Blef - gra karciana
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src resolve confilcts Jul 1, 2017
.gitignore Establish SignalR communication between Client and Server Feb 26, 2017
README.md one word more in polish Feb 27, 2017

README.md

blef

Blef to popularna wśród programistów jeżdzących na konferencje gra karciana. Zasady gry w Blefa dostępne są na wikipedii pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Blef_(gra)

##Cel Wzięcie udziału w konkursie Daj Się Poznać. Zaimplementowanie prostej gdy karcianej, tak aby można pisać własne boty. W grupie znajomych uznaliśmy, że może być całkiem wesoło, aby zamiast grać, pisać boty który będą grały za nas.

##Założenia niefunkcjonalne

 • Można się gniewać, nie można się obrażać.
 • Nie mieszamy życia prywatnego z osobistym
 • Dystans do siebie jest konieczny w tym projekcie

##Stack technologiczny

 • ASP.NET
 • SignalR
 • Najlepsze dashboardy na rynku, i tak nie dojdziemy do konsensusu w kwestii który Framework FE jest najlepszy, więc będzie dużo różnych sexy dashboardów.

##Pierwsze taski (MVP)

 • logika kolejności układów -> sprawdzanie układów

 • jeden klient się rejestruje, gra z "kompem".

 • komenda z servera do clienta, GetMove(...)?

 • algorytm:

  • dummy algorytm, ten sam w kliencie i w serwerze grającym jako AI.
  • algorytm losowo albo podbija o jeden, albo sprawdza.
 • wygrany/przegrany, następna gra z nowymi kartami.

 • Po starcie serwera pokazanie strony z info (aby developer wiedział że Server działa).