Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

README.md

woocommerce-nip

Wtyczka dodaje pole NIP do ekranu szczegółów zamówienia w WooCommerce

Funkcje:

  • dodaje pole na NIP do szczegółów płatności
  • waliduje pole pod względem długości, numeryczności i poprawności sumy kontrolnej
  • zapisuje wartość pola w metadanych zamówienia
  • wyświetla wartość pola w szczegółach zamówienia w panelu
  • dodaje NIP do maila z potwierdzeniem dla klienta i powiadomieniem o nowym zamówieniu

Uwaga

Wymaga PHP w wersji 5.4+ ze względu na krótką notację tablic

Licencja

GNU General Public License Version 3

About

Wtyczka dodająca pole NIP do WooCommerce

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

You can’t perform that action at this time.