Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
394 lines (391 sloc) 18.2 KB
<?php
/** MantisBT - a php based bugtracking system
*
* Copyright (C) 2000 - 2002 Kenzaburo Ito - kenito@300baud.org
* Copyright (C) 2002 - 2012 MantisBT Team - mantisbt-dev@lists.sourceforge.net
*
* MantisBT is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* MantisBT is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with MantisBT. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*/
/** Croatian (Hrvatski)
*
* See the qqq 'language' for message documentation incl. usage of parameters
* To improve a translation please visit http://translatewiki.net
*
* @ingroup Language
* @file
*
* @author Dejan Gambin, dejan.gambin@grad-pula.hinet.hr
*/
$s_all_projects = 'Svi projekti';
$s_move_bugs = 'Premjesti bugove';
$s_operation_successful = 'Operacija uspješna.';
$s_date_order = 'Redoslijed datuma';
$s_print_all_bug_page_link = 'Ispiši izvješća';
$s_login_anonymously = 'Prijaci se anonimno';
$s_jump_to_bugnotes = 'Skoči na Bug bilješke';
$s_public_project_msg = 'Ovaj projekt je JAVAN. Svi korisnici imaju pristup.';
$s_private_project_msg = 'Ovaj projekt je PRIVATAN. Samo administratori i ručno dodani korisnici imaju pristup.';
$s_access_level_project = 'Razina pristupa projektu';
$s_view_submitted_bug_link = 'Vidi prijavljene bugove %1$s';
$s_assigned_projects = 'Dodijeljeni projekti';
$s_unassigned_projects = 'Nedodijeljeni projekti';
$s_print = 'Ispiši';
$s_jump = 'Skoči';
$s_copy_users = 'Kopiraj korisnike';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GENERIC] = 'U toku ove akcije pojavila se greška. Možete prijaviti grešku administratoru.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SQL] = 'SQL greška detektirana.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_REPORT] = 'Greška u izvješću.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_NO_FILE_SPECIFIED] = 'Nije naznačena datoteka';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_DISALLOWED] = 'Tip datoteke nije dozvoljen';
$MANTIS_ERROR[ERROR_NO_DIRECTORY] = 'Mapa ne postoji. Molimo Vas da provjerite postavke projekta.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EMPTY_FIELD] = 'Potrebno polje je prazno. Molimo Vas da ponovno provjerite ulazne podatke.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROTECTED_ACCOUNT] = 'Korisnički račun je zaštićen. Za to vrijeme Vam nije omogućen pristup.';
$s_go_back = 'Idi natrag';
$s_proceed = 'Klikni ovdje za nastavak';
$s_switch = 'Prebaci';
$s_logged_in_as = 'Prijavljen kao';
$s_access_levels_enum_string = '10:pregled,25:prijava,40:ažuriranje,55:razvoj,70:upravljanje,90:administracija';
$s_project_status_enum_string = '10:u razvoju,30:izdan,50:stabilan,70:zastario';
$s_project_view_state_enum_string = '10:javan,50:privatan';
$s_priority_enum_string = '10:ništa,20:niski,30:normalni,40:visoki,50:hitno,60:trenutno';
$s_severity_enum_string = '10:zahtjeva nove mogućnosti,20:trivijalni bug,30:tekstualni bug,40:potrebno podešavanje,50:jednostavan bug,60:težak bug,70:pad sustava/aplikacije,80:blokiranje rada';
$s_reproducibility_enum_string = '10:uvijek,30:ponekad,50:slučajno,70:nepoznata,90:nije reproducirano,100:N/A';
$s_status_enum_string = '10:novi,20:nedovoljno informacija,30:obznanjen,40:potvrđen,50:dodijeljen,80:riješen,90:zatvoren';
$s_resolution_enum_string = '10:otvoren,20:ispravljen,30:ponovno otvoren,40:ne može se reproducirati,50:neispravljiv,60:dupliciran,70:nije bug,80:obustavljen,90:neće se ispraviti';
$s_projection_enum_string = '10:ništa,30:riješeno za tren,50:sitne ispravke,70:velike izmjene,90:redizajn';
$s_eta_enum_string = '10:ništa,20:< 1 dan,30:2-3 dana,40:< 1 tjedan,50:< 1 mjesec,60:> 1 mjesec';
$s_new_account_username = 'Korisničko ime:';
$s_email_reporter = 'Izvjestitelj';
$s_email_handler = 'Rukovatelj';
$s_email_project = 'Projekt';
$s_email_bug = 'Bug ID';
$s_email_category = 'Kategorija';
$s_email_reproducibility = 'Učestalost';
$s_email_severity = 'Ozbiljnost';
$s_email_priority = 'Prioritet';
$s_email_resolution = 'Rješenje';
$s_email_duplicate = 'Dupliciran';
$s_email_date_submitted = 'Datum prijave';
$s_email_last_modified = 'Zadnje modificiran';
$s_email_summary = 'Sažetak';
$s_email_description = 'Opis';
$s_account_protected_msg = 'Korisnički račun zaštićen. Ne mogu promijeniti postavke...';
$s_account_removed_msg = 'Vaš korisnički račun je odstranjen...';
$s_confirm_delete_msg = 'Jeste li sigurni da želite obrisati Vaš korisnički račun?';
$s_delete_account_button = 'Obriši korisnički račun';
$s_manage_profiles_link = 'Profili';
$s_change_preferences_link = 'Preference';
$s_edit_account_title = 'Editiraj korisnički račun';
$s_username = 'Korisničko ime';
$s_email = 'Email';
$s_password = 'Zaporka';
$s_confirm_password = 'Potvrdi zaporku';
$s_access_level = 'Razina pristupa';
$s_update_user_button = 'Ažuriraj korisnika';
$s_default_account_preferences_title = 'Korisničke preference';
$s_default_project = 'Polazni Projekt';
$s_refresh_delay = 'Vrijeme između obnavljanja';
$s_redirect_delay = 'Vrijeme prije redirekcije';
$s_bugnote_order = 'Bugnotes Sort Order';
$s_email_on_new = 'Email za novi bug';
$s_email_on_assigned = 'Email za dodijeljeni bug';
$s_email_on_feedback = 'Email za povratnu informaciju';
$s_email_on_resolved = 'Email za riješeni bug';
$s_email_on_closed = 'Email za zatvoreni bug';
$s_email_on_reopened = 'Email za ponovno otvoreni bug';
$s_email_on_bugnote_added = 'Email za dodanu bilješku';
$s_email_on_status_change = 'Email za promjenu statusa';
$s_email_on_priority_change = 'Email za promjenu prioriteta';
$s_language = 'Jezik';
$s_update_prefs_button = 'Ažuriraj preference';
$s_reset_prefs_button = 'Resetiraj preference';
$s_prefs_reset_msg = 'Preference su resetirane...';
$s_prefs_updated_msg = 'Preference su ažurirane...';
$s_profile_added_msg = 'Profil dodan...';
$s_profile_deleted_msg = 'Obrisan profil...';
$s_edit_profile_title = 'Editiraj profil';
$s_platform = 'Platforma';
$s_operating_system = 'Operacijski sustav';
$s_additional_description = 'Dodatni opis';
$s_update_profile_button = 'Ažuriraj profil';
$s_profile_defaulted_msg = 'Polazni profil ažuriran...';
$s_add_profile_title = 'Dodaj profil';
$s_add_profile_button = 'Dodaj profil';
$s_edit_or_delete_profiles_title = 'Editiraj ili obriši profile';
$s_edit_profile = 'Editiraj profil';
$s_make_default = 'Učini polaznim';
$s_delete_profile = 'Obriši profil';
$s_select_profile = 'Odaberi profil';
$s_submit_button = 'Izvrši';
$s_profile_updated_msg = 'Profil ažuriran...';
$s_account_updated_msg = 'Vaš korisnički račun je uspješno ažuriran...';
$s_email_updated = 'Email address successfully updated';
$s_bug_assign_msg = 'Bug je uspješno dodijeljen...';
$s_feedback_bug_title = 'Provide Feedback to Issue';
$s_feedback_bug_button = 'Provide Feedback';
$s_bug_close_msg = 'Bug je zatvoren...';
$s_close_immediately = 'Zatvori trenutačno:';
$s_closed_bug_title = 'Zatvori bug';
$s_bug_deleted_msg = 'Bug je obrisan...';
$s_delete_bug_sure_msg = 'Jeste li sigurni da želite obrisati bug?';
$s_delete_bug_button = 'Obriši bug';
$s_monitor_bug_button = 'Nadgledaj bug';
$s_unmonitor_bug_button = 'Završi nadgledanje';
$s_file_upload_msg = 'Upload datoteke uspješan';
$s_upload_file = 'Upload datoteka';
$s_select_file = 'Odaberi datoteku';
$s_upload_file_button = 'Upload datoteke';
$s_bug_reopened_msg = 'Bug je ponovno otvoren...';
$s_reopen_add_bugnote_title = 'Dodaj bilješku za razlog ponovnog otvaranja buga';
$s_bugnote_add_reopen_button = 'Dodaj bilješku o ponovnom otvaranju buga';
$s_resolved_bug_title = 'Riješi bug';
$s_resolved_bug_button = 'Riješi bug';
$s_bug_resolved_msg = 'Bug je riješen. Upiši niže bilješku...';
$s_resolve_add_bugnote_title = 'Dodaj bilješku o rješenju buga';
$s_bugnote_add_resolve_button = 'Dodaj bilješku';
$s_bug_updated_msg = 'Bug je uspješno ažuriran...';
$s_back_to_bug_link = 'Natrag na bug';
$s_update_simple_link = 'Ažuriraj jednostavno';
$s_updating_bug_advanced_title = 'Ažuriram informacije o bugu';
$s_category = 'Kategorija';
$s_severity = 'Ozbiljnost';
$s_reproducibility = 'Učestalost';
$s_date_submitted = 'Datum prijave';
$s_last_update = 'Zadnje ažuriran';
$s_reporter = 'Izvjestitelj';
$s_assigned_to = 'Dodijeljen';
$s_priority = 'Prioritet';
$s_resolution = 'Rješenje';
$s_duplicate_id = 'Duplicirani ID';
$s_projection = 'Projekcija';
$s_os_version = 'Verzija';
$s_product_version = 'Verzija produkta';
$s_votes = 'Glasovi';
$s_summary = 'Sažetak';
$s_description = 'Opis';
$s_steps_to_reproduce = 'Koraci za reproduciranje';
$s_update_information_button = 'Ažuriraj informaciju';
$s_updating_bug_simple_title = 'Ažuriram informacije o bugu';
$s_vote_added_msg = 'Glas je dodan...';
$s_bugnote_added_msg = 'Bilješka dodana...';
$s_bugnote_deleted_msg = 'Bilješka je uspješno obrisana...';
$s_bug_notes_title = 'Bug bilješke';
$s_edit_bugnote_title = 'Editiraj bilješke';
$s_no_bugnotes_msg = 'Nema bilješki o ovom bugu.';
$s_delete_link = 'Obriši';
$s_add_bugnote_title = 'Dodaj bilješku';
$s_add_bugnote_button = 'Dodaj bilješku';
$s_bugnote_edit_link = 'Editiraj';
$s_closed_bug_button = 'Zatvori bug';
$s_bugnote_updated_msg = 'Bilješka je uspješno ažurirana...';
$s_edited_on = 'editirana na:';
$s_click_to_login = 'Klikni ovdje za prijavu';
$s_login_page_info = 'Dobrodošli u HelpDesk';
$s_login_title = 'Prijava';
$s_save_login = 'Pohrani prijavu';
$s_choose_project = 'Odaberi projekt';
$s_login_button = 'Prijava';
$s_signup_link = 'Prijavi se za novi korisnički račun';
$s_select_project_button = 'Odaberi projekt';
$s_open_and_assigned_to_me = 'Otvoreni i dodijeljeni meni';
$s_open_and_reported_to_me = 'Otvoreni i prijavljeni od mene';
$s_newer_news_link = 'Novije vijesti';
$s_older_news_link = 'Starije vijesti';
$s_archives = 'Arhive';
$s_created_user_part1 = 'Kreirani korisnik';
$s_created_user_part2 = 'sa razinom pristupa';
$s_create_new_account_title = 'Kreiraj novi korisnički račun';
$s_verify_password = 'Potvrdi zaporku';
$s_enabled = 'Omogućen';
$s_protected = 'Zaštićen';
$s_create_user_button = 'Kreiraj korisnika';
$s_hide_disabled = 'Sakrij onemogućeno';
$s_filter_button = 'Primjeni filter';
$s_manage_users_link = 'Administriraj korisnike';
$s_manage_projects_link = 'Administriraj projekte';
$s_manage_email_config = 'Email Notifications';
$s_manage_workflow_config = 'Workflow';
$s_create_new_account_link = 'Kreiraj korisnički račun';
$s_projects_link = 'Projekti';
$s_documentation_link = 'Dokumentacija';
$s_1_week_title = '1 tjedan';
$s_never_logged_in_title = 'Nikad nije prijavljen';
$s_prune_accounts = 'Očisti Accounts';
$s_hide_inactive = 'Sakrij neaktivne';
$s_manage_accounts_title = 'Administriraj korisničke račune';
$s_date_created = 'Datum kreiranja';
$s_last_visit = 'Zadnje posjećen';
$s_edit_user_link = 'Editiraj korisnika';
$s_project_added_msg = 'Projekt je uspješno dodan...';
$s_category_added_msg = 'Kategorija je uspješno dodana...';
$s_category_deleted_msg = 'Kategorija je uspješno obrisana...';
$s_category_delete_sure_msg = 'Jeste li sigurni da želite obrisati kategoriju?';
$s_delete_category_button = 'Obriši kategoriju';
$s_edit_project_category_title = 'Editiraj kategoriju projekta';
$s_update_category_button = 'Ažuriraj kategoriju';
$s_category_updated_msg = 'Kategorija je uspješno ažurirana...';
$s_project_deleted_msg = 'Projekt je uspješno obrisan...';
$s_project_delete_msg = 'Jeste li sigurni da želite obrisati projekt i sva pridružena izvješća ?';
$s_project_delete_button = 'Obriši projekt';
$s_edit_project_title = 'Editiraj projekt';
$s_project_name = 'Ime projekta';
$s_view_status = 'Vidi status';
$s_public = 'javni';
$s_private = 'privatni';
$s_update_project_button = 'Ažuriraj projekt';
$s_delete_project_button = 'Obriši projekt';
$s_categories_and_version_title = 'Kategorije i verzije';
$s_categories = 'Kategorije';
$s_add_category_button = 'Dodaj kategoriju';
$s_versions = 'Verzije';
$s_add_version_button = 'Dodaj verziju';
$s_edit_link = 'editiraj';
$s_version = 'Verzija';
$s_add_project_title = 'Dodaj projekt';
$s_upload_file_path = 'Put za upload datoteke';
$s_add_project_button = 'Dodaj projekt';
$s_projects_title = 'Projekti';
$s_name = 'Ime';
$s_project_updated_msg = 'Projekt je uspješno ažuriran...';
$s_version_added_msg = 'Verzija je uspješno dodana...';
$s_version_deleted_msg = 'Verzija je uspješno obrisana...';
$s_version_delete_sure = 'Jeste li sigurni da želite obrisati verziju?';
$s_delete_version_button = 'Obriši verziju';
$s_edit_project_version_title = 'Editiraj verziju projekta';
$s_update_version_button = 'Ažuriraj verziju';
$s_version_updated_msg = 'Verzija je uspješno ažurirana...';
$s_account_delete_protected_msg = 'Korisnički račun zaštićen. Ne mogu obrisati korisnički račun.';
$s_account_deleted_msg = 'Korisnički račun obrisan...';
$s_delete_account_sure_msg = 'Jeste li sigurni da želite obrisati korisnički račun?';
$s_accounts_pruned_msg = 'Svi nekorišteni korisnički računi stariji od 1 tjedna su obrisani';
$s_edit_user_title = 'Editiraj korisnika';
$s_reset_password_button = 'Resetiraj zaporku';
$s_delete_user_button = 'Obriši korisnika';
$s_reset_password_msg = 'Reset Password sends the confirmation URL via email.';
$s_account_reset_protected_msg = 'Korisnički račun zaštićen. Ne mogu resetirati zaporku.';
$s_account_reset_msg = 'Confirmation message has been sent to your email address...';
$s_account_reset_msg2 = 'Postavljena je prazna korisnička zaporka...';
$s_manage_user_protected_msg = 'Korisnički račun zaštićen. Razina pristupa zaštićena. Inače, korisnički račun je ažuriran...';
$s_manage_user_updated_msg = 'Korisnički račun uspješno ažuriran...';
$s_main_link = 'Glavni';
$s_view_bugs_link = 'Pregledaj bugove';
$s_report_bug_link = 'Prijavi bug';
$s_summary_link = 'Sažetak';
$s_account_link = 'Korisnički račun';
$s_users_link = 'Korisnici';
$s_manage_link = 'Administriraj';
$s_edit_news_link = 'Editiraj novosti';
$s_docs_link = 'Dokumenti';
$s_logout_link = 'Odjava';
$s_news_added_msg = 'Novosti dodane...';
$s_news_deleted_msg = 'Novost obrisana...';
$s_delete_news_sure_msg = 'Jeste li sigurni da želite obrisati novost?';
$s_delete_news_item_button = 'Obriši novost';
$s_edit_news_title = 'Editiraj novosti';
$s_headline = 'Naslov';
$s_body = 'Tijelo';
$s_update_news_button = 'Ažuriraj novosti';
$s_add_news_title = 'Dodaj novosti';
$s_post_to = 'Poslano';
$s_post_news_button = 'Pošalji novosti';
$s_edit_or_delete_news_title = 'Editiraj ili obriši novosti';
$s_edit_post = 'Editiraj poslanu novost';
$s_delete_post = 'Obriši poslanu novost';
$s_select_post = 'Odaberi poslanu novost';
$s_news_updated_msg = 'Novost ažurirana...';
$s_back_link = 'Natrag';
$s_file_uploaded_msg = 'Upload datoteke uspješan';
$s_upload_file_title = 'Upload datoteke';
$s_title = 'Naslov';
$s_project_file_deleted_msg = 'Projektna datoteka obrisana';
$s_confirm_file_delete_msg = 'Jeste li sigurni da želite obrisati datoteku?';
$s_filename = 'Ime datoteke';
$s_file_update_button = 'Ažuriraj datoteku';
$s_file_delete_button = 'Obriši datoteku';
$s_project_documentation_title = 'Projektna dokumentacija';
$s_user_documentation = 'Korisnička dokumentacija';
$s_project_documentation = 'Projektna dokumentacija';
$s_add_file = 'Dodaj datoteku';
$s_project_document_updated = 'Ažuriranje projekta uspješno';
$s_project_user_added_msg = 'Korisnik uspješno dodan projektu';
$s_project_removed_user_msg = 'Korisnik uspješno izuzet iz projekta';
$s_remove_user_sure_msg = 'Jeste li sigurni da želite obrisati korinika?';
$s_add_user_title = 'Dodaj korisnika projektu';
$s_add_user_button = 'Dodaj korisnika';
$s_project_selection_title = 'Odabir projekta';
$s_remove_link = 'odstrani';
$s_updated_user_msg = 'Korisnik uspješno ažuriran';
$s_must_enter_category = 'Morate odabrati kategoriju';
$s_must_enter_severity = 'Morate odabrati ozbiljnost';
$s_must_enter_reproducibility = 'Morate odabrati učestalost';
$s_must_enter_summary = 'Morate unijeti sažetak';
$s_must_enter_description = 'Morate unijeti opis';
$s_report_more_bugs = 'Prijavi više bugova';
$s_submission_thanks_msg = 'Hvala na prijedlogu';
$s_simple_report_link = 'Jednostavno izvješće';
$s_enter_report_details_title = 'Unesite detalje izvješća';
$s_required = 'obavezno';
$s_select_category = 'Odaberi kategoriju';
$s_select_reproducibility = 'Odaberi učestalost';
$s_select_severity = 'Odaberi ozbiljnost';
$s_or_fill_in = 'ILI ispuni';
$s_assign_to = 'Dodijeli';
$s_additional_information = 'Dodatna infomacija';
$s_submit_report_button = 'Podnesi izvješće';
$s_check_report_more_bugs = 'označi za prijavu više bugova';
$s_report_stay = 'Izvješće ostaje';
$s_selected_project = 'Odabrani projekt';
$s_valid_project_msg = 'Morate odabrati valjan projekt';
$s_signup_title = 'Prijavi se';
$s_signup_button = 'Prijavi se';
$s_edit_site_settings_title = 'Editiraj postavke sustava';
$s_save_settings_button = 'Pohrani postavke';
$s_site_settings_title = 'Postavke sustava';
$s_system_info_link = 'Info sustava';
$s_site_settings_link = 'Postavke sustava';
$s_site_settings_updated_msg = 'Postavke sustava su ažurirane';
$s_summary_title = 'Sažetak';
$s_summary_advanced_link = 'Napredni sažetak';
$s_by_project = 'by project';
$s_by_status = 'prema statusu';
$s_by_date = 'prema datumu (danima)';
$s_by_severity = 'prema ozbiljnosti';
$s_by_resolution = 'prema rješenju';
$s_by_category = 'prema kategoriji';
$s_by_priority = 'prema prioritetu';
$s_by_developer = 'prema razvoju';
$s_by_reporter = 'prema izvjestitelju';
$s_time_stats = 'vremenski status riješenih bugova(dani)';
$s_longest_open_bug = 'najduže otvoren bug';
$s_longest_open = 'najduže otvoren';
$s_average_time = 'prosječno vrijeme';
$s_total_time = 'ukupno vrijeme';
$s_developer_stats = 'status razvoja';
$s_reporter_stats = 'status uzvjestitelja';
$s_orct = '(otvoreni/riješeni/zatvoreni/ukupno)';
$s_any = 'bilo koji';
$s_show = 'Prikaži';
$s_changed = 'Promijenjeni(sati)';
$s_viewing_bugs_title = 'Pregled bugova';
$s_updated = 'Ažurirani';
$s_none = 'ništa';
$s_search = 'Traži';
$s_view_prev_link = 'Vidi prethodno';
$s_view_next_link = 'Vidi slijedeće';
$s_view_simple_link = 'Vidi jednostavno';
$s_product_build = 'Produkt Build';
$s_system_profile = 'Opis sustava';
$s_update_bug_button = 'Ažuriraj bug';
$s_reopen_bug_button = 'Ponovno otvori bug';
$s_attached_files = 'Pridružene datoteke';
Something went wrong with that request. Please try again.