Permalink
Browse files

Localisation updates from http://translatewiki.net.

  • Loading branch information...
1 parent a0fbeeb commit 299cc5f2a610b2d74a202e40417355911ae36f6a @siebrand siebrand committed Nov 7, 2012
@@ -42,6 +42,7 @@
* @author XanaduNWH
* @author Xiaomingyan
* @author Yanmiao liu
+ * @author Yfdyh000
* @author liaobin@jite.net
* @author rerbin@lonmo.com
* @author zoomq@itcase.com
@@ -231,6 +232,7 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_NAME_NOT_UNIQUE] = '名称重复。';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_IN_USE] = '最少还有一个项目仍然在使用该字段。';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_VALUE] = '该数值对字段"%1$s" 无效。';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_DEFINITION] = '自定义字段定义无效';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_PROPERTY] = '无效的自定义字段属性 (%1$s)。';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_AUTH_FAILED] = 'LDAP 验证失败';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_SERVER_CONNECT_FAILED] = '连接至 LDAP 服务器失败';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_UPDATE_FAILED] = '更新 LDAP 记录失败。';
@@ -282,6 +284,7 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_EVENT_UNDECLARED] = '事件"%1$s"未声明';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_NOT_REGISTERED] = '插件未在MantisBT中注册';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_ALREADY_INSTALLED] = '插件已安装';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_PAGE_NOT_FOUND] = '插件页面未找到';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_INSTALL_FAILED] = '插件安装失败:%1$s。';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_UPGRADE_FAILED] = '升级插件方案失败于块 #%1$s。';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_GENERIC] = '在执行插件"%2$s"过程中出现未知错误"%1$s"';
$MANTIS_ERROR[ERROR_COLUMNS_DUPLICATE] = '字段 "%1$s" 包含重复字段 "%2$s"。';
@@ -940,6 +943,9 @@ $s_sort = '排序字段';
$s_issue_id = '问题 #';
$s_recently_visited = '最近浏览的';
$s_note_user_id = '注释人';
+$s_filter_match_type = '匹配类型';
+$s_filter_match_all = '所有情况';
+$s_filter_match_any = '任何情况';
$s_none = '无';
$s_current = '当前';
$s_search = '搜索';
@@ -25,6 +25,7 @@
* @ingroup Language
* @file
*
+ * @author Christian List
* @author Fejl
* @author Gunner Poulsen, gp@lyngbjerggaardskolen.dk
* @author Qaqqalik
@@ -40,17 +41,25 @@ $s_actiongroup_menu_delete = 'Slet';
$s_actiongroup_menu_resolve = 'Løs';
$s_actiongroup_menu_update_priority = 'Opdater prioritering';
$s_actiongroup_menu_update_status = 'Opdater status';
+$s_actiongroup_menu_update_severity = 'Opdatere alvorlighed';
$s_actiongroup_menu_update_view_status = 'Opdater vis-status';
$s_actiongroup_menu_update_category = 'Opdater kategori';
+$s_actiongroup_menu_set_sticky = 'Sæt klæbrig til/fra';
$s_actiongroup_menu_update_field = 'Opdater %1$s';
+$s_actiongroup_menu_update_target_version = 'Opdater målversionen';
+$s_actiongroup_menu_update_fixed_in_version = 'Opdater Rettet i version';
+$s_actiongroup_menu_update_product_build = 'Opdater produkt build';
$s_actiongroup_menu_add_note = 'Tilføj bemærkning';
+$s_actiongroup_menu_attach_tags = 'Tilknyt tags';
$s_actiongroup_bugs = 'Markerede fejl';
+$s_actiongroup_error_issue_is_readonly = 'Emnet kan kun læses.';
$s_all_projects = 'Alle projekter';
$s_move_bugs = 'Flyt fejl';
$s_operation_successful = 'Handlingen lykkedes.';
$s_date_order = 'Datoorden';
$s_print_all_bug_page_link = 'Udskriv rapport';
$s_csv_export = 'CSV eksport';
+$s_excel_export = 'Eksporter til Excel';
$s_login_anonymously = 'Log ind anonymt';
$s_anonymous = 'Anonym';
$s_jump_to_bugnotes = 'Gå til fejlnoter';
@@ -65,6 +74,8 @@ $s_jump = 'Gå til';
$s_copy_users = 'Kopier brugere';
$s_copy_categories_from = 'Kopier kategorier fra';
$s_copy_categories_to = 'Kopier kategorier til';
+$s_copy_versions_from = 'Kopier versioner fra';
+$s_copy_versions_to = 'Kopier versioner til';
$s_copy_users_from = 'Kopier brugere fra';
$s_copy_users_to = 'Kopier brugere til';
$s_bug_history = 'Fejl-historik';
@@ -79,11 +90,15 @@ $s_bug_monitor = 'Fejl overvåges';
$s_bug_end_monitor = 'Afslut overvågning af fejl';
$s_announcement = 'Bekendtgørelse';
$s_stays_on_top = 'Forbliver øverst';
+$s_bugnote_link_title = 'Direkte link til note';
$s_delete_bugnote_button = 'Slet fejlnote';
$s_delete_bugnote_sure_msg = 'Ønsker du at slette denne fejlnote?';
$s_bug_relationships = 'Forbindelse med';
$s_empty_password_sure_msg = 'Brugeren har en tom adgangskode. Er det virkelig det, du ønsker?';
$s_empty_password_button = 'Brug tom adgangskode';
+$s_reauthenticate_title = 'Bekræfte';
+$s_reauthenticate_message = 'Du besøger en sikker side, og din sikre session er udløbet. Venligst bekræft dig selv igen for at fortsætte.';
+$s_no_category = '(Ingen kategori)';
$s_global_categories = 'Globale kategorier';
$s_inherit = 'Arv kategorier';
$s_inherit_global = 'Arv globale kategorier';
@@ -113,6 +128,8 @@ $s_select_option = '(vælg)';
$s_bug_actiongroup_access = 'Du havde ikke tilstrækkelige rettigheder til at udføre denne handling.';
$s_bug_actiongroup_status = 'Denne fejl kan ikke ændres til den ønskede tilstand';
$s_bug_actiongroup_category = 'Denne fejl kan ikke ændres til den ønskede kategori';
+$s_bug_actiongroup_handler = 'Den anmodede bruger har ikke tilladelse til at håndtere dette emne';
+$s_bug_actiongroup_version = 'Den ønskede version findes ikke i dette emnes projekt';
$s_close_bugs_conf_msg = 'Ønsker du at lukke disse fejl ?';
$s_delete_bugs_conf_msg = 'Ønsker du at slette disse fejl ?';
$s_move_bugs_conf_msg = 'Flyt fejlene til';
@@ -123,6 +140,9 @@ $s_priority_bugs_conf_msg = 'Vælg fejlenes prioritering';
$s_status_bugs_conf_msg = 'Vælg fejlenes status';
$s_view_status_bugs_conf_msg = 'Vælg fejlenes visningsstatus';
$s_category_bugs_conf_msg = 'Væld fejlkategori';
+$s_set_sticky_bugs_conf_msg = 'Er du sikker på du vil sætte klæbrig til/fra for disse emner?';
+$s_fixed_in_version_bugs_conf_msg = 'Opdater Rettet i version til';
+$s_target_version_bugs_conf_msg = 'Opdater målversion til';
$s_close_group_bugs_button = 'Luk fejlene';
$s_delete_group_bugs_button = 'Slet fejlene';
$s_move_group_bugs_button = 'Flyt fejlene';
@@ -133,6 +153,12 @@ $s_priority_group_bugs_button = 'Opdater prioritering';
$s_status_group_bugs_button = 'Opdater status';
$s_category_group_bugs_button = 'Opdater kategori';
$s_view_status_group_bugs_button = 'Opdater visningsstatus';
+$s_set_sticky_group_bugs_button = 'Sæt klæbrig til/fra';
+$s_fixed_in_version_group_bugs_button = 'Opdater Rettet i version';
+$s_target_version_group_bugs_button = 'Opdater målversionen';
+$s_update_severity_title = 'Opdatere alvorlighed';
+$s_update_severity_msg = 'Vælg problemets alvorlighed';
+$s_update_severity_button = 'Opdatere alvorlighed';
$s_hide_button = 'Vis kun valgte';
$s_printing_preferences_title = 'Vælg felter der skal udskrives';
$s_printing_options_link = 'Udskriftmuligheder';
@@ -150,7 +176,7 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_DUPLICATE_PROJECT] = 'Der findes allerede et projekt med det
$MANTIS_ERROR[ERROR_EMPTY_FIELD] = 'Et påkrævet felt "%1$s" er ikke udfyldt. Ret venligst dette.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROTECTED_ACCOUNT] = 'Denne konto er beskyttet. Du har ikke adgang før kontoens beskyttelse er ophævet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_ACCESS_DENIED] = 'Adgang nægtet.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_UPLOAD_FAILURE] = 'Overførslen af filen mislykkedes. Bed din administrator om at afvikle scriptet admin_check for at løse dette problem.';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_UPLOAD_FAILURE] = 'Overførslen af filen mislykkedes. Filen kan ikke læses af MantisBT. Kontrollér indstillingerne for projektet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_TOO_BIG] = 'Overførslen af filen mislykkedes. Dette skyldes sandsynligvis at filstørrelsen oversteg, hvad der i øjeblikket er tillad i denne PHP installation.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_VAR_NOT_FOUND] = 'Et krævet paramter til denne side (%1$s) blev ikke fundet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Dette brugernavn er allerede i brug. Gå venligst tilbage og vælg et andet brugernavn.';
@@ -161,15 +187,17 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_BUGNOTE_NOT_FOUND] = 'Fejlnote ikke fundet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_NOT_FOUND] = 'Projekt %1$d" ikke fundet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_FIELD_NOT_FOUND] = 'Database-felt "%1$s" ikke fundet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_FTP_CONNECT_ERROR] = 'Kunne ikke opnå forbindelse til fTP server.';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_HANDLER_ACCESS_TOO_LOW] = 'Sagsbehandleren har utilstrækkelige adgangsrettigheder til at håndtere problemet for denne status.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Der findes allerede et projekt med dette navn. Gå venligst tilbage og vælg et andet navn.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_NAME_INVALID] = 'Ugyldigt projektnavn. Navnet på et projekt må ikke være tomt.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_BY_NAME_NOT_FOUND] = 'Bruger med navnet "%1$s" ikke fundet.';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_BY_ID_NOT_FOUND] = 'Brugeren med navnet "%1$d" blev ikke fundet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_AUTH_INVALID_COOKIE] = 'Log ind informationer gemt i din browser er ugyldige. Måske er din konto blevet slettet?';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_PREFS_NOT_FOUND] = 'Præferencer for denne bruger kunne ikke findes.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_NEWS_NOT_FOUND] = 'Nye elementer ikke fundet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_CREATE_PASSWORD_MISMATCH] = 'Adgangskode passer ikke til verificeringen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_ARRAY_EXPECTED] = 'En tabel var forventet, men en streng modtaget.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_ARRAY_UNEXPECTED] = 'En streng var forventet, men en tabel modtaget.';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_ARRAY_EXPECTED] = 'En tabel var forventet, men en streng blev modtaget for %1$s.';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_ARRAY_UNEXPECTED] = 'En streng var forventet, men en tabel blev modtaget for %1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_NOT_NUMBER] = 'Der forventedes et nummer for %1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_NOT_FOUND] = 'Fejl %1$d ikke fundet.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_EMAIL_INVALID] = 'Ugyldig e-mail.';
@@ -244,9 +272,11 @@ $s_eta_enum_string = '10:ingen,20:< 1 dag,30:2-3 dage,40:< 1 uge,50:< 1 måned,6
$s_sponsorship_enum_string = '0:Ubetalt, 1:Efterspurgt, 2:Betalt';
$s_new_account_subject = 'Kontoregistrering';
$s_new_account_greeting = 'Tak for din registrering. Din konto har brugernavnet \'%1$s\'. for at færdiggøre din registrering, skal du besøge følgende URL (sørg for den er skrevet i en enkelt linje) og angiv den adgangskode du vil have:';
+$s_new_account_greeting_admincreated = 'Brugeren %1$s har oprettet en konto for dig med brugernavn "%2$s". For at afslutte din registrering, skal du besøge følgende URL (Kontroller, at det angives som én linje) og angiv din egen adgangskode:';
$s_new_account_username = 'Brugernavn:';
$s_new_account_message = 'Hvis du ikke har prøvet at registrere dig skal du bare se bort fra denne meddelelse og ingenting vil ske.';
$s_new_account_do_not_reply = 'SVAR IKKE PÅ DENNE MEDDELELSE';
+$s_new_account_email = 'E-mail:';
$s_new_account_IP = 'Fjern-IP-adresse:';
$s_new_account_signup_msg = 'Følgende konto er blevet oprettet:';
$s_reset_request_msg = 'En eller anden (formodentligt dig selv) bad om at få ændret adgangskoden genneme-mail-verifikation. Hvis det ikke var dig skal du bare se bort fra denne meddelelse, og ingenting vil ske.
@@ -281,6 +311,7 @@ $s_email_notification_title_for_action_dependant_on_relationship_deleted = 'Fejl
$s_email_notification_title_for_action_blocks_relationship_deleted = 'Fejlen er blevet fjernet som UNDERORDNET fejlen %1$s.';
$s_email_notification_title_for_action_relationship_child_resolved = 'Den SAMMENHØRENDE fejl %1$s er blevet LØST.';
$s_email_notification_title_for_action_relationship_child_closed = 'Den SAMMENHØRENDE fejl %1$s er blevet LUKKET.';
+$s_email_notification_title_for_action_monitor = 'Emnet %1$s bliver nu overvåget af bruger %2$s.';
$s_email_reporter = 'Rapportør';
$s_email_handler = 'Behandler';
$s_email_project = 'Projekt';
@@ -293,10 +324,13 @@ $s_email_status = 'Status';
$s_email_resolution = 'Løsning';
$s_email_duplicate = 'Dobbelt';
$s_email_fixed_in_version = 'Løst i version';
+$s_email_target_version = 'Målversion';
$s_email_date_submitted = 'Afsendt dato';
$s_email_last_modified = 'Sidst ændret';
$s_email_summary = 'Opsummering';
$s_email_description = 'Beskrivelse';
+$s_email_additional_information = 'Yderligere oplysninger';
+$s_email_steps_to_reproduce = 'Skridt til at reproducere';
$s_account_protected_msg = 'Beskyttet konto. Kan ikke ændre indstillingerne...';
$s_account_removed_msg = 'Din konto er blevet fjernet...';
$s_confirm_delete_msg = 'Er du sikker på at du vil slette din konto?';
@@ -306,11 +340,14 @@ $s_change_preferences_link = 'Rediger præferencer';
$s_edit_account_title = 'Rediger konto';
$s_username = 'Brugernavn';
$s_realname = 'Rigtigt navn';
+$s_email = 'E-mail';
$s_password = 'Adgangskode';
$s_no_password_change = 'Adgangskoden er kontrolleret af et andet system, så den kan ikke ændres her.';
$s_confirm_password = 'Bekræft adgangskode';
$s_access_level = 'Rettigheder';
$s_update_user_button = 'Opdater bruger';
+$s_verify_warning = 'Dine kontooplysninger er blevet bekræftet. Bekræftelsesmeddelelsen du har modtaget er nu ugyldig.';
+$s_verify_change_password = 'Du skal angive en adgangskode her, for at du kan logge på igen.';
$s_default_account_preferences_title = 'Satadardpræferencer for konto';
$s_default_project = 'Standardprojekt';
$s_refresh_delay = 'Forsinkelse ved opdatering';
@@ -356,6 +393,8 @@ $s_submit_button = 'Send';
$s_profile_updated_msg = 'Profil opdateret...';
$s_my_sponsorship = 'Mine sponsorater';
$s_update_sponsorship_button = 'Ændr betalingsstatus';
+$s_no_sponsored = 'Der blev ikke fundet nogen sponsorerede emner tildelt til dig selv.';
+$s_own_sponsored = 'Emner du har sponsoreret:';
$s_sponsor = 'Sponsor';
$s_sponsor_verb = 'Sponsor';
$s_amount = 'Beløb';
@@ -212,6 +212,7 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Isto e un nomine duplicate.
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_IN_USE] = 'Al minus un projecto usa ancora iste campo.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_VALUE] = 'Valor invalide pro campo "%1$s".';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_DEFINITION] = 'Definition de campo personalisate invalide.';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_PROPERTY] = 'Proprietate de campo personalisate non valide (%1$s).';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_AUTH_FAILED] = 'Authentication LDAP fallite.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_SERVER_CONNECT_FAILED] = 'Connexion al servitor LDAP fallite.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_UPDATE_FAILED] = 'Actualisation de registro LDAP fallite.';
@@ -263,6 +264,7 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_EVENT_UNDECLARED] = 'Le evento "%1$s" non ha ancora essite d
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_NOT_REGISTERED] = 'Le plug-in non es registrate in MantisBT.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_ALREADY_INSTALLED] = 'Le plug-in es ja installate.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_PAGE_NOT_FOUND] = 'Pagina de plug-in non trovate.';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_INSTALL_FAILED] = 'Le installation del plug-in ha fallite: %1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_UPGRADE_FAILED] = 'Le actualisation del schema de plug-in falleva in le bloco #%1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_GENERIC] = 'Il habeva un error incognite "%1$s" durante le execution del plug-in "%2$s".';
$MANTIS_ERROR[ERROR_COLUMNS_DUPLICATE] = 'Le campo "%1$s" contine un columna duplicate "%2$s".';
@@ -923,6 +925,9 @@ $s_sort = 'Ordinar per';
$s_issue_id = 'Problema №';
$s_recently_visited = 'Recentemente visitate';
$s_note_user_id = 'Nota per';
+$s_filter_match_type = 'Typo de correspondentia';
+$s_filter_match_all = 'Tote le conditiones';
+$s_filter_match_any = 'Qualcunque condition';
$s_none = 'nulle';
$s_current = 'actual';
$s_search = 'Cercar';
@@ -1089,7 +1089,7 @@ $s_view_issue = 'Dettaglio anomalia';
$s_checkin = 'Checkin';
$s_perm_rpt_capability = 'Funzionalità';
$s_view = 'Visualizzare';
-$s_issues = 'ANOMALIE';
+$s_issues = 'Anomalie';
$s_report_issue = 'Segnala anomalia';
$s_update_issue = 'Aggiorna anomalia';
$s_monitor_issue = 'Tieni sotto controllo anomalia';
@@ -140,12 +140,12 @@ $s_close_bugs_conf_msg = 'これらの課題を本当に完了しますか?';
$s_delete_bugs_conf_msg = 'これらの課題を本当に削除しますか?';
$s_move_bugs_conf_msg = '課題の移動先を選択してください。';
$s_copy_bugs_conf_msg = '課題のコピー先';
-$s_assign_bugs_conf_msg = '担当者を選択してください';
-$s_resolve_bugs_conf_msg = '解決状況を選択してください';
-$s_priority_bugs_conf_msg = '優先度を選択してください';
-$s_status_bugs_conf_msg = 'ステータスを選択してください';
+$s_assign_bugs_conf_msg = '担当者を選択してください';
+$s_resolve_bugs_conf_msg = '解決状況を選択してください';
+$s_priority_bugs_conf_msg = '優先度を選択してください';
+$s_status_bugs_conf_msg = 'ステータスを選択してください';
$s_view_status_bugs_conf_msg = '選択した課題の状況を見る';
-$s_category_bugs_conf_msg = '課題のカテゴリを選択してください';
+$s_category_bugs_conf_msg = '課題のカテゴリを選択してください';
$s_set_sticky_bugs_conf_msg = 'これらの課題に Sticky を本当に設定/解除しますか?';
$s_fixed_in_version_bugs_conf_msg = '修正済バージョン';
$s_target_version_bugs_conf_msg = '修正予定バージョン';
@@ -166,7 +166,7 @@ $s_update_severity_title = '深刻度の更新';
$s_update_severity_msg = '課題の深刻度を選んでください';
$s_update_severity_button = '深刻度を更新';
$s_hide_button = '選択項目のみを表示';
-$s_printing_preferences_title = '印刷する項目を選択してください';
+$s_printing_preferences_title = '印刷する項目を選択してください';
$s_printing_options_link = '印刷オプション';
$s_bugnote_title = 'コメント登録者';
$s_bugnote_date = 'コメント登録日';
@@ -236,6 +236,7 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_DUPLICATE] = 'この名前のカテゴリは既に
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NO_ACTION] = 'コピー元、コピー先が指定されていません。';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NOT_FOUND] = 'カテゴリが見つかりません。';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NOT_FOUND_FOR_PROJECT] = 'プロジェクト「%1$s」にカテゴリ「%2$s」がありません。';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_CANNOT_DELETE_DEFAULT] = '「移動時のデフォルトカテゴリ」に設定されているため、このカテゴリを削除できません。';
$MANTIS_ERROR[ERROR_VERSION_DUPLICATE] = '同じ名前のバージョンが既に存在します。';
$MANTIS_ERROR[ERROR_VERSION_NOT_FOUND] = 'バージョン「%1$s」が見つかりません。';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_NAME_INVALID] = 'ユーザー名が無効です。ユーザー名で使用できるのは英数字、空白、ハイフン、ドット、プラス、アンダースコア (すべて半角) のみです。';
@@ -1214,7 +1215,7 @@ $s_update_columns_as_my_default = '全プロジェクトの既定として表示
$s_reset_columns_configuration = '表示項目の設定をリセット';
$s_copy_columns_from = '指定したプロジェクトからコピー';
$s_copy_columns_to = '指定したプロジェクトへコピー';
-$s_due_date = '期限';
+$s_due_date = '期日';
$s_overdue = '期限超過';
$s_view_account_title = 'ユーザー情報';
$s_manage_user = 'ユーザー管理';
@@ -626,7 +626,7 @@ $s_longest_open = 'Aam längste unjedonn';
$s_total_time = 'Jesampzigg';
$s_any = 'jeede';
$s_all = 'all';
-$s_show = 'Zeish';
+$s_show = 'Zeisch';
$s_viewing_bugs_title = 'Aanjelääjeheite';
$s_updated = 'Om neuste Shtand';
$s_sort = 'Zoteere noh';
@@ -27,6 +27,7 @@
*
* @author Hydra
* @author Kenzaburo Ito, kenito@300baud.org
+ * @author Yfdyh000
*/
$s_plugin_XmlImportExport_title = '导入/导出问题';
@@ -46,3 +47,4 @@ $s_plugin_XmlImportExport_disable_desc = '禁用链接';
$s_plugin_XmlImportExport_fallback = '备选策略 (当不使用"重新编号"时):';
$s_plugin_XmlImportExport_fallback_category = '备选分类:';
$s_plugin_XmlImportExport_keep_same_category = '尝试保持相同的目录';
+$s_plugin_XmlImportExport_error_no_xml = '找不到 xmlreader 和 xmlwriter 扩展';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 299cc5f

Please sign in to comment.