IIS 7.5 to MaestroPanel
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
IisImport
MaestroPanelIisImport.sln
MaestroPanelIisImport.suo
Microsoft.Web.Administration.dll
README

README

IIS Import Tool
IIS Import, IIS 7.5 üzerindeki web sitelerini MaestroPanel'e aktarmanıza yarayan ufak ve kullanışlı yardımcı bir araçtır. Mevcut IIS 7.5 Web sunucunuzdaki sitelerin fqdn standartlarına uygun isimleri bulur ve belirtilen Plan'a göre domainleri oluşturur.

İşlem sonunda "iisimport.log" isminde bir text dosyası çalıştığı dizinde oluşturur. Bu dosyanın içinde otomatik olarak verilen şifre ve tüm işlemlerin sonuçları "tab delimited" şeklinde formatlanarak loglanır.

Kullanım¶
IIS Import, Console uygulaması olarak tasarlanmıştır ve komut satırından kolaylıkla çalıştırılabilir.

iisimport.exe -key 1_1e9f1131d7cc44fd8c5df1aca0155937 -host -plan GOLDPLAN contoso.com -port 9715 -ssl false


Parametreler

    -key MaestroPanel üzerinden oluşturacağınız API anahtarını belirtmeniz için parametre. String tipindedir.
    -host Web Management Service'in alanadını belirtmeniz için parametre. Steing tipindedir.
    -plan Web Management Service'in üzerinde oluşturduğunuz Domain Planının alias kısmında belirttiğiniz isimi girebileceğiniz parametre String tipindedir.
    -port Web Management Service'in port numarasını belirtmeniz için parametre. Defult port 9715 dir. Integer tipindedir.
    -ssl Web Management Service'e ulaşırken https kullanılıp, kullanılmayacağını belirleyeceğiniz parametredir. true veya false değeri alabilir. Boolean tipindedir.


Lokasyon
Bu araç MaestroPanel Agent ile birlikte gelmektedir;

%MaestroPanelPath%bin\iisimport.exe

dizini altındadır.