JPEG encoding ipv PNG voor tiles #10

Closed
justb4 opened this Issue May 19, 2015 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
1 participant
@justb4
Contributor

justb4 commented May 19, 2015

OpenTopo, Reliëfkaarten (zie issue #7) en OpenLufo (zie issue #9) lijken meest gebaat bij een JPEG encoding. PNG8 (nu formaat voor OpenTopo) is welliswaar compact maar laat teveel artefacten zien op detail niveau, met name in vlakken. PNG24 geeft goede resultaten maar heeft relatief grote filesizes. JPEG lijkt steeds meer de beste keuze: zelfde kwaliteit als PNG24 maar een filesize meestal 3.5 keer zo klein als PNG24 en zelfs kleiner dan PNG8. Dat er geen transparantie is, lijkt geen bezwaar, want de client bijv. Leaflet of Heron (OpenLayers) kan lokaal transparantie/opacity reguleren.

Hieronder een aantal vergelijkingen voor verschillende lagen en zoomlevels. De plaatjes zijn gemaakt met tiles uit MapProxy met verschillende PNG of JPEG instellingen per cache. De backend MapServer levert PNG24 (PNG caches) of JPEG (JPEG caches). Alle JPEG compressies zijn faktor 90. Voor JPEG wordt bovendien een 256x256 plaatje (geen meta-tiling+randbuffer) uit MapServer gevraagd. Dit laatste gaf significant scherpere plaatjes. Plaatjes kunnen dan direct naar cache. Snelheid zonder meta-tiling leek nauwelijks uit te maken. Aangezien de bron al raster is, is meta-tiling niet strict nodig.

opentopo-png-vs-jpeg

Voor OpenTopo vooral zichtbaar wanneer ondergrond weinig variatie/vlak is. PNG8 heeft duidelijke artefacten.

relief_struct-png-vs-jpeg

Voor relief_struct laag ook duidelijk lijkt mij.

openlufo-png-vs-jpeg

Tenslotte ook voor OpenLufo evident. NLTopo App en andere preview apps moet ook aangepast voor OpenTopo laag van PNG8 naar JPEG.!

@justb4

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@justb4

justb4 May 19, 2015

Contributor

Gedaan in release 15.5.

Contributor

justb4 commented May 19, 2015

Gedaan in release 15.5.

@justb4 justb4 closed this May 19, 2015

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment