games in Turbo Pascal 7.0
Pascal
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Kreski
Tasman
Vertigo
Wije
screenshots
szewc
README.markdown

README.markdown

Gry w Turbo Pascalu 7.0

Gry na których uczyłem się programować w liceum (około 1995 roku)

Tasman

gra podobna do bulderdash - można tworzyć własne plansze

screenshot1

(C) MSt VertigO Wisniew 1995 Program: Marcin Stefaniak (program napisany w Turbo Pascalu 7) Grafika: Marcin Stefaniak, Magdalena Stefaniak

Vertigo

Wisniew XI-XII.1994

gra podobna do "Statków". Każdy z 2 graczy wybiera liczbe dwucyfrową, umieszcza ja na planszy. Sprawdzając kolejne pola planszy należy jak najszybciej domyślić się jaką liczbę wybrał przeciwnik.

Wije

rozciągający się wąż którego trzeba prowadzić aby nie udeżył w ścianę i aby nie zjadł siebie

Wije v1.0 (C) 1995 by Emes Software autor:Marcin Stefaniak

Kreski

podobna do Wije ale z uboższą grafiką

9 Maj 1995 Wersja dla Protasa (IaLO 94/95 III LO w Siedlcach)

Szewc

to już gra stworzona na studiach - MIMUW 1998