Skip to content
Whmcs Whois sistemine alternatif olarak geliştirilmiş whois sonuçları sayfası.
PHP Smarty ApacheConf
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
templates/default
.htaccess
README.md
whois2.php

README.md

WHMCS-Whois

Whmcs Whois sistemine alternatif olarak geliştirilmiş whois sonuçları sayfası. Bu sctipt ile daha detaylı Whois sonuçları listeleyebilirsiniz. Ayrıca Nic.tr whois sonuçlarını daha belirgin ve Türkçe karakterleri bozuk olmadan gösterebilirsiniz.

Kurulum

 • .htaccess dosyanız varsa aşağıdaki ifadeleri en alt kısımda bir yere kopyalayın.

  RewriteRule ^whois$ whois2.php [QSA]
  RewriteRule ^whois/(.*)$ whois2.php?domain=$1 [QSA]

 • .htaccess Dosyanız yoksa aşağıdaki gibi bir dosya oluşturabilirsiniz.

  Options -Indexes
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^whois$ whois2.php [QSA]
  RewriteRule ^whois/(.*)$ whois2.php?domain=$1 [QSA]

 • templates/default/whois2.tpl dosyasını kullandığınız tema dizinine atın.
 • PHP yapılandırmanızda allow_url_fopen = On ve fsockopen fonksiyonunun kullanılabilir olduğunda emin olun.
 • Örnek Kullanım : https://www.performans.net/whois/performanshosting.com.tr şeklindedir.
 • You can’t perform that action at this time.