Skip to content

maestropanel/mpimport

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

MaestroPanel Import Tool 1.0

Bu araç MaestroPanel'e göç aracıdır. MaestroPanel'e aktarmak istediğiniz yazılımı bulunduğu yerden alır ve MaestroPanel üzerinde çalışacak şekilde yapılandırır.

Desteklenen Yazılımlar:

  • Plesk 8.5 ve üzeri (Ms Access, MySQL, MsSQL databaseleri).
  • Entrenix 2.5 ve üzeri.

Kurulum (Install)

mpimport.exe kendi başına çalışacak şekilde yapılandırılmıştır. Aktarmak istedğiniz sunucuya kopyalamanız yeterli.

Başlagıç

Sıkıştırılmış dosyayı açtıktan sonra yapılması ilk gereken hareket mpimport.exe.config dosyasının ayarlanması olmalıdır. Bu dosya içinde aktarım için gerekli olan parametreler mevcuttur. mpimport.exe herhangi bir parametre almaz. Tüm parametreler .config dosyasının içinde tanımlanmalıdır.

Config

dbtype

mpimport'un hangi veritabanına bağlanacağını belirler buraya girebileceğiniz alanlar aşağıdaki gibidir.

  • mssql - Plesk Microsoft SQL Server kullanıyorsa girilecek değer
  • mysql - Plesk MySQL kullanıyorsa girilecek değer
  • access - Plesk Microfost Access Database kullanıyorsa girilecek değer
  • mpsqlite - MaestroPanel SQLite kullanıyorsa girilecek değer.

connectionString

Kaynak veritabanına bağlanılacak connection string cümlesi.

apiKey

Hedef MaestroPanel'de üretilen API Anahtarı. Bu Anahtar hangi kullanıcıya tanımlıysa domainler onun altında açılır. API ile ilgili daha fazla bilgi için http://wiki.maestropanel.com/MaestroPanel-API.ashx

host

Hedef MaestroPanel'in IP adresi veya host ismi.

port

Hedef MaestroPanel'in çalıştığı port. Varsayılan olarak 9715 dir.

domainPlanName

Hedef MaestroPanel'de daha önce tanımlanmış domain planı adı. Buraya takma ismi (alias) girmeniz gerekiyor. Daha fazla bilgi için http://wiki.maestropanel.com/Domain-Planı-Olusturmak.ashx

resellerName

Plesk'ten MaestroPanel aktarımlarında dikkate alınır. Plesk üzerindeki tek bir reseller'ı aktaracaksanız onun login isminin yazılması gerekiyor.

logging

Loglamanın yapılıp, yapılmamasını belirler. True veya False değeri alabilir.

importEmails

Email'lerin taşınıp taşınmayacağını belirler. True veya False değeri alabilir.

importDomains

Domainlerin taşınıp taşınmayacağını belirler. True veya False değeri alabilir.

importDatabases

Veritabanlarının taşınıp taşınmayacağını belirler. Hem MySQL hemde MSSQL'leri aynı anda taşır. True veya False değeri alabilir.

importSubdomains

Subdomainlerin taşınıp taşınmayacağını belirler. True veya False değeri alabilir.

importDomainAlias

Domain aliasların taşınıp taşınmayacağını belirler. True veya False değeri alabilir.

CopyFiles Web sitesindeki dosyaların taşınıp taşınmayacağını belirler. True veya False değeri alabilir.

SourceDirPattern

Eğer CopyFiles True ise dikkate alınır. Kopyalanacak kaynak dizinin desenini belirler {DOMAIN} değişkendir.

DestinationDirPattern

Eğer CopyFiles True ise dikkate alınır. Kopyalanacak hedef dizinin desenini belirler. {DESTINATION} ve {DOMAIN} değişkendir. {DESTINATION} değişkeni DestinationServerIp değerine ne girildiyse o olur.

DestinationServerIp

Hedef sunucunun IP adresi.

DestinationServerPassword

Hedef sunucunun parolası.

DestinationServerUsername

Hedef sunucunun kullanıcı adı.

SourceDirEmailPattern

Eposta kutularının içeriğini taşımak için kullanılır. Kaynak deseni belirler. CopyEmailFiles True ise dikkate alınır.

DestinationDirEmailPatter

Eposta kutularının içeriğini taşımak için kullanılır. Hedef deseni belirler. CopyEmailFiles True ise dikkate alınır.

CopyEmailFiles

Eposta kutularının içeriğinin taşınıp taşınmamasını belirler. True veya False değer alabilir.