشته باشید که ترتیب مهمه و باید قسمت های مدنظرتون از اولین به آخرین باشن.
 5. روی دکمه ببُر کلیک کنید.

!نکته های اضافه در استفاده از سابزبر را از دست ندهید
!آموزش های ویدئویی را از دست ندهید
!راهنمای میانبرهای صفحه کلید

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.