Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

33 lines (33 sloc) 1.943 kB
<?php
// Arne Eckmann bananstat#users.sourceforge.net
$ADODB_LANG_ARRAY = array (
'LANG' => 'da',
DB_ERROR => 'ukendt fejl',
DB_ERROR_ALREADY_EXISTS => 'eksisterer allerede',
DB_ERROR_CANNOT_CREATE => 'kan ikke oprette',
DB_ERROR_CANNOT_DELETE => 'kan ikke slette',
DB_ERROR_CANNOT_DROP => 'kan ikke droppe',
DB_ERROR_CONSTRAINT => 'begr&aelig;nsning kr&aelig;nket',
DB_ERROR_DIVZERO => 'division med nul',
DB_ERROR_INVALID => 'ugyldig',
DB_ERROR_INVALID_DATE => 'ugyldig dato eller klokkeslet',
DB_ERROR_INVALID_NUMBER => 'ugyldigt tal',
DB_ERROR_MISMATCH => 'mismatch',
DB_ERROR_NODBSELECTED => 'ingen database valgt',
DB_ERROR_NOSUCHFIELD => 'felt findes ikke',
DB_ERROR_NOSUCHTABLE => 'tabel findes ikke',
DB_ERROR_NOT_CAPABLE => 'DB backend opgav',
DB_ERROR_NOT_FOUND => 'ikke fundet',
DB_ERROR_NOT_LOCKED => 'ikke l&aring;st',
DB_ERROR_SYNTAX => 'syntaksfejl',
DB_ERROR_UNSUPPORTED => 'ikke underst&oslash;ttet',
DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'resulterende antal felter svarer ikke til foresp&oslash;rgslens antal felter',
DB_ERROR_INVALID_DSN => 'ugyldig DSN',
DB_ERROR_CONNECT_FAILED => 'tilslutning mislykkedes',
0 => 'ingen fejl', // DB_OK
DB_ERROR_NEED_MORE_DATA => 'utilstr&aelig;kkelige data angivet',
DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'udvidelse ikke fundet',
DB_ERROR_NOSUCHDB => 'database ikke fundet',
DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION => 'utilstr&aelig;kkelige rettigheder'
);
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.