Eliminator Slajdow - Firefox extension
JavaScript CSS Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
doc
lib
test
.gitignore
README.md
copy.sh
package.json

README.md

Eliminator Slajdow - Firefox extension

Wersja dla Google Chrome dostępna na Chrome Web Store: https://chrome.google.com/webstore/detail/eliminator-slajd%C3%B3w/eplekpmdodlgejgogbojajncdlapamff?hl=pl

Wersja Dla Firefox https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/eliminator-slajdow/

Fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/eliminator.slajdow?ref=github.com/maestr0/eliminator-slajdow-chrome

Jeśli podoba Ci się ten dodatek możesz przekazać mi parę złotych w nagrodę poprzez PayPal

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=SMS8WQBP3DU4N

Wszelkie sugestię proszę zgłaszać na

https://eliminator-slajdow.sugester.pl/

FAQ

Kiedy będzie wersja dla Operay i IE ?
    - NIE zamierzam tworzyć ES dla innych przeglądarek niż Chrome i Firefox

Kiedy zostanie dodana obsługa nowych portali np. Onet lub WP ?
    - pracuję nad tym. Nowe portale będą dodawane sukcesywnie w 2014 roku.

Autor: Paweł Raszewski (raszewski@gmail.com)

Licencja: GNU GPL v3 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html