Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

739 lines (617 sloc) 27.484 kb
<?php
# Mantis - a php based bugtracking system
# Copyright (C) 2000 - 2002 Kenzaburo Ito - kenito@300baud.org
# This program is distributed under the terms and conditions of the GPL
# See the README and LICENSE files for details
# Danish: Søren Mortensen, sm@artmus.dk
# -------------------------------------------------
# $Revision: 1.31 $
# $Author: jlatour $
# $Date: 2002-08-15 08:18:49 $
#
# $Id: strings_danish.txt,v 1.31 2002-08-15 08:18:49 jlatour Exp $
###########################################################################
?>
<?php
# Charset
$s_charset = 'iso-8859-1';
# new strings:
$s_all_projects = 'Alle Projects';
$s_move_bugs = 'Flyt fejl';
$s_operation_successful = 'Operation successful.';
$s_date_order = 'Dato Orden';
$s_print_all_bug_page_link = 'Udskriv Rapport';
$s_csv_export = 'CSV Export';
$s_login_anonymously = 'Log ind Anonymously';
$s_jump_to_bugnotes = 'Gå til Fejlnoter';
$s_public_project_msg = 'Dette projekt er OFFENTLIGT. Alle brugere har adgang til dette projekt.';
$s_private_project_msg = 'Dette projekt er PRIVAT. Kun administratorer og udvalgte brugere har adgang.';
$s_access_level_project = 'Projekt Adgangs Niveau';
$s_view_submitted_bug_link = 'Vis anmeldte fejl';
$s_assigned_projects = 'Assigned Projekter';
$s_unassigned_projects = 'Unassigned Projekter';
$s_print = 'Udskriv';
$s_jump = 'Gå';
$s_copy_users = 'Kopier Brugere';
$s_copy_categories_from = 'Copy Categories From';
$s_copy_categories_to = 'Copy Categories To';
$s_bug_history = 'Bug History';
$s_field = 'Field';
$s_old_value = 'Old Value';
$s_new_value = 'New Value';
$s_date_modified = 'Date Modified';
$s_bugnote = 'Bugnote';
$s_change = 'Change';
$s_bugnote_view_state = 'Bugnote View State';
$s_bug_monitor = 'Bug Monitored';
$s_bug_end_monitor = 'Bug End Monitor';
$s_announcement = 'Announcement';
$s_stays_on_top = 'Stays on Top';
$s_delete_bugnote_button = 'Bugnote Delete';
$s_delete_bugnote_sure_msg = 'Are you sure you wish to delete this bugnote?';
$s_bug_relationships = 'Relationships';
$s_duplicate_of = 'duplicate of %id';
$s_has_duplicate = 'has duplicate %id';
$s_related_to = 'related to %id';
$s_dependant_on = 'dependant on %id';
$s_blocks = 'blocks %id';
$s_new_bug = 'New Bug';
$s_bugnote_added = 'Bugnote Added';
$s_bugnote_edited = 'Bugnote Edited';
$s_bugnote_deleted = 'Bugnote Deleted';
$s_summary_updated = 'Summary Updated';
$s_description_updated = 'Description Updated';
$s_additional_information_updated = 'Additional Information Updated';
$s_steps_to_reproduce_updated = 'Steps to Reproduce Updated';
$s_file_added = 'File Added: ';
$s_file_deleted = 'File Deleted: ';
$s_make_private = 'Make Private';
$s_make_public = 'Make Public';
# bug_actiongroup_page.php : mass treatment
$s_close_bugs_conf_msg = 'Are you sure you wish to close these bugs ?';
$s_delete_bugs_conf_msg = 'Are you sure you wish to delete these bugs ?';
$s_move_bugs_conf_msg = 'Move bugs to';
$s_assign_bugs_conf_msg = 'Assign bugs to';
$s_resolve_bugs_conf_msg = 'Choose bugs resolution';
$s_priority_bugs_conf_msg = 'Choose bugs priority';
$s_status_bugs_conf_msg = 'Choose bugs status';
$s_close_group_bugs_button = 'Close Bugs' ;
$s_delete_group_bugs_button = 'Delete Bugs' ;
$s_move_group_bugs_button = 'Move Bugs' ;
$s_assign_group_bugs_button = 'Assign Bugs' ;
$s_resolve_group_bugs_button = 'Resolve Bugs' ;
$s_priority_group_bugs_button = 'Update Priority' ;
$s_status_group_bugs_button = 'Update Status' ;
# improved JPgraphs strings
$s_graph_imp_status_title = 'Synthesis graphs by status' ;
$s_graph_imp_priority_title = 'Synthesis graphs by priority' ;
$s_graph_imp_severity_title = 'Synthesis graphs by severity';
$s_graph_imp_category_title = 'Synthesis graphs by category';
$s_graph_imp_resolution_title = 'Synthesis graphs by resolution';
$s_by_status_pct = 'by status percentage';
$s_by_priority_pct = 'by priority percentage';
$s_by_severity_pct = 'by severity percentage';
$s_by_category_pct = 'by category percentage';
$s_by_resolution_pct = 'by resolution percentage';
$s_by_severity_mix = 'by severity and status';
$s_by_priority_mix = 'by priority and status';
$s_by_resolution_mix = 'by resolution and status';
$s_synthesis_link = 'Synthesis';
$s_status_link = 'Per state';
$s_priority_link = 'Per priority';
$s_severity_link = 'Per severity';
$s_category_link = 'Per category';
$s_resolution_link = 'Per resolution';
#print_all_bug_page.php : display selected bugs
$s_hide_button = 'Display selected only';
# print_all_bug_options.php : printing preferences
$s_printing_preferences_title = 'Choose fields to print';
$s_printing_options_link = 'Printing Options';
# word and excel export
$s_bugnote_title = 'Bugnote handler' ;
$s_bugnote_date = 'Date of bugnote';
$s_bugnote_description = 'Bugnote description';
# ERROR strings
$MANTIS_ERROR[ERROR_GENERIC] = 'FEJL: Der opstod en uventet fejl. Du bedes kontakte din lokale administrator.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SQL] = 'FEJL: SQL fejl opstået. Giv venligst besked om dette til ';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOGIN] = 'FEJL: Der opstod en fejl: Din konto er måske deaktiveret eller du har måske skrevet forkert brugernavn/password.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_REPORT] = 'FEJL: DIn rapportering indeholder fejl.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_NO_FILE_SPECIFIED] = 'FEJL: Der er ikke valgt en fil';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_DISALLOWED] = 'FEJL: Denne fil-type er ikke tilladt';
$MANTIS_ERROR[ERROR_NO_DIRECTORY] = 'FEJL: Denne mappe findes ikke. Undersøg venligst projekts indstillinger.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DUPLICATE_CATEGORY] = 'FEJL: Denne kategori findes allerede.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DUPLICATE_VERSION] = 'FEJL: Denne version findes allerede.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DUPLICATE_FILE] = 'FEJL: Denne fil findes allerede. Slet den gamle fil først.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DUPLICATE_PROJECT] = 'ERROR: A project with that name already exists.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EMPTY_FIELD] = 'FEJL: Et påkrævert felt er ikke udfyldt. Ret venligst dette.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROTECTED_ACCOUNT] = 'FEJL: Denne konto er beskyttet. Du har ikke adgang før kontoens beskyttelse er ophævet.';
# General Strings
$s_go_back = 'Tilbage';
$s_proceed = 'Klik her for at fortsætte ...';
$s_switch = 'Skift';
$s_logged_in_as = 'Logget ind som';
$s_user_no_longer_exists = 'bruger findes ikke mere';
$s_administrator = 'administrator';
# Enum Strings
$s_access_levels_enum_string = '10:betragter,25:rapportør,40:ajourføring,55:udvikler,70:manager,90:administrator';
$s_project_status_enum_string = '10:udvikling,30:udgivelse,50:stabil,70:forældet';
$s_project_view_state_enum_string = '10:offentlig,50:privat';
$s_view_state_enum_string = '10:public,50:private';
$s_priority_enum_string = '10:ingen,20:lav,30:normal,40:høj,50:haster,60:straks!';
$s_severity_enum_string = '10:indslag,20:triviel,30:tekst,40:tilpasses,50:mindre,60:større,70:crash,80:block';
$s_reproducibility_enum_string = '10:altid,30:af og til,50:sjældent,70:har ikke prøvet,90:kan ikke genskabe,100:N/A';
$s_status_enum_string = '10:ny,20:tilbagemelding,30:modtaget,40:bekræftet,50:overdraget,80:løst,90:lukket';
$s_resolution_enum_string = '10:åben,20:rettet,30:genåbnet,40:kan ikke genskabe,50:kun ikke rettes,60:findes i forvejen,70:ikke en fejl,80:stillet i bero,90:vil ikke rette';
$s_projection_enum_string = '10:ingen,30:tilpasses,50:mindre rettelse,70:større omskrivning,90:omstrukturering';
$s_eta_enum_string = '10:ingen,20:< 1 dag,30:2-3 dage,40:< 1 uge,50:< 1 måned,60:> 1 måned';
# Email Strings
$s_new_account_subject = 'Din nye bruger konto';
$s_new_account_greeting = 'Velkommen til bugtracker. Du har brug for disse informationer for at logge ind' . "\n\n";
$s_new_account_url = 'Du kan logge ind til siten her: ';
$s_new_account_username = 'Brugernavn: ';
$s_new_account_password = 'Password: ';
$s_new_account_message = 'Du skal ændre dit password når du er logget ind. Bemærk også at dit password bliver gemt via en envejs kryptering. Det er ikke muligt at genskabe det. Hvis du glemmer dit password er det nødt til at blive slettet.' . "\n\n";
$s_new_account_do_not_reply = 'Svar ikke på denne besked.' . "\n";
$s_reset_request_msg = 'Der har været en forespørgsel på at nulstille dit password.';
$s_account_name_msg = 'Dit brugernvan er';
$s_news_password_msg = 'Her er dit nye password';
$s_new_bug_msg = 'Følgende NYE fejl er blevet TILFØJET.';
$s_email_bugnote_msg = 'Der er tilknyttet en FEJLNOTE til denne fejl.';
$s_email_resolved_msg = 'Følgende fejl er LØST.';
$s_email_close_msg = 'Følgende fejl er LUKKET';
$s_email_feedback_msg = 'Følgende fejl kræver din TILBAGEMELDING.';
$s_email_reopen_msg = 'Følgende fejl er GENÅBNET.';
$s_email_assigned_msg = 'Følgende fejl er OVERDRAGET.';
$s_email_reporter = 'Reporter';
$s_email_handler = 'Handler';
$s_email_project = 'Projekt';
$s_email_bug = 'Fejl ID';
$s_email_category = 'Kategori';
$s_email_reproducibility = 'Genfrembringelse';
$s_email_severity = 'Alvorlighed';
$s_email_priority = 'Prioritet';
$s_email_status = 'Status';
$s_email_resolution = 'Hyppighed';
$s_email_duplicate = 'Dobbelt';
$s_email_date_submitted = 'Afsendt Dato';
$s_email_last_modified = 'Sidst Rettet';
$s_email_summary = 'Opsummering';
$s_email_description = 'Beskrivelse';
# account_delete.php
$s_account_protected_msg = 'Konto beskyttet. Kan ikke ændre indstillingerne...';
$s_account_removed_msg = 'Din konto er blevet fjernet...';
# account_delete_page.php
$s_confirm_delete_msg = 'Er du sikker på at du vil slette din konto?';
$s_delete_account_button = 'Slet Konto';
# account_page.php
$s_manage_profiles_link = 'Administrer Profiler';
$s_change_preferences_link = 'Ret Præferencer';
$s_edit_account_title = 'Ret konto';
$s_username = 'Brugernavn';
$s_email = 'Email';
$s_password = 'Password';
$s_confirm_password = 'Bekræft Password';
$s_access_level = 'Rettigheder';
$s_update_user_button = 'Ajourfør Bruger';
# account_prefs_page.php
$s_default_account_preferences_title = 'Standard Konto Præferencer';
$s_default_project = 'Standard Projekt';
$s_advanced_report = 'Avanceret Rapport';
$s_advanced_view = 'Avanceret Oversigt';
$s_advanced_update = 'Avanceret Ajourføring';
$s_refresh_delay = 'Ajourførings Forsinkelse';
$s_redirect_delay = 'Omaddresser Forsinkelse';
$s_email_on_new = 'Email ved Ny';
$s_email_on_assigned = 'Email ved Overdraget';
$s_email_on_feedback = 'Email ved Tilbagemelding';
$s_email_on_resolved = 'Email ved Løst';
$s_email_on_closed = 'Email ved Lukket';
$s_email_on_reopened = 'Email ved Genåbnet';
$s_email_on_bugnote_added = 'Email ved tilføjelse af Fejlnote';
$s_email_on_status_change = 'Email ved ændring af Status';
$s_email_on_priority_change = 'Email ved ændring af Prioritet';
$s_language = 'Sprog';
$s_update_prefs_button = 'Ajourfør Prefs';
$s_reset_prefs_button = 'Nulstil Prefs';
# account_prefs_reset.php
$s_prefs_reset_msg = 'Præferencer er nulstillet...';
# account_prefs_update.php
$s_prefs_updated_msg = 'Præferencer er blevet Ajourført...';
# account_profile_add.php
$s_profile_added_msg = 'Profil tilføjet...';
# account_profile_delete.php
$s_profile_deleted_msg = 'Slettet Profil...';
# account_profile_edit_page.php
$s_edit_profile_title = 'Ret Profil';
$s_platform = 'Platform';
$s_operating_system = 'Operativ System';
$s_version = 'Version/Udgave';
$s_additional_description = 'Yderligere Beskrivelse';
$s_update_profile_button = 'Ajourfør Profil';
# account_profile_make_default.php
$s_profile_defaulted_msg = 'Standard profil ajourført...';
# account_profile_manage_page.php
$s_add_profile_title = 'Tilføj Profil';
$s_add_profile_button = 'Tilføj Profil';
$s_edit_or_delete_profiles_title = 'Ret eller Slet Profiler';
$s_edit_profile = 'Ret Profil';
$s_make_default = 'Gør til Standard';
$s_delete_profile = 'Slet Profil';
$s_select_profile = 'Vælg Profil';
$s_submit_button = 'Send';
# account_profile_update.php
$s_profile_updated_msg = 'Profil ajourført...';
# account_update.php
$s_account_updated_msg = 'Din konto er blevet ajourført...';
# bug_assign.php
$s_bug_assign_msg = 'Fejlen er blevet overdraget...';
# bug_close.php
$s_bug_close_msg = 'Fejlen er blevet lukket...';
$s_close_immediately = 'Luk straks:';
# bug_close_page.php
$s_close_bug_title = 'Luk fejl';
# bug_delete.php
$s_bug_deleted_msg = 'Fejlen er blevet slettet...';
# bug_delete_page.php
$s_delete_bug_sure_msg = 'Er du sikker på du vil slette denne fejl?';
$s_delete_bug_button = 'Slet Fejl';
# bug_monitor.php
$s_monitor_bug_button = 'Monitor Bug';
$s_unmonitor_bug_button = 'End Monitoring';
# bug_file_add.php
$s_file_upload_msg = 'Filen er blevet uploadet';
# bug_file_upload_inc.php
$s_upload_file = 'Upload Fil';
$s_select_file = 'Vælg Fil';
$s_upload_file_button = 'Upload Fil';
# bug_reopen.php
$s_bug_reopened_msg = 'Fejlen er blevet genåbnet...';
$s_reopen_add_bugnote_title = 'Tilføj Fejlnote begrundelse for at Genåbne fejlen';
$s_bugnote_add_reopen_button = 'Tilføj Fejlnote og Genåbn fejlen';
# bug_resolve_page.php
$s_resolve_bug_title = 'Løs Fejl';
$s_resolve_bug_button = 'Løs Fejl';
# bug_resolve_page2.php
$s_bug_resolved_msg = 'Fejlen er blevet løst. Skriv Fejlnote herunder...';
$s_resolve_add_bugnote_title = 'Tilføj Fejlnote begrundelse fot at løse fejlen';
$s_bugnote_add_resolve_button = 'Tilføj Fejlnote';
# bug_update.php
$s_bug_updated_msg = 'Fejlen er blevet ajourført...';
# bug_update_advanced_page.php
$s_back_to_bug_link = 'Tilbage til Fejl';
$s_update_simple_link = 'Ajourfør Enkel';
$s_updating_bug_advanced_title = 'Ajourfør Fejl Information';
$s_id = 'ID';
$s_category = 'Kategori';
$s_severity = 'Alvorlighed';
$s_reproducibility = 'Genfrembringelse';
$s_date_submitted = 'Oprettet Dato';
$s_last_update = 'Sidst Ajourført';
$s_reporter = 'Rapporter';
$s_assigned_to = 'Overdraget til';
$s_priority = 'Prioritet';
$s_resolution = 'Hyppighed';
$s_status = 'Status';
$s_duplicate_id = 'ID findes allerede';
$s_os = 'OS';
$s_projection = 'Planlægning';
$s_os_version = 'Version';
$s_eta = 'ETA';
$s_product_version = 'Produkt Version';
$s_build = 'Udgave';
$s_votes = 'Stemmer';
$s_summary = 'Opsummering';
$s_description = 'Beskrivelse';
$s_steps_to_reproduce = 'Handlinger for at genfrembringe';
$s_additional = 'Yderligere';
$s_information = 'Information';
$s_update_information_button = 'Ajourfør Information';
# bug_update_page.php
$s_update_advanced_link = 'Ajourfør Avanceret';
$s_updating_bug_simple_title = 'Ajourfør Fejl Information';
# bug_vote_add.php
$s_vote_added_msg = 'Stemme er blevet tilføjet...';
# bugnote_add.php
$s_bugnote_added_msg = 'Fejlnote tilføjet...';
# bugnote_delete.php
$s_bugnote_deleted_msg = 'Fejlnote er blevet slettet..';
$s_bug_notes_title = 'Fejlnoter';
# bugnote_edit_page.php
$s_edit_bugnote_title = 'Ret Fejlnote';
# bugnote_inc.php
$s_no_bugnotes_msg = 'Der er ikke tilknyttet Fejlnoter til denne fejl.';
$s_delete_link = 'Slet';
$s_add_bugnote_title = 'Tilføj Fejlnote';
$s_add_bugnote_button = 'Tilføj Fejlnote';
$s_bugnote_edit_link = 'Edit';
$s_close_bug_button = 'Luk Fejl';
# bugnote_update.php
$s_bugnote_updated_msg = 'Fejlnoten er blevet opdateret ...';
$s_edited_on = 'rettet den: ';
# index.php
$s_click_to_login = 'Klik her for at logge ind';
# login.php
# login_page.php
$s_login_page_info = 'Velkommen til Artmus Fejl-Rapport.';
$s_login_title = 'Log ind';
$s_save_login = 'Gem Log ind';
$s_choose_project = 'Vælg Projekt';
$s_login_button = 'Log ind';
$s_signup_link = 'opret en ny konto';
# login_select_proj_page.php
$s_select_project_button = 'Vælg Projekt';
# logout_page.php
$s_logged_out_title = 'Logget Af...';
$s_redirecting = '...Omaddressering';
$s_here = 'Her';
# main_page.php
$s_open_and_assigned_to_me = 'Åbnet og overdraget til mig';
$s_open_and_reported_to_me = 'Åbnet og rapporteret af mig';
$s_newer_news_link = 'Nyere Nyheder';
$s_older_news_link = 'Ældre Nyheder';
$s_archives = 'Arkiv';
# manage_create_new_user.php
$s_created_user_part1 = 'Oprettet bruger';
$s_created_user_part2 = 'med rettigheder som';
# manage_create_user_page.php
$s_create_new_account_title = 'Opret ny konto';
$s_verify_password = 'Bekræft Password';
$s_enabled = 'Aktiveret';
$s_protected = 'Beskyttet';
$s_create_user_button = 'Opret Bruger';
# manage_page.php
$s_hide_disabled = 'Skjul Deaktiveret';
$s_filter_button = 'Filter';
$s_manage_users_link = 'Bruger Administration';
$s_manage_projects_link = 'Projekt Administration';
$s_create_new_account_link = 'Opret Konto';
$s_projects_link = 'Projekter';
$s_documentation_link = 'Dokumentation';
$s_new_accounts_title = 'Nye Konti';
$s_1_week_title = '1 Uge';
$s_never_logged_in_title = 'Aldrig logget ind';
$s_prune_accounts = 'Fjern ubenyttede Konti';
$s_hide_inactive = 'Skjul Deaktiveret';
$s_manage_accounts_title = 'Bearbejd Konti';
$s_p = 'b';
$s_date_created = 'Oprettet Dato';
$s_last_visit = 'Sidste Besøg';
$s_edit_user_link = 'Ret Bruger';
# manage_proj_add.php
$s_project_added_msg = 'Projektet er tilføjet...';
# manage_proj_category_add.php
$s_category_added_msg = 'Kategorien er blevet tilføjet...';
# manage_proj_category_delete.php
$s_category_deleted_msg = 'Kategorien er blevet slettet...';
# manage_proj_category_delete_page.php
$s_category_delete_sure_msg = 'Er du sikker på du vil slette denne kategori? Alle tilknyttede fejl vil også blive slettet.';
$s_delete_category_button = 'Slet Kategori';
# manage_proj_category_edit_page.php
$s_edit_project_category_title = 'Ret Projekt Kategori';
$s_update_category_button = 'Ajourfør Kategori';
# manage_proj_category_update.php
$s_category_updated_msg = 'Kategorien er blevet ajourført...';
# manage_proj_delete.php
$s_project_deleted_msg = 'Projektet er fjernet...';
# manage_proj_delete_page.php
$s_project_delete_msg = 'Er du sikker på at du vil slette dette projekt og alle tilknyttede fejl-rapporteringer?';
$s_project_delete_button = 'Slet Projekt';
# manage_proj_edit_page.php
$s_edit_project_title = 'Ret Projekt';
$s_project_name = 'Projekt Start';
$s_view_status = 'Vis Status';
$s_public = 'offentlig';
$s_private = 'privat';;
$s_update_project_button = 'Ajourfør Projekt';
$s_delete_project_button = 'Slet Projekt';
$s_categories_and_version_title = 'Kategorier og Versioner';
$s_categories = 'Kategorier';
$s_add_category_button = 'Tilføj Kategori';
$s_versions = 'Versioner';
$s_add_version_button = 'Tilføj Version';
$s_edit_link = 'ret';
# manage_proj_menu_page.php
$s_add_project_title = 'Tilføj Projekt';
$s_upload_file_path = 'Upload Fil Sti';
$s_add_project_button = 'Tilføj Projekt';
$s_projects_title = 'Projekter';
$s_name = 'Navn';
# manage_proj_update.php
$s_project_updated_msg = 'Projektet er blevet ajourført...';
# manage_proj_version_add.php
$s_version_added_msg = 'Version er blevet tilføjet...';
# manage_proj_version_delete.php
$s_version_deleted_msg = 'Version er blevet slettet...';
# manage_proj_version_delete_page.php
$s_version_delete_sure = 'Er du sikker på du vil slette denne version? Alle tilknyttede fejl vil også blive slettet.';
$s_delete_version_button = 'Slet Version';
# manage_proj_version_edit_page.php
$s_edit_project_version_title = 'Ret Projekt Version';
$s_update_version_button = 'Ajourfør Version';
# manage_proj_version_update.php
$s_version_updated_msg = 'Version er blevet ajourført...';
# manage_user_delete.php
$s_account_delete_protected_msg = 'Beskyttet Konto. Kan ikke slette denne konto.';
$s_account_deleted_msg = 'Konto Slettet...';
# manage_user_delete_page.php
$s_delete_account_sure_msg = 'Er du sikker på at du vil slette denne konto?';
# manage_prune.php
$s_accounts_pruned_msg = 'Alle konti hvor der ikke har være log ind eller hvor log ind er ældre end 1 uge er blevet slettet';
# manage_user_page.php
$s_edit_user_title = 'Ret Bruger';
$s_reset_password_button = 'Nulstil Password';
$s_delete_user_button = 'Slet Bruger';
$s_reset_password_msg = 'Nulstil Password stiller password til at være tomt.';
$s_reset_password_msg2 = 'Reset Password sets the password to be blank.';
# manage_user_reset.php
$s_account_reset_protected_msg = 'Konto beskyttet. Kan ikke nulstille password.';
$s_account_reset_msg = 'Konto password nulstillet...';
$s_account_reset_msg2 = 'Account password set to blank...';
# manage_user_update.php
$s_manage_user_protected_msg = 'Konto beskyttet. Konto rettigheder og aktivering beskyttet. Ellers er kontoen blevet ajourført...';
$s_manage_user_updated_msg = 'Kntoen er blevet ajourført...';
# menu_inc.php
$s_main_link = 'Start';
$s_view_bugs_link = 'Vis Fejl';
$s_report_bug_link = 'Rapporter Fejl';
$s_summary_link = 'Opsummering';
$s_account_link = 'Min Konto';
$s_users_link = 'Bruger';
$s_manage_link = 'Administrer';
$s_edit_news_link = 'Ret Nyheder';
$s_docs_link = 'Dokumentation';
$s_logout_link = 'Log Af';
# meta_inc.php
# news_add.php
$s_news_added_msg = 'Nyhed tilføjet...';
# news_delete.php
$s_news_deleted_msg = 'Slettet nyhed...';
# news_delete_page.php
$s_delete_news_sure_msg = 'Er du sikker på at du vil slette denne nyhed?';
$s_delete_news_item_button = 'Slet Nyhed';
# news_edit_page.php
$s_edit_news_title = 'Ret Nyhed';
$s_headline = 'Overskrift';
$s_body = 'Indhold';
$s_update_news_button = 'Ajourfør Nyheder';
# news_menu_page.php
$s_add_news_title = 'Tilføj Nyheder';
$s_do_not_use = 'Brug ikke';
$s_post_to = 'Send til';
$s_post_news_button = 'Send Nyheder';
$s_edit_or_delete_news_title = 'Ret elle Slet Nyheder';
$s_edit_post = 'Ret Post';
$s_delete_post = 'Slet Post';
$s_select_post = 'Vælg Post';
# news_update.php
$s_news_updated_msg = 'Nyheder ajourført...';
# news_view_page.php
$s_back_link = 'Tilbage';
# proj_doc_add.php
$s_file_uploaded_msg = 'Fil uploadet';
# proj_doc_add_page.php
$s_upload_file_title = 'Upload Fil';
$s_title = 'Titel';
# proj_doc_delete.php
$s_project_file_deleted_msg = 'Projekt filer slettet';
# proj_doc_delete_page.php
$s_confirm_file_delete_msg = 'Er du sikker på du vil slette denne fil?';
# proj_doc_edit_page.php
$s_filename = 'Filnavn';
$s_file_update_button = 'Ajourfør Fil';
$s_file_delete_button = 'Slet Fil';
# proj_doc_page.php
$s_project_documentation_title = 'Projekt Dokumentation';
$s_user_documentation = 'Bruger Dokumentation';
$s_project_documentation = 'Projekt Dokumentation';
$s_add_file = 'Tilføj Fil';
# proj_doc_update.php
$s_project_document_updated = 'Projektet er blevet ajourført';
# proj_user_add.php
$s_project_user_added_msg = 'Bruger tilføjet Projektet';
# proj_user_delete.php
$s_project_removed_user_msg = 'Bruger fjernet fra Projektet';
# proj_user_delete_page.php
$s_remove_user_sure_msg = 'Er du sikker på at du vil fjerne denne bruger?';
# proj_user_menu_page.php
$s_add_user_title = 'Tilføj bruger til Projekt';
$s_add_user_button = 'Tilføj bruger';
$s_project_selection_title = 'Projekt Valg';
$s_remove_link = 'fjern';
# proj_user_update.php
$s_updated_user_msg = 'Bruger ajourført';
# report_add.php
$s_must_enter_category = 'Du skal vælge en kategori';
$s_must_enter_severity = 'Du skal angiv en alvorlighed';
$s_must_enter_reproducibility = 'Du skal vælge en genfrembringelse';
$s_must_enter_summary = 'Du skal skrive en opsummering';
$s_must_enter_description = 'Du skal lave en beskrivelse';
$s_report_more_bugs = 'Rapporter Flere Fejl';
$s_submission_thanks_msg = 'Tak for dit bidrag';
# report_bug_advanced_page.php
$s_simple_report_link = 'Enkel Rapport';
$s_enter_report_details_title = 'Udfyld Rapport Detaljerne';
$s_required = 'krævet';
$s_select_category = 'Vælg Kategori';
$s_select_reproducibility = 'Vælg Genfrembringelse';
$s_select_severity = 'Vælg Alvorlighed';
$s_or_fill_in = 'ELLER udfyld';
$s_assign_to = 'Overdraget til';
$s_additional_information = 'Yderligere information';
$s_submit_report_button = 'Send Rapport';
$s_check_report_more_bugs = 'afmærk for at rapporterer flere fejl';
# report_bug_page.php
$s_advanced_report_link = 'Avanceret Rapport';
$s_report_stay = 'Rapport Opsætning';
# set_project.php
$s_selected_project = 'Projekt Valgt';
$s_valid_project_msg = 'Du skal vælge et gyldigt Projekt';
# show_source_page.php
$s_show_source_for_msg = 'Vis kilde til';
$s_not_supported_part1 = 'Denne version';
$s_not_supported_part2 = 'af php understøtter ikke';
# signup.php
$s_invalid_email = 'ER EN UGYLDIG EMAIL ADRESSE';
$s_duplicate_username = 'ER ALLEREDE I ANVENDELSE SOM BRUGERNAVN. VÆLG ET ANDET BRUGERNAVN';
$s_account_create_fail = 'OPRETTELSE AF BRUGERKONTO MISLYKKET';
$s_account_added = 'Konto er blevet tilføjet.';
$s_password_emailed_msg = 'Dit password bliver sendt med email til dig.';
$s_no_reponse_msg = 'Hvis du ikke reagere i løbet af en uge kan din konto blive slettet.';
# signup_page.php
$s_signup_info = 'Vælg et brugernavn og skrive en gyldig email-adresse. Et tilfældigt genereret password vil herefter blive sendt til din email-adresse.';
$s_signup_title = 'Tilmeld';
$s_signup_button = 'Tilmeld';
# site_settings_edit_page.php
$s_edit_site_settings_title = 'Ret Site Indstillinger';
$s_save_settings_button = 'Gem Indstillinger';
# site_settings_page.php
$s_site_settings_title = 'Site Indstillinger';
$s_system_info_link = 'System Info';
$s_site_settings_link = 'Site Indstillinger';
# site_settings_update.php
$s_site_settings_updated_msg = 'Site indstillingerne er belvet ajourført';
# summary_page.php
$s_summary_title = 'Opsummering';
$s_summary_jpgraph_link = 'Avanceret opsummering';
$s_by_status = 'efter status';
$s_by_date = 'efter dato (dage)';
$s_by_severity = 'efter alvorlighed';
$s_by_resolution = 'efter hyppighed';
$s_by_category = 'efter kategori';
$s_by_priority = 'efter prioritet';
$s_by_developer = 'efter udvikler';
$s_by_reporter ='efter rapportør';
$s_time_stats = 'tids statistik for løste bugs(days)';
$s_longest_open_bug = 'længst åbne fejl';
$s_longest_open = 'længst åbne';
$s_average_time = 'gennemsnitlig tid';
$s_total_time = 'tid i alt';
$s_developer_stats = 'udvikler stats';
$s_reporter_stats = 'reporter stats';
$s_orct = '(åben/løst/lukket/total)';
# view_all_bug_page.php
$s_any = 'enhver';
$s_show = 'Vis';
$s_changed = 'Ændret(time)';
$s_hide_closed = 'Skjul Lukket';
$s_viewing_bugs_title = 'Vis Fejl';
$s_updated = 'Ajourført';
# view_all_inc.php
$s_none = 'ingen';
$s_search ='Søg';
$s_view_prev_link = 'Vis Forrige';
$s_view_next_link = 'Vis Næste';
# view_bug_advanced_page.php
$s_view_simple_link = 'Vis Enkel';
$s_viewing_bug_advanced_details_title = 'Avanceret oversigt over fejl i dette projekt';
$s_product_build = 'Produkt Udgave';
$s_system_profile = 'System Beskrivelse';
$s_update_bug_button = 'Ajourfør Fejl';
$s_bug_assign_button = 'Overdrages til mig';
$s_reopen_bug_button = 'Genåben Fejl';
$s_attached_files = 'Vedhæftede Filer';
# view_bug_inc.php
# view_bug_page.php
$s_view_advanced_link = 'Vis avanceret';
$s_viewing_bug_simple_details_title = 'Enkel oversigt over fejl i dette projekt';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.