Whmcs Whois sistemine alternatif olarak geliştirilmiş whois sonuçları sayfası.
PHP Smarty ApacheConf
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
templates/default
.htaccess
README.md
whois2.php

README.md

WHMCS-Whois

Whmcs Whois sistemine alternatif olarak geliştirilmiş whois sonuçları sayfası. Bu sctipt ile daha detaylı Whois sonuçları listeleyebilirsiniz. Ayrıca Nic.tr whois sonuçlarını daha belirgin ve Türkçe karakterleri bozuk olmadan gösterebilirsiniz.

Kurulum

 • .htaccess dosyanız varsa aşağıdaki ifadeleri en alt kısımda bir yere kopyalayın.

  RewriteRule ^whois$ whois2.php [QSA]
  RewriteRule ^whois/(.*)$ whois2.php?domain=$1 [QSA]

 • .htaccess Dosyanız yoksa aşağıdaki gibi bir dosya oluşturabilirsiniz.

  Options -Indexes
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^whois$ whois2.php [QSA]
  RewriteRule ^whois/(.*)$ whois2.php?domain=$1 [QSA]

 • templates/default/whois2.tpl dosyasını kullandığınız tema dizinine atın.
 • PHP yapılandırmanızda allow_url_fopen = On ve fsockopen fonksiyonunun kullanılabilir olduğunda emin olun.
 • Örnek Kullanım : https://www.performans.net/whois/performanshosting.com.tr şeklindedir.