Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

13 lines (13 sloc) 0.636 kb
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>testAjaxLoad</title>
</head>
<body>
<div id="ajax_load_test_div">ajax load with selector</div>
<div>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
</div>
</body>
</html>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.