Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

1224 lines (1221 sloc) 74.453 kB
<?php
/** MantisBT - a php based bugtracking system
*
* Copyright (C) 2000 - 2002 Kenzaburo Ito - kenito@300baud.org
* Copyright (C) 2002 - 2012 MantisBT Team - mantisbt-dev@lists.sourceforge.net
*
* MantisBT is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* MantisBT is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with MantisBT. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*/
/** Romanian (română)
*
* See the qqq 'language' for message documentation incl. usage of parameters
* To improve a translation please visit http://translatewiki.net
*
* @ingroup Language
* @file
*
* @author Claudiu Cristea <claudiu@cristea.info>
* @author Danutz
* @author KlaudiuMihaila
* @author McDutchie
* @author Minisarm
* @author Saturnian
* @author Stelistcristi
*/
$s_actiongroup_menu_move = 'Mută';
$s_actiongroup_menu_copy = 'Copiază';
$s_actiongroup_menu_assign = 'Atribuie';
$s_actiongroup_menu_close = 'Închide';
$s_actiongroup_menu_delete = 'Șterge';
$s_actiongroup_menu_resolve = 'Rezolvă';
$s_actiongroup_menu_update_priority = 'Modifică prioritatea';
$s_actiongroup_menu_update_status = 'Modifică starea';
$s_actiongroup_menu_update_severity = 'Modifică gravitatea';
$s_actiongroup_menu_update_view_status = 'Schimbă modul de afișare';
$s_actiongroup_menu_update_category = 'Actualizează categorie';
$s_actiongroup_menu_set_sticky = 'Atribuie/șterge stare sticky';
$s_actiongroup_menu_update_field = 'Actualizează %1$s';
$s_actiongroup_menu_update_target_version = 'Actualizează versiunea țintă';
$s_actiongroup_menu_update_fixed_in_version = 'Modifică „Rezolvat în versiunea”';
$s_actiongroup_menu_update_product_build = 'Actualizează numărul de build al produsului';
$s_actiongroup_menu_add_note = 'Adaugă un comentariu';
$s_actiongroup_menu_attach_tags = 'Atașează etichete';
$s_actiongroup_bugs = 'Problemele selectate';
$s_actiongroup_error_issue_is_readonly = 'Problema este nemodificabilă.';
$s_all_projects = 'Toate proiectele';
$s_move_bugs = 'Mută problemele';
$s_operation_successful = 'Operațiune reușită.';
$s_date_order = 'Ordonare după dată';
$s_print_all_bug_page_link = 'Tipărește rapoarte';
$s_csv_export = 'Export CSV';
$s_excel_export = 'Exportă Excel';
$s_login_anonymously = 'Autentificare anonimă';
$s_anonymous = 'Anonim';
$s_jump_to_bugnotes = 'Spre comentariile problemei';
$s_public_project_msg = 'Acest proiect este public. Toți utilizatorii au acces la proiect.';
$s_private_project_msg = 'Acest proiect este privat. Au acces doar administratorii și utilizatorii adăugați în mod explicit.';
$s_access_level_project = 'Nivel de acces la proiect';
$s_view_submitted_bug_link = 'Arată problema %1$s';
$s_assigned_projects = 'Proiecte atribuite';
$s_unassigned_projects = 'Proiecte neatribuite';
$s_print = 'Tiparește';
$s_jump = 'Salt';
$s_copy_users = 'Copiază utilizatori';
$s_copy_categories_from = 'Copiază categorii de la';
$s_copy_categories_to = 'Copiază categorii la';
$s_copy_versions_from = 'Copiază versiuni din';
$s_copy_versions_to = 'Copiaza versiuni la';
$s_copy_users_from = 'Copiază utilizatori de la';
$s_copy_users_to = 'Copiază utilizatori la';
$s_bug_history = 'Istorie probleme';
$s_field = 'Câmp';
$s_old_value = 'Valoare veche';
$s_new_value = 'Valoare nouă';
$s_date_modified = 'Data modificării';
$s_bugnote = 'Comentariu';
$s_change = 'Schimbă';
$s_bugnote_view_state = 'Afișare stare comentariu';
$s_bug_monitor = 'Problemă monitorizată';
$s_bug_end_monitor = 'Oprește monitorizarea problemei';
$s_announcement = 'Anunț';
$s_stays_on_top = 'Stă în frunte';
$s_bugnote_link_title = 'Legătură directă la o notă';
$s_delete_bugnote_button = 'Șterge comentariu';
$s_delete_bugnote_sure_msg = 'Sigur doriți ștergerea acestui comentariu?';
$s_bug_relationships = 'Relații';
$s_empty_password_sure_msg = 'Utilizatorul are o parolă nulă. Sigur doriți asta?';
$s_empty_password_button = 'Utilizează parolă nulă';
$s_reauthenticate_title = 'Autentificare';
$s_reauthenticate_message = 'Vizitezi o pagină securizată iar sesiunea securizată a expirat. Te rog autentifică-te pentru a continua.';
$s_no_category = '(Nici o categorie)';
$s_global_categories = 'Categorii globale';
$s_inherit = 'Moștenește categorii';
$s_inherit_global = 'Moștenește categorii globale';
$s_inherit_parent = 'Moștenește categorii părinte';
$s_update_subproject_inheritance = 'Modifică moștenirea subproiectului';
$s_duplicate_of = 'duplicat al %id';
$s_has_duplicate = 'are duplicat %id';
$s_related_to = 'legat de %id';
$s_dependant_on = 'dependent de %id';
$s_blocks = 'blochează %id';
$s_new_bug = 'Problemă nouă';
$s_bugnote_added = 'Comentariu adăugat';
$s_bugnote_edited = 'Comentariu modificat';
$s_bugnote_deleted = 'Comentariu ștears';
$s_summary_updated = 'Sumar actualizat';
$s_description_updated = 'Descriere actualizată';
$s_additional_information_updated = 'Informațiile adiționale modificate';
$s_steps_to_reproduce_updated = 'Pași de reproducere modificați';
$s_file_added = 'Fișier adăugat';
$s_file_deleted = 'Fișier ștears';
$s_bug_deleted = 'Problemă ștearsă';
$s_make_private = 'Transformă în privat';
$s_make_public = 'Fă public';
$s_create_new_project_link = 'Creează un nou proiect';
$s_login_link = 'Autentificare';
$s_select_option = '(selectează)';
$s_bug_actiongroup_access = 'Nu aveți drepturile necesare pentru a face această acțiune.';
$s_bug_actiongroup_status = 'Starea acestei probleme nu poate modificată așa cum doriți';
$s_bug_actiongroup_category = 'Această problemă nu poate fi modificată la categoria solicitată';
$s_bug_actiongroup_handler = 'Utilizatorului solicitat nu îi este permis să se ocupe de această problemă';
$s_bug_actiongroup_version = 'Versiunea solicitată nu există în proiectul acestei probleme';
$s_close_bugs_conf_msg = 'Sigur doriți închiderea acestor probleme?';
$s_delete_bugs_conf_msg = 'Sigur doriți ștergerea acestor probleme?';
$s_move_bugs_conf_msg = 'Mută problemele la';
$s_copy_bugs_conf_msg = 'Copiază problemele la';
$s_assign_bugs_conf_msg = 'Atribuie problemele lui';
$s_resolve_bugs_conf_msg = 'Pune o rezoluție problemei';
$s_priority_bugs_conf_msg = 'Alege prioritatea problemei';
$s_status_bugs_conf_msg = 'Alege starea problemelor';
$s_view_status_bugs_conf_msg = 'Alege starea de afișare a problemelor';
$s_category_bugs_conf_msg = 'Alege categoria problemei';
$s_set_sticky_bugs_conf_msg = 'Sigur doriți modificarea setării sticky pentru aceste probleme?';
$s_fixed_in_version_bugs_conf_msg = 'Modifică „Rezolvat în versiunea” ca';
$s_target_version_bugs_conf_msg = 'Modifică versiunea țintă';
$s_close_group_bugs_button = 'Închide probleme';
$s_delete_group_bugs_button = 'Șterge probleme';
$s_move_group_bugs_button = 'Mută probleme';
$s_copy_group_bugs_button = 'Copiază probleme';
$s_assign_group_bugs_button = 'Atribuie probleme';
$s_resolve_group_bugs_button = 'Rezolvă probleme';
$s_priority_group_bugs_button = 'Actualizează prioritate';
$s_status_group_bugs_button = 'Actualizează stare';
$s_category_group_bugs_button = 'Actualizează categorie';
$s_view_status_group_bugs_button = 'Schimbă modul de afișare';
$s_set_sticky_group_bugs_button = 'Atribuie/șterge stare sticky';
$s_fixed_in_version_group_bugs_button = 'Modifică „Rezolvat în versiunea”';
$s_target_version_group_bugs_button = 'Modifică versiunea țintă';
$s_update_severity_title = 'Modifică gravitate';
$s_update_severity_msg = 'Alege gravitatea problemei';
$s_update_severity_button = 'Modifică gravitatea';
$s_hide_button = 'Afișează doar cele selectate';
$s_printing_preferences_title = 'Alegeți câmpurile pentru tipărire';
$s_printing_options_link = 'Opțiuni de tipărire';
$s_bugnote_title = 'Procesor pentru comentariu';
$s_bugnote_date = 'Data comentariului';
$s_bugnote_description = 'Descrierea comentariului';
$s_error_no_proceed = 'Folosiți butonul „Înapoi” din browser pentru a vă întoarce la pagina precedentă. Acolo puteți corecta orice problemă indicată de această eroare sau selectați altă acțiune. Puteți de asemenea alege o opțiune din meniu pentru a accesa o secțiune nouă.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GENERIC] = 'A apărut o eroare în timpul aceste acțiuni. Semnalați acest lucru administratorului.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SQL] = 'S-a detectat o eroare SQL.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_REPORT] = 'A apărut o eroare în raportul dumneavoastră.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_NO_FILE_SPECIFIED] = 'Nici un fişier specificat.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_DISALLOWED] = 'Acest tip de fișier nu este acceptat.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_NO_DIRECTORY] = 'Calea specificată nu există. Te rog verifică configurația proiectului.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DUPLICATE_PROJECT] = 'Un proiect cu acest nume există deja.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EMPTY_FIELD] = 'Un câmp necesar „%1$s” a fost vid. Reverificați datele de intrare.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROTECTED_ACCOUNT] = 'Acest cont este protejat și nu poate fi accesat până când protecția nu este ridicată.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_ACCESS_DENIED] = 'Acces interzis.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_UPLOAD_FAILURE] = 'Upload-ul Fișierul a eșuat. Fișierul nu este citibil de către MantisBt. Te rog verifică configurația proiectului.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_TOO_BIG] = 'Fișierul nu a fost încărcat. Se pare că fișierul are o dimensiune mai mare decât cea permisă.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_VAR_NOT_FOUND] = 'Un parametru obligatoriu pentru pagina aceasta (%1$s) nu a fost găsit.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Acest nume de utilizator este deja folosit de altcineva. Întoarceți-vă și alegeți alt nume.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CONFIG_OPT_NOT_FOUND] = 'Opțiunea de configurare „%1$s” nu este găsită.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CONFIG_OPT_CANT_BE_SET_IN_DB] = 'Opțiunea de configurare „%1$s” nu poate fi can not be setată în baza de date. Trebuie să fie configurată în config_inc.php.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LANG_STRING_NOT_FOUND] = 'Șirul de caractere „%1$s” nu este găsit.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUGNOTE_NOT_FOUND] = 'Comentariu negăsit.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_NOT_FOUND] = 'Proiectul „%1$d” nu este găsit.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_FIELD_NOT_FOUND] = 'Câmpul „%1$s” din baza de date nu este găsit.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FTP_CONNECT_ERROR] = 'Conectarea la serverul FTP nu este posibilă.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_HANDLER_ACCESS_TOO_LOW] = 'Procesorul de probleme nu are drepturi suficiente pentru a procesa problema aflată în acestă stare.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Există deja un proiect cu acest nume. Mergeți înapoi și introduceți un nume diferit.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_NAME_INVALID] = 'Nume de proiect invalid. Numele de proiect nu poate fi nul.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_BY_NAME_NOT_FOUND] = 'Utilizatorul cu numele „%1$s” nu este găsit.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_BY_ID_NOT_FOUND] = 'Utilizatorul cu indetificatorul „%1$d” nu este găsit.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_AUTH_INVALID_COOKIE] = 'Informațiile de conectare salvate de browser sunt invalide. Probabil contul dumneavoastră a fost șters?';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_PREFS_NOT_FOUND] = 'Nu pot fi găsite preferințele pentru acest utilizator.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_NEWS_NOT_FOUND] = 'Știrea nu este găsită.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_CREATE_PASSWORD_MISMATCH] = 'Parola nu se potrivește cu verificarea.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_ARRAY_EXPECTED] = 'A fost așteptat un tablou dar un șir de caractere a fost primit pentru %1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_ARRAY_UNEXPECTED] = 'A fost așteptat un şir de caractere dar o matrice a fost primită pentru %1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_NOT_NUMBER] = 'A fost așteptat un număr pentru %1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_NOT_FOUND] = 'Problema %1$d nu este găsită.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILTER_NOT_FOUND] = 'Filtrul %1$s nu este găsit.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILTER_TOO_OLD] = 'Filtrul pe care încercați să-l utilizați este prea vechi pentru a fi actualizat, trebuie să-l recreați';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EMAIL_INVALID] = 'Adresă de e-mail invalidă.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EMAIL_DISPOSABLE] = 'Nu este permisă utilizarea de adrese de poștă electronică de unică folosință.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_PROFILE_NOT_FOUND] = 'Profilul nu este găsit.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_NOT_ALLOWED] = 'Acest tip de fișier nu este permis pentru încărcare.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_DUPLICATE] = 'Acesta este un fișier duplicat. Te rog șterge prima dată fișierul.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_INVALID_UPLOAD_PATH] = 'Calea de încărcare este invalidă. Directorul ori nu există, ori nu există drepturi de scriere pe server.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_NO_UPLOAD_FAILURE] = 'Nu a fost încărcat nici un fișier. Mergeți înapoi și alegeți un fișier înainte de a apăsa „Upload”.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_MOVE_FAILED] = 'Fișierul încărcat nu poate fi mutat în locația de stocare. Ori nu există directorul, ori nu are drepturi de scriere pe server';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_DUPLICATE_SELF] = 'Nu puteți creea o problemă ca un duplicat la ea însăși.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_REVISION_NOT_FOUND] = 'Revizia problemei negăsită.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_NOT_FOUND] = 'Câmpul personalizat nu este găsit.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Acesta este un nume duplicat.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_IN_USE] = 'Cel puțin un proiect încă mai utilizează acest câmp.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_VALUE] = 'Valoare invalidă pentru câmpul „%1$s”.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_DEFINITION] = 'Definiție invalidă pentru un câmp personalizat';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_AUTH_FAILED] = 'Autentificarea LDAP eșuată.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_SERVER_CONNECT_FAILED] = 'Conexiunea cu serverul LDAP eșuată';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_UPDATE_FAILED] = 'Actualizarea înregistrării LDAP a eșuat.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_USER_NOT_FOUND] = 'Înregistrarea utilizatorului LDAP nu este găsită.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_EXTENSION_NOT_LOADED] = 'Extensia LDAP nu este încărcată.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_CONNECT_FAILED] = 'Conectarea la baza de date a eșuat. Eroarea primită de la baza de date a fost # %1$d: %2$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_QUERY_FAILED] = 'Interogarea bazei de date a eșuat. Eroare primită de la baza de date a fost # %1$d : %2$s pentru interogarea: %3$s .';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_SELECT_FAILED] = 'Selectarea bazei de date a eșuat. Eroarea primită de la baza de date a fost #%1$d : %2$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_DUPLICATE] = 'O categorie cu acest nume există deja.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NO_ACTION] = 'Nu a fost specificată o acțiune de copiere.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NOT_FOUND] = 'Categorie negăsită.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NOT_FOUND_FOR_PROJECT] = 'Categoria „%1$s” negăsită pentru projectul „%2$s”.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_VERSION_DUPLICATE] = 'Această versiune există deja.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_VERSION_NOT_FOUND] = 'Versiunea „%1$s” nu a fost găsită.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_NAME_INVALID] = 'Numele de utilizator este invalid. Numele de utilizator poate conține doar litere latine, numere, spaţii, cratime, puncte, semne plus și linii de subliniere.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_REAL_NAME_INVALID] = 'Numele real al utilizatorului este invalid.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_DOES_NOT_HAVE_REQ_ACCESS] = 'Utilizatorul nu are nivelul de acces necesar';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_REAL_MATCH_USER] = '„Numele real” ales se potrivește cu numele altui utilizator. Alegeți alt nume.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_NOT_ENABLED] = 'Suportul pentru sponsorizări nu este activat.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_NOT_FOUND] = 'Sponsorizarea %1$d nu este găsită.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_AMOUNT_TOO_LOW] = 'Sponsorizarea (%1$s) este sub valaoarea minimă (%2$s).';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_HANDLER_ACCESS_LEVEL_TOO_LOW] = 'Procesorul nu are nivelul de acces necesar pentru a procesa probleme sponsorizate.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_ASSIGNER_ACCESS_LEVEL_TOO_LOW] = 'Acces interzis: Atribuirea problemelor sponsorizate necesită un nivel de acces mai înalt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_SPONSOR_NO_EMAIL] = 'Sponsorul nu a furnizat o adresă de e-mail. Actualizați-vă profilul.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CONFIG_OPT_INVALID] = 'Opțiunea de configurare „%1$s” are o valoare invalidă „%2$s”.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_READ_ONLY_ACTION_DENIED] = 'Acțiunea nu poate fi executată pentru că problema „%1$d” este nemodificabilă.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_ALREADY_EXISTS] = 'Există deja o relație între aceste două probleme.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_NOT_FOUND] = 'Relație negăsită.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_ACCESS_LEVEL_TO_DEST_BUG_TOO_LOW] = 'Acces interzis: Problema %1$d necesită un nivel de acces mai mare.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_SAME_BUG] = 'O problemă nu se poate relaționa cu ea însăși.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SIGNUP_NOT_MATCHING_CAPTCHA] = 'Modelul pentru confirmare nu se potrivește. Reîncercați.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NOT_ENABLED] = 'Facilitatea \'parola pierdută\' nu este activă.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NO_EMAIL_SPECIFIED] = 'E obligatoriu să indicați o adresă de e-mail pentru a inițializa parola';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NOT_MATCHING_DATA] = 'Informațiile furnizate nu se potrivesc cu nici un cont înregistrat!';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_CONFIRM_HASH_INVALID] = 'Adresa web pentru confirmare este invalid sau a fost deja utilizat. Te rog înregistrează-te din nou.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_MAX_IN_PROGRESS_ATTEMPTS_REACHED] = 'Numărul maxim ce cereri în curs a foat atins. Te rog contactează administratorul de sistem';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_RECURSIVE_HIERARCHY] = 'Acea operație ar crea o buclă în ierarhia subproiectelor.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_CHANGE_LAST_ADMIN] = 'Nu puteţi elimina sau retrograda ultimul cont de administrator. Pentru a efectua acţiunea pe care aţi solicitat, mai întâi trebuie să creaţi un alt cont de administrator.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PAGE_REDIRECTION] = 'Eroare de redirectare a paginii, asigurați-vă că nu sunt spații în afara blocului PHP (&lt;?php ?&gt;) în fișierele config_inc.php sau custom_*.php.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TWITTER_NO_CURL_EXT] = 'Integrarea Twitter necesită extensia PHP cURL care însă nu este instalată.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_NOT_FOUND] = 'Nu s-a găsit nici o etichetă cu acest nume.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_DUPLICATE] = 'O etichetă cu acel nume există deja.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_NAME_INVALID] = 'Acel nume de etichetă este invalid.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_NOT_ATTACHED] = 'Acestă etichetă nu este atașată acelei probleme.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_ALREADY_ATTACHED] = 'Acestă etichetă este deja atașată acelei probleme.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_TOKEN_NOT_FOUND] = 'Jetonul nu poate fi găsit.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EVENT_UNDECLARED] = 'Evenimentul "%1$s" nu a fost încă declarat.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_NOT_REGISTERED] = 'Plugin-ul nu este înregistrat cu MantisBT.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_ALREADY_INSTALLED] = 'Plugin-ul este deja instalat.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_PAGE_NOT_FOUND] = 'Pagina de plugin nu a fost găsită.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_UPGRADE_FAILED] = 'Actualizarea schemei plugin-ului a eșuat în blocul #%1$s .';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_GENERIC] = 'O eroare necunoscută "%1$s" a apărut în timpul execuției plugin-ului "%2$s".';
$MANTIS_ERROR[ERROR_COLUMNS_DUPLICATE] = 'Câmpul „%1$s” conține coloana duplicată „%2$s”.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_COLUMNS_INVALID] = 'Câmpul "%1$s" conține câmpul invalid "%2$s".';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_HANDLER_INVALID] = 'Handler de sesiune invalid.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_VAR_NOT_FOUND] = 'Variabila de sesiune „%1$s” nu a fost găsită.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_NOT_VALID] = 'Sesiunea dvs. a devenit invalidă.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FORM_TOKEN_INVALID] = 'Jetonul de securitate a formularului este invalid. Cauza acestei erori poate fi o sesiune expirată sau trimiterea accidentală a aceluiași formular de două ori.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_REQUEST_METHOD] = 'Această pagină nu poate fi accesată folosind această metodă.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_SORT_FIELD] = 'Câmp de sortare incorect.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_DATE_FORMAT] = 'Format de dată incorect.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_UPDATING_TIMEZONE] = 'Imposibil de reactualizat fusul orar.';
$s_login_error = 'Contul a fost dezactivat sau utilizatorul / parola sunt incorecte.';
$s_login_cookies_disabled = 'Browserul dumneavoastră ori nu știe să gestioneze cookie-uri, ori refuză să le proceseze.';
$s_go_back = 'Înapoi';
$s_proceed = 'Continuă';
$s_switch = 'Schimbă';
$s_logged_in_as = 'Autentificat ca';
$s_prefix_for_deleted_users = 'utilizator';
$s_administrator = 'administrator';
$s_myself = 'Eu însumi';
$s_default_access_level = 'Nivel de acces implicit';
$s_issue_status_percentage = 'Procent stare problemă';
$s_access_levels_enum_string = '10:spectator,25:raportor,40:editor,55:dezvoltator,70:manager,90:administrator';
$s_project_status_enum_string = '10:dezvoltare,30:release,50:stabilă,70:perimată';
$s_project_view_state_enum_string = '10:public,50:privat';
$s_view_state_enum_string = '10:public,50:privat';
$s_priority_enum_string = '10:nici una,20:scăzută,30:normală,40:mare,50:urgentă,60:imediată';
$s_severity_enum_string = '10:solicitare de îmbunătățire,20:trivial,30:text,40:optimizare,50:minor,60:major,70:fatal,80:blocant';
$s_reproducibility_enum_string = '10:întotdeauna,30:câteodată,50:aleator,70:nu am încercat să o reproduc,90:nu am reușit să o reproduc,100:N/A';
$s_status_enum_string = '10:nou,20:feedback,30:văzut,40:confirmat,50:atribuit,80:rezolvat,90:închis';
$s_resolution_enum_string = '10:deschis,20:ok,30:redeschis,40:imposibil de reprodus,50:nu se poate rezolva,60:duplicat,70:nu este eroare,80:suspendat,90:nu se va corecta';
$s_projection_enum_string = '10:nu are,30:optimizare,50:minor,70:major,90:redesign';
$s_eta_enum_string = '10:fără,20:< 1 zi,30:2-3 zile,40:< 1 săptămână,50:< 1 lună,60:> 1 lună';
$s_sponsorship_enum_string = '0:neplătit,1:solicitat,2:plătit';
$s_new_account_subject = 'Înregistrare cont';
$s_new_account_greeting = 'Îți mulțumim pentru înregistrare. Aveți un cont cu numele „%1$s”. Pentru a vă finaliza înregistrarea vizitați următoarea adresă și introduceți propria parolă de acces:';
$s_new_account_greeting_admincreated = 'Utilizatorul %1$s a creat un cont pentru tine cu numele de utilizator „%2$s”. Pentru a termina înregistrarea dvs, vizitaţi următoarea adresă URL (asiguraţi-vă că aceasta este introdusă ca o singură linie) şi setaţi parola proprie de acces:';
$s_new_account_username = 'Nume de utilizator:';
$s_new_account_message = 'Dacă nu ați solicitat nici o înregistrare ignorați acest mesaj și nu se va întâmpla nimic.';
$s_new_account_do_not_reply = 'Nu răspundeți la acest mesaj';
$s_new_account_email = 'E-mail:';
$s_new_account_IP = 'Adresă IP:';
$s_new_account_signup_msg = 'Următorul cont a fost creat:';
$s_reset_request_msg = 'Cineva (probabil dumneavoastră) a solicitat o schimbare de parolă cu verificare prin e-mail. Dacă nu ai fost tu acea persoană, ignoră acest mesaj și nu se va întâmpla nimic.
Dacă tu ai cerut această verificare, vizitează adresa următoare pentru a-ți modifica parola:';
$s_reset_request_in_progress_msg = 'Dacă tu ai furnizat corect numele de user și adresa de e-mail pentru contul tău, vă vom trimite acum un mesaj de confirmare pe acestă adresă de e-mail. Odată ce ați recepționat mesajul, urmărește instrucțiunile trimise pentru a schimba parola contului tău.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_new = 'Următoarea problemă are acum starea NOU (din nou)';
$s_email_notification_title_for_status_bug_feedback = 'Următoarea problemă necesită o OPINIE din partea dumneavoastră.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_acknowledged = 'Următoarea problemă a vost VĂZUTĂ.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_confirmed = 'Următoarea problemă a fost CONFIRMATĂ.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_assigned = 'Următoarea problemă a fost ATRIBUITĂ.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_resolved = 'Următoarea problemă a fost REZOLVATĂ.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_closed = 'Următoarea problemă a fost ÎNCHISĂ';
$s_email_notification_title_for_action_bug_submitted = 'Următoarea problemă a fost ÎNREGISTRATĂ.';
$s_email_notification_title_for_action_bug_assigned = 'Următoarea problemă a fost ATRIBUITĂ.';
$s_email_notification_title_for_action_bug_reopened = 'Următoarea problemă a fost REDESCHISĂ.';
$s_email_notification_title_for_action_bug_deleted = 'Următoarea problemă a fost ŞTEARSĂ.';
$s_email_notification_title_for_action_bug_updated = 'Următoarea problemă a fost ACTUALIZATĂ.';
$s_email_notification_title_for_action_sponsorship_added = 'Următoarea problemă a fost SPONSORIZATĂ.';
$s_email_notification_title_for_action_sponsorship_updated = 'O sponsorizare a următoarei probleme a fost modificată.';
$s_email_notification_title_for_action_sponsorship_deleted = 'O sponsorizare a următoarei probleme a fost retrasă.';
$s_email_notification_title_for_action_bugnote_submitted = 'A fost adăugat un comentariu acestei probleme.';
$s_email_notification_title_for_action_duplicate_of_relationship_added = 'Următoarea problemă a fost creată ca și DUPLICAT al problemei %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_has_duplicate_relationship_added = 'Problema %1$s a fost creată ca și DUPLICAT al următoarei probleme.';
$s_email_notification_title_for_action_related_to_relationship_added = 'Următoarea problemă a fost RELAŢIONATĂ cu problema %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_dependant_on_relationship_added = 'Următoarea problemă a fost configutară ca PĂRINTE al problemei %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_blocks_relationship_added = 'Următoarea problemă a fost configurată ca și DESCENDENT al problemei %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_duplicate_of_relationship_deleted = 'Următoarea problemă nu mai este DUPLICAT al problemei %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_has_duplicate_relationship_deleted = 'Problema %1$s nu mai este DUPLICAT al următoarei probleme.';
$s_email_notification_title_for_action_related_to_relationship_deleted = 'Următoarea problemă nu mai este RELAŢIONATĂ cu problema %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_dependant_on_relationship_deleted = 'Următoarea problemă nu mai este PĂRINTE al problemei %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_blocks_relationship_deleted = 'Următoarea problemă nu mai este DESCENDENT al problemei %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_relationship_child_resolved = 'Problema RELAŢIONATĂ %1$s a fost REZOLVATĂ.';
$s_email_notification_title_for_action_relationship_child_closed = 'Problema RELAŢIONATĂ %1$s a fost ÎNCHISĂ.';
$s_email_notification_title_for_action_monitor = 'Problema %1$s este acum monitorizată de utilizatorul %2$s.';
$s_email_reporter = 'Raportat de';
$s_email_handler = 'Atribuit către';
$s_email_project = 'Proiect';
$s_email_bug = 'Identificator problemă';
$s_email_category = 'Categorie';
$s_email_reproducibility = 'Reproductibilitate';
$s_email_severity = 'Gravitate';
$s_email_priority = 'Prioritate';
$s_email_status = 'Stare';
$s_email_resolution = 'Rezolvare';
$s_email_duplicate = 'Duplicat';
$s_email_fixed_in_version = 'Rezolvat în versiunea';
$s_email_target_version = 'Versiunea țintă';
$s_email_date_submitted = 'Creat la data';
$s_email_last_modified = 'Modificat';
$s_email_summary = 'Sumar';
$s_email_description = 'Descriere';
$s_email_additional_information = 'Informații adiționale';
$s_email_steps_to_reproduce = 'Pași de reproducere';
$s_account_protected_msg = 'Cont protejat. Nu poate fi modificat...';
$s_account_removed_msg = 'Contul a fost șters...';
$s_confirm_delete_msg = 'Sunteti sigur că doriți să ștergeti contul?';
$s_delete_account_button = 'Şterge cont';
$s_manage_profiles_link = 'Modificare profile';
$s_change_preferences_link = 'Schimbare preferințe';
$s_edit_account_title = 'Modificare cont';
$s_username = 'Utilizator';
$s_realname = 'Nume real';
$s_email = 'E-mail';
$s_password = 'Parola';
$s_no_password_change = 'Parola este controlată de alt sistem și nu poate fi editată aici.';
$s_confirm_password = 'Confirmă parola';
$s_access_level = 'Nivel de acces';
$s_update_user_button = 'Modifică';
$s_verify_warning = 'Informațiile contului tău au fost verificate. Mesajul de confirmarea al contului care l-ați primit este acum valid.';
$s_verify_change_password = 'Trebuie să introduceți o parolă aici pentru a vă putea identifica din nou.';
$s_default_account_preferences_title = 'Preferințe implicite';
$s_default_project = 'Proiect implicit';
$s_refresh_delay = 'Interval de reîmprospătare';
$s_minutes = 'minute';
$s_redirect_delay = 'Interval de redirecționare';
$s_seconds = 'secunde';
$s_with_minimum_severity = 'Cu severitatea minimă';
$s_bugnote_order = 'Mod de sortare comentarii';
$s_bugnote_order_asc = 'ascendent';
$s_bugnote_order_desc = 'descendent';
$s_email_on_new = 'Trimite e-mail la problemă nouă';
$s_email_on_assigned = 'Trimite e-mail la atribuire';
$s_email_on_feedback = 'Trimite e-mail la feed-back';
$s_email_on_resolved = 'Trimite e-mail la rezolvare';
$s_email_on_closed = 'Trimite e-mail la închidere';
$s_email_on_reopened = 'Trimite e-mail la redeschidere';
$s_email_on_bugnote_added = 'Trimite e-mail la adăugare comentariu';
$s_email_on_status_change = 'Trimite e-mail la schimbarea stării';
$s_email_on_priority_change = 'Trimite e-mail la schimbarea priorității';
$s_email_bugnote_limit = 'Trimite e-mail la depășirea limitei de comentarii';
$s_language = 'Limbă';
$s_update_prefs_button = 'Modificare';
$s_reset_prefs_button = 'Inițializare';
$s_timezone = 'Fus orar';
$s_prefs_reset_msg = 'Preferințele au fost inițializate...';
$s_prefs_updated_msg = 'Preferințele au fost modificate...';
$s_profile_added_msg = 'Profil adăugat...';
$s_profile_deleted_msg = 'Profil șters...';
$s_edit_profile_title = 'Modifică profil';
$s_platform = 'Platforma';
$s_operating_system = 'Sistem de operare';
$s_additional_description = 'Descriere';
$s_update_profile_button = 'Modifică profilul';
$s_profile_defaulted_msg = 'Profil implicit modificat...';
$s_add_profile_title = 'Adaugă profilul';
$s_add_profile_button = 'Adaugă profilul';
$s_edit_or_delete_profiles_title = 'Modifică sau șterge profile';
$s_edit_profile = 'Modifică profilul';
$s_make_default = 'Implicit';
$s_delete_profile = 'Şterge profilul';
$s_select_profile = 'Selectează profilul';
$s_submit_button = 'OK';
$s_profile_updated_msg = 'Profil modificat...';
$s_my_sponsorship = 'Sponsorizarea mea';
$s_update_sponsorship_button = 'Schimbă starea plății';
$s_no_sponsored = 'Nu au fost găsite probleme sponsorizate atribuite dumneavoastră.';
$s_own_sponsored = 'Probleme care le-ați sponsorizat:';
$s_issues_handled = 'Probleme sponsorizate care le-ați atribuit către:';
$s_no_own_sponsored = 'Nu ați sponsorizat nici o problemă.';
$s_sponsor = 'Sponsor';
$s_sponsor_verb = 'Sponsorizați';
$s_amount = 'Sumă';
$s_total_owing = 'Total deținut';
$s_total_paid = 'Total plătit';
$s_sponsor_hide = 'Ascunde rezolvate și plătite';
$s_sponsor_show = 'Arată tot';
$s_payment_updated = 'Informația despre plată actualizată.';
$s_account_updated_msg = 'Contul dumneavoastră a fost modificat cu succes...';
$s_email_updated = 'Adresa de e-mail a fost actualizată cu succes';
$s_realname_duplicated = 'Numele real este folosit de alt utilizator';
$s_realname_updated = 'Numele real actualizat cu succes';
$s_password_updated = 'Parola a fost actualizată cu succes';
$s_multiple_projects = 'Problemele selectate sunt din proiecte diferite. Parametrii de mai jos reflectă configurația tuturor proiectelor. Daca e incorect, vă rugăm reîncercați schimbările cu un număr mai mic de probleme selectate.';
$s_bug_assign_msg = 'Problema a fost atribuită cu success...';
$s_new_bug_title = 'Problemă nouă';
$s_feedback_bug_title = 'Formulați o opinie la problemă';
$s_acknowledged_bug_title = 'Luați la cunoștință problema';
$s_confirmed_bug_title = 'Confirmați problema';
$s_assigned_bug_title = 'Atribuiți problema';
$s_new_bug_button = 'Problemă nouă';
$s_feedback_bug_button = 'Formulați opinie';
$s_acknowledged_bug_button = 'Luați la cunoștință';
$s_confirmed_bug_button = 'Confirmați problema';
$s_assigned_bug_button = 'Atribuiți problema';
$s_bug_close_msg = 'Problema a fost inchisă...';
$s_close_immediately = 'Închide imediat:';
$s_closed_bug_title = 'Închide problemă';
$s_bug_deleted_msg = 'Problema a fost ștearsă...';
$s_delete_bug_sure_msg = 'Sunteți sigur că doriți ștergerea problemei?';
$s_delete_bug_button = 'Şterge problema';
$s_monitor_bug_button = 'Monitorizează';
$s_unmonitor_bug_button = 'Oprește monitorizarea';
$s_file_upload_msg = 'Încărcarea fișierului terminată cu succes.';
$s_upload_file = 'Încarcă fișier';
$s_upload_files = 'Încărcare fișiere';
$s_select_file = 'Selectează fișier';
$s_select_files = 'Selectare fișiere';
$s_upload_file_button = 'Încarcă';
$s_upload_files_button = 'Încarcă fișierele';
$s_max_file_size = 'Mărime maximă';
$s_bug_reopened_msg = 'Problema a fost redeschisă...';
$s_reopen_add_bugnote_title = 'Explicați motivul redeschiderii';
$s_bugnote_add_reopen_button = 'Adaugă comentariu și redeschide';
$s_resolved_bug_title = 'Rezolvare problemă';
$s_resolved_bug_button = 'Rezolvat';
$s_bug_resolved_msg = 'Problema a fost rezolvată. Adaugați un comentariu...';
$s_resolve_add_bugnote_title = 'Adaugați un comentariu explicativ pentru rezolvarea problemei';
$s_bugnote_add_resolve_button = 'Adaugă comentariu';
$s_from = 'De la';
$s_to = 'La';
$s_sent_you_this_reminder_about = 'ți-a trimis această notificare despre';
$s_bug_reminder = 'Trimite o notificare';
$s_reminder_sent_to = 'Notificare trimisă către:';
$s_bug_send_button = 'Trimite';
$s_reminder = 'Notificare';
$s_reminder_explain = 'Această notificare va fi trimisă destinatarilor afișați solicitând o opinie asupra acestei probleme.';
$s_reminder_monitor = 'Acești destinatari vor începe, de asemenea, monitorizarea problemei. Ei pot opri monitorizare utilizând butonul de oprire monitorizare.';
$s_reminder_store = 'Această notificare va fi salvată împreună cu problema.';
$s_confirm_sponsorship = 'Confirmați că doriți să sponsorizați problema %1$d pentru %2$s.';
$s_stick_bug_button = 'Lipește';
$s_unstick_bug_button = 'Dezlipește';
$s_bug_updated_msg = 'Problema a fost modificată cu succes...';
$s_back_to_bug_link = 'Înapoi la problemă';
$s_update_simple_link = 'Modificare simplă';
$s_updating_bug_advanced_title = 'Modificarea problemei';
$s_id = 'ID';
$s_category = 'Categorie';
$s_severity = 'Cât de severă este problema?';
$s_reproducibility = 'Cât de des apare problema?';
$s_date_submitted = 'Data creare';
$s_last_update = 'Modificat la';
$s_reporter = 'Raportor';
$s_assigned_to = 'Atribuit';
$s_priority = 'Prioritate';
$s_resolution = 'Rezolvare';
$s_status = 'Stare';
$s_duplicate_id = 'ID duplicat';
$s_os = 'Sistem de operare';
$s_projection = 'Estimare';
$s_os_version = 'Versiune';
$s_eta = 'Estimare rezolvare';
$s_product_version = 'Versiune produs';
$s_build = 'Build';
$s_fixed_in_version = 'Reparat în versiunea';
$s_target_version = 'Versiunea țintă';
$s_votes = 'Voturi';
$s_summary = 'Sumar';
$s_description = 'Descriere';
$s_steps_to_reproduce = 'Pași de reproducere';
$s_update_information_button = 'Modifică informația';
$s_sticky_issue = 'Problemă sticky';
$s_profile = 'Profil';
$s_updating_bug_simple_title = 'Modificarea problemei';
$s_view_revisions = 'Afișează reviziile';
$s_revision = 'Revizia';
$s_revision_by = '%1$s de %2$s';
$s_revision_drop = 'Elimină';
$s_bug_revision_dropped_history = 'Revizie de problemă eliminată';
$s_bugnote_revision_dropped_history = 'Revizie de comentariu eliminată';
$s_all_revisions = 'Toate reviziile';
$s_back_to_issue = 'Înapoi la problemă';
$s_confirm_revision_drop = 'Ești sigur că dorești să renunți la această revizie de problemă?';
$s_vote_added_msg = 'Votul a fost adăugat...';
$s_bugnote_added_msg = 'Comentariu adăugat...';
$s_bugnote_deleted_msg = 'Comentariul a fost șters cu succes...';
$s_bug_notes_title = 'Comentarii';
$s_edit_bugnote_title = 'Modifică comentarii';
$s_no_bugnotes_msg = 'Nu există comentarii atașate acestei probleme.';
$s_delete_link = 'Şterge';
$s_add_bugnote_title = 'Adaugă comentariu';
$s_add_bugnote_button = 'Adaugă comentariu';
$s_bugnote_edit_link = 'Modificare';
$s_closed_bug_button = 'Închide problema';
$s_bugnote_updated_msg = 'Comentariul a fost modificat cu succes...';
$s_edited_on = 'modificat în:';
$s_hide_content = 'Ascunde conținutul';
$s_show_content = 'Arată conținut';
$s_total_queries_executed = '%1$d interogări executate în total.';
$s_unique_queries_executed = '%1$d interogări unice executate.';
$s_memory_usage_in_kb = 'memoria utilizată: %1$s KB';
$s_please_report = 'Te rog raportează acest lucru la %1$s.';
$s_click_to_login = 'Autentificare';
$s_warning_plain_password_authentication = '<strong>Avertizare:</strong> Se utilizează autentificare prin parolă simplă; aceasta vă va expune parolele dvs administratorilor.';
$s_warning_default_administrator_account_present = '<strong>Avertizare:</strong>Trebuie să dezactivat contul implicit \'administrator\' sau schimbă parola lui.';
$s_warning_admin_directory_present = '<strong>Avertisment:</strong> Directorul Admin ar trebui să fie eliminat.';
$s_error_database_version_out_of_date_1 = '<strong>Erroare:</strong> Structura bazei de date apare ca ffiind învechită (config(databaseversion) este 0 şi tabele de upgrade vechi există). Versiunea 1.x de MantisBT a introdus un nou proces de actualizare. Pari să actualizezi de la acest release 0.XX. Vă rugăm să faceţi actualizarea la 1.0.8 sau 1.1.X, apoi actualizarea la 1.2.';
$s_error_database_no_schema_version = '<strong>Eroare:</strong> Structura bazei pare să fie depășită. (config(databaseversion) este 0 și tabelele vechi de actualizări nu există). Vă rugăm verificați ca baza dvs să ruleze - nu putem repara versiunea schemei a bazei. Configurarea Tablei nu va replica o versiune a schemei bazei valide - vă rugăm cereți suport la mantis-listă mailing de ajutor, dacă e necesar.';
$s_error_database_version_out_of_date_2 = '<strong>Avertizare:</strong> Structura bazei de date poate fi perimată. Te rog actualizează <a href="admin/install.php">aici</a> înainte de autentificare.';
$s_error_code_version_out_of_date = '<strong>Avertizare:</strong> Structura bazei de date este mai recentă decât codul instalat. Te rog actualizează codul.';
$s_login_page_info = 'Bine ați venit pe sistemul de urmărire al problemelor.';
$s_login_title = 'Identificare';
$s_save_login = 'Ține minte datele mele de autentificare în acest browser';
$s_secure_session = 'Sesiune protejată';
$s_secure_session_long = 'Permite numai sesiunii tale să fie folosită de la această adresă IP.';
$s_choose_project = 'Alegeți proiectul';
$s_login_button = 'Identificare';
$s_signup_link = 'solicitați un cont nou';
$s_lost_password_link = 'Parolă pierdută/uitată?';
$s_select_project_button = 'Alegeti proiectul';
$s_lost_password_title = 'Inițializare parolă';
$s_lost_password_done_title = 'Mesaj parolă trimis';
$s_lost_password_subject = 'Inițializare parolă';
$s_lost_password_info = 'Pentru a inițializa parola introduceți numele de utilizator și adresa de e-mail pentru cont. Dacă informațiile corespund unui cont valid veți fi trimis prin e-mail către o adresă web specială care conține un cod de validare pentru cont. Urmați acea legătură pentru a schimba parola.';
$s_lost_password_confirm_hash_OK = 'Confirmarea dumneavoastră a fost acceptată. Vă rugăm actualizați parola.';
$s_open_and_assigned_to_me = 'Deschise și atribuite mie';
$s_open_and_reported_to_me = 'Deschise și raportate de mine';
$s_newer_news_link = 'Știri mai noi';
$s_older_news_link = 'Știri mai vechi';
$s_archives = 'Arhive';
$s_rss = 'RSS';
$s_site_information = 'Informații site';
$s_mantis_version = 'Versiunea MantisBT-ului';
$s_schema_version = 'Versiune de schemă';
$s_site_path = 'Calea site-ului';
$s_core_path = 'Calea de bază';
$s_plugin_path = 'Calea Plugin-ului';
$s_created_user_part1 = 'Utilizator creat';
$s_created_user_part2 = 'cu nivel de acces ca și';
$s_create_new_account_title = 'Crează un cont nou';
$s_verify_password = 'Verifică parola';
$s_enabled = 'Activat';
$s_protected = 'Protejat';
$s_create_user_button = 'Crează cont';
$s_hide_disabled = 'Ascunde cele dezactivate';
$s_filter_button = 'Filtru';
$s_create_filter_link = 'Creează Permalink';
$s_create_short_link = 'Creează Legătură scurtă';
$s_filter_permalink = 'Următoarea este o legătură permanentă la prezentul filtru configurat:';
$s_manage_users_link = 'Conturi';
$s_manage_projects_link = 'Proiectele';
$s_manage_custom_field_link = 'Câmpuri personalizate';
$s_manage_global_profiles_link = 'Profile globale';
$s_manage_plugin_link = 'Configurează plugin-uri';
$s_permissions_summary_report = 'Raport permisiuni';
$s_manage_config_link = 'Configurație';
$s_manage_threshold_config = 'Prag flux lucru';
$s_manage_email_config = 'Notificări e-mail';
$s_manage_workflow_config = 'Tranziţii flux de lucru';
$s_manage_tags_link = 'Configurează etichete';
$s_create_new_account_link = 'Crează cont';
$s_projects_link = 'Proiecte';
$s_documentation_link = 'Documentație';
$s_new_accounts_title = 'Conturi noi';
$s_1_week_title = '1 săptămână';
$s_never_logged_in_title = 'Niciodată autentificat';
$s_prune_accounts = 'Distruge conturile';
$s_hide_inactive = 'Ascunde inactivi';
$s_show_disabled = 'Ascunde cele dezactivate';
$s_manage_accounts_title = 'Gestionare conturi utilizator';
$s_date_created = 'Creat la data';
$s_last_visit = 'Ultima vizită';
$s_edit_user_link = 'Modifică utilizator';
$s_config_all_projects = 'Notă: Aceste configurări afectează toate proiectele.';
$s_config_project = 'Notă: Aceste configuări afectează doar proiectul %1$s.';
$s_colour_coding = 'În tabela de mai jos se aplică următoarele coduri de culoare:';
$s_colour_project = 'Configurația proiectului are prioritate în fața altora.';
$s_colour_global = 'Toate configurările proiectului au prioritate față de configurările implicite.';
$s_issue_reporter = 'Utilizatorul care a raportat problema';
$s_issue_handler = 'Utilizatorul care procesează problema';
$s_users_added_bugnote = 'Utilizatori care au adăugat comentarii';
$s_change_configuration = 'Actualizare configurație';
$s_message = 'Mesaj';
$s_default_notify = 'Configurare marcaj implicit al notificării la';
$s_action_notify = 'Configurare marcaj acțiune al notifocării la';
$s_notify_defaults_change_access = 'Schimbă utilizatorii care pot modifica notificările implicite la';
$s_notify_actions_change_access = 'Cine poate schimba notificările:';
$s_revert_to_system = 'Şterge configurațiile tuturor proiectelor';
$s_revert_to_all_project = 'Șterge configurările specifice proiectului';
$s_non_existent = 'inexistent';
$s_current_status = 'Stare curentă';
$s_next_status = 'Stare următoare';
$s_workflow = 'Flux de lucru';
$s_workflow_thresholds = 'Limite care afectează fluxul de lucru';
$s_threshold = 'Limită';
$s_status_level = 'Stare';
$s_alter_level = 'Cine poate modifica valoarea';
$s_validation = 'Validare flux de lucru';
$s_comment = 'Comentariu validare';
$s_superfluous = 'Legătura de la stare spre sine este implicită și nu trebuie precizată în mod explicit';
$s_unreachable = 'Nu puteți muta o problemă în această stare';
$s_no_exit = 'Nu puteți muta o problemă în această stare';
$s_access_levels = 'Nivel de acces';
$s_access_change = 'Nivelul minim de acces necesar schimbării acestei stări';
$s_desc_bug_submit_status = 'Starea atribuită unei probleme noi';
$s_desc_bug_reopen_status = 'Starea atribuită unei probleme redeschise';
$s_desc_bug_resolved_status_threshold = 'Starea în care o problemă este considerată rezolvată';
$s_desc_bug_closed_status_threshold = 'Starea în care o problemă este considerată rezolvată';
$s_workflow_change_access = 'Change users who can change workflow to';
$s_access_change_access = 'Change users who can change status change access level to';
$s_default_not_in_flow = 'Starea implicită a %1$s nu este selectată în următoarele stări pentru %2$s. Va fi ignorată.';
$s_assign_issue = 'Atribuie o problemă';
$s_allow_close_immediate = 'Permite închiderea problemei odată cu rezolvarea';
$s_allow_reporter_close = 'Permite raportorului să închidă problema';
$s_allow_reporter_reopen = 'Permite raportorului să redeschidă problema';
$s_set_status_assigned = 'Modifică starea când se procesează o atribuire';
$s_allow_user_edit = 'Permite utilizatorilor să modifice propriile comentarii';
$s_limit_access = 'Limitează accesul raportorilor la problemele proprii';
$s_submit_status = 'Starea atribuită unei probleme noi';
$s_assigned_status = 'Starea care o primesc problemele auto-atribuite';
$s_resolved_status = 'Starea în care o problemă este considerată rezolvată';
$s_readonly_status = 'Starea în care o problemă devine accesibilă doar pentru citire';
$s_reopen_status = 'Starea în care e pusă o problemă redeschisă';
$s_reopen_resolution = 'Rezoluția care este atribuită unei probleme redeschise';
$s_config_delete_sure = 'Ești sigur că dorești să ștergi setările pentru:';
$s_in_project = 'în proiect';
$s_delete_config_button = 'Șterge configurări';
$s_configuration_report = 'Raport configurare';
$s_database_configuration = 'Configurare bază de date';
$s_configuration_option = 'Opțiune configurare';
$s_configuration_option_type = 'Tip';
$s_configuration_option_value = 'Valoare';
$s_all_users = 'Toți utilizatorii';
$s_set_configuration_option = 'Setează opțiunea de configurare';
$s_delete_config_sure_msg = 'Sigur ștergeți această opțiune de configurare?';
$s_configuration_corrupted = 'Configurația în baza de date este coruptă.';
$s_plugin = 'Plugin';
$s_plugins_installed = 'Plugin-uri instalate';
$s_plugins_available = 'Plugin-uri disponibile';
$s_plugin_description = 'Descriere';
$s_plugin_author = 'Autor: %1$s';
$s_plugin_url = 'Website';
$s_plugin_depends = 'Dependențe';
$s_plugin_no_depends = 'Nici o dependență';
$s_plugin_priority = 'Prioritate';
$s_plugin_protected = 'Protejat';
$s_plugin_update = 'Actualizează';
$s_plugin_actions = 'Acțiuni';
$s_plugin_install = 'Instalează';
$s_plugin_upgrade = 'Upgrade';
$s_plugin_uninstall = 'Dezinstalează';
$s_plugin_uninstall_message = 'Sigur doriți să dezinstalați plugin-ul „%1$s”?';
$s_plugin_key = 'Cheie';
$s_plugin_key_met = 'plugin disponibil';
$s_plugin_key_unmet = 'dependențe nesatisfăcute';
$s_plugin_key_dated = 'Dependențe învechite';
$s_plugin_key_upgrade = 'Upgrade necesar';
$s_project_added_msg = 'Proiectul a fost adăugat cu succes...';
$s_category_added_msg = 'Categorie adaugată cu succes...';
$s_category_deleted_msg = 'Categorie ștearsă cu succes...';
$s_category_delete_sure_msg = 'Ești sigur că dorești să ștergi această categorie?<br/>Categoria „%1$s” conține %2$d probleme.';
$s_delete_category_button = 'Sterge categoria';
$s_edit_project_category_title = 'Modificarea categoriei unui proiect';
$s_update_category_button = 'Modificare categorie';
$s_category_updated_msg = 'Categoria a fost modificată cu succes...';
$s_add_subproject_title = 'Adaugă subproiect';
$s_project_deleted_msg = 'Proiect șters cu succes...';
$s_project_delete_msg = 'Sigur ștergeți acest proiect și toate problemele asociate?';
$s_project_delete_button = 'Şterge proiectul';
$s_edit_project_title = 'Modificare proiect';
$s_project_name = 'Nume proiect';
$s_view_status = 'Mod de afișare';
$s_public = 'public';
$s_private = 'privat';
$s_update_project_button = 'Actualizează proiectul';
$s_delete_project_button = 'Şterge proiectul';
$s_copy_from = 'Copiază de la';
$s_copy_to = 'Copiază la';
$s_categories_and_version_title = 'Categorii și versiuni';
$s_categories = 'Categorii';
$s_add_category_button = 'Adaugă o categorie';
$s_versions = 'Versiuni';
$s_add_version_button = 'Adaugă o versiune';
$s_add_and_edit_version_button = 'Adaugă și modifică versiune';
$s_edit_link = 'Modifică';
$s_actions = 'Acțiuni';
$s_version = 'Versiune';
$s_timestamp = 'Marcă timp';
$s_update = 'Actualizează';
$s_subprojects = 'Subproiecte';
$s_add_subproject = 'Adaugă ca și subproiect';
$s_create_new_subproject_link = 'Creează un subproiect nou';
$s_unlink_link = 'Rupe legătura';
$s_show_global_users = 'Arată utilizatorii cu Acces Global';
$s_hide_global_users = 'Ascunde utilizatorii cu acces global';
$s_add_project_title = 'Adaugă proiect';
$s_upload_file_path = 'Calea spre directorul de încărcare fișiere';
$s_add_project_button = 'Adaugă proiectul';
$s_projects_title = 'Proiecte';
$s_name = 'Nume';
$s_project_updated_msg = 'Proiectul a fost modificat cu succes...';
$s_version_added_msg = 'Versiune adăugată cu succes...';
$s_version_deleted_msg = 'Versiunea a fost ștearsă cu succes...';
$s_version_delete_sure = 'Sigur ștergeți această versiune? Toate problemele asociate vor fi șterse.';
$s_delete_version_button = 'Șterge versiunea';
$s_edit_project_version_title = 'Modifică versiunea proiectului';
$s_update_version_button = 'Modifică versiunea';
$s_released = 'Lansată';
$s_not_released = 'Nu a fost încă lansat';
$s_scheduled_release = 'Planificată pentru lansare';
$s_obsolete = 'Perimată';
$s_version_updated_msg = 'Versiunea a fost modificată cu succes...';
$s_account_delete_protected_msg = 'Cont protejat. Nu se poate șterge acest cont.';
$s_account_deleted_msg = 'Cont șters...';
$s_delete_account_sure_msg = 'Sigur ștergeți acest cont?';
$s_notify_user = 'Notifică utilizatorul';
$s_accounts_pruned_msg = 'Toate conturile care nu au înregistrat conectări de la creare și care sunt mai vechi de o săptămână au fost șterse.';
$s_prune_accounts_button = 'Curăță';
$s_confirm_account_pruning = 'Sigur ștergeți conturile vechi care nu au mai fost utilizate?';
$s_edit_user_title = 'Modifică utilizator';
$s_account_unlock_button = 'Deblochează cont';
$s_reset_password_button = 'Resetează parola';
$s_delete_user_button = 'Şterge utilizator';
$s_reset_password_msg = 'Inițializarea parolei va trimite o adresă de confirmare prin e-mail.';
$s_reset_password_msg2 = 'Înțializarea parolei va face ca parola să fie nulă.';
$s_show_all_users = 'Toți';
$s_users_unused = 'Nefolosit';
$s_users_new = 'Nou';
$s_account_reset_protected_msg = 'Cont protejat. Parola nu poate fi resetată.';
$s_account_reset_msg = 'Mesajul de confirmare a fost trimis pe adresa dumneavoastră de e-mail...';
$s_account_reset_msg2 = 'Noua parolă este nulă...';
$s_account_unlock_msg = 'Contul a fost deblocat.';
$s_manage_user_protected_msg = 'Cont protejat. Nivelul de acces și starea de activare sunt protejate. În afară de acestea, contul a fost modificat...';
$s_manage_user_updated_msg = 'Cont modificat cu succes...';
$s_email_user_updated_subject = 'Cont actualizat';
$s_email_user_updated_msg = 'Contul dumneavoastră a fost modificat de către un administrator. Mai jos este furnizată o listă a acestor modificări. Aveţi posibilitatea să actualizați dvs. detaliile de cont şi preferințele în orice moment vizitând următorul URL:';
$s_main_link = 'Pagina principală';
$s_view_bugs_link = 'Probleme';
$s_report_bug_link = 'Raportează o problemă';
$s_changelog_link = 'Jurnal modificări';
$s_roadmap_link = 'Planificare';
$s_summary_link = 'Rapoarte';
$s_account_link = 'Contul meu';
$s_users_link = 'Utilizatori';
$s_manage_link = 'Configurare';
$s_edit_news_link = 'Modifică știri';
$s_docs_link = 'Documentație';
$s_logout_link = 'Închide sesiunea';
$s_my_view_link = 'Perspectiva mea';
$s_my_view_title_unassigned = 'Neatribuite';
$s_my_view_title_recent_mod = 'Modificate recent';
$s_my_view_title_reported = 'Raportate de mine';
$s_my_view_title_assigned = 'Atribuite mie (Nerezolvate)';
$s_my_view_title_resolved = 'Rezolvate';
$s_my_view_title_monitored = 'Monitorizate de mine';
$s_my_view_title_feedback = 'Așteaptă un feedback din partea mea';
$s_my_view_title_verify = 'Așteaptă confirmarea rezoluției din partea mea';
$s_my_view_title_my_comments = 'Probleme adnotate de mine';
$s_news_added_msg = 'Știre nouă adăugată...';
$s_news_deleted_msg = 'Ştire ștearsă...';
$s_delete_news_sure_msg = 'Sigur doriți să ștergeți această știre ?';
$s_delete_news_item_button = 'Șterge știre';
$s_edit_news_title = 'Modificare știre';
$s_headline = 'Titlu';
$s_body = 'Corp';
$s_update_news_button = 'Modifică';
$s_add_news_title = 'Adăugare știre';
$s_post_to = 'Publică pentru';
$s_post_news_button = 'Publică';
$s_edit_or_delete_news_title = 'Modificare sau ștergere știre';
$s_edit_post = 'Modifică știrea';
$s_delete_post = 'Şterge știrea';
$s_select_post = 'Selectează știrea';
$s_news_updated_msg = 'Știre modificată...';
$s_back_link = 'Înapoi';
$s_file_uploaded_msg = 'Fișierul a fost încărcat cu succes';
$s_upload_file_title = 'Încarcă fișier';
$s_title = 'Titlu';
$s_project_file_deleted_msg = 'Fișierul asociat proiectului a fost șters.';
$s_confirm_file_delete_msg = 'Sigur doriti ștergerea acestui fișier?';
$s_filename = 'Nume fișier';
$s_file_update_button = 'Modifică fișier';
$s_file_delete_button = 'Şterge fișier';
$s_project_documentation_title = 'Documentație proiect';
$s_user_documentation = 'Documentație utilizator';
$s_project_documentation = 'Documentație proiect';
$s_add_file = 'Adaugă fișier';
$s_project_document_updated = 'Proiect modificat cu succes';
$s_project_user_added_msg = 'Utilizator adăugat cu succes proiectului';
$s_project_removed_user_msg = 'Utilizator șters din proiect';
$s_remove_user_sure_msg = 'Sigur dorți ștergerea acestui utilizator?';
$s_remove_user_from_project_button = 'Elimină utilizatorul din proiectul %s';
$s_remove_all_users_sure_msg = 'Sigur ștergeți toți utilizatorii acestui proiect?';
$s_remove_all_users_button = 'Ştergere toți utilizatorii';
$s_add_user_title = 'Adaugă utilizator la proiect';
$s_add_user_button = 'Adaugă utilizator';
$s_project_selection_title = 'Selectare proiect';
$s_remove_link = 'Șterge';
$s_remove_all_link = 'Șterge tot';
$s_updated_user_msg = 'Utilizatorul a fost modificat cu succes';
$s_must_enter_category = 'Categoria trebuie selectată';
$s_must_enter_severity = 'Severitatea trebuie selectată';
$s_must_enter_reproducibility = 'Reproductibilitatea trebuie selectată';
$s_must_enter_summary = 'Sumarul este obligatoriu';
$s_must_enter_description = 'Descrierea este obligatorie';
$s_report_more_bugs = 'Semnalează și alte probleme';
$s_submission_thanks_msg = 'Vă mulțumim';
$s_simple_report_link = 'Mod simplu';
$s_enter_report_details_title = 'Introduceți detaliile';
$s_required = 'obligatoriu';
$s_select_category = 'Alege o categorie';
$s_select_reproducibility = 'Reproductibilitate';
$s_select_severity = 'Severitate';
$s_or_fill_in = 'sau precizați';
$s_assign_to = 'Atribuie lui';
$s_additional_information = 'Informatie aditionala';
$s_submit_report_button = 'Semnalează';
$s_check_report_more_bugs = 'bifați pentru a semnala probleme în continuare';
$s_report_stay = 'Staționare';
$s_selected_project = 'Proiect selectat';
$s_valid_project_msg = 'Trebuie să alegeți un proiect valid.';
$s_signup_done_title = 'Înregistrarea contului a fost realizată.';
$s_password_emailed_msg = 'Felicitări! V-ați înregistrat cu succes. Vi s-a trimis un e-mail de confirmare pentru a verifica adresa care ați introdus-o. Vizitând adresa trimisă prin e-mail vă veți activa contul.';
$s_no_reponse_msg = 'Aveți șapte zile pentru a încheai procesul de confirmare a contului. Dacă eșuați confirmarea contului în aceste șapte zile acest cont va fi șters.';
$s_signup_captcha_request = 'Introduceți codul din imaginea din dreapta';
$s_signup_info = 'După completarea acestui formular și verificarea datelor veți primi un e-mail de confirmare la adresa specificată. Utilizând e-mailul de confirmare veți putea să vă activați contul. Dacă activarea contului va eșua timp de 7 zile, înregistrarea dumneavoastră va fi ștearsă. Este obligatoriu să specificați o adresă de e-mail validă pentru a primi e-mailul de confirmare.';
$s_signup_title = 'Întergistrare utilizator';
$s_signup_button = 'Înscriere';
$s_no_password_request = 'Parola dumneavoastră este gestionată de alt sistem. Contactați administratorul.';
$s_edit_site_settings_title = 'Modificare parametri site';
$s_save_settings_button = 'Salvează setările';
$s_site_settings_title = 'Configurație site';
$s_system_info_link = 'Informații de sistem';
$s_site_settings_link = 'Configurație site';
$s_site_settings_updated_msg = 'Configurația site-ului au fost modificată';
$s_summary_title = 'Sumar';
$s_summary_advanced_link = 'Sumar avansat';
$s_by_project = 'După proiect';
$s_by_status = 'După stare';
$s_by_date = 'după dată (zile)';
$s_by_severity = 'După gravitate';
$s_by_resolution = 'După rezolvare';
$s_by_category = 'După categorie';
$s_by_priority = 'După prioritate';
$s_by_developer = 'După dezvoltator';
$s_by_reporter = 'După raportor';
$s_reporter_by_resolution = 'Raportor după rezoluție';
$s_reporter_effectiveness = 'Eficiență raportor';
$s_developer_by_resolution = 'Dezvoltator după rezoluție';
$s_percentage_fixed = '% reparate';
$s_percentage_errors = '% false';
$s_errors = 'False';
$s_opened = 'Deschis';
$s_resolved = 'Rezolvată';
$s_total = 'Total';
$s_balance = 'Sold';
$s_most_active = 'Cel mai activ';
$s_score = 'Scor';
$s_days = 'Zile';
$s_time_stats = 'Statistici cronologice pentru probleme rezolvate (zile)';
$s_longest_open_bug = 'Problema deschisă de cel mai mult timp';
$s_longest_open = 'cel mai mult';
$s_average_time = 'mediu';
$s_total_time = 'total';
$s_developer_stats = 'Statistici dezvoltator';
$s_reporter_stats = 'Statistici reporter';
$s_orct = '(deschis/rezolvat/închis/total)';
$s_any = 'oricare';
$s_all = 'tot';
$s_show = 'Arată';
$s_changed = 'Modificat (ore)';
$s_viewing_bugs_title = 'Afișare probleme';
$s_updated = 'Modificat';
$s_sticky = 'Arată problemele sticky';
$s_sort = 'Sortat după';
$s_issue_id = 'Problema #';
$s_recently_visited = 'Vizitate recent';
$s_note_user_id = 'Comentat de';
$s_none = 'nimic';
$s_current = 'curent';
$s_search = 'Caută';
$s_view_prev_link = 'Precedent';
$s_view_next_link = 'Următor';
$s_prev = 'Anterior';
$s_next = 'Următor';
$s_first = 'Primul';
$s_last = 'Ultimul';
$s_start_date = 'Dată start';
$s_end_date = 'Dată sfârșit';
$s_use_date_filters = 'Utilizează filtru dată';
$s_yes = 'Da';
$s_no = 'Nu';
$s_open_filters = 'Schimbă filtru';
$s_or_unassigned = 'sau neatribuite';
$s_ok = 'OK';
$s_select_all = 'Selectează toate';
$s_use_query = 'Utilizează filtru';
$s_delete_query = 'Şterge filtru';
$s_query_deleted = 'Şterge filtru';
$s_save_query = 'Salvează filtru curent';
$s_reset_query = 'Inițializare filtru';
$s_query_name = 'Nume filtru';
$s_query_exists = 'Acest filtru special pare să existe deja.';
$s_query_dupe_name = 'Un alt filtru are deja acest nume. Vă rugăm să alegeţi un nume diferit pentru acest filtru.';
$s_query_blank_name = 'Nu puteți salva un filtru fără un nume. Atribuiți acestui filtru un nume înainte de a-l salva.';
$s_query_name_too_long = 'Nu se poate stoca un nume de filtru cu mai mult de 64 de caractere. Te rog dă acestui filtru un nume mai scurt.';
$s_query_store_error = 'A intervenit o eroare în timpul salvării acestui filtru.';
$s_open_queries = 'Gestiune filtre';
$s_query_delete_msg = 'Sigur doriti ștergerea acestui filtru?';
$s_view_simple_link = 'Vizualizare simplă';
$s_product_build = 'Versiune produs';
$s_system_profile = 'Descriere sistem';
$s_update_bug_button = 'Modificare';
$s_bug_assign_to_button = 'Atribuită lui:';
$s_bug_status_to_button = 'Schimbă starea în:';
$s_reopen_bug_button = 'Redeschide';
$s_close_bug_button = 'Închidere';
$s_move_bug_button = 'Mută';
$s_attached_files = 'Fișiere atașate';
$s_publish = 'Publică';
$s_cached = 'Ascuns';
$s_add_user_to_monitor = 'Adaugă';
$s_bug_view_title = 'Vezi detaliile problemei';
$s_no_users_monitoring_bug = 'Nu există utilizatori care monitorizează această problemă.';
$s_users_monitoring_bug = 'Utilizatori care monitorizează acestă problemă';
$s_monitoring_user_list = 'Listă utilizatori';
$s_no_users_sponsoring_bug = 'Nu sunt utilizatori care să sponsorizeze această problemă.';
$s_users_sponsoring_bug = 'Utilizatori care sponsorizează această problemă';
$s_sponsors_list = 'Listă sponzori';
$s_total_sponsorship_amount = 'Total sponsorizat = %1$s';
$s_add_custom_field_button = 'Câmp personalizat nou';
$s_delete_custom_field_button = 'Şterge câmp personalizat';
$s_delete_custom_field_everywhere = 'Şterge peste tot câmp personalizat';
$s_update_custom_field_button = 'Actualizează câmp personalizat';
$s_add_existing_custom_field = 'Adaugă acest camp personalizat existent';
$s_edit_custom_field_title = 'Editeazp câmp personalizat';
$s_custom_field = 'Câmp';
$s_custom_fields_setup = 'Câmpuri personalizate';
$s_custom_field_name = 'Nume';
$s_custom_field_project_count = 'Număr proiect';
$s_custom_field_type = 'Tip';
$s_custom_field_possible_values = 'Valori posibile';
$s_custom_field_default_value = 'Valoare implicită';
$s_custom_field_valid_regexp = 'Expresie Regulară';
$s_custom_field_access_level_r = 'Acces citire';
$s_custom_field_access_level_rw = 'Acces scriere';
$s_custom_field_length_min = 'Lungime minimă';
$s_custom_field_length_max = 'Lungime maximă';
$s_custom_field_filter_by = 'Adaugă la filtru';
$s_custom_field_display_report = 'Afișează când se raportează probleme';
$s_custom_field_display_update = 'Afișează când se actualizează probleme';
$s_custom_field_display_resolved = 'Afișează când se rezolvă probleme';
$s_custom_field_display_closed = 'Afișează când se închid probleme';
$s_custom_field_require_report = 'Necesar la raport';
$s_custom_field_require_update = 'Necesar la actualizare';
$s_custom_field_require_resolved = 'Necesar la rezolvare';
$s_custom_field_require_closed = 'Necesar la închidere';
$s_link_custom_field_to_project_title = 'Leagă câmp personalizat de proiect';
$s_link_custom_field_to_project_button = 'Leagă Câmp personalizat';
$s_linked_projects = 'Proiecte legate';
$s_custom_field_sequence = 'Secvență';
$s_custom_field_type_enum_string = '0:Șir de caractere,1:Numeric,2:Virgulă mobilă,3:Enumerare,4:E-mail,5:Checkbox,6:Listă,7:Listă multiselecție,8:Date,9:Radio';
$s_confirm_used_custom_field_deletion = 'Acest câmp este legat în prezent cel puțin la un proiect. Dacă continuați, toate valorile acestui câmp vor fi șterse permanent. Această acțiune nu este reversibilă. Dacă nu doriți să ștergeți acest câmp apăsați butonul \'Back\' din browserul dumneavoastră. Pentru a continua apăsați butonul de mai jos.';
$s_confirm_custom_field_deletion = 'Sigur doriți ștergerea acestui câmp personalizat și a tuturor valorilor asociate?';
$s_field_delete_button = 'Şterge câmp';
$s_confirm_custom_field_unlinking = 'Sunteţi sigur că doriţi să eliminați acest câmp personalizat din proiect? Valorile nu vor fi șterse cât timp câmpul personalizat în sine nu este ștears.';
$s_field_remove_button = 'Șterge câmp';
$s_hide_status = 'Ascunde starea';
$s_filter_closed = 'Închis';
$s_filter_resolved = 'Rezolvat';
$s_hide_closed = 'Ascunde cele închise';
$s_hide_resolved = 'Ascunde cele rezolvate';
$s_and_above = 'Și deasupra';
$s_advanced_filters = 'Filtrare avansată';
$s_simple_filters = 'Filtrare simplă';
$s_monitored_by = 'Monitorizat de';
$s_attachments = 'atașament(e)';
$s_bytes = 'bytes';
$s_attachment_missing = 'Atașament lipsă';
$s_attachment_count = 'Numărul de atașamente';
$s_view_attachments_for_issue = 'Arată atașamentul %1$d pentru problema #%2$d';
$s_sponsors = '%1$d sponsor(i)';
$s_sponsorship_added = 'Sponsorizare adăugată';
$s_sponsorship_updated = 'Sponsorizare actualizată';
$s_sponsorship_deleted = 'Sponsorizare ștearsă';
$s_sponsorship_paid = 'Sponsorizare plătită';
$s_sponsorship_more_info = 'Mai multe informații despre sponsorizare';
$s_sponsorship_total = 'Total sponsorizare';
$s_changelog = 'Jurnal modificări';
$s_changelog_empty = 'Jurnal modificări indisponibil';
$s_roadmap = 'Planificare';
$s_resolved_progress = '%1$d din %2$d probleme rezolvate. Progres (%3$d%%).';
$s_http_auth_realm = 'Autentificare MantisBT';
$s_bug = 'problemă';
$s_bugs = 'probleme';
$s_add_new_relationship = 'Relație nouă';
$s_add_new_relationship_button = 'Adaugă';
$s_this_bug = 'Problema curentă';
$s_relationship_added = 'Relație adăugată';
$s_relationship_deleted = 'Relație ștearsă';
$s_no_relationship = 'nici o relație';
$s_relationship_replaced = 'Relație înlocuită';
$s_replace_relationship_button = 'Înlocuiește';
$s_replace_relationship_sure_msg = 'Există deja o relație între cele două probleme. Sigur doriți înlocuirea?';
$s_relationship_with_parent = 'Relație cu problema părinte';
$s_delete_relationship_button = 'Şterge';
$s_delete_relationship_sure_msg = 'Sigur doriți ștergerea acestei relații?';
$s_relationship_warning_blocking_bugs_not_resolved = 'Nu toți descendenții acestei probleme sunt rezolvați sau închiși.';
$s_relationship_warning_blocking_bugs_not_resolved_2 = '<b>Atenție:</b>. Nu toți descendenții acestei probleme sunt rezolvați sau închiși.<br />Înainte de a <b>rezolva/închide</b> o problemă părinte toate problemele relaționate ca și descendenți trebuie rezolvate sau închise.';
$s_create_child_bug_button = 'Clonează';
$s_bug_cloned_to = 'Problemă clonată';
$s_bug_created_from = 'Problemă generată din';
$s_copy_from_parent = 'Copiază datele extinse de la problema părinte';
$s_copy_notes_from_parent = 'Copiază comentariile bug-ului';
$s_copy_attachments_from_parent = 'Copiază atașamentele';
$s_viewing_bug_relationship_graph_title = 'Grafic relații';
$s_viewing_bug_dependency_graph_title = 'Grafic dependență';
$s_relation_graph = 'Grafic Relații';
$s_dependency_graph = 'Grafic dependențe';
$s_vertical = 'Vertical';
$s_horizontal = 'Orizontal';
$s_view_issue = 'Vizualizează probleme';
$s_checkin = 'Control';
$s_perm_rpt_capability = 'Capabilitate';
$s_view = 'Vizualizare';
$s_issues = 'Probleme';
$s_report_issue = 'Raportează o problemă';
$s_update_issue = 'Modifică o problemă';
$s_monitor_issue = 'Monitorizează o problemă';
$s_handle_issue = 'Procesează o problemă';
$s_move_issue = 'Mută o problemă';
$s_delete_issue = 'Șterge o problemă';
$s_reopen_issue = 'Redeschide o problemă';
$s_view_private_issues = 'Vizualizare probleme private';
$s_update_readonly_issues = 'Actualizează problemele care sunt doar în citire';
$s_update_issue_status = 'Actualizează starea problemei';
$s_set_view_status = 'Setează modul de afișare (public sau privat)';
$s_update_view_status = 'Modifică modul de afișare (public sau privat)';
$s_show_list_of_users_monitoring_issue = 'Arată utilizatorii care monitorizează problema';
$s_notes = 'Comentarii';
$s_add_notes = 'Adaugă comentarii';
$s_update_notes = 'Actualizează comentariu';
$s_delete_note = 'Şterge comentariu';
$s_view_private_notes = 'Afișează comentarii private';
$s_news = 'Știri';
$s_view_private_news = 'Vizualizare știri private';
$s_manage_news = 'Gestiune știri';
$s_view_list_of_attachments = 'Vizualizate listă anexe';
$s_download_attachments = 'Descarcă anexe';
$s_delete_attachments = 'Șterge anexe';
$s_delete_attachment_button = 'Şterge';
$s_delete_attachment_sure_msg = 'Sigur doriți ștergerea acestei anexe?';
$s_upload_issue_attachments = 'Încarcă atașamentele problemei';
$s_filters = 'filtre';
$s_save_filters = 'Salvează filtrele';
$s_save_filters_as_shared = 'Salvează filtrele ca și partajate';
$s_use_saved_filters = 'Utilizează filtrele salvate';
$s_create_project = 'Crează proiect';
$s_delete_project = 'Șterge proiect';
$s_manage_project = 'Gestionează proiect';
$s_manage_user_access_to_project = 'Gestionează accesul utilizatorilor la un proiect';
$s_automatically_included_in_private_projects = 'Inclus automat în proiectele private';
$s_project_documents = 'Documente Proiect';
$s_view_project_documents = 'Vizualizare documente proiect';
$s_upload_project_documents = 'Încarcă documentele proiectului';
$s_link_custom_fields_to_projects = 'Leagă câmpurile personalizate de proiecte';
$s_sponsorships = 'Sponsorizări';
$s_view_sponsorship_details = 'Vizualizare detalii sponsorizare';
$s_view_sponsorship_total = 'Vizualizare total sponsorizare';
$s_sponsor_issue = 'Sponsorizează problemă';
$s_assign_sponsored_issue = 'Atribuie problemă sponsoriată';
$s_handle_sponsored_issue = 'Procesează problemă sponsorizată';
$s_others = 'Altele';
$s_see_email_addresses_of_other_users = 'Vezi adresele altor utilizatori';
$s_send_reminders = 'Trimite notificări';
$s_add_profiles = 'Adaugă profile';
$s_notify_of_new_user_created = 'Notificare la utilizatori noi';
$s_email_notification = 'Notificare e-mail';
$s_status_changed_to = 'Starea se schimbă în';
$s_email_on_deleted = 'Trimite e-mail la ștergere';
$s_email_on_sponsorship_changed = 'Trimite e-mail la schimbarea sponsorizării';
$s_email_on_relationship_changed = 'Trimite e-mail la schimbarea realționării';
$s_loading = 'Încarcă...';
$s_between_date = 'Între';
$s_on_or_before_date = 'În sau înainte';
$s_before_date = 'Înainte';
$s_after_date = 'După';
$s_on_or_after_date = 'În sau după';
$s_from_date = 'De la';
$s_to_date = 'La';
$s_on_date = 'În';
$s_on = 'Activat';
$s_off = 'Dezactivat';
$s_wiki = 'Wiki';
$s_tags = 'Etichete';
$s_tag_details = 'Detaliile Etichetei: %1$s';
$s_tag_id = 'Identificatorul etichetei';
$s_tag_name = 'Nume';
$s_tag_creator = 'Autor';
$s_tag_created = 'Data creării';
$s_tag_updated = 'Ultima actualizare';
$s_tag_description = 'Descriere etichetei';
$s_tag_statistics = 'Statistici de utilizare';
$s_tag_update = 'Modifică eticheta: %1$s';
$s_tag_update_return = 'Inapoi la etichetă';
$s_tag_update_button = 'Actualizează Etichetă';
$s_tag_delete_button = 'Șterge etichetă';
$s_tag_delete_message = 'Sigur doriți ștergerea aceastei etichete?';
$s_tag_existing = 'Etichete existente';
$s_tag_none_attached = 'Nici o etichetă atașată.';
$s_tag_attach = 'Atașează';
$s_tag_attach_long = 'Atașează Etichete';
$s_tag_attach_failed = 'Atașarea Etichetei nu a reușit.';
$s_tag_detach = 'Elimină "%1$s"';
$s_tag_separate_by = '(Separate prin "%1$s")';
$s_tag_invalid_name = 'Nume de etichetă invalid.';
$s_tag_create_denied = 'Crearea etichetei este interzisă.';
$s_tag_filter_default = 'Probleme atașate (%1$s)';
$s_tag_history_attached = 'Etichetă atașată';
$s_tag_history_detached = 'Eticheță detașată';
$s_tag_history_renamed = 'Etichetă redenumită';
$s_tag_related = 'Etichete asociate';
$s_tag_related_issues = 'Probleme partajate (%1$s)';
$s_tag_stats_attached = 'Probleme ataşate: %1$s';
$s_tag_create = 'Creează etichetă';
$s_show_all_tags = 'Toate';
$s_time_tracking_billing_link = 'Urmărire timp';
$s_time_tracking = 'Urmărire timp';
$s_time_tracking_time_spent = 'Timp consumat:';
$s_time_tracking_get_info_button = 'Obține informaţii de urmărire timp';
$s_time_tracking_cost_per_hour = 'Cost / Oră';
$s_time_tracking_cost = 'Cost';
$s_total_time_for_issue = 'Timp total pentru problemă = %1$s';
$s_time_tracking_stopwatch_start = 'Start';
$s_time_tracking_stopwatch_stop = 'Stop';
$s_time_tracking_stopwatch_reset = 'Reset';
$s_access_denied = 'Acces interzis.';
$s_twitter_resolved = '%1$d: [%2$s] %3$s (rezolvat de %4$s în %5$s)';
$s_twitter_resolved_no_version = '%1$d: [%2$s] %3$s (rezolvat de %4$s)';
$s_development_team = 'Echipa de dezvoltare';
$s_manage_columns_config = 'Configurează coloane';
$s_all_columns_title = 'Toate coloanele disponibile';
$s_csv_columns_title = 'Coloane CSV';
$s_view_issues_columns_title = 'Coloane de afișat';
$s_print_issues_columns_title = 'Coloane de imprimat';
$s_excel_columns_title = 'Coloane Excel';
$s_update_columns_as_global_default = 'Modifică coloanele ca globale implicit pentru toate proiectele';
$s_update_columns_for_current_project = 'Modifică coloane pentru proiectul curent';
$s_update_columns_as_my_default = 'Setează coloane ca implicite pentru toate proiectele';
$s_reset_columns_configuration = 'Resetare configurare coloane';
$s_copy_columns_from = 'Copiați coloane din';
$s_copy_columns_to = 'Copiați coloane din';
$s_due_date = 'Termen';
$s_overdue = 'Depășit';
$s_view_account_title = 'Informații utilizator';
$s_manage_user = 'Gestionează utilizator';
$s_install_information = 'Informații de instalare MantisBT';
$s_database_information = 'Informații bază de date MantisBT';
$s_path_information = 'Informații de cale MantisBT';
$s_month_january = 'Ianuarie';
$s_month_february = 'Februarie';
$s_month_march = 'Martie';
$s_month_april = 'Aprilie';
$s_month_may = 'Mai';
$s_month_june = 'Iunie';
$s_month_july = 'Iulie';
$s_month_august = 'August';
$s_month_september = 'Septembrie';
$s_month_october = 'Octombrie';
$s_month_november = 'Noiembrie';
$s_month_december = 'Decembrie';
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.