Permalink
Browse files

- add catalan locale

 - update version to 0.8
 • Loading branch information...
1 parent f6caf21 commit 17bba97d40d3c75274213848f32b88c27b82f380 @ritzalam ritzalam committed Jun 18, 2012
Showing with 235 additions and 65 deletions.
 1. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/ar_SY/bbbResources.properties
 2. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/az_AZ/bbbResources.properties
 3. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/bg_BG/bbbResources.properties
 4. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/bn_BN/bbbResources.properties
 5. +171 −0 bigbluebutton-client/locale/ca_ES/bbbResources.properties
 6. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/cs_CZ/bbbResources.properties
 7. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/da_DK/bbbResources.properties
 8. +1 −2 bigbluebutton-client/locale/de_DE/bbbResources.properties
 9. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/el_GR/bbbResources.properties
 10. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/en_US/bbbResources.properties
 11. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/es_ES/bbbResources.properties
 12. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/es_LA/bbbResources.properties
 13. +16 −16 bigbluebutton-client/locale/eu_EU/bbbResources.properties
 14. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/fa_IR/bbbResources.properties
 15. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/fi_FI/bbbResources.properties
 16. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/fr_CA/bbbResources.properties
 17. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/fr_FR/bbbResources.properties
 18. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/he_IL/bbbResources.properties
 19. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/hr_HR/bbbResources.properties
 20. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/hu_HU/bbbResources.properties
 21. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/id_ID/bbbResources.properties
 22. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/it_IT/bbbResources.properties
 23. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/ja_JP/bbbResources.properties
 24. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/kk_KZ/bbbResources.properties
 25. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/ko_KR/bbbResources.properties
 26. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/lt_LT/bbbResources.properties
 27. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/lv_LV/bbbResources.properties
 28. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/mn_MN/bbbResources.properties
 29. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/ne_NE/bbbResources.properties
 30. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/nl_NL/bbbResources.properties
 31. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/no_NO/bbbResources.properties
 32. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/pl_PL/bbbResources.properties
 33. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/pt_BR/bbbResources.properties
 34. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/pt_PT/bbbResources.properties
 35. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/ro_RO/bbbResources.properties
 36. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/ru_RU/bbbResources.properties
 37. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/si_LK/bbbResources.properties
 38. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/sk_SK/bbbResources.properties
 39. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/sl_SL/bbbResources.properties
 40. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/sr_RS/bbbResources.properties
 41. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/sr_SR/bbbResources.properties
 42. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/sv_SE/bbbResources.properties
 43. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/th_TH/bbbResources.properties
 44. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/tr_TR/bbbResources.properties
 45. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/uk_UA/bbbResources.properties
 46. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/vi_VN/bbbResources.properties
 47. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/zh_CN/bbbResources.properties
 48. +1 −1 bigbluebutton-client/locale/zh_TW/bbbResources.properties
 49. +1 −1 bigbluebutton-client/resources/config.xml.template
 50. +1 −1 bigbluebutton-client/src/org/bigbluebutton/util/i18n/ResourceUtil.as
@@ -1,5 +1,5 @@
bbb.pageTitle = BigBlueButton
-bbb.mainshell.locale.version = 0.8-beta4
+bbb.mainshell.locale.version = 0.8
bbb.mainshell.statusProgress.connecting = الإتصال بالمخدم
bbb.mainshell.statusProgress.loading = يتم تحميل {0} موديول
bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = للأسف ، لا يمكن الإتصال بالمخدم حالياً
@@ -1,5 +1,5 @@
bbb.pageTitle = BigBlueButton
-bbb.mainshell.locale.version = 0.8-beta4
+bbb.mainshell.locale.version = 0.8
bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Xahis edirik gozləyin {0} modul yuklənir:
bbb.mainshell.statusProgress.loading = {0}(yuklənib)
bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Xahis edirik biz serverin test muddəti ərzində gozləyəsiz.
@@ -1,5 +1,5 @@
bbb.pageTitle = BigBlueButton
-bbb.mainshell.locale.version = 0.8-beta4
+bbb.mainshell.locale.version = 0.8
bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Свързване със сървърът
bbb.mainshell.statusProgress.loading = Зареждане на {0} модул/а
bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Съжалявам, не мога да се свържа със сървърът.
@@ -1,5 +1,5 @@
bbb.pageTitle = BigBlueButton
-bbb.mainshell.locale.version = 0.8-beta4
+bbb.mainshell.locale.version = 0.8
bbb.mainshell.statusProgress.connecting = সার্ভারের সাথে সংযোগ করা হচ্চ্ছ
bbb.mainshell.statusProgress.loading = {0} মডিউলগুলো লোড করা হচ্চ্ছে
bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = দুঃখিত, সার্ভারের সাথে সংযোগ করা সম্ভব হচ্চ্ছে না।
@@ -0,0 +1,171 @@
+bbb.pageTitle =  BigBlueButton
+bbb.mainshell.locale.version =  0.8
+bbb.mainshell.statusProgress.connecting =  Connectant amb el servidor
+bbb.mainshell.statusProgress.loading =  Carregant {0} mòduls
+bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer =  Ho sentim, no vam poder connectar amb el servidor.
+bbb.mainshell.copyrightLabel2 =  (C) 2012, BigBlueButton versió {0} - Per a més informació visita http://www.bigbluebutton.org/
+bbb.mainshell.logBtn.toolTip =  Obrir finestra d'històric
+bbb.mainshell.resetLayoutBtn.toolTip =  Reiniciar posició de finestres
+bbb.oldlocalewindow.reminder1 =  Podria ser una traducció obsoleta de BigBlueButton.
+bbb.oldlocalewindow.reminder2 =  Si us plau, buidi la memòria cau del seu navegador, i torneu a provar.
+bbb.oldlocalewindow.windowTitle =  Avís: Traducció d'idioma obsoleta
+bbb.micSettings.playSound =  Reproduir so de prova
+bbb.micSettings.hearFromHeadset =  S'haurien d'usar els auriculars en lloc dels altaveus de l'ordinador.
+bbb.micSettings.speakIntoMic =  Hauria de veure el moviment de la barra a mesura que parla pel seu micròfon.
+bbb.micSettings.changeMic =  Canviar micròfon
+bbb.micSettings.join =  Connectar àudio
+bbb.micSettings.cancel =  Cancel · lar
+bbb.mainToolbar.helpBtn =  Ajuda
+bbb.mainToolbar.logoutBtn =  Desconnectar
+bbb.mainToolbar.logoutBtn.toolTip =  Sortir
+bbb.mainToolbar.settingsBtn =  Configuració
+bbb.mainToolbar.settingsBtn.toolTip =  Obrir configuració
+bbb.viewers.title =  Usuaris {0} {1}
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer =  Nom
+bbb.viewers.viewersGrid.nameItemRenderer.nameLabel.toolTip =  Vostè ha accedit amb aquest nom d'usuari.
+bbb.viewers.viewersGrid.roleItemRenderer =  Rol
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer =  Estatus
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.raiseHand.toolTip =  {0} ha aixecat la mà
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.streamIcon.toolTip =  Premi per veure
+bbb.viewers.viewersGrid.statusItemRenderer.presIcon.toolTip =  Presentador
+bbb.viewers.presentBtn.toolTip =  Seleccioneu a un participant com a nou presentador.
+bbb.viewers.raiseHandBtn.toolTip =  Premeu per aixecar la mà.
+bbb.viewers.presentBtn.label =  Canviar Presentador
+bbb.viewers.kickUserBtn.toolTip =  Expulsar usuari
+bbb.presentation.title =  Presentació
+bbb.presentation.fitToWidth.toolTip =  Ajustar a l'ample
+bbb.presentation.fitToPage.toolTip =  Ajustar a pàgina
+bbb.presentation.uploadPresBtn =  Carregar document a presentar.
+bbb.presentation.uploadPresBtn.toolTip =  Carregar document a presentar.
+bbb.presentation.backBtn.toolTip =  Diapositiva anterior.
+bbb.presentation.slideNumLbl.toolTip =  Clica per a seleccionar una pàgina
+bbb.presentation.forwardBtn.toolTip =  Diapositiva següent
+bbb.presentation.resetZoomBtn.toolTip =  Reiniciar zoom
+bbb.presentation.presenterNameLbl =  {0} està fent una presentació ara.
+bbb.presentation.clickToUpload =  Carregueu una nova presentació
+bbb.presentation.maxUploadFileExceededAlert =  Error: La mida del fitxer supera el màxim permès.
+bbb.presentation.uploadcomplete =  Càrrega completa. Si us plau espereu mentre convertim el document.
+bbb.presentation.uploaded =  carregat.
+bbb.presentation.document.supported =  El document carregat està suportat. Començant la conversió ...
+bbb.presentation.document.converted =  Document convertit amb èxit.
+bbb.presentation.error.document.convert.failed =  Error: Ha fallat la conversió del document.
+bbb.presentation.error.io =  Error E / S: Si us plau, contacti amb l'Administrador.
+bbb.presentation.error.security =  Error de Seguretat: Si us plau, contacti amb l'Administrador.
+bbb.presentation.error.convert.format =  Error: Si us plau, comproveu que l'arxiu carregat té una extensió vàlida.
+bbb.presentation.error.convert.notsupported =  El tipus de fitxer carregat no està suportat. Si us plau, carregueu un fitxer compatible.
+bbb.presentation.error.convert.nbpage =  Error: No s'ha pogut estimar el nombre de pàgines de l'arxiu carregat.
+bbb.presentation.error.convert.maxnbpagereach =  Error: El document carregat excedeix el màxim de pàgines.
+bbb.presentation.error.convert.swf =  Error en convertir el fitxer carregat. Si us plau, contacti amb l'Administrador.
+bbb.presentation.converted =  Convertides {0} de {1} diapositives.
+bbb.presentation.ok =  OK
+bbb.presentation.uploadwindow.presentationfile =  Arxiu de presentació
+bbb.presentation.uploadwindow.pdf =  PDF
+bbb.presentation.uploadwindow.word =  WORD
+bbb.presentation.uploadwindow.excel =  EXCEL
+bbb.presentation.uploadwindow.powerpoint =  POWERPOINT
+bbb.presentation.uploadwindow.image =  IMATGE
+bbb.presentation.uploadwindow.closeLabel =  Premeu OK per tancar la finestra
+bbb.fileupload.title =  Carregar un nou document per presentar.
+bbb.fileupload.fileLbl =  Arxiu
+bbb.fileupload.selectBtn.toolTip =  Seleccioneu un arxiu
+bbb.fileupload.uploadBtn =  Carregar
+bbb.fileupload.uploadBtn.toolTip =  Carregar l'arxiu
+bbb.fileupload.presentationNamesLbl =  Presentacions carregades:
+bbb.fileupload.deleteBtn.toolTip =  Eliminar presentació
+bbb.fileupload.showBtn =  Mostrar
+bbb.fileupload.showBtn.toolTip =  Mostra la Presentació
+bbb.fileupload.okCancelBtn =  Cancel·lar
+bbb.fileupload.genThumbText =  Generant miniatures ...
+bbb.fileupload.progBarLbl =  Progrés:
+bbb.chat.title =  Xat
+bbb.chat.cmpColorPicker.toolTip =  Color de text
+bbb.chat.sendBtn =  Enviar
+bbb.chat.sendBtn.toolTip =  Enviar el missatge
+bbb.chat.publicChatUsername =  Tots
+bbb.chat.publicMsgAwaiting =  Missatge públic pendent
+bbb.chat.publicMsgAwaiting2 =  * Missatge públic pendent *
+bbb.chat.privateMsgAwaiting =  Missatge privat no llegit
+bbb.chat.privateMsgAwaiting2 =  * Missatge privat pendent *
+bbb.chat.privateChatSelect =  Seleccioneu una persona per xerrar en privat
+bbb.chat.chatOptions =  Opcions de xat
+bbb.chat.fontSize =  Mida del text
+bbb.listeners.title =  Parlant {0} {1}
+bbb.listeners.pushToTalk.toolTip =  Clica-hi per a parlar
+bbb.listeners.pushToMute.toolTip =  Clica-hi per a silenciar
+bbb.listeners.talk =  Parlar
+bbb.listeners.mute =  Silenciar
+bbb.listeners.muteAllBtn.toolTip =  Silenciar a tots
+bbb.listeners.unmuteAllBtn.toolTip =  Permetre àudio a tots
+bbb.listeners.ejectTooltip =  Expulsar usuari
+bbb.listenerItem.nameLbl.toolTip =  Seleccioneu aquest usuari i premeu el botó per a silenciar-li/habilitar-li l'àudio
+bbb.listenerItem.talkImg.toolTip =  Parlant
+bbb.listenerItem.lockImg.toolTip =  Premeu per a bloquejar l'estat de l'àudio d'aquest usuari.
+bbb.listenerItem.muteUnmute.toolTip =  Silenciar/Habilitar l'àudio per a aquest usuari
+bbb.publishVideo.title =  La meva càmera
+bbb.publishVideo.startPublishBtn.toolTip =  Comparteix la meva càmera
+bbb.video.publish.close.tooltip =  Aturar la seva càmera
+bbb.video.publish.close.label =  Tancar
+bbb.video.keepAspectBtn.tooltip =  Mantenir aspecte de finestra
+bbb.video.fitVideoBtn.tooltip =  Ajustar vídeo
+bbb.video.originalSizeBtn.tooltip =  Mida original
+bbb.video.publish.hint.noCamera =  Cambra no disponible
+bbb.video.publish.hint.cantOpenCamera =  No es pot obrir la seva càmera
+bbb.video.publish.hint.waitingApproval =  Esperant per aprovació
+bbb.video.publish.hint.videoPreview =  Vista prèvia del vídeo
+bbb.video.publish.hint.openingCamera =  Obrint càmera ...
+bbb.video.publish.hint.cameraDenied =  Accés denegat a càmera
+bbb.video.publish.hint.cameraIsBeingUsed =  La seva càmera està sent usada per una altra aplicació
+bbb.video.publish.hint.publishing =  Publicant ...
+bbb.desktopPublish.title =  Compartir Pantalla: Previsualització del presentador
+bbb.desktopPublish.fullscreen.tooltip =  Compartir la seva pantalla
+bbb.desktopPublish.fullscreen.label =  Pantalla completa
+bbb.desktopPublish.region.tooltip =  Compartir part de la pantalla
+bbb.desktopPublish.region.label =  Regió
+bbb.desktopPublish.stop.tooltip =  Aturar la compartició de pantalla
+bbb.desktopPublish.stop.label =  Tancar
+bbb.desktopPublish.maximizeRestoreBtn.toolTip =  No pot maximitzar aquesta finestra.
+bbb.desktopPublish.closeBtn.toolTip =  Aturar la compartició i tancar aquesta finestra.
+bbb.desktopPublish.minimizeBtn.toolTip =  Minimitzar aquesta finestra.
+bbb.desktopView.title =  Compartició de pantalla
+bbb.desktopView.fitToWindow =  Ajustar a la finestra
+bbb.desktopView.actualSize =  Mostrar la mida actual
+bbb.toolbar.phone.toolTip =  Comparteix el meu micròfon
+bbb.toolbar.deskshare.toolTip =  Compartir la meva pantalla
+bbb.toolbar.video.toolTip =  Comparteix la meva càmera
+bbb.highlighter.toolbar.pencil =  Ressaltat
+bbb.highlighter.toolbar.ellipse =  Cercle
+bbb.highlighter.toolbar.rectangle =  Rectangle
+bbb.highlighter.toolbar.clear =  Netejar diapositiva
+bbb.highlighter.toolbar.undo =  Desfer
+bbb.highlighter.toolbar.color =  Selecciona color
+bbb.highlighter.toolbar.thickness =  Modificar el gruix de la línia
+bbb.highlighter.button.toolTipShow =  Mostrar la pissarra
+bbb.highlighter.button.toolTipHide =  Ocultar la pissarra
+bbb.logout.appshutdown =  L'aplicació de servidor ha estat detinguda
+bbb.logout.asyncerror =  S'ha produït un error asíncron
+bbb.logout.connectionclosed =  S'ha tancat la connexió amb el servidor
+bbb.logout.connectionfailed =  La connexió al servidor ha fallat
+bbb.logout.rejected =  La connexió amb el servidor ha estat rebutjada
+bbb.logout.invalidapp =  No existeix l'aplicació Red5
+bbb.logout.unknown =  S'ha perdut la connexió amb el servidor
+bbb.logout.usercommand =  Ha desconnectat de la conferència
+bbb.settings.deskshare.instructions =  Premeu Permetre a la finestra emergent per verificar que la compartició del escriptori us està funcionant adequadament
+bbb.settings.deskshare.start =  Comprovar Compartició de pantalla
+bbb.settings.voice.volume =  Activitat del micròfon
+bbb.settings.voice.adjust =  Ajustar volum
+bbb.settings.java.label =  Error de versió de Java
+bbb.settings.java.text =  Disposa de Java {0} instal · lat, però necessita almenys {1} per a utilitzar la funcionalitat Compartir Pantalla. Premi el botó per actualitzar la seva versió de Java JRE.
+bbb.settings.java.command =  Actualitzar Java
+bbb.settings.flash.label =  Error de versió de Flash
+bbb.settings.flash.text =  Disposa de Flash {0}, però necessita almenys {1} per a utilitzar la videoconferència. Premi el botó per actualitzar la seva versió de Adobe Flash.
+bbb.settings.flash.command =  Actualitzar Flash
+bbb.settings.isight.label =  Error de càmera iSight
+bbb.settings.isight.text =  Si teniu problemes amb la seva càmera iSight, pot ser degut a que utilitza OSX 10.6.5, que té problemes coneguts amb Flash capturant vídeo des de la càmera iSight.\nPer corregir, cliqueu a l'enllaç següent per a instal·lar una versió més recent del reproductor Flash, o actualitzi el seu Mac a l'última versió.
+bbb.settings.isight.command =  Instal·lar Flash 10.2 RC2
+bbb.settings.warning.label =  Avís
+bbb.settings.warning.close =  Tancar aquest avís
+bbb.settings.noissues =  No s'ha trobat cap problema greu.
+bbb.settings.instructions =  Accepteu la sol·licitud de Flash que li demana permisos per utilitzar la seva càmera. Si pot veure i escoltar, el seu navegador es troba configurat correctament. A continuació, es llisten problemes potencials. Premi en cada un d'ells per les seves possibles solucions.
+bbb.videodock.title =  Àrea de vídeo
+bbb.zzzzz.yyyy =
+ =
@@ -1,5 +1,5 @@
bbb.pageTitle = BigBlueButton
-bbb.mainshell.locale.version = 0.8-beta4
+bbb.mainshell.locale.version = 0.8
bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Připojuji se k serveru
bbb.mainshell.statusProgress.loading = Nahrávám {0} modulů
bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Omlouváme se, k serveru se nelze připojit.
@@ -1,5 +1,5 @@
bbb.pageTitle = BigBlueButton
-bbb.mainshell.locale.version = 0.8-beta4
+bbb.mainshell.locale.version = 0.8
bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Tilslutter til serveren
bbb.mainshell.statusProgress.loading = Henter {0} moduler
bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Vi kan desværre ikke oprette forbindelse til serveren.
@@ -1,5 +1,5 @@
bbb.pageTitle = BigBlueButton
-bbb.mainshell.locale.version = 0.8-beta4
+bbb.mainshell.locale.version = 0.8
bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Baue Verbindung zum Server auf
bbb.mainshell.statusProgress.loading = Lade {0} Module
bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden.
@@ -168,4 +168,3 @@ bbb.settings.noissues = Keine ausstehenden Verbesserungen wurden entdeckt.
bbb.settings.instructions = Akzeptieren Sie die Flash-Abfrage welche nach dem Kamerazugriff fragt. Wenn Sie sich selber sehen und hören können, dann wurde ihr Browser richtig konfiguriert. Andere mögliche Ursachen sind unten angezeigt. Klicken Sie auf jede dieser Ursachen um eine mögliche Lösung zu finden.
bbb.videodock.title = Video Sammelfenster
bbb.zzzzz.yyyy =
-
@@ -1,5 +1,5 @@
bbb.pageTitle = BigBlueButton
-bbb.mainshell.locale.version = 0.8-beta4
+bbb.mainshell.locale.version = 0.8
bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Σύνδεση στον διακομιστή
bbb.mainshell.statusProgress.loading = Φόρτωση {0} αρθρωμάτων
bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Λυπούμαστε, αλλά δεν μπορούμε να συνδεθούμε στο διακομιστή
@@ -1,5 +1,5 @@
bbb.pageTitle = BigBlueButton
-bbb.mainshell.locale.version = 0.8-beta4
+bbb.mainshell.locale.version = 0.8
bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Connecting to the server
bbb.mainshell.statusProgress.loading = Loading {0} modules
bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Sorry, we cannot connect to the server.
@@ -1,5 +1,5 @@
bbb.pageTitle = BigBlueButton
-bbb.mainshell.locale.version = 0.8-beta4
+bbb.mainshell.locale.version = 0.8
bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Conectando con el servidor
bbb.mainshell.statusProgress.loading = Cargando {0} módulos
bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Lo sentimos, no pudimos conectar con el servidor.
@@ -1,5 +1,5 @@
bbb.pageTitle = BigBlueButton
-bbb.mainshell.locale.version = 0.8-beta4
+bbb.mainshell.locale.version = 0.8
bbb.mainshell.statusProgress.connecting = Conectando al servidor
bbb.mainshell.statusProgress.loading = Cargando {0} módulos
bbb.mainshell.statusProgress.cannotConnectServer = Lo sentimos, no se puede conectar al servidor.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 17bba97

Please sign in to comment.