Nederlandse kentekens formatten en valideren in je iOS project.
Objective-C
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Classes
kenteken-formatter.xcodeproj
kenteken-formatter
kenteken-formatterTests
.gitignore
License
Readme.md

Readme.md

iOS Kenteken formatter

Nederlandse kentekens formatten en valideren in je iOS project.

Ontstaan van het project

Voor een project waren we op zoek naar een formatter/validator voor Nederlandse kentekens in Objective-C. Die konden we niet vinden dus besloten we zelf een te maken! We delen deze code graag met je zodat ook jij je voordeel ermee kunt doen.

Hoe gebruik ik het?

Hang de NSString+KentekenFormatter bestanden, die vind je in de Classes-map, in je project. Importeer deze waar nodig en roep op de betreffende NSString de methodes aan die je nodig hebt!

Kijk eventueel in de NSString+KentekenFormatter.h welke methoden beschikbaar zijn en wat ze doen, hier vind je ook enige inline documentatie. Een klein codevoorbeeldje:

[@"11AA22" kentekenFormat]; // Dit geeft de string 11-AA-22 terug [@"11A" kentekenFormat]; // Dit geeft de string 11-A terug [@"11A" kentekenSidecode]; // Dit geeft WRPKentekenSidecodeUnknown terug [@"AA-01" kentekenSidecode]; // Dit geeft de WRPKentekenSidecodeKoninklijkHuis terug

Limitaties

De RDW geeft niet alle mogelijke combinaties van een sidecode uit, specifieke combinaties met bijvoorbeeld afkortingen van politieke partijen worden niet uitgegeven. Hier controleren we niet op, je kunt dus nog kentekens invoeren die nooit zullen worden uitgegeven.

Hoe kan ik meehelpen?

Natuurlijk! Fork het project, maak je aanpassingen/toevoegingen/bugfixes en submit een pull request. Check de issues tab voor eventuele inspiratie als je mee wilt werken maar niet zo goed iets weet. Let goed up dat je pull request gebaseerd is op de laatste commits hier! Dat maakt het een stuk makkelijker voor iedereen. :)

Als je foutjes vind of verbeterpunten weet maak dan vooral een issue aan hier op Github!

Kan ik betaalde ondersteuning krijgen?

Ja dat kan, kijk op onze website voor contactgegevens, bel of mail met een heldere omschrijving van je probleem of vraag en dan kijken we graag wat we voor je kunnen betekenen!

Licentie

De kenteken formatter code valt onder de MIT License.