Skip to content

maciejtarnowski/woocommerce-nip

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

woocommerce-nip

Wtyczka dodaje pole NIP do ekranu szczegółów zamówienia w WooCommerce

Funkcje:

  • dodaje pole na NIP do szczegółów płatności
  • waliduje pole pod względem długości, numeryczności i poprawności sumy kontrolnej
  • zapisuje wartość pola w metadanych zamówienia
  • wyświetla wartość pola w szczegółach zamówienia w panelu
  • dodaje NIP do maila z potwierdzeniem dla klienta i powiadomieniem o nowym zamówieniu

Uwaga

Wymaga PHP w wersji 5.4+ ze względu na krótką notację tablic

Licencja

GNU General Public License Version 3

About

Wtyczka dodająca pole NIP do WooCommerce

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages