Permalink
Browse files

Localisation updates from http://translatewiki.net.

  • Loading branch information...
siebrand committed Oct 27, 2013
1 parent 5249cbe commit 6e3902331a318c9c09e7ae50d044a04c1796ea3f
View
@@ -26,6 +26,7 @@
* @file
*
* @author Alex Stanev, alex <at> stanev.org
+ * @author Aquilax
* @author Asya
* @author DCLXVI
* @author Desertwaste
@@ -220,6 +221,7 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Потребителско
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_IN_USE] = 'Поне един от проектите все още използва това потребителско поле.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_VALUE] = 'Грешна стойност за поле „%1$s“.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_DEFINITION] = 'Некоректна дефиниция на потребителското поле.';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_PROPERTY] = 'Невалидно потребителско поле (%1$s).';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_AUTH_FAILED] = 'LDAP оторизацията неуспешна';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_SERVER_CONNECT_FAILED] = 'Връзката с LDAP сървъра неуспешна';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_UPDATE_FAILED] = 'Обновяването на LDAP записа неуспешно.';
@@ -232,6 +234,7 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_DUPLICATE] = 'Категория с това име
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NO_ACTION] = 'Липсва зададено действие при копиране на категорията.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NOT_FOUND] = 'Категорията не е открита.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NOT_FOUND_FOR_PROJECT] = 'Категория "% 1 $ S" не е открита за проект "% 2 $ S".';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_CANNOT_DELETE_DEFAULT] = 'Тази категория не може да бъде изтрита, защото е определена като "Категория по подразбиране за преместване".';
$MANTIS_ERROR[ERROR_VERSION_DUPLICATE] = 'Версия с това име вече съществува.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_VERSION_NOT_FOUND] = 'Версията \'%1$s\' не е открита.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_NAME_INVALID] = 'Потребителското име е невалидно. Потребителските имена могат да съдържат единствено латински букви, цифри, тирета, точки, знак плюс и символи за подчертаване.';
@@ -270,14 +273,15 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_EVENT_UNDECLARED] = 'Събитие "% 1 $ S" все още
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_NOT_REGISTERED] = 'Плъгинът не е регистриран в MantisBT';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_ALREADY_INSTALLED] = 'Приставката е вече инсталирана.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_PAGE_NOT_FOUND] = 'Страницата с плъгините не е намерена.';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_INSTALL_FAILED] = 'Неуспешно инсталиране на плъгин: %1$s.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_UPGRADE_FAILED] = 'Обновяването на плъгин схемата пропадна в #%1$s част.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_GENERIC] = 'Неизвестна грешка "%1$s" при изпълнението на плъгин "%2$s".';
$MANTIS_ERROR[ERROR_COLUMNS_DUPLICATE] = 'Полето "%1$s" съдържа дупликат на колона "%2$s".';
$MANTIS_ERROR[ERROR_COLUMNS_INVALID] = 'Полето "% 1 $ S" съдържа невалидна област "% 2 $ S".';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_HANDLER_INVALID] = 'Невалиден указател на сесия.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_VAR_NOT_FOUND] = 'Променлива "% 1 $ S" на сесията не е намерна.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_NOT_VALID] = 'Вашата сесия е невалидна.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_FORM_TOKEN_INVALID] = 'Автентичността на формата е нарушена. Може би сте изпратили формата два пъти?';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_FORM_TOKEN_INVALID] = 'Невалиден маркер за защита. Това може да се дължи на изтекла сесия, или случайно подаване на формуляра два пъти.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_REQUEST_METHOD] = 'Страницата не може да бъде достъпена по начина, по който се опитвате.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_SORT_FIELD] = 'Некоректно подреждане на поле';
$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_DATE_FORMAT] = 'Невалиден формат на дата.';
@@ -467,8 +471,11 @@ $s_monitor_bug_button = 'Наблюдаване';
$s_unmonitor_bug_button = 'Спри наблюдението';
$s_file_upload_msg = 'Файлът е добавен успешно';
$s_upload_file = 'Добавяне на файл';
+$s_upload_files = 'Добавяне на файлове';
$s_select_file = 'Избиране на файл';
+$s_select_files = 'Избиране на файлове';
$s_upload_file_button = 'Добавяне на файл';
+$s_upload_files_button = 'Добавяне на файлове';
$s_max_file_size = 'Максимален размер';
$s_bug_reopened_msg = 'Проблемът е отворен наново...';
$s_reopen_add_bugnote_title = 'Причина за отваряне наново';
@@ -482,7 +489,9 @@ $s_from = 'От';
$s_to = 'За';
$s_sent_you_this_reminder_about = 'Ви изпрати това напомнящо съобщение във връзка с';
$s_bug_reminder = 'Изпращане на напомнящо съобщение';
-$s_reminder_sent_to = 'Напомнящо съобщение изпратено на:';
+$s_reminder_sent_to = 'Напомнящо съобщение изпратено на';
+$s_reminder_sent_none = 'Не може да бъде изпратено напомнящо съобщение';
+$s_reminder_list_truncated = 'списъкът с получателите е изпразнен';
$s_bug_send_button = 'Изпращане';
$s_reminder = 'Напомнящо съобщение';
$s_reminder_explain = 'Съобщението ще бъде изпратено до този, който е отворил проблема повторно.';
@@ -595,6 +604,7 @@ $s_protected = 'Защитен';
$s_create_user_button = 'Нов потребител';
$s_hide_disabled = 'Скриване на неактивните';
$s_filter_button = 'Избор на филтъра';
+$s_default_filter = 'Филтър по подразбиране';
$s_create_filter_link = 'Създаване на постоянна препратка';
$s_create_short_link = 'Създай кратък път';
$s_filter_permalink = 'Постоянна връзка към текущия филтър.';
@@ -617,6 +627,7 @@ $s_1_week_title = '1 Седмица';
$s_never_logged_in_title = 'Никога не е влизал в системата';
$s_prune_accounts = 'Изтриване на профили';
$s_hide_inactive = 'Скриване на неактивните';
+$s_show_disabled = 'Показване на неактивните';
$s_manage_accounts_title = 'Управление на Профили';
$s_date_created = 'Дата на създаване';
$s_last_visit = 'Последно посещение';
@@ -780,7 +791,7 @@ $s_account_reset_protected_msg = 'Профилът е защитен. Забра
$s_account_reset_msg = 'Изпратено е потвърждаващо писмо на избрания email адрес. Чрез това писмо потребителят може да смени паролата си';
$s_account_reset_msg2 = 'Паролата е сменена на празна парола.';
$s_account_unlock_msg = 'Сметката беше отключена.';
-$s_manage_user_protected_msg = 'Профилът е защитен. Забрана за промяна на нивото на достъп и статусът "Активиран". Останалата част от информацията е обновена...';
+$s_manage_user_protected_msg = 'Профилът е защитен. Забрана за промяна на нивото на достъп и статусът "Активиран". Останалата част от информацията е обновена.';
$s_manage_user_updated_msg = 'Профилът е обновен успешно...';
$s_email_user_updated_subject = 'Профилът е обновен';
$s_email_user_updated_msg = 'Профилът Ви е обновен от администратор. Списъкът с промените е представен по-долу. Можете да обновите профила си по всяко време, като посетите следния адрес:';
@@ -926,6 +937,9 @@ $s_sort = 'Подредба по';
$s_issue_id = 'Проблем #';
$s_recently_visited = 'Наскоро посетени';
$s_note_user_id = 'Бележка от';
+$s_filter_match_type = 'Тип на съвпадението';
+$s_filter_match_all = 'Всички условия';
+$s_filter_match_any = 'Всяко условие';
$s_none = 'Няма';
$s_current = 'текуща';
$s_search = 'Търсене';
@@ -964,6 +978,7 @@ $s_update_bug_button = 'Редактиране';
$s_bug_assign_to_button = 'Възлагане на';
$s_bug_status_to_button = 'Промяна на статуса на';
$s_reopen_bug_button = 'Отвори проблема наново';
+$s_close_bug_button = 'Затваряне';
$s_move_bug_button = 'Преместване';
$s_attached_files = 'Прикрепени файлове';
$s_publish = 'Публикуване';
@@ -1100,7 +1115,7 @@ $s_delete_attachments = 'Изтриване на прикрепените док
$s_delete_attachment_button = 'Изтриване';
$s_delete_attachment_sure_msg = 'Изтриване на прикрепения документ?';
$s_upload_issue_attachments = 'Добавяне на документи към проблема';
-$s_filters = 'филтри';
+$s_filters = 'Филтри';
$s_save_filters = 'Запазване на филтри';
$s_save_filters_as_shared = 'Запазване на филтрите като общи';
$s_use_saved_filters = 'Ползване на запазените филтри';
@@ -1122,6 +1137,7 @@ $s_handle_sponsored_issue = 'Започване на работа по спон
$s_others = 'ДРУГИ';
$s_see_email_addresses_of_other_users = 'Визуализация на email адресите на другите потребители';
$s_send_reminders = 'Изпращане на напомнящи съобщения';
+$s_receive_reminders = 'Получаване на напомняния';
$s_add_profiles = 'Добавяне на профили';
$s_notify_of_new_user_created = 'Известие при добавянето на нов потребител';
$s_email_notification = 'Оповестяване по е-поща';
View
@@ -244,7 +244,7 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_NOT_FOUND] = 'Sponsorering til fordel for %1$d b
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_AMOUNT_TOO_LOW] = 'Sponsorering (%1$s) er lavere end minimumsbeløbet (%2$s).';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_HANDLER_ACCESS_LEVEL_TOO_LOW] = 'Behandleren har ikke det krævede adgangsniveau til at håndtere sponsorerede rapporter.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_ASSIGNER_ACCESS_LEVEL_TOO_LOW] = 'Adgang nægtet: Tildeling af sponsorerede rapporter kræver højere adgangsniveau.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_SPONSOR_NO_EMAIL] = 'Sponsoren har ikke angivet en e-mail-adresse. Opdater din profil.';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_SPONSOR_NO_EMAIL] = 'Sponsoren har ikke angivet en e-mailadresse. Opdater din profil.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_CONFIG_OPT_INVALID] = 'Konfigurationsmuligheden "%1$s" har en ugyldig værdi "%2$s".';
$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_READ_ONLY_ACTION_DENIED] = 'Handlingen kan ikke udføres fordi rapporten "%1$d" er skrivebeskyttet';
$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_ALREADY_EXISTS] = 'Der er allerede en afhængighed mellem disse to rapporter.';
@@ -253,7 +253,7 @@ $MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_ACCESS_LEVEL_TO_DEST_BUG_TOO_LOW] = 'Adgang næ
$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_SAME_BUG] = 'En rapport kan ikke gøres afhængig af sig selv.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_SIGNUP_NOT_MATCHING_CAPTCHA] = 'Bekræftigelsens hash passer ikke. Prøv igen.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NOT_ENABLED] = 'Funktionen "mistet adgangskode" er ikke tilgængelig.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NO_EMAIL_SPECIFIED] = 'Du skal angive en e-mail-adresse for at kunne nulstille adgangskoden';
+$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NO_EMAIL_SPECIFIED] = 'Du skal angive en e-mailadresse for at kunne nulstille adgangskoden';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NOT_MATCHING_DATA] = 'De angivne oplysninger svarer ikke til nogen eksisterende konto!';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_CONFIRM_HASH_INVALID] = 'Bekræftigelses-URLen er ugyldig eller har allerede været brugt. Registrer dig igen.';
$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_MAX_IN_PROGRESS_ATTEMPTS_REACHED] = 'Maksimalt antal samtidige handlinger nået. Kontakt systemadministratoren';
@@ -319,7 +319,7 @@ $s_new_account_signup_msg = 'Følgende konto er blevet oprettet:';
$s_reset_request_msg = 'En eller anden (formodentligt dig selv) bad om at få ændret adgangskoden gennem e-mail-verifikation. Hvis det ikke var dig skal du bare se bort fra denne meddelelse, og ingenting vil ske.
Hvis du bad om denne verifikation, så besøg denne URL for at ændre din adgangskode:';
-$s_reset_request_in_progress_msg = 'Hvis du angav den rigtige e-mail-adresse og brugernavn for din konto, har vi nu sendt dig en e-mail med bekræftigelse. Når du modtager denne e-mail skal du følge instrukserne deri for at ændre din kontos adgangskode.';
+$s_reset_request_in_progress_msg = 'Hvis du angav den rigtige e-mailadresse og brugernavn for din konto, har vi nu sendt dig en e-mail med bekræftelse. Når du modtager denne e-mail skal du følge instrukserne deri for at ændre din kontos adgangskode.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_new = 'Følgende rapport har nu statussen NY (igen)';
$s_email_notification_title_for_status_bug_feedback = 'Følgende rapport kræver dit SVAR.';
$s_email_notification_title_for_status_bug_acknowledged = 'Følgende rapport er blevet MODTAGET.';
@@ -429,7 +429,7 @@ $s_select_profile = 'Vælg profil';
$s_submit_button = 'Send';
$s_profile_updated_msg = 'Profil opdateret...';
$s_my_sponsorship = 'Mine sponsorater';
-$s_update_sponsorship_button = 'Ændr betalingsstatus';
+$s_update_sponsorship_button = 'Ændre betalingsstatus';
$s_no_sponsored = 'Der blev ikke fundet nogen sponsorerede emner tildelt til dig selv.';
$s_own_sponsored = 'Emner du har sponsoreret:';
$s_issues_handled = 'Sponsorerede rapporter du har fået tildelt:';
@@ -443,7 +443,7 @@ $s_sponsor_hide = 'Skjul løste og betalte';
$s_sponsor_show = 'Vis alle';
$s_payment_updated = 'Betalingsoplysninger opdateret.';
$s_account_updated_msg = 'Din konto er blevet opdateret...';
-$s_email_updated = 'Vellykket opdatering af E-mail-adresse';
+$s_email_updated = 'Vellykket opdatering af e-mailadresse';
$s_realname_duplicated = 'Det rigtige navn bruges af en anden bruger';
$s_realname_updated = 'Vellykket opdatering af rigtigt navn';
$s_password_updated = 'Vellykket opdatering af adgangskode';
@@ -579,7 +579,7 @@ $s_select_project_button = 'Vælg projekt';
$s_lost_password_title = 'Adgangskoden nulstillet';
$s_lost_password_done_title = 'Adgangskodemeddelelse sendt';
$s_lost_password_subject = 'Adgangskoden nulstillet';
-$s_lost_password_info = 'For at gendanne din glemte adgangskode skal du angive kontoens navn og e-mail-adresse.<br /><br />Hvis dataene passer på en eksisterende konto, vil der blive sendt en speciel URL via e-mail, som indeholder en valideringskode for din konto. Følg dette link for at ændre din adgangskode.';
+$s_lost_password_info = 'For at gendanne din glemte adgangskode skal du angive kontoens navn og e-mailadresse.<br /><br />Hvis dataene passer på en eksisterende konto, vil der blive sendt en speciel URL via e-mail, som indeholder en valideringskode for din konto. Følg dette link for at ændre din adgangskode.';
$s_lost_password_confirm_hash_OK = 'Din bekræftelse er blevet accepteret. Opdater din adgangskode.';
$s_open_and_assigned_to_me = 'Åben og tildelt mig';
$s_open_and_reported_to_me = 'Åben og rapporteret af mig';
@@ -787,7 +787,7 @@ $s_show_all_users = 'Alle';
$s_users_unused = 'Ubrugt';
$s_users_new = 'Ny';
$s_account_reset_protected_msg = 'Beskyttet konto. Kan ikke nulstille adgangskode.';
-$s_account_reset_msg = 'Bekræftigelsesmeddelelse er blevet sendt til den valgte brugers e-mail-adresse. Ved hjælp af den kan brugeren ændre sit kodeord.';
+$s_account_reset_msg = 'Bekræftigelsesmeddelelse er blevet sendt til den valgte brugers e-mailadresse. Ved hjælp af den kan brugeren ændre sit kodeord.';
$s_account_reset_msg2 = 'Kontoens adgangskode nulstillet...';
$s_account_unlock_msg = 'Kontoen er blevet låst op.';
$s_manage_user_protected_msg = 'Beskyttet konto. Kontorettigheder og aktivering kan ikke ændres. Ellers er kontoen blevet opdateret...';
@@ -880,10 +880,10 @@ $s_report_stay = 'Flere rapporter';
$s_selected_project = 'Valgt projekt';
$s_valid_project_msg = 'Du skal vælge et gyldigt projekt';
$s_signup_done_title = 'Kontoregistrering fuldført.';
-$s_password_emailed_msg = 'Tillykke. Du er blevet oprettet uden problemer. Du får nu tilsendt en kontrol-e-mail for at bekræfte din e-mail-adresse. Din konto bliver aktiveret når du besøger det link der er i den e-mail.';
+$s_password_emailed_msg = 'Tillykke. Du er blevet oprettet uden problemer. Du får nu tilsendt en kontrol-e-mail for at bekræfte din e-mailadresse. Din konto bliver aktiveret når du besøger det link der er i den e-mail.';
$s_no_reponse_msg = 'Du har syv dage til at færdiggøre bekræftigelsesprocessen for denne konto. Hvis du ikke får bekræftiget kontoen indenfor de syv dage bliver den nyregistrerede konto måske slettet.';
$s_signup_captcha_request = 'Skriv koden som den er skrevet i boksen til højre';
-$s_signup_info = 'Når du har udfyldt denne formular og bekræftiget dine oplysninger, får du tilsendt en e-mail til den e-mail-adresse du angav.<br />Du skal bruge den e-mail til at aktivere din konto. Hvis du undlader at aktivere din konto indenfor syv dage bliver din konto slettet.<br />Du skal angive en gyldig e-mail-adresse, ellers kan du ikke modtage denne e-mail du skal bruge til kontobekræftigelse.';
+$s_signup_info = 'Når du har udfyldt denne formular og bekræftiget dine oplysninger, får du tilsendt en e-mail til den e-mailadresse du angav.<br />Du skal bruge den e-mail til at aktivere din konto. Hvis du undlader at aktivere din konto indenfor syv dage bliver din konto slettet.<br />Du skal angive en gyldig e-mailadresse, ellers kan du ikke modtage denne e-mail du skal bruge til kontobekræftigelse.';
$s_signup_title = 'Tilmeld';
$s_signup_button = 'Tilmeld';
$s_no_password_request = 'Din adgangskode er styret af et andet system. Kontakt din systemadministrator.';
@@ -1135,7 +1135,7 @@ $s_sponsor_issue = 'Sponsor rapport';
$s_assign_sponsored_issue = 'Tildel sponsoreret rapport';
$s_handle_sponsored_issue = 'Håndter sponsoreret rapport';
$s_others = 'Andre';
-$s_see_email_addresses_of_other_users = 'Se e-mail-adresse på andre brugere';
+$s_see_email_addresses_of_other_users = 'Se e-mailadresse på andre brugere';
$s_send_reminders = 'Send påmindelser';
$s_receive_reminders = 'Modtag påmindelser';
$s_add_profiles = 'Tilføj profiler';
@@ -25,6 +25,7 @@
* @ingroup Language
* @file
*
+ * @author Crt
* @author Tkh
*/
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 6e39023

Please sign in to comment.