Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
42 lines (27 sloc) 831 Bytes
<DOCTYPE html/>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>compara numeri</title>
<script type="text/javascript">
var numero1 = 10;
var numero2 = 15;
</script>
</head>
<body>
<p id="paragrafo1">
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
</p>
<p>paragrafo 2</p>
<pre>
<script type="text/javascript">
document.writeln( numero1 > numero2 );//false
</script>
</pre>
</body>
</html>