CloudFlare Management Script for MaestroPanel Triggers
PowerShell
Latest commit e7dbe9e Aug 31, 2016 @c1982 c1982 Update readme ♻️
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE Initial commit Aug 30, 2016
README.md
cfrun.ps1

README.md

cfrun

MaestroPanel Tetikleyicileri için CloudFlare Entegrasyonu / CloudFlare Management Script for MaestroPanel Triggers.

Bu scripti MaestroPanel'e entegre etmek için lütfen aşağıdaki dokümanı inceleyiniz.

Download


Kurulum


cfrun.ps1 dosyasını

%MaestroPanelPath%\bin

klasörü altına kopyalayın. Bu kadar!

Ayarlar


cfrun.ps1 dosyasını açarak CloudFlare bilgilerinizi tanıtmanız gerekiyor.

$AUTH_EMAIL = "ENTER YOUR EMAIL"
$AUTH_KEY = "ENTER YOR KEY"

Parametreler

cfrun.ps1 PowerShell scriptinin alabileceği parametreler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

İsim Açıklama
action Yapılacak işlem ZONE_CREATE, ZONE_DELETE, RECORD_ADD, RECORD_UPDATE, RECORD_DELETE
domain Eklenecek veya işlem yapılacak domain ismi.
record_type A, AAAA, CNAME, TXT, SRV, MX, NS, SPF
record_name DNS Kaydının ismi.
record_value DNS kaydının değeri.
record_proto SRV kaydı için protokol değeri. _tpc gibi.
record_target SRV kaydı için target domain değeri. FQDN değeri.
record_priority MX veya SRV kaydı için kullanılan priority. Integer.
record_weight SRV kaydı için weight değeri. Integer.
record_port SRV kaydı için port değeri. Integer.

Özellikleri;

  • Yeni bir domain ekleyebilir.
  • Mevcut domain'i silebilir.
  • Yeni bir DNS kaydı ekleyebilir.
  • Mevcut DNS kaydını güncelleyebilir.
  • Mevcut DNS kaydını silebilir.

Örnekler


Yeni Domain Eklemek

.\cfrun.ps1 -action ZONE_CREATE -domain maestropanel.com

Yeni DNS Kaydı

.\cfrun.ps1 -action RECORD_ADD -domain maestropanel.com -record_type A -record_name www -record_value 4.2.2.1

Yeni SRV Kaydı

.\cfrun.ps1 -action RECORD_ADD -domain maestropanel.com -record_type SRV -record_service "_autodiscover" -record_proto "_tcp" -record_target "mx.maestropanel.com" -record_priority 5 -record_weight 10 -record_port 443

SRV Kaydını Silmek

.\cfrun.ps1 -action RECORD_DELETE -domain maestropanel.com -record_type SRV -record_name "_autodiscover._tcp.maestropanel.com"

DNS Kaydını Güncellemek

.\cfrun.ps1 -action RECORD_UPDATE -domain maestropanel.com -record_type CNAME -record_name "smtp" -record_value "mx.google.com"

Yazar

Oğuzhan YILMAZ

oguzhan@maestropanel.com