Permalink
Browse files

Closes #2391 - Add 5 more translations

Added French Japanese Russian Serbian and Danish to the existing
translations.
  • Loading branch information...
1 parent 45eb74b commit bd0ffa42db3c8cdc1b22496c34db29523f65a6b3 @eyedol eyedol committed Nov 21, 2011
Showing with 1,097 additions and 1 deletion.
  1. +1 −0 CHANGELOG
  2. +5 −1 po/smssync.po
  3. +252 −0 res/values-da/strings.xml
  4. +200 −0 res/values-fr/strings.xml
  5. +162 −0 res/values-ja/strings.xml
  6. +264 −0 res/values-ru/strings.xml
  7. +213 −0 res/values-sr/strings.xml
View
@@ -2,6 +2,7 @@
Bug:
* Fixed missing title
* Made
+ * Added
1.0.9:
Bug:
View
@@ -16,7 +16,9 @@
# If you have questions regarding the use of this file, please contact
# Ushahidi developers at team@ushahidi.com.
#
-#
+#
+# Translators:
+
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 1.0.6\n"
@@ -28,6 +30,8 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: sr\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
#Key: edittxt_website_pref
msgid "Enter The Sync URL"
View
@@ -0,0 +1,252 @@
+<?xml version="1.0" ?>
+<resources>
+ <string name="edittxt_website_pref">
+ Skriv synkroniserings URL
+ </string>
+ <string name="edittxt_website_pref_summary">
+ Dette er hjemmesiden der vil modtage SMS-beskeden
+ </string>
+ <string name="edittxt_website_pref_dialog_title">
+ Skriv synkroniserings URL
+ </string>
+ <string name="edittxt_api_key_pref">
+ Skriv sikkerhedskode
+ </string>
+ <string name="edittxt_api_key_pref_summary">
+ Hvis en sikkerhedskode er angivet på hjemmesiden, er dette påkrævet
+ </string>
+ <string name="edittxt_keyword_pref">
+ Skriv mediekode(r)
+ </string>
+ <string name="edittxt_reply">
+ Skriv en svar-besked
+ </string>
+ <string name="edittxt_reply_title">
+ En svar-besked
+ </string>
+ <string name="edittxt_reply_summary">
+ Denne SMS-besked bliver sendt til brugerne.
+ </string>
+ <string name="edittxt_reply_default">
+ Din SMS-besked er blevet modtaget. Mange tak.
+ </string>
+ <string name="sms_sync_enabled">
+ SMSSync er slået til
+ </string>
+ <string name="sms_sync_disabled">
+ SMSSync er slået fra
+ </string>
+ <string name="edittxt_keyword_hint">
+ ild, forbrydelser, hjælp, rapportering osv.
+ </string>
+ <string name="editxt_keyword_pref_summary">
+ Angiv hvilke søgeord der vil blive brugt til at filtrere SMS-beskeder som sendes til gateway.
+ </string>
+ <string name="general_settings">
+ Generelle indstillinger
+ </string>
+ <string name="reply_settings">
+ Svar-besked indstillinger
+ </string>
+ <string name="chk_enable_sms_sync">
+ Start SMSSync
+ </string>
+ <string name="chk_sms_sync_hint">
+ Start og stop SMS gateway
+ </string>
+ <string name="chk_enable_reply">
+ Svar-beskeder
+ </string>
+ <string name="chk_reply_hint">
+ Dette vil automatisk svare på hver SMS-besked der modtaget af SMSSync.
+ </string>
+ <string name="chk_enable_gps_sync">
+ Tilføj GPS koordinater
+ </string>
+ <string name="chk_gps_sync_hint">
+ Denne vil inkludere nuværende GPS koordinater til de SMS-beskeder der sendes til din hjemmeside.
+ </string>
+ <string name="chk_enable_auto_delete">
+ Auto slet SMS-beskeder
+ </string>
+ <string name="chk_auto_delete_hint">
+ Dette vil automatiisk slette SMS-beskeder der modtages af standard programmet i systemet, for at spare plads.
+ </string>
+ <string name="chk_enable_auto_sync">
+ Aktiver automatisk synkronisering
+ </string>
+ <string name="chk_enable_auto_sync_hint">
+ Dette vil give SMSSync tilladelse til at lave periodisk synkronisering af SMS-beskeder.
+ </string>
+ <string name="txt_auto_sync_delay">
+ Automatisk synkroniserings frekvens
+ </string>
+ <string name="auto_sync_delay_hint">
+
+ </string>
+ <string name="chk_enable_task_check">
+ Aktiver \&quot;Opgave\
+ </string>
+ <string name="chk_enable_task_check_hint">
+ Dette vil lade SMSSync at periodisk hente opgaver defineret på kalde URL\'en. SMSSync vil derefter udføre handlingen. F.eks. lade SMSSync sende SMS-beskeder.
+ </string>
+ <string name="txt_task_check_delay">
+ Frekvens
+ </string>
+ <string name="txt_task_check_delay_hint">
+ Indstil hvor ofte SMSSync skal hente nye Opgaver.
+ </string>
+ <string name="app_name">
+ SMSSync
+ </string>
+ <string name="outbox">
+ SMSSync Ventende SMS-beskeder
+ </string>
+ <string name="version_status">
+ Beta
+ </string>
+ <string name="sms_status_success">
+ SMSSync SMS-besked afsendt
+ </string>
+ <string name="sms_status_failed">
+ SMSSync SMS-besked synkronisering fejlede
+ </string>
+ <string name="notification_summary">
+ SMSSync gateway kører
+ </string>
+ <string name="sending_failed">
+ SMSSync SMS-besked synkronisering fejlede.
+ </string>
+ <string name="sending_succeeded">
+ SMSSync SMS-besked afsendt.
+ </string>
+ <string name="no_messages_to_sync">
+ Der er ingen SMS-beskeder der skal sendes.
+ </string>
+ <string name="no_messages_to_delete">
+ Der er ingen SMS-beskeder der skal slettes.
+ </string>
+ <string name="sync_failed">
+ SMSSync afsendelse af SMS-beskeder mislykkedes. Måske er det ikke konfigureret korrekt eller der er ingen forbindelse til internettet. Vær venlig at dobbelttjekke din internetforbindelse eller din konfiguration.
+ </string>
+ <string name="powered">
+ Af
+ </string>
+ <string name="powered_by">
+ Lavet af Ushahidi
+ </string>
+ <string name="menu_delete_all">
+ Slet alle
+ </string>
+ <string name="menu_sync_all">
+ Synkroniser alle
+ </string>
+ <string name="menu_delete">
+ Slet
+ </string>
+ <string name="menu_sync">
+ Synkroniser
+ </string>
+ <string name="menu_import">
+ Importer SMS-besked
+ </string>
+ <string name="menu_settings">
+ Indstillinger
+ </string>
+ <string name="messages_deleted">
+ SMS-beskeder blev succesfuldt slettet.
+ </string>
+ <string name="messages_deleted_failed">
+ SMS-beskeder kunne ikke slettes.
+ </string>
+ <string name="status">
+ Status
+ </string>
+ <string name="empty_list">
+ Ingen ventende SMS-beskeder
+ </string>
+ <string name="http_text">
+ http://
+ </string>
+ <string name="sms_failed">
+ SMS-besked fejlede
+ </string>
+ <string name="invalid_url">
+ Den angivne URL er ikke gyldig.
+ </string>
+ <string name="no_configured_url">
+ Der er ikke angivet nogen URL.
+ </string>
+ <string name="no_connection">
+ Kunne ikke oprette forbindelse til URL\'en.
+ </string>
+ <string name="no_task">
+ Ingen \&quot;Opgaver\&quot; er aktiveret på den indstillede URL.
+ </string>
+ <string name="auto_sync_settings">
+ Automatisk synkroniserings indstillinger
+ </string>
+ <string name="task_check_settings">
+ \&quot;Opgave\&quot; indstillinger
+ </string>
+ <string name="about_smssync">
+ Omkring SMSSYnc
+ </string>
+ <string name="please_wait">
+ Venligst vent....
+ </string>
+ <string name="smssync_not_enabled">
+ SMSSync er ikke aktiveret. Venligst aktiver den i indstillingerne.
+ </string>
+ <string name="import_messages">
+ Importer SMS-beskeder...
+ </string>
+ <string name="nothing_to_import">
+ Ingen SMS-beskeder at importere. Sikrer dig, at du har beskeder i din SMS-indbakke.
+ </string>
+ <string name="chk_enable_reply_frm_server">
+ Få svar fra serveren
+ </string>
+ <string name="chk_reply_frm_server_hint">
+ Dette vil øjeblikkeligt sende SMS-beskeder, som modtages fra serveren, uden at vente på automatisk synkronisering.
+ </string>
+ <string name="sms_delivery_status_failed">
+ Kunne ikke sende SMS-beskeden - måske ingen forbindelse til mobilnettet?
+ </string>
+ <string name="sms_delivery_status_no_service">
+ Ingen forbindelse til mobilnettet
+ </string>
+ <string name="sms_delivery_status_radio_off">
+ Ingen forbindelse til mobilnettet
+ </string>
+ <string name="sms_delivery_status_null_pdu">
+ Ingen PDU
+ </string>
+ <string name="sms_delivered">
+ SMS-besked afsendt
+ </string>
+ <string name="sms_not_delivered">
+ SMS-besked ikke afsendt korrekt
+ </string>
+ <string name="pending_messages">
+ Ventende
+ </string>
+ <string name="sent_messages">
+ Afsendte
+ </string>
+ <string name="title_bar_text">
+ SMS-beskeder
+ </string>
+ <string name="no_sent_messages">
+ Ingen afsendte SMS-beskeder
+ </string>
+ <string name="confirm_yes">
+ Ja
+ </string>
+ <string name="confirm_no">
+ Nej
+ </string>
+ <string name="confirm_message">
+ Er du sikker på, at du ønsker at udføre denne handling?
+ </string>
+</resources>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit bd0ffa4

Please sign in to comment.