Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Bli med når jeg lager et nettspill fra scratch med javascript på både frontend og backend. Det blir zombier, mafia og testdrevet utvikling.

This branch is 0 commits ahead and 57 commits behind master

Fetching latest commit…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve the latest commit at this time

Octocat-spinner-32 client_dependencies
Octocat-spinner-32 lib
Octocat-spinner-32 public
Octocat-spinner-32 test
Octocat-spinner-32 views
Octocat-spinner-32 .gitignore
Octocat-spinner-32 README.md
Octocat-spinner-32 app.js
Octocat-spinner-32 autolint.json
Octocat-spinner-32 jsTestDriver.conf
Octocat-spinner-32 package.json
Octocat-spinner-32 todo.md
README.md

Zombier, mafia og testdrevet utvikling

av Magnar Sveen på http://zombietdd.com/

Nettspill (testdrevet)

  • frontend: javascript
  • backend: javascript (node.js)

Utviklermiljø

Kjør npm install i root for å dra ned avhengigheter.

Something went wrong with that request. Please try again.