Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

1214 lines (1211 sloc) 73.63 kB
<?php
/** MantisBT - a php based bugtracking system
*
* Copyright (C) 2000 - 2002 Kenzaburo Ito - kenito@300baud.org
* Copyright (C) 2002 - 2012 MantisBT Team - mantisbt-dev@lists.sourceforge.net
*
* MantisBT is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* MantisBT is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with MantisBT. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*/
/** Finnish (suomi)
*
* See the qqq 'language' for message documentation incl. usage of parameters
* To improve a translation please visit http://translatewiki.net
*
* @ingroup Language
* @file
*
* @author Crt
* @author Jani Reinikainen, devel@reinikainen.net
* @author Juha, jomustaj@iki.fi
* @author Nike
* @author Silvonen
* @author Str4nd
* @author Tkh
* @author Tomi Hurenius, tkh@iki.fi
*/
$s_actiongroup_menu_move = 'Siirrä';
$s_actiongroup_menu_copy = 'Kopioi';
$s_actiongroup_menu_assign = 'Osoita';
$s_actiongroup_menu_close = 'Sulje';
$s_actiongroup_menu_delete = 'Poista';
$s_actiongroup_menu_resolve = 'Ratkaise';
$s_actiongroup_menu_update_priority = 'Päivitä prioriteetti';
$s_actiongroup_menu_update_status = 'Päivitä tila';
$s_actiongroup_menu_update_severity = 'Päivitä vakavuus';
$s_actiongroup_menu_update_view_status = 'Päivitä näyttötila';
$s_actiongroup_menu_update_category = 'Päivitä kategoria';
$s_actiongroup_menu_set_sticky = 'Aseta tai poista päällimmäisenä pysyminen';
$s_actiongroup_menu_update_field = 'Päivitä %1$s';
$s_actiongroup_menu_update_target_version = 'Päivitä kohdeversio';
$s_actiongroup_menu_update_fixed_in_version = 'Päivitä korjattu versiossa';
$s_actiongroup_menu_update_product_build = 'Päivittää tuotteen käännösversio';
$s_actiongroup_menu_add_note = 'Lisää muistiinpano';
$s_actiongroup_menu_attach_tags = 'Liitä tägejä';
$s_actiongroup_bugs = 'Valitut tapahtumat';
$s_actiongroup_error_issue_is_readonly = 'Tapahtuma on vain luettavissa';
$s_all_projects = 'Kaikki projektit';
$s_move_bugs = 'Siirrä tapahtumat';
$s_operation_successful = 'Komento suoritettu onnistuneesti.';
$s_date_order = 'Päivämääräjärjestys';
$s_print_all_bug_page_link = 'Raporttien tulostus';
$s_csv_export = 'CSV-vienti';
$s_excel_export = 'Excel-vienti';
$s_login_anonymously = 'Kirjaudu sisään nimettömänä';
$s_anonymous = 'Anonyymi';
$s_jump_to_bugnotes = 'Siirry muistiinpanoihin';
$s_public_project_msg = 'Tämä projekti on julkinen. Kaikilla käyttäjillä on pääsy projektin tietoihin.';
$s_private_project_msg = 'Tämä projekti on yksityinen. Vain pääkäyttäjillä ja erikseen lisätyillä käyttäjillä on pääsy projektin tietoihin.';
$s_access_level_project = 'Projektin käyttöoikeustaso';
$s_view_submitted_bug_link = 'Näytä lisätty tapahtuma %1$s';
$s_assigned_projects = 'Osoitetut projektit';
$s_unassigned_projects = 'Osoittamattomat projektit';
$s_print = 'Tulosta';
$s_jump = 'Siirry';
$s_copy_users = 'Kopioi käyttäjät';
$s_copy_categories_from = 'Kopioi kategoriat täältä';
$s_copy_categories_to = 'Kopioi kategoriat tänne';
$s_copy_versions_from = 'Kopioi versiot täältä';
$s_copy_versions_to = 'Kopioi versiot tänne';
$s_copy_users_from = 'Kopioi käyttäjät täältä';
$s_copy_users_to = 'Kopioi käyttäjät tänne';
$s_bug_history = 'Tapahtuman historia';
$s_field = 'Kenttä';
$s_old_value = 'Vanha arvo';
$s_new_value = 'Uusi arvo';
$s_date_modified = 'Muokkausajankohta';
$s_bugnote = 'Muistiinpano';
$s_change = 'Muuta';
$s_bugnote_view_state = 'Näytä muistiinpanon tila';
$s_bug_monitor = 'Tapahtumaa seurataan';
$s_bug_end_monitor = 'Lopeta tapahtuman seuranta';
$s_announcement = 'Ilmoitus';
$s_stays_on_top = 'Pysyy päällimmäisenä';
$s_bugnote_link_title = 'Suora linkki kommenttiin';
$s_delete_bugnote_button = 'Poista muistiinpano';
$s_delete_bugnote_sure_msg = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän muistiinpanon?';
$s_bug_relationships = 'Relaatiot';
$s_empty_password_sure_msg = 'Käyttäjällä on tyhjä salasana. Oletko varma, että tämä on haluttua?';
$s_empty_password_button = 'Käytä tyhjää salasanaa';
$s_reauthenticate_title = 'Autentikointi';
$s_reauthenticate_message = 'Ole suojatulla sivulla ja suojattu istuntosi on vanhentunut. Ole hyvä, ja tunnistaudu uudelleen jatkaaksesi.';
$s_no_category = '(Ei kategoriaa)';
$s_global_categories = 'Yleiset kategoriat';
$s_inherit = 'Periytä kategoriat';
$s_inherit_global = 'Periytä yleiset kategoriat';
$s_inherit_parent = 'Periytä isäkategoriat';
$s_update_subproject_inheritance = 'Päivitä aliprojektin periytyvyyttä';
$s_duplicate_of = 'kaksoiskappale tapahtumasta %id';
$s_has_duplicate = 'on kaksoiskappale %id';
$s_related_to = 'sukulainen tapahtumalle %id';
$s_dependant_on = 'riippuu tapahtumasta %id';
$s_blocks = 'estää tapahtuman %id';
$s_new_bug = 'Uusi tapahtuma';
$s_bugnote_added = 'Muistiinpano lisätty';
$s_bugnote_edited = 'Muistiinpano muokattu';
$s_bugnote_deleted = 'Muistiinpano poistettu';
$s_summary_updated = 'Yhteenveto päivitetty';
$s_description_updated = 'Kuvaus päivitetty';
$s_additional_information_updated = 'Lisätiedot päivitetty';
$s_steps_to_reproduce_updated = 'Toisto-ohjeet päivitetty';
$s_file_added = 'Tiedosto lisätty';
$s_file_deleted = 'Tiedosto poistettu';
$s_bug_deleted = 'Tapahtuma poistettu';
$s_make_private = 'Tee yksityinen';
$s_make_public = 'Tee julkinen';
$s_create_new_project_link = 'Luo uusi projekti';
$s_login_link = 'Kirjaudu sisään';
$s_select_option = '(valitse)';
$s_bug_actiongroup_access = 'Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia komennon suorittamiseksi.';
$s_bug_actiongroup_status = 'Tämän tapahtuman tilaa ei voi muuttaa määritellyksi';
$s_bug_actiongroup_category = 'Tätä tapahtumaa ei voida siirtää valittuun kategoriaan';
$s_close_bugs_conf_msg = 'Oletko varma, että haluat sulkea nämä tapahtumat?';
$s_delete_bugs_conf_msg = 'Oletko varma, että haluat poistaa nämä tapahtumat?';
$s_move_bugs_conf_msg = 'Siirrä tapahtumat tänne';
$s_copy_bugs_conf_msg = 'Kopioi tapahtumat';
$s_assign_bugs_conf_msg = 'Osoita tapahtumat käyttäjälle';
$s_resolve_bugs_conf_msg = 'Valitse tapahtuman ratkaisuaste';
$s_priority_bugs_conf_msg = 'Valitse tapahtuman prioriteetti';
$s_status_bugs_conf_msg = 'Valitse tapahtuman tila';
$s_view_status_bugs_conf_msg = 'Valitse tapahtuman tilanäkymä';
$s_category_bugs_conf_msg = 'Valitse tapahtumien kategoria';
$s_set_sticky_bugs_conf_msg = 'Oletko varma, että haluat asettaa/poistaa näille tapahtumille pysyvyys päällimmäisinä?';
$s_fixed_in_version_bugs_conf_msg = 'Päivitys korjattu versiossa';
$s_target_version_bugs_conf_msg = 'Päivitä kohdeversioksi';
$s_close_group_bugs_button = 'Sulje tapahtumat';
$s_delete_group_bugs_button = 'Poista tapahtumat';
$s_move_group_bugs_button = 'Siirrä tapahtumat';
$s_copy_group_bugs_button = 'Kopioi tapahtumat';
$s_assign_group_bugs_button = 'Osoita tapahtumat';
$s_resolve_group_bugs_button = 'Ratkaise tapahtumat';
$s_priority_group_bugs_button = 'Päivitä prioriteetti';
$s_status_group_bugs_button = 'Päivitä tila';
$s_category_group_bugs_button = 'Päivitä kategoria';
$s_view_status_group_bugs_button = 'Päivitä tilanäkymä';
$s_set_sticky_group_bugs_button = 'Aseta tai poista päällimmäisenä pysyminen';
$s_fixed_in_version_group_bugs_button = 'Päivitys korjattu versiossa';
$s_target_version_group_bugs_button = 'Päivitä kohdeversio';
$s_update_severity_title = 'Päivitä vakavuus';
$s_update_severity_msg = 'Valitse tapahtuman vakavuus';
$s_update_severity_button = 'Päivitä vakavuus';
$s_hide_button = 'Näytä vain valitut';
$s_printing_preferences_title = 'Valitse tulostettavat kentät';
$s_printing_options_link = 'Tulostusasetukset';
$s_bugnote_title = 'Muistiinpanojen hallinta';
$s_bugnote_date = 'Muistiinpanon päiväys';
$s_bugnote_description = 'Muistiinpanon kuvaus';
$s_error_no_proceed = 'Ole hyvä, siirry edelliselle sivulle, jossa voit korjata virheviestissä osoitetut kohdat tai valita uuden tapahtuman. Voit myös suoraan siirtyä toiseen osioon klikkaamalla menupalkkia.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GENERIC] = 'Virhe suoritettaessa tätä komentoa. Saatat haluta ilmoittaa tästä virheestä paikallisen järjestelmäsi ylläpitäjälle.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SQL] = 'SQL-virhe havaittu.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_REPORT] = 'Raportissasi oli virhe.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_NO_FILE_SPECIFIED] = 'Tiedostoa ei ole määritelty';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_DISALLOWED] = 'Tämä tiedostotyyppi ei ole sallittu';
$MANTIS_ERROR[ERROR_NO_DIRECTORY] = 'Hakemistoa ei ole olemassa. Ole hyvä ja tarkista projektin asetukset.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DUPLICATE_PROJECT] = 'Samanniminen projekti on jo olemassa.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EMPTY_FIELD] = 'Tarvittu kenttä %1$s on tyhjä. Tarkista syötteet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROTECTED_ACCOUNT] = 'Tämä käyttäjätunnus on suojattu. Pääsy on sallittu vasta kun suojaus poistetaan.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_ACCESS_DENIED] = 'Pääsy kielletty.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_UPLOAD_FAILURE] = 'Tiedoston lähetys epäonnistui. PHP:n tiedostolähetystoiminnot saattavat olla pois päältä. Ole hyvä ja pyydä järjestelmäsi ylläpitäjää ajamaan admin_check-skripti debuggaustoimenpiteitä varten.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_TOO_BIG] = 'Tiedoston lähetys epäonnistui. Tämä johtuu luutavasti siitä, että tiedoston koko ylittää PHP:n nykyisen enimmäiskoon.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_VAR_NOT_FOUND] = 'Tämän sivun vaatimaa muuttujaa %1$s ei löydy.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Käyttäjänimi on jo käytössä. Palaa edelliselle sivulla ja valitse uusi käyttäjänimi.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CONFIG_OPT_NOT_FOUND] = 'Ohjelma-asetus \'%1$s\' ei löytynyt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CONFIG_OPT_CANT_BE_SET_IN_DB] = 'Configuration option \'%1$s\' can not be set in the database. It must be set in config_inc.php.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LANG_STRING_NOT_FOUND] = 'Merkkijonoa \'%1$s\' ei löytynyt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUGNOTE_NOT_FOUND] = 'Muistiinpanoa ei löydy.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_NOT_FOUND] = 'Projektia %1$d ei löydy.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_FIELD_NOT_FOUND] = 'Tietokantakenttää %1$s ei löydy.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FTP_CONNECT_ERROR] = 'Yhteys FTP-palvelimelle epäonnistui.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_HANDLER_ACCESS_TOO_LOW] = 'Tapahtumankäsittelijällä ei ole tarpeeksi oikeuksia tapahtuman käsittelyyn tällä tilalla.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Samanniminen projekti on jo olemassa. Palaa edelliselle sivulle ja anna toinen nimi.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_NAME_INVALID] = 'Virheellinen projektinimi. Projektilla on oltava nimi, se ei voi olla tyhjä.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_BY_NAME_NOT_FOUND] = 'Käyttäjää ei löytynyt nimellä "%1$s"';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_BY_ID_NOT_FOUND] = 'Käyttäjätunnusta "%1$d" ei löytynyt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_AUTH_INVALID_COOKIE] = 'Selaimesi välittämä kirjautumistietosi on virheellinen. Käyttäjätilisi on ehkä poistettu.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_PREFS_NOT_FOUND] = 'Käyttäjän asetustietoja ei löytynyt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_NEWS_NOT_FOUND] = 'Uutisartikkelia ei löydy.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_CREATE_PASSWORD_MISMATCH] = 'Salasanavirhe.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_ARRAY_EXPECTED] = 'Odotin taulukkoa, mutta sain merkkijonon.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_ARRAY_UNEXPECTED] = 'Taulukkodataa merkkijonodatan %1$s tilalla.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_NOT_NUMBER] = 'Odotettiin numeroa: %1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_NOT_FOUND] = 'Tapahtumaa %1$d ei löydy.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILTER_NOT_FOUND] = 'Suodinta %1$s ei löytynyt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILTER_TOO_OLD] = 'Käyttämäsi suodin on liian vanha päivitettäväksi. Ole hyvä ja luo se uudestaan.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EMAIL_INVALID] = 'Virheellinen sähköpostiosoite.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EMAIL_DISPOSABLE] = 'Kertakäyttöisten sähköpostiosoitteiden käyttö ei ole sallittua.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_PROFILE_NOT_FOUND] = 'Käyttäjäprofiilia ei löytynyt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_NOT_ALLOWED] = 'Tämän tyyppiset tiedostot eivät ole sallittuja.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_DUPLICATE] = 'Tämä tiedosto on kaksoiskappale. Ole hyvä ja poista alkuperäinen tiedosto ensin.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_INVALID_UPLOAD_PATH] = 'Virheellinen lähetettävän tiedoston hakemistopolku. Hakemistoa ei ole tai siihen ei voida kirjoittaa.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_NO_UPLOAD_FAILURE] = 'Tiedostoa ei lähetetty. Ole hyvä ja siirry edelliselle sivulle sekä valitse läheteettävä tiedosto ennen \'Lähetä\'-painikkeen painamista.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_MOVE_FAILED] = 'Vastaanotettua tiedostoa ei voitu siirtää säilytyshakemistoon. Hakemistoa ei ole olemassa tai siihen ei voi kirjoittaa.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_DUPLICATE_SELF] = 'Et voi määritellä tapahtumaa itsensä kaksoiskappaleeksi.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_REVISION_NOT_FOUND] = 'Tapahtuman revisiota ei löytynyt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_NOT_FOUND] = 'Räätälöityä kenttää ei löytynyt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Nimiduplikaatti.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_IN_USE] = 'Kenttä on käytössä ainakin yhdessä projektissa.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_VALUE] = 'Kentällä %1$s on virheellinen arvo.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_DEFINITION] = 'Virheellinen mukautetun kentän määrite.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_AUTH_FAILED] = 'LDAP-autentikaatio epäonnistui';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_SERVER_CONNECT_FAILED] = 'LDAP-palvelinyhteys epäonnistui.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_UPDATE_FAILED] = 'LDAP-tietueen päivittäminen epäonnistui.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_USER_NOT_FOUND] = 'LDAP-käyttäjätietoja ei löytynyt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_EXTENSION_NOT_LOADED] = 'LDAP-laajennusta ei ladattu.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_CONNECT_FAILED] = 'Tietokantayhteys epäonnistui. Tietokanta palautti virheen #%1$d: %2$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_QUERY_FAILED] = 'Tietokantakysely epäonnistui. Tietokanta palautti virheen #%1$d: %2$s kyselyllä: %3$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_SELECT_FAILED] = 'Tietokantavalinta epäonnistui. Tietokanta palautti virheen #%1$d: %2$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_DUPLICATE] = 'Samanniminen kategoria on jo olemassa.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NO_ACTION] = 'Kopiointitoimea ei ole määritelty.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NOT_FOUND] = 'Kategoriaa ei löydy.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NOT_FOUND_FOR_PROJECT] = 'Kategoriaa "%1$s" ei löytynyt projektilta "%2$s".';
$MANTIS_ERROR[ERROR_VERSION_DUPLICATE] = 'Samanniminen versio on jo olemassa.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_VERSION_NOT_FOUND] = 'Versiota %1$s ei löydy.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_NAME_INVALID] = 'Virheellinen käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus voi sisältää latinalaisia aakkosia, numeroita, välilyöntejä, väliviivoja, pisteitä, plusmerkkejä ja alaviivoja.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_REAL_NAME_INVALID] = 'Käyttäjän nimi on epäkelpo.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_DOES_NOT_HAVE_REQ_ACCESS] = 'Käyttäjätaso liian alhainen';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_REAL_MATCH_USER] = 'Syöttämäsi nimi on jo käytössä toisella käyttäjällä käyttäjänimenä. Ole hyvä, ja syötä uusi nimi.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_NOT_ENABLED] = 'Sponsorointitukea ei ole aktivoitu.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_NOT_FOUND] = 'Sponssia %1$d ei löytynyt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_AMOUNT_TOO_LOW] = 'Sponsorituki (%1$s) on alle minimimäärän (%2$s).';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_HANDLER_ACCESS_LEVEL_TOO_LOW] = 'Käsittelijällä ei ole tarpeenksi korkeata käyttäjätasoa sponsoroitujen tapahtumien käsittelyyn.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_ASSIGNER_ACCESS_LEVEL_TOO_LOW] = 'Pääsy estetty: Sponsoroitujen tapahtumien osoittaminen vaatii korkeamman käyttäjätason.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_SPONSOR_NO_EMAIL] = 'Sponsori ei ole syöttänyt sähköpostiosoitetta. Ole hyvä, ja päivitä käyttäjätietosi.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CONFIG_OPT_INVALID] = 'Konfiguraatioasetuksessa \'%1$s\' on virheellinen arvo \'%2$s\'';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_READ_ONLY_ACTION_DENIED] = 'Haluttua toimintoa ei voida suorittaa, koska tapahtumaan \'%1$d\' ei ole sallittu tehdä muutoksia';
$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_ALREADY_EXISTS] = 'Näiden kahden tapahtuman välillä on jo relaatio.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_NOT_FOUND] = 'Relaatiota ei löytynyt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_ACCESS_LEVEL_TO_DEST_BUG_TOO_LOW] = 'Pääsy estetty: tapahtuman %1$d käsittely vaatii korkeamman käyttäjätason, kuin sinulla on.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_SAME_BUG] = 'Tapahtumaa ei voi kytkeä relaationa itseensä.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SIGNUP_NOT_MATCHING_CAPTCHA] = 'Vahvistushash-koodi on virheellinen. Yritä uudelleen.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NOT_ENABLED] = '\'Unohdettu salasana\' -toiminto ei ole käytössä.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NO_EMAIL_SPECIFIED] = 'Syötä sähköpostiosoite, jotta salasanasi uudistetaan';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NOT_MATCHING_DATA] = 'Rekisteröityä käyttäjätiliä ei löytynyt antamillasi tiedoilla!';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_CONFIRM_HASH_INVALID] = 'Vahvistuslinkki on jo kertaalleen käytetty tai virheellinen. Ole hyvä, ja kirjaudu uudestaan.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_MAX_IN_PROGRESS_ATTEMPTS_REACHED] = 'Kyselyjen/pyyntöjen maksimimäärä saavutettu. Ole hyvä, ja ota yhteys ylläpitoon';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_RECURSIVE_HIERARCHY] = 'Tämä toiminto aiheuttaisi päättymättömän silmukan aliprojektihierarkiassa.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_CHANGE_LAST_ADMIN] = 'Ainoan ylläpitäjän oikeustasoa ei voi muuttaa. Luo toinen ylläpitotili jonka oikeustasoa voit muokata.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PAGE_REDIRECTION] = 'Sivunohjaus virhe. Varmista, ettei PHP-lohkon ulkopuolella ole välilyöntejä (&lt;?php ?&gt;) tiedostossa config_inc.php tai kustomoiduissa custom_*.php -tiedostoissa.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TWITTER_NO_CURL_EXT] = 'Twitter-liittymä vaatii PHP cURL -laajennuksen jota ei ole asennettu.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_NOT_FOUND] = 'Tägiä ei löytynyt tällä nimellä.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_DUPLICATE] = 'Tällä nimellä on jo olemassa tägi.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_NAME_INVALID] = 'Tägin nimi on epäkelpo.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_NOT_ATTACHED] = 'Tätä tägiä ei ole liitetty tähän tapahtumaan.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_ALREADY_ATTACHED] = 'Tämä tägi on jo liitetty tähän tapahtumaan.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TOKEN_NOT_FOUND] = 'Merkkiä ei löytynyt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EVENT_UNDECLARED] = 'Tapahtumaa "%1$s" ei ole vielä alustettu.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_NOT_REGISTERED] = 'Laajennusta ei ole rekisteröity MantisBT:hen.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_ALREADY_INSTALLED] = 'Laajennus on jo asennettu.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_PAGE_NOT_FOUND] = 'Laajennuksen sivua ei löytynyt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_UPGRADE_FAILED] = 'Laajennuksen scheman päivitys epäonnistui lohkossa #%1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_GENERIC] = 'Laajennuksen "%2$s" ajossa tapahtui tuntematon virhe "%1$s".';
$MANTIS_ERROR[ERROR_COLUMNS_DUPLICATE] = 'Kentässä "%1$s" on duplikaattisarake "%2$s".';
$MANTIS_ERROR[ERROR_COLUMNS_INVALID] = 'Kentässä "%1$s" on virheellinen kenttä "%2$s".';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_HANDLER_INVALID] = 'Virheellinen istunnon käsittelijä.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_VAR_NOT_FOUND] = 'Istuntomuuttujaa "%1$s" ei löytynyt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_NOT_VALID] = 'Istuntosi on vanhentunut.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FORM_TOKEN_INVALID] = 'Virheellinen lomaketurvallisuuselementti. Lähetitkö lomakkeen vahingossa useamman kerran?';
$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_REQUEST_METHOD] = 'Sivua ei voi ladata käyttämällä tätä metodia.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_SORT_FIELD] = 'Virheellinen lajittelukenttä.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_DATE_FORMAT] = 'Virheellinen päivämäärämuoto.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_UPDATING_TIMEZONE] = 'Aikavyöhykettä ei voida päivittää.';
$s_login_error = 'Käyttäjätunnuksesi saattaa olla pois käytöstä tai antamasi käyttäjätunnus/salasanayhdistelmä on virheellinen.';
$s_login_cookies_disabled = 'Selaimesi ei tunnu ymmärtävän tai hyväksyvän evästeitä.';
$s_go_back = 'Takaisin';
$s_proceed = 'Jatka';
$s_switch = 'Vaihda';
$s_logged_in_as = 'Olet sisäänkirjautuneena käyttäjätunnuksella';
$s_prefix_for_deleted_users = 'käyttäjä';
$s_administrator = 'pääkäyttäjä';
$s_myself = 'Minä';
$s_default_access_level = 'Oletuskäyttäjätaso';
$s_issue_status_percentage = 'Tapahtuman tilan prosenttiosuus';
$s_access_levels_enum_string = '10:seuraaja,25:raportoija,40:päivittäjä,55:kehittäjä,70:ylläpitäjä,90:pääkäyttäjä';
$s_project_status_enum_string = '10:kehitysversio,30:julkaisuversio,50:vakaa versio,70:vanhentunut versio';
$s_project_view_state_enum_string = '10:julkinen,50:yksityinen';
$s_view_state_enum_string = '10:julkinen,50:yksityinen';
$s_priority_enum_string = '10:ei ole,20:alhainen,30:normaali,40:korkea,50:kiireellinen,60:välitön';
$s_severity_enum_string = '10:ominaisuus,20:triviaali,30:tekstivirhe,40:pieni muutos,50:vähäinen virhe,60:vakava,70:kaataa ohjelman,80:estää käytön';
$s_reproducibility_enum_string = '10:aina,30:joskus,50:satunnaisesti,70:ei kokeiltu,90:ei toistettavissa,100:N/A';
$s_status_enum_string = '10:uusi,20:palaute,30:huomioitu,40:varmistettu,50:osoitettu,80:ratkaistu,85:testattu,90:suljettu';
$s_resolution_enum_string = '10:avoin,20:korjattu,30:uudelleenavattu,40:ei toistettavissa,50:ei korjattavissa,60:kaksoiskappale,70:ei ole virhe,80:jäädytetty,90:ei korjata';
$s_projection_enum_string = '10:ei määritelty,30:pieni muutos,50:pieni korjaus,70:suuri muutos,90:vaatii uudelleensuunnittelun';
$s_eta_enum_string = '10:ei määritelty,20:< 1 päivä,30:2-3 päivää,40:< 1 viikko,50:< 1 kuukausi,60:> 1 kuukausi';
$s_sponsorship_enum_string = '0:Maksamatta,1:Pyydetty,2:Maksettu';
$s_new_account_subject = 'Käyttäjätilin rekisteröinti';
$s_new_account_greeting = 'Kiitos rekisteröinnistä. Sinulle on luotu käyttäjätili nimellä \'%1$s\'. Viimeistele rekisteröinti käymällä ao. osoitteessa (varmista, että koko osoite tulee linkkiin mukaan) ja vaihda salasana halutuksi:';
$s_new_account_greeting_admincreated = 'Käyttäjä %1$s on luonut tilin sinulle käyttäjänimellä "%2$s". Ole hyvä, ja vieraile seuraavassa osoitteessa päivittämässä salasanasi jotta rekisteröityminen viedään loppuun (varmista että osoite kopioituu yhdelle riville):';
$s_new_account_username = 'Käyttäjätunnus:';
$s_new_account_message = 'Jos et ole yrittänyt rekisteröityä tällä sähköpostiosoitteella, sinun ei tarvitse tehdä mitään.';
$s_new_account_do_not_reply = 'Älä vastaa tähän sähköpostiviestiin';
$s_new_account_email = 'Sähköpostiosoite:';
$s_new_account_IP = 'IP-osoite:';
$s_new_account_signup_msg = 'Käyttäjätili on luotu:';
$s_reset_request_msg = 'Osoitteellasi on pyydetty salasanan vaihtoa. Jos et ole tätä tehnyt, voit jättää tämän viestin huomioimatta.
Vaihtaaksesi salasanansi, ole hyvä ja vieraile ao. osoitteessa:';
$s_reset_request_in_progress_msg = 'Mikäli syötit käyttäjätilisi nimen ja sähköpostiosoitteen oikein, sähköpostiosoitteeseesi on lähetetty vahvistusviesti. Ole hyvä ja noudata viestissä olevia ohjeita vaihtaaksesi käyttäjätilisi salasanan.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_new = 'Seuraavan tapahtuman tila on jälleen UUSI';
$s_email_notification_title_for_status_bug_feedback = 'Seuraava tapahtuma vaatii palautettasi.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_acknowledged = 'Seuraava tapahtuma on huomioitu.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_confirmed = 'Seuraava tapahtuma on vahvistettu.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_assigned = 'Seuraava tapahtuma on osoitettu.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_resolved = 'Seuraava tapahtuma on ratkaistu.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_closed = 'Seuraava tapahtuma on suljettu';
$s_email_notification_title_for_action_bug_submitted = 'Seuraava tapahtuma on lähetetty.';
$s_email_notification_title_for_action_bug_assigned = 'Seuraava tapahtuma on osoitettu.';
$s_email_notification_title_for_action_bug_reopened = 'Seuraava tapahtuma on avattu uudelleen.';
$s_email_notification_title_for_action_bug_deleted = 'Seuraava tapahtuma on poistettu.';
$s_email_notification_title_for_action_bug_updated = 'Seuraava tapahtuma on päivitetty.';
$s_email_notification_title_for_action_sponsorship_added = 'Seuraavaa tapahtumaa on sponsoroitu.';
$s_email_notification_title_for_action_sponsorship_updated = 'Seuraavan tapahtuman sponsorointia on muokattu.';
$s_email_notification_title_for_action_sponsorship_deleted = 'Seuraavan tapahtuman sponsorointi on peruttu.';
$s_email_notification_title_for_action_bugnote_submitted = 'Tähän tapahtumaan on lisätty muistiinpano.';
$s_email_notification_title_for_action_duplicate_of_relationship_added = 'Seuraava tapahtuma on duplikaatti tapahtumasta %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_has_duplicate_relationship_added = 'Tapahtuma %1$s on määritelty duplikaatiksi seuraavalle tapahtumalle.';
$s_email_notification_title_for_action_related_to_relationship_added = 'Seuraava tapahtuma on määritelty relaatioksi tapahtumalle %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_dependant_on_relationship_added = 'Seuraava tapahtuma on määritelty isätapahtumaksi tapahtumalle %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_blocks_relationship_added = 'Seuraava tapahtuma on määritelty lapsitapahtumaksi tapahtumalle %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_duplicate_of_relationship_deleted = 'Seuraavalta tapahtumalta on poistettu tapahtuman %1$s duplikaattisuus.';
$s_email_notification_title_for_action_has_duplicate_relationship_deleted = 'Tapahtumalta %1$s on poistettu seuraavan tapahtuman duplikaattitila.';
$s_email_notification_title_for_action_related_to_relationship_deleted = 'Seuraavalta tapahtumalta on poistettu relaatio tapahtumaan %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_dependant_on_relationship_deleted = 'Seuraava tapahtuma ei ole enää tapahtuman %1$s isätapahtuma.';
$s_email_notification_title_for_action_blocks_relationship_deleted = 'Seuraava tapahtuma ei enää ole tapahtuman %1$s lapsitapahtuma.';
$s_email_notification_title_for_action_relationship_child_resolved = 'Relaatiotapahtuma %1$s on ratkaistu.';
$s_email_notification_title_for_action_relationship_child_closed = 'Relaatiotapahtuma %1$s on suljettu.';
$s_email_notification_title_for_action_monitor = 'Käyttäjä %2$s tarkkailee tapahtumaa %1$s.';
$s_email_reporter = 'Raportoija';
$s_email_handler = 'Käsittelijä';
$s_email_project = 'Projekti';
$s_email_bug = 'Tapahtuman ID';
$s_email_category = 'Kategoria';
$s_email_reproducibility = 'Toistettavuus';
$s_email_severity = 'Vakavuusaste';
$s_email_priority = 'Prioriteetti';
$s_email_status = 'Tila';
$s_email_resolution = 'Ratkaisuaste';
$s_email_duplicate = 'Kaksoiskappale';
$s_email_fixed_in_version = 'Korjattu versiossa';
$s_email_target_version = 'Kohdeversio';
$s_email_date_submitted = 'Luontiajankohta';
$s_email_last_modified = 'Muokkausajankohta';
$s_email_summary = 'Yhteenveto';
$s_email_description = 'Kuvaus';
$s_email_additional_information = 'Lisätietoa';
$s_email_steps_to_reproduce = 'Vaiheet toistamiseen';
$s_account_protected_msg = 'Käyttäjätunnus on suojattu. Asetuksia ei voi muuttaa...';
$s_account_removed_msg = 'Käyttäjätunnuksesi on poistettu...';
$s_confirm_delete_msg = 'Oletko varma, että haluat poistaa käyttäjätunnuksesi?';
$s_delete_account_button = 'Poista käyttäjätunnus';
$s_manage_profiles_link = 'Profiilit';
$s_change_preferences_link = 'Asetukset';
$s_edit_account_title = 'Muokkaa käyttäjätiliä';
$s_username = 'Käyttäjätunnus';
$s_realname = 'Oikea nimi';
$s_email = 'Sähköpostiosoite';
$s_password = 'Salasana';
$s_no_password_change = 'Salasanaa ei voi muokata, koska sen ylläpidosta vastaa toinen järjestelmä.';
$s_confirm_password = 'Vahvista salasana';
$s_access_level = 'Käyttöoikeustaso';
$s_update_user_button = 'Päivitä käyttäjätunnustiedot';
$s_verify_warning = 'Käyttäjätilitietosi on vahvistettu. Sähköpostina vastaanottamasi käyttäjätilin vahvistusviestin vahvistustietoja ei voi enää käyttää.';
$s_verify_change_password = 'Sinun pitää syöttää salasana sisäänkirjautumista varten.';
$s_default_account_preferences_title = 'Käyttäjätilin asetukset';
$s_default_project = 'Oletusprojekti';
$s_refresh_delay = 'Virkistyksen viive';
$s_minutes = 'minuuttia';
$s_redirect_delay = 'Edelleenohjauksen viive';
$s_seconds = 'sekuntia';
$s_with_minimum_severity = 'Alin vakavuusaste';
$s_bugnote_order = 'Tapahtumien muistiinpanojen lajittelujärjestys';
$s_bugnote_order_asc = 'Nouseva järjestys';
$s_bugnote_order_desc = 'Laskeva järjestys';
$s_email_on_new = 'Lähetä sähköposti kun uusi tapahtuma raportoidaan';
$s_email_on_assigned = 'Lähetä sähköposti kun tapahtuma osoitetaan';
$s_email_on_feedback = 'Lähetä sähköposti kun tapahtumalle annetaan palaute';
$s_email_on_resolved = 'Lähetä sähköposti kun tapahtuma ratkaistaan';
$s_email_on_closed = 'Lähetä sähköposti kun tapahtuma suljetaan';
$s_email_on_reopened = 'Lähetä sähköposti kun tapahtuma uudelleenavataan';
$s_email_on_bugnote_added = 'Lähetä sähköposti kun tapahtumaan lisätään muistiinpano';
$s_email_on_status_change = 'Lähetä sähköposti tilan muuttuessa';
$s_email_on_priority_change = 'Lähetä sähköposti prioriteetin muuttuessa';
$s_email_bugnote_limit = 'Sähköpostitse välitettävien tapahtumien raja';
$s_language = 'Kieli';
$s_update_prefs_button = 'Päivitä asetukset';
$s_reset_prefs_button = 'Oletusasetukset';
$s_timezone = 'Aikavyöhyke';
$s_prefs_reset_msg = 'Asetukset palautettu oletuksiin...';
$s_prefs_updated_msg = 'Asetukset päivitetty...';
$s_profile_added_msg = 'Profiili lisätty...';
$s_profile_deleted_msg = 'Profiili poistettu...';
$s_edit_profile_title = 'Muokkaa profiilia';
$s_platform = 'Alusta';
$s_operating_system = 'Käyttöjärjestelmä';
$s_additional_description = 'Lisätietoja';
$s_update_profile_button = 'Päivitä profiili';
$s_profile_defaulted_msg = 'Oletusprofiili päivitetty...';
$s_add_profile_title = 'Lisää profiili';
$s_add_profile_button = 'Lisää profiili';
$s_edit_or_delete_profiles_title = 'Muokkaa tai poista profiileja';
$s_edit_profile = 'Muokkaa profiilia';
$s_make_default = 'Tee oletus';
$s_delete_profile = 'Poista profiiili';
$s_select_profile = 'Valitse profiili';
$s_submit_button = 'Lähetä';
$s_profile_updated_msg = 'Profiili päivitetty...';
$s_my_sponsorship = 'Omat sponsoritapahtumat';
$s_update_sponsorship_button = 'Muokkaa maksatustilaa';
$s_no_sponsored = 'Yhtään sinulle osoitettua sponsoroitua tapahtumaa ei löytynyt.';
$s_own_sponsored = 'Tapahtumat, joita olet sponsoroinut:';
$s_issues_handled = 'Sponsoroidut tapahtumat jotka on osoitettu sinulle:';
$s_no_own_sponsored = 'Et ole sponsoroinut yhtään tapahtumaa.';
$s_sponsor = 'Sponsori';
$s_sponsor_verb = 'Sponsoroi';
$s_amount = 'Määrä';
$s_total_owing = 'Maksamattomia/velkasaldo yhteensä';
$s_total_paid = 'Maksettu yhteensä';
$s_sponsor_hide = 'Piilota ratkaistut ja maksetut';
$s_sponsor_show = 'Näytä kaikki';
$s_payment_updated = 'Maksutieto päivitetty.';
$s_account_updated_msg = 'Käyttäjätunnuksesi on onnistuneesti päivitetty...';
$s_email_updated = 'Sähköpostiosoite onnistuneesti päivitetty';
$s_realname_duplicated = 'Nimi on jo käytössä toisella käyttäjällä';
$s_realname_updated = 'Nimi onnistuneesti päivitetty';
$s_password_updated = 'Salasana onnistuneesti vaihdettu';
$s_multiple_projects = 'Valitsemasi tapahtumat ovat eri projekteista. Alla näkyvät parametrit ovat kaikkiin projekteihin vaikuttavia parametreja. Mikäli nämä eivät ole oikein, ole hyvä ja vähennä valittujen tapahtumien määrää sekä yritä uudestaan.';
$s_bug_assign_msg = 'Tapahtuma on onnistuneesti osoitettu...';
$s_new_bug_title = 'Uusi tapahtuma';
$s_feedback_bug_title = 'Lähetä tapahtumapalautetta';
$s_acknowledged_bug_title = 'Kuittaa tapahtuma';
$s_confirmed_bug_title = 'Vahvista tapahtuma';
$s_assigned_bug_title = 'Osoita tapahtuma';
$s_new_bug_button = 'Uusi tapahtuma';
$s_feedback_bug_button = 'Lähetä palautetta';
$s_acknowledged_bug_button = 'Kuittaa tapahtuma';
$s_confirmed_bug_button = 'Vahvista tapahtuma';
$s_assigned_bug_button = 'Osoita tapahtuma';
$s_bug_close_msg = 'Tapahtuma on suljettu...';
$s_close_immediately = 'Sulje välittömästi:';
$s_closed_bug_title = 'Sulje tapahtuma';
$s_bug_deleted_msg = 'Tapahtuma on poistettu...';
$s_delete_bug_sure_msg = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän tapahtuman?';
$s_delete_bug_button = 'Poista tapahtuma';
$s_monitor_bug_button = 'Seuraa';
$s_unmonitor_bug_button = 'Lopeta tapahtuman seuranta';
$s_file_upload_msg = 'Tiedoston lähetys onnistui';
$s_upload_file = 'Lähetä tiedosto';
$s_select_file = 'Valitse tiedosto';
$s_upload_file_button = 'Lähetä tiedosto';
$s_max_file_size = 'Enimmäiskoko';
$s_bug_reopened_msg = 'Tapahtuma on uudelleenavattu...';
$s_reopen_add_bugnote_title = 'Lisää muistiinpanoksi uudelleenavaamisen syy';
$s_bugnote_add_reopen_button = 'Lisää muistiinpano ja avaa tapahtuma uudelleen';
$s_resolved_bug_title = 'Ratkaise tapahtuma';
$s_resolved_bug_button = 'Ratkaise tapahtuma';
$s_bug_resolved_msg = 'Tapahtuma on ratkaistu. Lisää muistiinpanoja alla...';
$s_resolve_add_bugnote_title = 'Lisää muistiinpanoksi ratkaisuaste';
$s_bugnote_add_resolve_button = 'Lisää muistiinpano';
$s_from = 'Keneltä';
$s_to = 'Kenelle';
$s_sent_you_this_reminder_about = 'lähetti sinulle muistutuksen seuraavasta asiasta';
$s_bug_reminder = 'Lähetä muistutus';
$s_reminder_sent_to = 'Muistutus lähetetty:';
$s_bug_send_button = 'Lähetä';
$s_reminder = 'Muistutus';
$s_reminder_explain = 'Tämä muistutus lähetetään niille vastaanottajille, jotka seuraavat tätä tapahtumaa.';
$s_reminder_monitor = 'Nämä vastaanottajat lisätään tapahtuman seuraajien listalle. Tapahtumaseurannan voi peruuttaa painamalla painiketta Lopeta tapahtuman seuranta.';
$s_reminder_store = 'Tämä muistutus talletetaan tapahtuman tietoihin.';
$s_confirm_sponsorship = 'Vahvista tapahtuman %1$d sponsorointi %2$s:lla.';
$s_stick_bug_button = 'Aseta pysyväksi';
$s_unstick_bug_button = 'Poista pysyvyys';
$s_bug_updated_msg = 'Tapahtuma on onnistuneesti päivitetty...';
$s_back_to_bug_link = 'Takaisin tapahtumaan';
$s_update_simple_link = 'Yksinkertainen päivitys';
$s_updating_bug_advanced_title = 'Päivitetään tapahtuman tietoja';
$s_id = 'ID';
$s_category = 'Kategoria';
$s_severity = 'Vakavuusaste';
$s_reproducibility = 'Toistettavuus';
$s_date_submitted = 'Lähetysajankohta';
$s_last_update = 'Päivitysajankohta';
$s_reporter = 'Raportoija';
$s_assigned_to = 'Osoitettu';
$s_priority = 'Prioriteetti';
$s_resolution = 'Ratkaisuaste';
$s_status = 'Tila';
$s_duplicate_id = 'Kaksoiskappaleen ID';
$s_os = 'Käyttöjärjestelmä';
$s_projection = 'Projektio';
$s_os_version = 'Käyttöjärjestelmäversio';
$s_eta = 'Kestoarvio';
$s_product_version = 'Tuoteversio';
$s_build = 'Kooste';
$s_fixed_in_version = 'Korjattu versiossa';
$s_target_version = 'Kohdeversio';
$s_votes = 'Ääniä';
$s_summary = 'Yhteenveto';
$s_description = 'Kuvaus';
$s_steps_to_reproduce = 'Toisto-ohjeet';
$s_update_information_button = 'Päivitä tiedot';
$s_sticky_issue = 'Päällimmäisenä pysyvä tapahtuma';
$s_profile = 'Profiili';
$s_updating_bug_simple_title = 'Päivitetään tapahtuman tietoja';
$s_view_revisions = 'Tarkastele revisioita';
$s_revision = 'Revisio';
$s_revision_by = '%1$s / %2$s';
$s_revision_drop = 'Pudota';
$s_bug_revision_dropped_history = 'Bugin revisio poistettu';
$s_bugnote_revision_dropped_history = 'Huomautuksen revisio poistettu';
$s_all_revisions = 'Kaikki revisiot';
$s_back_to_issue = 'Takaisin tapahtumaan';
$s_confirm_revision_drop = 'Vahvista tämän tapahtuman revisioiden pudotus?';
$s_vote_added_msg = 'Ääni lisätty...';
$s_bugnote_added_msg = 'Muistiinpano lisätty...';
$s_bugnote_deleted_msg = 'Muistiinpano poistettu...';
$s_bug_notes_title = 'Tapahtuman muistiinpanot';
$s_edit_bugnote_title = 'Muokkaa muistiinpanoa';
$s_no_bugnotes_msg = 'Tällä tapahtumalla ei ole muistiinpanoja.';
$s_delete_link = 'Poista';
$s_add_bugnote_title = 'Lisää muistiinpano';
$s_add_bugnote_button = 'Lisää muistiinpano';
$s_bugnote_edit_link = 'Muokkaa';
$s_closed_bug_button = 'Sulje tapahtuma';
$s_bugnote_updated_msg = 'Muistiinpano onnistuneesti päivitetty...';
$s_edited_on = 'muokattu:';
$s_hide_content = 'Piilota sisältö';
$s_show_content = 'Näytä sisältö';
$s_total_queries_executed = '%1$d kyselyä suoritettu.';
$s_unique_queries_executed = '%1$d yksilöllistä kyselyä suoritettu.';
$s_memory_usage_in_kb = 'Muistin käyttö: %1$s KB';
$s_please_report = 'Ole hyvä, ja raportoi tämä kohteelle %1$s.';
$s_click_to_login = 'Kirjaudu sisään';
$s_warning_plain_password_authentication = '<strong>Varoitus:</strong> Käytössä oleva salasanojen autentikointi jättää salasanat näkyviin selkokielisinä ylläpitäjille.';
$s_warning_default_administrator_account_present = '<strong>Varoitus:</strong> Oletusylläpitotili \'administrator\' tulisi poistaa käytöstä tai sen salasana vaihtaa.';
$s_warning_admin_directory_present = '<strong>Varoitus:</strong> Kansio Admin tulisi poistaa.';
$s_error_database_version_out_of_date_1 = '<strong>Virhe:</strong> Tietokannan rakenne ei ole ajan tasalla (config(databaseversion) on 0 ja vanhoja päivitystauluja on olemassa). Versiosta 1.x lähtien MantisBT:ssä on ollut uusi päivitysprosessi. Olet päivittämässä versiosta 0.XX. Ole hyvä, ja päivitä ensin versioon 1.0.8 tai 1.1.X, jonka jälkeen voit päivittää versioon 1.2.';
$s_error_database_no_schema_version = '<strong>Virhe:</strong> Tietokannan rakenne ei ole ajan tasalla (config(databaseversion) on 0 ja vanhoja päivitystauluja ei ole olemassa). Ole hyvä, ja varmista että tietokanta on käynnissä, muuten tietokannan schemaa ei voi ladata. Config -taulu ei palauttanut voimassaolevaa tietokannan scheman versiota. Kysy apua mantis-help -postituslistalla tarvittaessa.';
$s_error_database_version_out_of_date_2 = '<strong>Varoitus:</strong> Tietokannan rakenne saattaa olla vanhentunut. Ole hyvä, ja päivitä se <a href="admin/install.php">täällä</a> ennen sisäänkirjautumista.';
$s_error_code_version_out_of_date = '<strong>Varoitus:</strong> Tietokannan rakenne on uudempi kuin päivitettävä applikaatio. Ole hyvä, ja päivitä applikaatio uudempaan.';
$s_login_page_info = 'Tervetuloa projektitapahtumaseurantaan.';
$s_login_title = 'Kirjaudu sisään';
$s_save_login = 'Muista kirjautumiseni tällä selaimella';
$s_secure_session = 'Suojattu istunto';
$s_secure_session_long = 'Salli istunnon käyttö vain tästä IP-osoitteesta.';
$s_choose_project = 'Valitse projekti';
$s_login_button = 'Kirjaudu sisään';
$s_signup_link = 'Rekisteröi uusi käyttäjätunnus';
$s_lost_password_link = 'Unohditko salasanasi?';
$s_select_project_button = 'Valitse projekti';
$s_lost_password_title = 'Uusi unohtunut salasana';
$s_lost_password_done_title = 'Salasanaviesti lähetetty';
$s_lost_password_subject = 'Unohtunut salasana';
$s_lost_password_info = 'Salasanasi uusimista varten syötä käyttäjätunnuksesi sekä sähköpostiosoitteesi.<br /><br />Sinulle lähetetään linkki, jonka kautta pääset uusimaan salasanasi.';
$s_lost_password_confirm_hash_OK = 'Salasanamuutoksen vahvistus hyväksytty. Päivitä salasanasi.';
$s_open_and_assigned_to_me = 'Avoimia ja minulle osoitettuja';
$s_open_and_reported_to_me = 'Avoimia ja minun raportoimia';
$s_newer_news_link = 'Uudempia uutisia';
$s_older_news_link = 'Vanhempia uutisia';
$s_archives = 'Arkistot';
$s_rss = 'RSS';
$s_site_information = 'Tietoa sivustosta';
$s_mantis_version = 'MantisBT-versio';
$s_schema_version = 'Scheman versio';
$s_site_path = 'Sivuston polku';
$s_core_path = 'Ydinpolku';
$s_plugin_path = 'Laajennusten polku';
$s_created_user_part1 = 'Luotu käyttäjätunnus';
$s_created_user_part2 = 'käyttöoikeustasolla';
$s_create_new_account_title = 'Luo uusi käyttäjätunnus';
$s_verify_password = 'Varmista salasana';
$s_enabled = 'Käytössä';
$s_protected = 'Suojattu';
$s_create_user_button = 'Luo käyttäjä';
$s_hide_disabled = 'Piilota pois käytöstä olevat';
$s_filter_button = 'Sovella suodinta';
$s_create_filter_link = 'Luo lyhytlinkki';
$s_create_short_link = 'Luo lyhytlinkki';
$s_filter_permalink = 'Pysyvä linkki aktiiviseen muokattuun suodattimeen:';
$s_manage_users_link = 'Käyttäjähallinta';
$s_manage_projects_link = 'Projektinhallinta';
$s_manage_custom_field_link = 'Muokkaa mukautettuja kenttiä';
$s_manage_global_profiles_link = 'Muokkaa yleisiä profiileja';
$s_manage_plugin_link = 'Muokkaa laajennuksia';
$s_permissions_summary_report = 'Käyttöoikeusraportti';
$s_manage_config_link = 'Hallinnoi käyttöoikeuksia';
$s_manage_threshold_config = 'Tapahtumaketjun kynnysrajat';
$s_manage_email_config = 'Sähköpostimuistutukset';
$s_manage_workflow_config = 'Tapahtumaketju';
$s_manage_tags_link = 'Muokkaa tägejä';
$s_create_new_account_link = 'Luo uusi käyttäjätunnus';
$s_projects_link = 'Projektit';
$s_documentation_link = 'Dokumentaatio';
$s_new_accounts_title = 'Uudet käyttäjätunnukset';
$s_1_week_title = '1 viikko';
$s_never_logged_in_title = 'Ei koskaan sisäänkirjautunut';
$s_prune_accounts = 'Karsi käyttäjätunnuksia';
$s_hide_inactive = 'Piilota passiiviset';
$s_manage_accounts_title = 'Käyttäjähallinta';
$s_date_created = 'Luontiajankohta';
$s_last_visit = 'Edellinen käynti';
$s_edit_user_link = 'Muokkaa käyttäjää';
$s_config_all_projects = 'Huomaa: Nämä asetukset vaikuttavat kaikkiin projekteihin.';
$s_config_project = 'Huomaa: Nämä asetukset vaikuttavat projektiin %1$s.';
$s_colour_coding = 'Alla olevassa taulukossa seuraavat väriarvo ovat voimassa:';
$s_colour_project = 'Projektin asetus ohittaa muut asetukset.';
$s_colour_global = 'Kaikki projektiasetukset ohittavat oletusasetukset.';
$s_issue_reporter = 'Käyttäjälle, joka lisäsi tapahtuman';
$s_issue_handler = 'Käyttäjälle, joka käsittelee tapahtumaa';
$s_users_added_bugnote = 'Käyttäjälle, joka on lisännyt tapahtumaan muistiinpanon';
$s_change_configuration = 'Päivitä asetukset';
$s_message = 'Viesti';
$s_default_notify = 'Oletustiedonantoasetus:';
$s_action_notify = 'Toimenpidetiedonantoasetus:';
$s_notify_defaults_change_access = 'Käyttäjätaso, jolla voidaan muokata oletusmuistutusten muokkaustasoa';
$s_notify_actions_change_access = 'Käyttäjätaso, jolla voidaan muokata muistutuksia';
$s_revert_to_system = 'Poista kaikki projektien asetukset.';
$s_revert_to_all_project = 'Poista projektikohtaiset asetukset.';
$s_non_existent = 'ei olemassa';
$s_current_status = 'Nykyinen tila';
$s_next_status = 'Seuraava tila';
$s_workflow = 'Tapahtumaketju';
$s_workflow_thresholds = 'Kynnysrajat, jotka vaikuttavat tapahtumaketjuun';
$s_threshold = 'Kynnysraja';
$s_status_level = 'Tila';
$s_alter_level = 'Tätä arvoa voi muokata';
$s_validation = 'Tapahtumaketjun vahvistus';
$s_comment = 'Vahvistuksen selite';
$s_superfluous = 'Yhteys tilasta itseensä on epäsuora, eikä sitä tarvitse syöttää nimenomaisesti';
$s_unreachable = 'Et voi vaihtaa tapahtumalle tätä tilaa';
$s_no_exit = 'Et voi vaihtaa tapahtumaa tästä tilasta';
$s_access_levels = 'Käyttöoikeustasot';
$s_access_change = 'Pienin käyttöoikeustaso, jolla tämä tila voidaan valita tapahtumalle';
$s_desc_bug_submit_status = 'Tapahtuman tila, jolle uusi tapahtuma asetetaan';
$s_desc_bug_reopen_status = 'Tapahtuman tila, jolle uudelleenavatut tapahtumat asetetaan';
$s_desc_bug_resolved_status_threshold = 'Tapahtuman tila, jolla tapahtumaa pidetään ratkaistuna';
$s_desc_bug_closed_status_threshold = 'Tila, joka kertoo tapahtuman olevan suljettu';
$s_workflow_change_access = 'Tapahtumaketjua voi muokata käyttäjätasolla';
$s_access_change_access = 'Käyttäjätaso, jolla voidaan vaihtaa tilojen käyttöoikeustason muokkaustasoa';
$s_default_not_in_flow = '%1$s:n oletustilaa ei ole valittu %2$s:n seuraavissa tiloissa ja se ohitetaan.';
$s_assign_issue = 'Osoita tapahtuma';
$s_allow_close_immediate = 'Salli tapahtuman sulkeminen ratkaisun jälkeen';
$s_allow_reporter_close = 'Salli raportoijien sulkea tapahtuma';
$s_allow_reporter_reopen = 'Salli raportoijien uudelleenavata tapahtuma';
$s_set_status_assigned = 'Salli tapahtuman tilan muokkaus, kun tapahtuma osoitetaan';
$s_allow_user_edit = 'Salli käyttäjien muokata omien tapahtumien muistiinpanoja';
$s_limit_access = 'Rajoita raportoijien oikeuksia heidän omiin tapahtumiin';
$s_submit_status = 'Tapahtuman tila, jolle uusi tapahtuma asetetaan';
$s_assigned_status = 'Tapahtuman tila, jolle automaattisesti osoitetut tapahtumat asetetaan';
$s_resolved_status = 'Tapahtuman tila, jolla tapahtumaa pidetään ratkaistuna';
$s_readonly_status = 'Tapahtuman tila, jolla tapahtumaa ei voida enää muokata (vain lukuoikeus)';
$s_reopen_status = 'Tapahtuman tila, jolle uudelleenavatut tapahtumat asetetaan';
$s_reopen_resolution = 'Ratkaisuaste, jolle uudelleeavattu tapahtuma asetetaan';
$s_config_delete_sure = 'Oletko varma, että haluat poistaa asetukset kohteelta';
$s_in_project = 'projektissa';
$s_delete_config_button = 'Poista asetukset';
$s_configuration_report = 'Konfiguraatioraportti';
$s_database_configuration = 'Tietokannan konfiguraatio';
$s_configuration_option = 'Konfigurointiasetukset';
$s_configuration_option_type = 'Tyyppi';
$s_configuration_option_value = 'Arvo';
$s_all_users = 'Kaikki käyttäjät';
$s_set_configuration_option = 'Aseta konfiguraatiovaihtoehto';
$s_delete_config_sure_msg = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän konfiguraatiovaihtoehdon?';
$s_configuration_corrupted = 'Tietokannassa olevat asetukset ovat vioittuneet.';
$s_plugin = 'Laajennus';
$s_plugins_installed = 'Asennettu laajennukset';
$s_plugins_available = 'Saatavilla olevat laajennukset';
$s_plugin_description = 'Kuvaus';
$s_plugin_author = 'Tekijä: %1$s';
$s_plugin_url = 'Verkkosivu:';
$s_plugin_depends = 'Riippuvuudet';
$s_plugin_no_depends = 'Ei riippuvuuksia';
$s_plugin_priority = 'Prioriteetti';
$s_plugin_protected = 'Suojattu';
$s_plugin_update = 'Päivitä';
$s_plugin_actions = 'Toiminnot';
$s_plugin_install = 'Asenna';
$s_plugin_upgrade = 'Päivitys';
$s_plugin_uninstall = 'Poista asennus';
$s_plugin_uninstall_message = 'Oletko varma, että haluat poistaa laajennuksen "%1$s"?';
$s_plugin_key = 'Avain';
$s_plugin_key_met = 'laajennus valmis';
$s_plugin_key_unmet = 'puuttuvat riippuvuudet';
$s_plugin_key_dated = 'vanhentuneet riippuvuudet';
$s_plugin_key_upgrade = 'tarvittava päivitys';
$s_project_added_msg = 'Projekti lisätty...';
$s_category_added_msg = 'Kategoria lisätty...';
$s_category_deleted_msg = 'Kategoria poistettu...';
$s_category_delete_sure_msg = 'Haluatko varmasti poistaa tämän luokan?<br />
Luokassa %1$s on %2$d virheilmoitusta.';
$s_delete_category_button = 'Poista kategoria';
$s_edit_project_category_title = 'Muokkaa projektin kategoriaa';
$s_update_category_button = 'Päivitä kategoria';
$s_category_updated_msg = 'Kategoria päivitetty...';
$s_add_subproject_title = 'Lisää aliprojekti';
$s_project_deleted_msg = 'Projekti poistettu...';
$s_project_delete_msg = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän projektin ja kaikki siihen liitetyt tapahtumat?';
$s_project_delete_button = 'Poista projekti';
$s_edit_project_title = 'Muokkaa projektia';
$s_project_name = 'Projektin nimi';
$s_view_status = 'Tila';
$s_public = 'julkinen';
$s_private = 'yksityinen';
$s_update_project_button = 'Päivitä projekti';
$s_delete_project_button = 'Poista projekti';
$s_copy_from = 'Kopioi täältä';
$s_copy_to = 'Kopioi tänne';
$s_categories_and_version_title = 'Kategoriat ja versiot';
$s_categories = 'Kategoriat';
$s_add_category_button = 'Lisää kategoria';
$s_versions = 'Versiot';
$s_add_version_button = 'Lisää versio';
$s_add_and_edit_version_button = 'Lisää ja muokkaa versiota';
$s_edit_link = 'Muokkaa';
$s_actions = 'Toimet';
$s_version = 'Versio';
$s_timestamp = 'Ajankohta';
$s_update = 'Päivitä';
$s_subprojects = 'Aliprojektit';
$s_add_subproject = 'Lisää aliprojektina';
$s_create_new_subproject_link = 'Luo uusi aliprojekti';
$s_unlink_link = 'Pura linkitys';
$s_show_global_users = 'Näytä käyttäjät, joilla on yleinen käyttöoikeus';
$s_hide_global_users = 'Piilota käyttäjät, joilla on yleinen käyttöoikeus';
$s_add_project_title = 'Lisää projekti';
$s_upload_file_path = 'Lähetettävän tiedoston polku';
$s_add_project_button = 'Lisää projekti';
$s_projects_title = 'Projektit';
$s_name = 'Nimi';
$s_project_updated_msg = 'Projekti päivitetty...';
$s_version_added_msg = 'Versio lisätty...';
$s_version_deleted_msg = 'Versio poistettu...';
$s_version_delete_sure = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän version?';
$s_delete_version_button = 'Poista versio';
$s_edit_project_version_title = 'Muokkaa projektin versiota';
$s_update_version_button = 'Päivitä versio';
$s_released = 'Julkaistu';
$s_not_released = 'Ei vielä julkaistu';
$s_scheduled_release = 'Suunniteltu julkaistavaksi';
$s_obsolete = 'Vanhentunut';
$s_version_updated_msg = 'Versio on päivitetty...';
$s_account_delete_protected_msg = 'Käyttäjätunnus on suojattu. Tämä käyttäjätunnus ei ole poistettavissa.';
$s_account_deleted_msg = 'Käyttäjätunnus poistettu...';
$s_delete_account_sure_msg = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen?';
$s_notify_user = 'Ilmoita käyttäjälle';
$s_accounts_pruned_msg = 'Kaikki yli viikon vanhat käyttäjätunnukset joilla ei ole sisäänkirjauduttu kertaakaan on poistettu';
$s_prune_accounts_button = 'Karsi';
$s_confirm_account_pruning = 'Oletko varma, että haluat poistaa kaikki vanhat käyttäjätunnukset joilla ei ole sisäänkirjauduttu kertaakaan?';
$s_edit_user_title = 'Muokkaa käyttäjää';
$s_reset_password_button = 'Resetoi salasana';
$s_delete_user_button = 'Poista käyttäjä';
$s_reset_password_msg = 'Resetoi salasana lähettää vahvistuslinkin osoitteen sähköpostitse.';
$s_reset_password_msg2 = 'Resetoi salasana asettaa käyttäjälle tyhjän salasanan.';
$s_show_all_users = 'Kaikki';
$s_users_unused = 'Ei käytössä';
$s_users_new = 'Uusi';
$s_account_reset_protected_msg = 'Käyttäjätunnus on suojattu. Salasanaa ei voida resetoida.';
$s_account_reset_msg = 'Vahvistusviesti on lähetetty sähköpostiosoitteeseesi...';
$s_account_reset_msg2 = 'Käyttäjätunnukselle on asetettu tyhjä salasana...';
$s_manage_user_protected_msg = 'Käyttäjätunnus on suojattu. Käyttöoikeustaso ja Käytössä -valinnat suojattu. Kaikki muu käyttäjätunnuksessa päivitetty...';
$s_manage_user_updated_msg = 'Käyttäjätunnus päivitetty...';
$s_email_user_updated_subject = 'Tili päivitetty';
$s_email_user_updated_msg = 'Ylläpito on päivittänyt tilisi. Lista tehdyistä muutoksista on alla. Voit päivittää tilitietosi ja oletusarvosi käymällä seuraavassa osoitteessa:';
$s_main_link = 'Pääsivu';
$s_view_bugs_link = 'Näytä tapahtumat';
$s_report_bug_link = 'Lisää tapahtuma';
$s_changelog_link = 'Muutosloki';
$s_roadmap_link = 'Etenemissuunnitelma';
$s_summary_link = 'Yhteenveto';
$s_account_link = 'Käyttäjätilini';
$s_users_link = 'Käyttäjät';
$s_manage_link = 'Hallinta';
$s_edit_news_link = 'Muokkaa uutisia';
$s_docs_link = 'Dokumentaatio';
$s_logout_link = 'Kirjaudu ulos';
$s_my_view_link = 'Oma näkymä';
$s_my_view_title_unassigned = 'Osoittamattomat';
$s_my_view_title_recent_mod = 'Hiljattain muokattuja';
$s_my_view_title_reported = 'Minun raportoimat';
$s_my_view_title_assigned = 'Minulle osoitetut (ratkaisemattomat)';
$s_my_view_title_resolved = 'Ratkaistut';
$s_my_view_title_monitored = 'Minun seuraamia';
$s_my_view_title_feedback = 'Odottaa palautetta minulta';
$s_my_view_title_verify = 'Odottaa ratkaisun vahvistusta minulta';
$s_my_view_title_my_comments = 'Tapahtumat joita olen kommentoinut';
$s_news_added_msg = 'Uutisartikkeli lisätty...';
$s_news_deleted_msg = 'Uutisartikkeli poistettu...';
$s_delete_news_sure_msg = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän uutisartikkelin?';
$s_delete_news_item_button = 'Poista uutisartikkeli';
$s_edit_news_title = 'Muokkaa uutisia';
$s_headline = 'Otsikko';
$s_body = 'Leipäteksti';
$s_update_news_button = 'Päivitä uutiset';
$s_add_news_title = 'Lisää uutisia';
$s_post_to = 'Lähetä osoitteeseen:';
$s_post_news_button = 'Lisää uutinen';
$s_edit_or_delete_news_title = 'Muokkaa tai poista uutisia';
$s_edit_post = 'Muokkaa artikkelia';
$s_delete_post = 'Poista artikkeli';
$s_select_post = 'Valitse artikkeli';
$s_news_updated_msg = 'Uutinen päivitetty...';
$s_back_link = 'Takaisin';
$s_file_uploaded_msg = 'Tiedosto onnistuneesti lähetetty';
$s_upload_file_title = 'Lähetä tiedosto';
$s_title = 'Otsikko';
$s_project_file_deleted_msg = 'Projektin tiedosto poistettu';
$s_confirm_file_delete_msg = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän tiedoston?';
$s_filename = 'Tiedostonimi';
$s_file_update_button = 'Päivitä tiedosto';
$s_file_delete_button = 'Poista tiedosto';
$s_project_documentation_title = 'Projektin dokumentaatio';
$s_user_documentation = 'Käyttäjien dokumentaatio';
$s_project_documentation = 'Projektin dokumentaatio';
$s_add_file = 'Lisää tiedosto';
$s_project_document_updated = 'Projekti päivitetty onnistuneesti';
$s_project_user_added_msg = 'Käyttäjä onnistuneesti lisätty tähän projektiin';
$s_project_removed_user_msg = 'Käyttäjä onnistuneesti poistettu tästä projektista';
$s_remove_user_sure_msg = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen?';
$s_remove_user_from_project_button = 'Poista käyttäjä projektista %s';
$s_remove_all_users_sure_msg = 'Oletko varma, että haluat poistaa kaikki käyttäjät tästä projektista?';
$s_remove_all_users_button = 'Poista kaikki käyttäjät';
$s_add_user_title = 'Lisää käyttäjä projektiin';
$s_add_user_button = 'Lisää käyttäjätunnus';
$s_project_selection_title = 'Projektin valinta';
$s_remove_link = 'Poista';
$s_remove_all_link = 'Poista kaikki';
$s_updated_user_msg = 'Käyttäjätunnus päivitetty';
$s_must_enter_category = 'Sinun on valittava kategoria';
$s_must_enter_severity = 'Sinun on valittava vakavuusaste';
$s_must_enter_reproducibility = 'Sinun on annettava toistettavuus';
$s_must_enter_summary = 'Sinun on annettava yhteenveto';
$s_must_enter_description = 'Sinun on annettava kuvaus';
$s_report_more_bugs = 'Raportoi lisää tapahtumia';
$s_submission_thanks_msg = 'Kiitos';
$s_simple_report_link = 'Yksinkertainen tapahtumaraportti';
$s_enter_report_details_title = 'Syötä tapahtumaraportin tiedot';
$s_required = 'pakollinen tieto';
$s_select_category = 'Valitse kategoria';
$s_select_reproducibility = 'Valitse toistettavuus';
$s_select_severity = 'Valitse vakavuusaste';
$s_or_fill_in = 'Tai täytä seuraavat kentät';
$s_assign_to = 'Osoita käyttäjälle';
$s_additional_information = 'Lisätietoja';
$s_submit_report_button = 'Lähetä raportti';
$s_check_report_more_bugs = 'rastita raportoidaksesi lisää tapahtumia';
$s_report_stay = 'Raportoi useita tapahtumia';
$s_selected_project = 'Valittu projekti';
$s_valid_project_msg = 'Sinun täytyy valita voimassaoleva projekti';
$s_signup_done_title = 'Käyttäjätilin rekisteröinti suoritettu';
$s_password_emailed_msg = 'Olet rekisteröitynyt onnistuneesti. Syöttämääsi sähköpostiosoitteen lähetetään vahvistusviesti. Sähköpostiviestissä on linkki, jonka avulla käyttäjätilisi aktivoidaan käyttöön.';
$s_no_reponse_msg = 'Sinulla on 7 päivää aikaa vahvistaa käyttäjätilisi. Jos et vahvista rekisteröintiäsi, käyttäjätilisi voidaan poistaa ja joudut syöttämään käyttäjätietosi uudelleen.';
$s_signup_captcha_request = 'Syötä koodi siinä muodossa, kuin se on oikealla olevassa laatikossa';
$s_signup_info = 'Sinulle lähetetään syöttämääsi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviesti.<br />Viestissä on ohjeet, miten vahvistat rekisteröintisi. Jos et aktivoi tunnustasi 7 päivän sisällä, tunnuksesi poistetaan ja joudut rekisteröitymään uudelleen.<br />';
$s_signup_title = 'Uuden käyttäjätunnuksen rekisteröinti';
$s_signup_button = 'Rekisteröidy';
$s_no_password_request = 'Salasanaasi ylläpidetään toisessa järjestelmässä. Ole hyvä, ja ota yhteys ylläpitoon.';
$s_edit_site_settings_title = 'Muokkaa sivuston asetuksia';
$s_save_settings_button = 'Tallenna asetukset';
$s_site_settings_title = 'Sivuston asetukset';
$s_system_info_link = 'Järjestelmätiedot';
$s_site_settings_link = 'Sivuston asetukset';
$s_site_settings_updated_msg = 'Sivuston asetukset päivitetty';
$s_summary_title = 'Yhteenveto';
$s_summary_advanced_link = 'Yksityiskohtainen yhteenveto';
$s_by_project = 'Projektin mukaan';
$s_by_status = 'Tilan mukaan';
$s_by_date = 'Päivien mukaan';
$s_by_severity = 'Vakavuusasteen mukaan';
$s_by_resolution = 'Ratkaisuasteen mukaan';
$s_by_category = 'Kategorian mukaan';
$s_by_priority = 'Prioriteetin mukaan';
$s_by_developer = 'Kehittäjän mukaan';
$s_by_reporter = 'Raportoijan mukaan';
$s_reporter_by_resolution = 'Raportoija / ratkaisuaste';
$s_reporter_effectiveness = 'Raportoijan tehokkuus';
$s_developer_by_resolution = 'Kehittäjä / ratkaisuaste';
$s_percentage_fixed = '% korjattu';
$s_percentage_errors = '% viallisia';
$s_errors = 'Viallisia';
$s_opened = 'Avattu';
$s_resolved = 'Ratkaistu';
$s_total = 'Yhteensä';
$s_balance = 'Saldo';
$s_most_active = 'Aktiivisimmat';
$s_score = 'Tilanne';
$s_days = 'Päivää';
$s_time_stats = 'Ratkaistujen tapahtumien aikatilastot (päiviä)';
$s_longest_open_bug = 'Pisimpään avoinna ollut tapahtuma';
$s_longest_open = 'Pisimpään avoin';
$s_average_time = 'Keskimääräinen aika';
$s_total_time = 'Yhteenlaskettu aika';
$s_developer_stats = 'Kehittäjien tilastot';
$s_reporter_stats = 'Raportoijien tilastot';
$s_orct = '(avoin/ratkaistu/suljettu/yhteensä)';
$s_any = 'mikä tahansa';
$s_all = 'kaikki';
$s_show = 'Näytä';
$s_changed = 'Muutettu (tuntia)';
$s_viewing_bugs_title = 'Näytetään tapahtumat';
$s_updated = 'Päivitetty';
$s_sticky = 'Näytä päällimmäisinä pysyvät tapahtumat';
$s_sort = 'Lajittelujärjestys';
$s_issue_id = 'Tapahtuma #';
$s_recently_visited = 'Hiljattain vierailtu';
$s_note_user_id = 'Kommentoija';
$s_none = 'ei mikään';
$s_current = 'nykyinen';
$s_search = 'Haku';
$s_view_prev_link = 'Näytä edelliset';
$s_view_next_link = 'Näytä seuraavat';
$s_prev = 'Edellinen';
$s_next = 'Seuraava';
$s_first = 'Ensimmäinen';
$s_last = 'Viimeinen';
$s_start_date = 'Aloituspäivämäärä';
$s_end_date = 'Lopetuspäivämäärä';
$s_use_date_filters = 'Käytä päivämääräsuotimia';
$s_yes = 'Kyllä';
$s_no = 'Ei';
$s_open_filters = 'Muokkaa suodinta';
$s_or_unassigned = 'tai osoittamattomat';
$s_ok = 'OK';
$s_select_all = 'Valitse kaikki';
$s_use_query = 'Käytä suodinta';
$s_delete_query = 'Poista suodin';
$s_query_deleted = 'Suodin poistettu';
$s_save_query = 'Talleta suodinasetukset';
$s_reset_query = 'Nollaa suodin';
$s_query_name = 'Suotimen nimi';
$s_query_exists = 'Tällainen suodin on jo tehty.';
$s_query_dupe_name = 'Toinen suodin on jo talletettu tällä nimellä. Valitse erilainen nimi.';
$s_query_blank_name = 'Jokaisella talletettavalla suotimella on oltava nimi. Ole hyvä, ja syötä nimi ennen sen tallettamista.';
$s_query_name_too_long = 'Et voi tallentaa suodattimen nimeä jonka pituus on enemmän kuin 64 merkkiä. Ole hyvä, ja anna tälle suodattimelle lyhyempi nimi.';
$s_query_store_error = 'Suotimen tallettamisessa tapahtui virhe.';
$s_open_queries = 'Muokkaa suodattimia';
$s_query_delete_msg = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän suotimen?';
$s_view_simple_link = 'Näytä yksinkertaiset tiedot';
$s_product_build = 'Tuotteen kooste';
$s_system_profile = 'Järjestelmäkuvaus';
$s_update_bug_button = 'Muokkaa';
$s_bug_assign_to_button = 'Osoita henkilölle:';
$s_bug_status_to_button = 'Muuta tilaksi:';
$s_reopen_bug_button = 'Avaa uudelleen';
$s_move_bug_button = 'Siirrä';
$s_attached_files = 'Liitetiedostot';
$s_publish = 'Julkaise';
$s_cached = 'Välimuistissa';
$s_add_user_to_monitor = 'Lisää';
$s_bug_view_title = 'Näytä tapahtuman tiedot';
$s_no_users_monitoring_bug = 'Yksikään käyttäjä ei seuraa tätä tapahtumaa.';
$s_users_monitoring_bug = 'Käyttäjät jotka seuraavat tätä tapahtumaa';
$s_monitoring_user_list = 'Käyttäjälistaus';
$s_no_users_sponsoring_bug = 'Tätä tapahtumaa ei sponsoroida.';
$s_users_sponsoring_bug = 'Tätä tapahtumaa sponsoroivat käyttäjät';
$s_sponsors_list = 'Sponsorilista';
$s_total_sponsorship_amount = 'Sponsorit yhteensä = %1$s';
$s_add_custom_field_button = 'Lisää mukautettu kenttä';
$s_delete_custom_field_button = 'Poista mukautettu kenttä';
$s_delete_custom_field_everywhere = 'Poista mukautettu kenttä kaikkialta';
$s_update_custom_field_button = 'Päivitä mukautettu kenttä';
$s_add_existing_custom_field = 'Lisää tämä olemassaolevaan mukautettuun kenttään';
$s_edit_custom_field_title = 'Muokkaa mukautettua kenttää';
$s_custom_field = 'Kenttä';
$s_custom_fields_setup = 'Mukautetut kentät';
$s_custom_field_name = 'Nimi';
$s_custom_field_project_count = 'Projektien lukumäärä';
$s_custom_field_type = 'Tyyppi';
$s_custom_field_possible_values = 'Mahdolliset arvot';
$s_custom_field_default_value = 'Oletusarvo';
$s_custom_field_valid_regexp = 'Säännöllinen lauseke (regexp)';
$s_custom_field_access_level_r = 'Lukuoikeus';
$s_custom_field_access_level_rw = 'Kirjoitusoikeus';
$s_custom_field_length_min = 'Vähimmäispituus';
$s_custom_field_length_max = 'Enimmäispituus';
$s_custom_field_filter_by = 'Lisää suodattimeen';
$s_custom_field_display_report = 'Näytä uusien tapahtumien kirjaamisessa';
$s_custom_field_display_update = 'Näytä tapahtumien päivityksessä';
$s_custom_field_display_resolved = 'Näytä tapahtumien ratkaisuissa';
$s_custom_field_display_closed = 'Näytä tapahtumien sulkemisissa';
$s_custom_field_require_report = 'Vaadittu kenttä raportilla';
$s_custom_field_require_update = 'Vaadittu kenttä päivitettäessä';
$s_custom_field_require_resolved = 'Vaadittu kenttä ratkaistaessa';
$s_custom_field_require_closed = 'Vaadittu kenttä sulkemisessa';
$s_link_custom_field_to_project_title = 'Linkitä kustomoitu kenttä projektiin';
$s_link_custom_field_to_project_button = 'Linkitä kustomoitu kenttä';
$s_linked_projects = 'Linkitetyt projektit';
$s_custom_field_sequence = 'Järjestys';
$s_custom_field_type_enum_string = '0:Merkkijono,1:Numeerinen,2:Liukuluku,3:Joukkoluettelo,4:Sähköpostiosoite,5:Valintaruutu,6:Lista,7:Monivalintalista,8:Päivämäärä,9:Valintanappi';
$s_confirm_used_custom_field_deletion = 'Tämä kenttä on liitetty ainakin yhteen projektiin. Jos jatkat, kaikki tähän kenttään liitetyt arvot poistetaan. Tätä komentoa ei voida jälkeenpäin kumota. Jos et halua poistaa tätä kenttää, paina selaimesi Takaisin-painiketta. Jatkaaksesi, paina allaolevaa painiketta';
$s_confirm_custom_field_deletion = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän mukautetun kentän ja kaikki siihen liitetyt arvot?';
$s_field_delete_button = 'Poista kenttä';
$s_confirm_custom_field_unlinking = 'Haluatko varmasti irroittaa tämän mukautetun kentän tästä projektista? Arvoja ei poisteta, kunhan itse mukautettua kenttää ei poisteta.';
$s_field_remove_button = 'Poista kenttä';
$s_hide_status = 'Piilota tila';
$s_filter_closed = 'Suljettu';
$s_filter_resolved = 'Ratkaistu';
$s_hide_closed = 'Piilota suljetut';
$s_hide_resolved = 'Piilota ratkaistut';
$s_and_above = 'ja korkeammat';
$s_advanced_filters = 'Lisäsuotimet';
$s_simple_filters = 'Yksinkertaiset suotimet';
$s_monitored_by = 'Seuraaja';
$s_attachments = 'liitteet';
$s_bytes = 'tavua';
$s_attachment_missing = 'Liite puuttuu';
$s_attachment_count = 'Liitteiden lukumäärä';
$s_view_attachments_for_issue = 'Näytä %1$d liitettä ilmoitukselle #%2$d';
$s_phpmailer_language = 'fi';
$s_sponsors = '%1$d sponsoria';
$s_sponsorship_added = 'Sponsori lisätty';
$s_sponsorship_updated = 'Sponsori päivitetty';
$s_sponsorship_deleted = 'Sponsori poistettu';
$s_sponsorship_paid = 'Sponsoritapahtuma maksettu';
$s_sponsorship_more_info = 'Lisää tietoa sponsoroinnista';
$s_sponsorship_total = 'Sponsorointi yhteensä';
$s_changelog = 'Muutosloki';
$s_changelog_empty = 'Muutoslokitietoa ei ole saatavilla';
$s_roadmap = 'Etenemissuunnitelma';
$s_resolved_progress = '%1$d / %2$d tapahtuma(a) ratkaistu. Edistyminen (%3$d%%).';
$s_http_auth_realm = 'MantisBT-kirjautuminen';
$s_bug = 'tapahtuma';
$s_bugs = 'tapahtumaa';
$s_add_new_relationship = 'Uusi relaatio';
$s_add_new_relationship_button = 'Lisää';
$s_this_bug = 'Nykyinen tapahtuma';
$s_relationship_added = 'Relaatio lisätty';
$s_relationship_deleted = 'Relaatio poistettu';
$s_no_relationship = 'ei relaatiota';
$s_relationship_replaced = 'Relaatio korvattu';
$s_replace_relationship_button = 'Korvaa';
$s_replace_relationship_sure_msg = 'Näiden kahden tapahtuman välillä on jo relaatio. Oletko varma, että haluat korvata sen?';
$s_relationship_with_parent = 'Relaatio isätapahtuman kanssa';
$s_delete_relationship_button = 'Poista';
$s_delete_relationship_sure_msg = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän relaation?';
$s_relationship_warning_blocking_bugs_not_resolved = 'Tällä tapahtumalla on ratkaisemattomia tai sulkemattomia lapsia.';
$s_relationship_warning_blocking_bugs_not_resolved_2 = '<b>Huom:</b> Tällä tapahtumalla on ratkaisemattomia tai sulkemattomia lapsia.<br />Ennen isätapahtuman <b>ratkaisua/sulkemista</b> kaikki lapsitapahtumat tulisi merkitä ratkaistuiksi tai suljetuiksi.';
$s_create_child_bug_button = 'Kloonaa';
$s_bug_cloned_to = 'Tapahtuma kloonattu';
$s_bug_created_from = 'Tapahtuma luotu tapahtumasta';
$s_viewing_bug_relationship_graph_title = 'Relaatiograafi';
$s_viewing_bug_dependency_graph_title = 'Riippuvuusgraafi';
$s_relation_graph = 'Relaatiograafi';
$s_dependency_graph = 'Riippuvuusgraafi';
$s_vertical = 'Pysty';
$s_horizontal = 'Vaaka';
$s_view_issue = 'Näytä tapahtuma';
$s_checkin = 'Kuittaa sisään';
$s_perm_rpt_capability = 'Oikeus';
$s_view = 'Näytä';
$s_issues = 'Tapahtumat';
$s_report_issue = 'Lisää tapahtumia';
$s_update_issue = 'Päivitä tapahtumia';
$s_monitor_issue = 'Seuraa tapahtumia';
$s_handle_issue = 'Muokkaa tapahtumia';
$s_move_issue = 'Tapahtuman siirto';
$s_delete_issue = 'Tapahtuman poisto';
$s_reopen_issue = 'Tapahtuman uudelleenavaus';
$s_view_private_issues = 'Näytä ykstyiset tapahtumat';
$s_update_readonly_issues = 'Vain lukuoikeuksilla varustettujen tapahtumien päivitysoikeus';
$s_update_issue_status = 'Tapahtuman tilan päivitys';
$s_set_view_status = 'Näyttötilan määritys (julkinen/yksityinen)';
$s_update_view_status = 'Päivitä näyttötila (julkinen/yksityinen)';
$s_show_list_of_users_monitoring_issue = 'Näytä lista tapahtumaa seuraavista käyttäjistä';
$s_notes = 'Muistiinpanot';
$s_add_notes = 'Lisää muistiinpanoja';
$s_update_notes = 'Päivitä muistiinpanoja';
$s_delete_note = 'Poista muistiinpano';
$s_view_private_notes = 'Näytä yksityiset muistiinpanot';
$s_news = 'Uutiset';
$s_view_private_news = 'Näytä yksityiset uutiset';
$s_manage_news = 'Hallinnoi uutisia';
$s_view_list_of_attachments = 'Näytä liitetiedostolistaukset';
$s_download_attachments = 'Imuroi liitetiedostoja';
$s_delete_attachments = 'Poista liitetiedostoja';
$s_delete_attachment_button = 'Poista';
$s_delete_attachment_sure_msg = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän liitetiedoston?';
$s_upload_issue_attachments = 'Päivitä tapahtuman liitetiedostoja';
$s_filters = 'suotimet';
$s_save_filters = 'Tallenna suotimet';
$s_save_filters_as_shared = 'Tallenna suotimet jaettuina';
$s_use_saved_filters = 'Käytä talletettuja suotimia';
$s_create_project = 'Luo projekti';
$s_delete_project = 'Poista projekti';
$s_manage_project = 'Hallinnoi projektia';
$s_manage_user_access_to_project = 'Hallinnoi projektin käyttäjäoikeuksia';
$s_automatically_included_in_private_projects = 'Lisää automaattisesti yksityisiin projekteihin';
$s_project_documents = 'Projektidokumentit';
$s_view_project_documents = 'Näytä projektin dokumentit';
$s_upload_project_documents = 'Lähetä projektidokumentteja';
$s_link_custom_fields_to_projects = 'Liitä mukautettuja kenttiä projekteihin';
$s_sponsorships = 'Sponsoroinnit';
$s_view_sponsorship_details = 'Näytä sponsoroinnin yksityiskohdat';
$s_view_sponsorship_total = 'Näytä sponssit yhteensä';
$s_sponsor_issue = 'Sponsoroi tapahtumaa';
$s_assign_sponsored_issue = 'Osoita sponsoroitu tapahtuma';
$s_handle_sponsored_issue = 'Käsittele sponsoroitua tapahtumaa';
$s_others = 'Muut';
$s_see_email_addresses_of_other_users = 'Näytä muiden käyttäjien sähköpostiosoitteet';
$s_send_reminders = 'Lähetä muistutuksia';
$s_add_profiles = 'Lisää profiileja';
$s_notify_of_new_user_created = 'Uuden käyttäjän luonnin jälkeen ilmoitus';
$s_email_notification = 'Sähköposti-ilmoitukset';
$s_status_changed_to = 'Tila muutettu';
$s_email_on_deleted = 'Sähköpostia, kun tapahtuma poistetaan';
$s_email_on_sponsorship_changed = 'Sähköpostia, kun tapahtuman sponssi muuttuu';
$s_email_on_relationship_changed = 'Sähköpostia, kun tapahtuman relaatioita muokataan';
$s_loading = 'Ladataan…';
$s_between_date = 'Välillä';
$s_on_or_before_date = 'Tällöin tai ennen';
$s_before_date = 'Ennen';
$s_after_date = 'Jälkeen';
$s_on_or_after_date = 'Tällöin tai jälkeen';
$s_from_date = 'Keneltä';
$s_to_date = 'Kenelle';
$s_on_date = 'Milloin';
$s_on = 'Milloin';
$s_off = 'Pois';
$s_wiki = 'Wiki';
$s_tags = 'Tägit';
$s_tag_details = 'Tägin tiedot: %1$s';
$s_tag_id = 'Tägin ID';
$s_tag_name = 'Nimi';
$s_tag_creator = 'Luoja';
$s_tag_created = 'Luontipäivä';
$s_tag_updated = 'Päivityspäivämäärä';
$s_tag_description = 'Tägin kuvaus';
$s_tag_statistics = 'Käyttötilastot';
$s_tag_update = 'Päivitä tägi: %1$s';
$s_tag_update_return = 'Takaisin tägiin';
$s_tag_update_button = 'Päivitä tägi.';
$s_tag_delete_button = 'Poista tägi';
$s_tag_delete_message = 'Vahvista tämän tagin poisto?';
$s_tag_existing = 'Olemassaolevat tägit';
$s_tag_none_attached = 'Ei liitettyjä tägejä.';
$s_tag_attach = 'Liitä';
$s_tag_attach_long = 'Liitä tägejä';
$s_tag_attach_failed = 'Tägin liittäminen epäonnistui.';
$s_tag_detach = 'Irrota "%1$s"';
$s_tag_separate_by = '(Erottaja "%1$s")';
$s_tag_invalid_name = 'Virheellinen tägin nimi.';
$s_tag_create_denied = 'Oikeuden luonti evätty.';
$s_tag_filter_default = 'Liitetyt tapahtumat (%1$s)';
$s_tag_history_attached = 'Tägi liitetty';
$s_tag_history_detached = 'Tägi irrotettu';
$s_tag_history_renamed = 'Uudelleennimetty tägi';
$s_tag_related = 'Sukulaistägit';
$s_tag_related_issues = 'Jaetut tapahtumat (%1$s)';
$s_tag_stats_attached = 'Liitetyt tapahtumat: %1$s';
$s_tag_create = 'Luo tägi';
$s_show_all_tags = 'Kaikki';
$s_time_tracking_billing_link = 'Laskutus';
$s_time_tracking = 'Ajanseuranta';
$s_time_tracking_get_info_button = 'Nouda ajanseurantatietoa';
$s_time_tracking_cost_per_hour = 'Kustannus / tunti';
$s_time_tracking_cost = 'Kustannus';
$s_total_time_for_issue = 'Aika yhteensä tapahtumalle = %1$s';
$s_time_tracking_stopwatch_start = 'Aloita';
$s_time_tracking_stopwatch_stop = 'Lopeta';
$s_time_tracking_stopwatch_reset = 'Nollaa';
$s_access_denied = 'Pääsy estetty.';
$s_twitter_resolved = '%1$d: [%2$s] %3$s (ratkaisija %4$s kohteessa %5$s)';
$s_twitter_resolved_no_version = '%1$d: [%2$s] %3$s (ratkaisija %4$s)';
$s_development_team = 'Kehitystiimi';
$s_manage_columns_config = 'Hallinnoi sarakkeita';
$s_all_columns_title = 'Kaikki käytettävissä olevat sarakkeet';
$s_csv_columns_title = 'CSV-sarakkeet';
$s_view_issues_columns_title = 'Näytä tapahtumien sarakkeet';
$s_print_issues_columns_title = 'Tulosta tapahtumien sarakkeet';
$s_excel_columns_title = 'Excel-sarakkeet';
$s_update_columns_as_global_default = 'Päivitä yleiset oletusarvot kaikkien projektien sarakkeille';
$s_update_columns_for_current_project = 'Päivitä sarakkeet aktiiviselle projektille';
$s_update_columns_as_my_default = 'Päivitä oletusarvot kaikkien projektien sarakkeille';
$s_reset_columns_configuration = 'Tyhjää sarakkeiden konfiguraatio';
$s_copy_columns_from = 'Kopioi sarakkeet täältä';
$s_copy_columns_to = 'Kopioi sarakkeet tänne';
$s_due_date = 'Eräpäivä';
$s_overdue = 'Erääntynyt';
$s_view_account_title = 'Käyttäjätiedot';
$s_manage_user = 'Muokkaa käyttäjää';
$s_install_information = 'MantisBT asennustietoa';
$s_database_information = 'MantisBT tietokantatietoa';
$s_path_information = 'MantisBT polkutietoa';
$s_month_january = 'tammikuu';
$s_month_february = 'helmikuu';
$s_month_march = 'maaliskuu';
$s_month_april = 'huhtikuu';
$s_month_may = 'toukokuu';
$s_month_june = 'kesäkuu';
$s_month_july = 'heinäkuu';
$s_month_august = 'elokuu';
$s_month_september = 'syyskuu';
$s_month_october = 'lokakuu';
$s_month_november = 'marraskuu';
$s_month_december = 'joulukuu';
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.