Skip to content
main
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

Software profesional en Acústica 20-21: Máster en Matemática Industrial [M2i]

Estos ficheiros Jupyper correspóndense cos guións das prácticas titorizadas da materia Software profesional en Acústica impartido por Andrés Prieto e Luis Hervella para o Mestrado en Matemática Industrial na Universidade da Coruña.

Os cadernos Jupyter póden ser usados, compartidos e modificados de forma gratuita. Véxase a licencia e os dereitos de autor descritos máis abaixo.

Visualización e execución

As copias destes ficheiros Jupyter están aloxadas no servizo da nube proporcionado por Binder, na carpeta practicas, accesibles dende a seguinte ligazón: Binder

Para unha mellor experiencia recomendase ou ben descargalos ou clonar (usando a opción 'clone') o proxecto completo de Github para usar estes ficheiros nun entorno Jupyter en local.

Comenzando

Cada caderno Jupyter Notebook analiza un tema, con un pequeno conxunto de exercicios que deberán ser realizados polo alumnado ao rematar a sesión práctica.

Licencia e copyright

Todo o material é copyright de Luis Hervella (luis.hervella@udc.es), Andrés Prieto (andres.prieto@udc.es)

Todo o texto está dispoñible baixo a licencia pública internacional de Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode).

Todos os códigos de ordenador están publicados baixo a licencia MIT

A licencia MIT Copyright (c) 2021 Luis Hervella, Andrés Prieto

De aquí en diante dáselle permiso, sen custe ningún, a que calquera persoa que obteña unha copia deste software e dos ficheiros de documentación asociados (o "Software"), de empregalos en Software sen restricións, mesmo sen que exista unha limitación dos dereitos de para usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuír, sublicenciar e/ou vender as copias do Software; e permíteselle as persoas que obtiveron o Software que o fornezan do mesmo xeito, estando suxeitos ás seguintes condicións: O SOFTWARE OFRÉCESE "TAL É COMO ESTÁ", SEN QUE HAXA GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUÍDAS MAIS SEN LIMITALAS ÁS GARANTÍAS COMERCIAIS, DA IDONEIDADE PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR E QUE NON SUPOÑA INFRACCIÓNS. EN NINGÚN CASO OS AUTORES OU TITULARES DOS DEREITOS DE AUTOR SE FARÁN RESPONSABLES DE NINGUNHA RECLAMACIÓN, DOS DANOS OU DOUTRA RESPONSABILIDADE, BEN SEXA COMO CONDICIÓN CONTRACTUAL OU DE NEGLIXENCIA OU OUTRA CONDICIÓN, DERIVADA DE, CAUSA DE OU LIGADA AO SOFTWARE OU AO SEU USO OU RELACIÓN CON OUTROS

About

Jupyter notebooks de la asignatura de Software Profesional en Acústica del Máster de Matemática Industrial (M2i))

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published