Permalink
Commits on Jun 8, 2012
Commits on Jun 5, 2012
 1. some what functional game... sorta... :'(

  Calle Lejdbrandt
  Calle Lejdbrandt committed Jun 5, 2012
 2. tweeked packet dropping

  Calle Lejdbrandt
  Calle Lejdbrandt committed Jun 5, 2012
 3. Fixed unwanted files

  Calle Lejdbrandt
  Calle Lejdbrandt committed Jun 5, 2012
 4. Fixed dubbelmessage send

  Calle Lejdbrandt
  Calle Lejdbrandt committed Jun 5, 2012
 5. added update to game sync

  maandree committed Jun 5, 2012
 6. board needs to be shared

  maandree committed Jun 5, 2012
 7. Reconnector fixes

  Calle Lejdbrandt
  Calle Lejdbrandt committed Jun 5, 2012
 8. ui stuff

  maandree committed Jun 5, 2012
 9. Fixed REconnector

  Calle Lejdbrandt
  Calle Lejdbrandt committed Jun 5, 2012
 10. Merge branch 'maandree' into aiqueneldar

  Calle Lejdbrandt
  Calle Lejdbrandt committed Jun 5, 2012
 11. changed debug output

  Calle Lejdbrandt
  Calle Lejdbrandt committed Jun 5, 2012
 12. game panel update fix

  maandree committed Jun 5, 2012
 13. Fix

  Calle Lejdbrandt
  Calle Lejdbrandt committed Jun 5, 2012
 14. Merge branch 'maandree' into aiqueneldar

  Calle Lejdbrandt
  Calle Lejdbrandt committed Jun 5, 2012
 15. Kepping track of old messages

  Calle Lejdbrandt
  Calle Lejdbrandt committed Jun 5, 2012
 16. triggers emergency pause

  maandree committed Jun 5, 2012
 17. wait

  maandree committed Jun 5, 2012
 18. fixed some debugging

  Calle Lejdbrandt
  Calle Lejdbrandt committed Jun 5, 2012
 19. also update falling shape

  maandree committed Jun 5, 2012
 20. ....

  maandree committed Jun 5, 2012
 21. PlayerJoined from FullUpdate fix

  Calle Lejdbrandt
  Calle Lejdbrandt committed Jun 5, 2012
 22. ui block full update

  maandree committed Jun 5, 2012
 23. minus integrity check

  maandree committed Jun 5, 2012
 24. Merge branch 'maandree' into aiqueneldar

  Calle Lejdbrandt
  Calle Lejdbrandt committed Jun 5, 2012