Skip to content
Windows Server SSL, TLS Configuration
Inno Setup
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
DefaultConfig.iss
README.md
WinSSLConfig.iss

README.md

Windows Server SSL, TLS Yapılandırması

Windows Server işletim sisteminde SSL ve TLS protokollerinin yapılandırmasını forward secrecy şeklinde gerçekleştiren InnoSetup scriptini ve kayank kodlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Ne Yapar?

Sunucu üzerindeki zayıf SSL bağlantılarını (SSL v3.0 gibi) kapatarak daha güvenli hale getirir. Zayıf chiper’ları kapatır, güncel ve güçlü chiper algoritmalarını aktif eder. Poddle,

Kurulumu gerçekleştirdikten sonra SSL alanınızı test ermek için https://www.ssllabs.com/ssltest/ aracını kullanabilirsiniz.

Not: Kurulum bittikten sonra ayarların aktif olması için bilgisayarınızı restart ediniz.

Download

http://repo.maestropanel.com/A1/WinSSLConfig.exe

Kaynak

Bu konfigurasyon Alexander Hass tarafından düzenlenmiş olup. http://www.hass.de/content/setup-your-iis-ssl-perfect-forward-secrecy-and-tls-12 adresinden PowerShell scripti olarak yayınlanmaktadır.

Destek ekibimiz bu script’i InnoSetup’a Port etmiştir.

You can’t perform that action at this time.