No description or website provided.
Clone or download
Latest commit 0684215 Jan 10, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
admintools del useless resources Aug 27, 2018
server-data v1.0 Jan 10, 2019
.gitignore fix gitignor Jul 29, 2018
LICENSE Create LICENSE Jul 29, 2018
README.md v1.0 Jan 10, 2019

README.md

PL ESX FiveM RolePlay

LINK DO ESX-ORG: ESX-ORG

INFORMACJE

Plugin Wersja
EssentialMode 5.1.0
ES-Extended 1.1
mysql-async v3.0.1
esx_menu_default 1.0.3
esx_menu_dialog 1.1.0
esx_menu_list 1.0.1
pozostałe zasoby nieuwzględnione na liście 10.01.2019

Paczka Pluginów RolePlay do ESX, gotowych żeby wystarować serwer w pare sekund.

Pluginy ESX są często update'owane, wiec po pobraniu mojej paczki upewnij sie że wszystkie pluginy są nadal aktualne. Link do GitHub'a ESX'a dostępny powyżej.

JAK ZAINSTALOWAĆ

  1. Pobierz pliki serwerowe stąd
  2. Wklej pliki z server-data (nie musisz pobierac "cfx-server-data" jest to już dodane do paczki)
  3. Zimportuj database.sql do swojej bazy danych
  4. Zedytuj server.cfg do twoich ustawien serwera (np. Nazwa / IP / Logo)
  5. Odpal Serwer!!

Jeżeli masz pytania, problemy lub potrzebujesz pomocy, napisz na odpowiednim kanale na moim serwerze discord

Paczka nie posiada plików serwerowych gdyż te zależne są od wybranego systemu operacyjnego serwera

PRZYDATNE LINKI