KDE geliştirme hakkında bir Türkçe kitap projesi
C++ Python
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
icerik
.gitignore
Makefile
README.md

README.md

kde-gelistirme-kitabi

KDE geliştirme hakkında bir Türkçe kitap projesi

İçerik

 1. Genel Olarak KDE
 2. KDE Uygulamaları
 3. KDE Geliştirme Araçları ve Süreçleri
 4. KDE Projelerine Katkı Vermek
 5. Yeni Bir KDE Uygulaması Geliştirmek
 6. Yeni Bir KDE Oyunu Geliştirmek
 7. Yeni Bir KDE Grafik Uygulaması Geliştirmek
 8. Yeni Bir KDE Çokluortam Uygulaması Geliştirmek
 9. Plasma ve Programcıklar
 10. KDE Yerelleştirme Çalışmaları
 11. KDE Belgelendirme Çalışmaları
 12. KDE Güvenlik Çalışmaları
 13. KDE Kalite Çalışmaları
 14. KDE Yazılımlarını Paketlemek
 15. Qt
 16. QML
 17. CMake
 18. D-Bus
 19. Git

KDE Kaynakları ve Benzer projeler

reStructuredText belgeleri

Sphinx Belgeleri

Git

Qt

CMake