Skip to content
Branch: master
Find file History
Anıl Özbek
Anıl Özbek zümrüt
Latest commit 1f2bc33 Jan 20, 2013

README

anlamlar.txt
============

anlamlar.txt dosyası 10535 adet kelimenin çevrimiçi bir sözlükteki
anlamlarını içermektedir. Kelimeler ve anlamları ** dizgesi ile
birbirlerinden ayrılmıştır. Dosyanın her bir satırında bir kelime
ve anlamı yer almaktadır. Dosya oluşturulurken birden fazla anlam
içeren kelimelerin sadece ilk anlamları alınmıştır.


Son Güncelleme: 13 Eylül 2002
Oluşturan: M. Fatih AMASYALI - Yıldız Teknik Üniversitesi
Veri kümesi ile ilgili sorularınız için: mfatih at ce.yildiz.edu.tr

Kemik Doğal Dil İşleme Grubu - Kelime Anlamları Veri Kümesi

http://www.kemik.yildiz.edu.tr/?id=28
http://www.kemik.yildiz.edu.tr/data/File/Kelime_anlamlari.zip


kelime-esanlamlisi.txt
======================

relations.txt ve viki_rels.txt dosyalarından yararlanılarak
hazırlanmış bir eşanlamlılar sözlüğüdür. Kelime Eşanlamlısı
yapısındadır. Sözlük biçimsel ve anlamsal olarak bazı hatalar
barındırmaktadır. Bunlar elle düzeltilme aşamasındadır.

Son Güncelleme: 29 Temmuz 2012
Oluşturan: Anıl Özbek

https://raw.github.com/maidis/mythes-tr/master/veriler/kelime-esanlamlisi.txt


kelime-listesi.txt
==================

İnternet üzerindeki bir Windows tabanlı Türkçe sözlükteki  ve
kelime-esanlamlisi.txt dosyasındaki kelimelerin birleşiminden
oluşmuştur. 88705 adet kelime içermektedir. Dosya üzerinde bazı
düzenlemeler ve kelime çıkarımları yapılması gerekebilir. Dosya
eşanlamlılar sözlüğü boyunca değiştirileceği için dosyanın ilk
haline kelime-listesi-ilk.txt dosyasından ulaşabilirsiniz.

İlk harflere göre ortalama kelime sayısı aşağıdaki gibidir:

a 7222
b 6736
c 1530
ç 3008
d 5431
e 3278
f 1782
g 3954
ğ 2
h 3488
ı 670
i 3760
j 128
k 10023
l 1088
m 5253
n 1455
o 1548
ö 1289
p 2837
q 5
r 1192
s 6661
ş 1207
t 6074
u 1119
ü 737
v 1033
w 7
x 8
y 4866
z 1094

Son Güncelleme: 29 Temmuz 2012
Oluşturan: Anıl Özbek

https://raw.github.com/maidis/mythes-tr/master/veriler/kelime-listesi.txt
https://raw.github.com/maidis/mythes-tr/master/veriler/kelime-listesi-ilk.txt


relations.txt ve viki_rels.txt
==============================

Bu dosyalar, TDK sözlüğü ve Vikisözlük'ten çıkarılmış, Türkçe 127203
adet anlamsal ilişkinin bulunduğu veri kümesini içerir.

Dosyaların biçimi Kavram1 ilişkitürü Kavram2 frekans şeklindedir.
Hangi kavramın hangi kavramla nasıl bir ilişkide olduğunu
göstermektedir. Örneğin özgür  SYNONYMY hür    7 satırı, özgür
kavramının hür kavramına eşanlamlılık ilişkisiyle bağlı olduğunu
ve bu ilişkinin kaynak sözlüklerde toplam 7 kez bulunduğunu
göstermektedir. Veriler Vikisözluk ve TDK sözlüğünden otomatik
olarak elde edilmiştir.

Son Güncelleme: 12 Ağustos 2010 
Oluşturan: Emre Yıldız - Yıldız Teknik Üniversitesi
Veri kümesi ile ilgili sorularınız için: mfatih at ce.yildiz.edu.tr 

Kemik Doğal Dil İşleme Grubu - Anlamsal İlişkiler Veri Kümesi

http://www.kemik.yildiz.edu.tr/?id=28
http://www.kemik.yildiz.edu.tr/data/File/TDK_viki.rar

You can’t perform that action at this time.