Skip to content
Browse files

Merge branch 'master' into pvr-ppa

 • Loading branch information...
2 parents a5e6fd2 + dbf7116 commit 1dcd8c2a817b2b1b9747aacd9832ad4450996d21 @opdenkamp opdenkamp committed Nov 2, 2011
Showing with 2,040 additions and 921 deletions.
 1. +45 −15 addons/skin.confluence/language/Czech/strings.xml
 2. +3 −1 configure.in
 3. +53 −8 language/Catalan/strings.xml
 4. +1 −1 language/Czech/langinfo.xml
 5. +377 −357 language/Czech/strings.xml
 6. +1 −0 language/Dutch/strings.xml
 7. +3 −1 language/English/strings.xml
 8. +41 −1 language/German/strings.xml
 9. +1 −1 lib/cmyth/include/cmyth/cmyth.h
 10. +3 −3 lib/cmyth/include/refmem/atomic.h
 11. +1 −1 lib/cmyth/libcmyth/debug.c
 12. +4 −4 lib/cmyth/libcmyth/mythtv_mysql.c
 13. +2 −1 lib/cmyth/librefmem/alloc.c
 14. +60 −13 lib/ffmpeg/libavcodec/arm/fft_neon.S
 15. +14 −14 lib/ffmpeg/libavcodec/arm/h264idct_neon.S
 16. +2 −3 lib/ffmpeg/libavcodec/arm/h264pred_neon.S
 17. +1 −2 lib/ffmpeg/libavcodec/arm/simple_idct_neon.S
 18. +6 −7 lib/ffmpeg/libavcodec/arm/vp3dsp_neon.S
 19. +307 −0 lib/ffmpeg/patches/0057-Fixes-neon-usage-under-iOS5.patch
 20. +1 −1 lib/libexif/IptcParse.cpp
 21. +1 −1 project/BuildDependencies/scripts/libcec_d.txt
 22. +43 −0 system/Lircmap.xml
 23. +34 −22 system/keymaps/keyboard.nyxboard.xml
 24. +5 −0 system/keymaps/keyboard.xml
 25. +5 −0 system/keymaps/remote.xml
 26. +1 −0 system/peripherals.xml
 27. +42 −89 tools/EventClients/Clients/PS3 Sixaxis Controller/ps3d.py
 28. +10 −0 tools/EventClients/lib/python/bt/hid.py
 29. +0 −54 tools/EventClients/lib/python/ps3/keymaps.py
 30. +182 −50 tools/EventClients/lib/python/ps3/sixaxis.py
 31. +114 −0 tools/EventClients/lib/python/ps3/sixpair.py
 32. +31 −0 tools/EventClients/lib/python/ps3/sixwatch.py
 33. +6 −2 tools/Linux/xbmc-standalone.sh.in
 34. +2 −1 tools/darwin/depends/config.site_ios.mk.in
 35. +1 −1 tools/darwin/depends/config.site_osx.in
 36. +2 −1 tools/darwin/depends/config.site_osx.mk.in
 37. +1 −1 tools/darwin/depends/fontconfig/Makefile
 38. +1 −1 tools/darwin/depends/freetype2/Makefile
 39. +2 −2 tools/darwin/depends/libass/Makefile
 40. +5 −0 tools/darwin/packaging/xbmc-atv2/mkdeb-xbmc-atv2.sh
 41. +23 −5 xbmc/Application.cpp
 42. +5 −4 xbmc/FileItem.cpp
 43. +1 −1 xbmc/FileItem.h
 44. +28 −0 xbmc/addons/GUIDialogAddonSettings.cpp
 45. +1 −0 xbmc/addons/GUIDialogAddonSettings.h
 46. +1 −1 xbmc/addons/Scraper.cpp
 47. +2 −1 xbmc/cores/dvdplayer/DVDSubtitles/DVDSubtitlesLibass.cpp
 48. +2 −1 xbmc/cores/paplayer/BXAcodec.cpp
 49. +2 −2 xbmc/dbwrappers/Database.cpp
 50. +1 −0 xbmc/dbwrappers/Database.h
 51. +11 −0 xbmc/dialogs/GUIDialogContextMenu.cpp
 52. +1 −0 xbmc/dialogs/GUIDialogContextMenu.h
 53. +2 −0 xbmc/filesystem/AFPDirectory.cpp
 54. +72 −13 xbmc/filesystem/FileAFP.cpp
 55. +7 −1 xbmc/filesystem/FileAFP.h
 56. +3 −3 xbmc/filesystem/FileCurl.cpp
 57. +46 −29 xbmc/filesystem/FileNFS.cpp
 58. +5 −2 xbmc/filesystem/FileNFS.h
 59. +1 −1 xbmc/filesystem/FilePipe.cpp
 60. +7 −1 xbmc/guilib/DirtyRegionSolvers.cpp
 61. +7 −1 xbmc/guilib/DirtyRegionSolvers.h
 62. +10 −6 xbmc/guilib/DirtyRegionTracker.cpp
 63. +0 −2 xbmc/guilib/GUIShader.cpp
 64. +9 −1 xbmc/guilib/GUIWindowManager.cpp
 65. +1 −1 xbmc/guilib/GUIWrappingListContainer.cpp
 66. +4 −0 xbmc/guilib/GraphicContext.cpp
 67. +2 −1 xbmc/guilib/IDirtyRegionSolver.h
 68. +45 −0 xbmc/guilib/MatrixGLES.cpp
 69. +1 −0 xbmc/guilib/MatrixGLES.h
 70. +6 −1 xbmc/interfaces/python/xbmcmodule/pyrendercapture.cpp
 71. +8 −1 xbmc/interfaces/python/xbmcmodule/pyrendercapture.h
 72. +15 −3 xbmc/interfaces/python/xbmcmodule/xbmcmodule.cpp
 73. +2 −2 xbmc/music/MusicDatabase.h
 74. +77 −42 xbmc/peripherals/devices/PeripheralCecAdapter.cpp
 75. +11 −2 xbmc/peripherals/devices/PeripheralCecAdapter.h
 76. +4 −1 xbmc/pvr/PVRDatabase.cpp
 77. +2 −5 xbmc/pvr/PVRManager.cpp
 78. +11 −5 xbmc/pvr/channels/PVRChannelGroup.cpp
 79. +5 −0 xbmc/pvr/channels/PVRChannelGroup.h
 80. +0 −12 xbmc/pvr/channels/PVRChannelGroups.cpp
 81. +0 −7 xbmc/pvr/channels/PVRChannelGroups.h
 82. +22 −40 xbmc/pvr/windows/GUIWindowPVR.cpp
 83. +1 −3 xbmc/pvr/windows/GUIWindowPVR.h
 84. +9 −4 xbmc/pvr/windows/GUIWindowPVRChannels.cpp
 85. +4 −3 xbmc/pvr/windows/GUIWindowPVRGuide.cpp
 86. +4 −2 xbmc/pvr/windows/GUIWindowPVRRecordings.cpp
 87. +2 −1 xbmc/pvr/windows/GUIWindowPVRTimers.cpp
 88. +5 −0 xbmc/rendering/RenderSystem.h
 89. +16 −0 xbmc/rendering/dx/RenderSystemDX.cpp
 90. +7 −0 xbmc/rendering/dx/RenderSystemDX.h
 91. +16 −3 xbmc/rendering/gl/RenderSystemGL.cpp
 92. +9 −0 xbmc/rendering/gl/RenderSystemGL.h
 93. +18 −0 xbmc/rendering/gles/RenderSystemGLES.cpp
 94. +6 −0 xbmc/rendering/gles/RenderSystemGLES.h
 95. +1 −0 xbmc/settings/GUISettings.cpp
 96. +1 −1 xbmc/storage/MediaManager.cpp
 97. +4 −2 xbmc/video/VideoDatabase.cpp
 98. +2 −2 xbmc/video/VideoDatabase.h
 99. +1 −1 xbmc/video/VideoInfoTag.cpp
 100. +47 −22 xbmc/video/windows/GUIWindowFullScreen.cpp
 101. +1 −1 xbmc/video/windows/GUIWindowVideoNav.cpp
 102. +9 −0 xbmc/win32/WIN32Util.cpp
 103. +0 −19 xbmc/xbmc.cpp
View
60 addons/skin.confluence/language/Czech/strings.xml
@@ -1,16 +1,18 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<!--Translator: ezechiel1917-->
<!--Date of translation: 26/09/2010-->
+<!--updated 22/10/2011 by mirek-->
<strings>
<!-- Misc labels -->
<string id="31000">Změnit</string>
<string id="31001">Milovat</string>
<string id="31002">Nesnášet</string>
<string id="31003">Napájení</string>
<string id="31004">Pracuji...</string>
- <string id="31005">Skrýt INFO</string>
-
+ <string id="31005">Skrýt Info</string>
+ <string id="31006">Zobrazit možnosti</string>
<string id="31007">Pluginy</string>
+ <string id="31008">Celá obrazovka</string>
<string id="31020">Nejnovější položky</string>
<string id="31021">Video - Soubory</string>
@@ -24,7 +26,7 @@
<!-- View Type labels -->
<string id="31028">Obaly</string>
<string id="31029">Fanart</string>
- <string id="31030">Seznam I</string>
+ <string id="31030">Seznam</string>
<string id="31031">Náhledy</string>
<string id="31032">Obrázky</string>
<string id="31033">Info</string>
@@ -40,6 +42,8 @@
<string id="31047">Akutální předvolba</string>
<string id="31048">Předvolby vizualizace</string>
<string id="31049">Čas ukončení</string>
+ <string id="31050">Seřadit: vzestupně</string>
+ <string id="31051">Seřadit: sestupně</string>
<!-- Playlist Editor labels -->
@@ -55,35 +59,42 @@
<string id="31100"></string>
<string id="31101">Informace na Úvodní obrazovce</string>
<string id="31102">Pozadí</string>
- <string id="31103">Zobrazovat "POZASTAVENO" při prezentaci obrázků</string>
+ <string id="31103">Zobrazovat "Pozastaveno" při prezentaci obrázků</string>
<string id="31104">Přehrávat upoutávky v okně [COLOR=grey3](pouze z okna Informace o videu)[/COLOR]</string>
- <string id="31105"></string>
+ <string id="31105">V nabídce "Video" vždy zobrazit "Soubory"</string>
<string id="31106">Různé</string>
<string id="31107">Nezobrazovat ikony zdroje videí [COLOR=grey3](Blu-ray, HD-DVD)[/COLOR]</string>
<string id="31108">Zobrazení sekcí úvodní obrazovky</string>
<string id="31109">Pozadí úvodní obrazovky</string>
<string id="31110">Změnit pozadí úvodní obrazovky - sekce</string>
<string id="31111">Skrýt</string>
<string id="31112">Možnosti</string>
- <string id="31113">1 obrázek</string>
+ <string id="31113">Jeden obrázek</string>
<string id="31114">Více obrázků</string>
<string id="31115">Přizpůsobení</string>
<string id="31116"></string>
<string id="31117">Zobrazovat Nejnovější filmy a epizody</string>
- <string id="31118">Úvodní obrazovka</string>
- <string id="31119"></string>
+ <string id="31118">Úvodní obrazovka - nabídka Programy</string>
+ <string id="31119">Skrýt Fanart na pozadí</string>
<string id="31120">NÁZEV POLOŽKY</string>
<string id="31121"></string>
<string id="31122">Počasí</string>
- <string id="31123">Použít u TV seriálů klasické náhledy místo širokoúhlých</string>
+ <string id="31123">Použít u TV seriálů klasické náhledy místo bannerů</string>
<string id="31124">Zobrazovat na pozadí právě přehrávané video</string>
<string id="31125">Zobrazovat na pozadí vizualizaci</string>
- <string id="31126"></string>
- <string id="31127"></string>
+ <string id="31126">Přehrát znělky v knihovně videí (doplněk TvTunes)</string>
+ <string id="31127">TvTunes</string>
<string id="31128">Texty skladeb</string>
<string id="31129"></string>
<string id="31130"></string>
+
+ <string id="31131"></string>
+ <string id="31132">Doplněk Texty skladeb</string>
+ <string id="31133">Doplněk Titulky</string>
+ <string id="31134">Úvodní strana - podmenu Videa</string>
+ <string id="31135">Úvodní strana - podmenu Hudba</string>
+ <string id="31136">Úvodní strana - podmenu Obrázky</string>
<string id="31140">Hudební OSD</string>
<string id="31141">Video OSD</string>
@@ -97,7 +108,7 @@
<string id="31205">Zdroj textu skladeb</string>
<!-- Extra labels -->
- <string id="31300">Aktuální teplota</string>
+ <string id="31300">Aktuální počasí</string>
<string id="31301">Naposledy aktualizováno</string>
<string id="31302">Menu</string>
<string id="31303"></string>
@@ -108,7 +119,7 @@
<string id="31308">Detaily o filmu</string>
<string id="31309">Využitá paměť:</string>
<string id="31310">Číslo stopy</string>
- <string id="31311">POZADÍ FANART[CR][CR]NENÍ K DISPOZICI[CR][CR] NASTAVTE HO STISKNUTÍM TLAČÍTKA</string>
+ <string id="31311">Fanart[CR][CR]není k dispozici[CR][CR] Nastavte ho stisknutím tlačítka</string>
<string id="31312">Současný stahovač</string>
<string id="31313">Změnit stahovač</string>
<string id="31314">Možnosti vyhledávání obsahu</string>
@@ -126,8 +137,9 @@
<string id="31326">Vytvořeno</string>
<string id="31327">Rozlišení</string>
<string id="31328">Nejnovější položky</string>
- <string id="31329">[B]ČASOVAČ BYL NASTAVEN![/B] [COLOR=grey2] - SYSTÉM SE AUTOMATICKY VYPNE ZA[/COLOR]</string>
+ <string id="31329">[B]Časovač byl nastaven![/B] [COLOR=grey2] - Systém se automaticky vypne za[/COLOR]</string>
<string id="31330">Pro přehrání upoutávky[CR][CR]stiskněte tlačítko</string>
+ <string id="31331">Detaily o albu</string>
<!-- Video and Music OSD Labels -->
<string id="31351">Pozastavit</string>
@@ -138,6 +150,11 @@
<string id="31356">Stáhnout titulky</string>
<string id="31357"></string>
+ <!-- Skin Fontsets -->
+ <string id="31390">Výchozí vzhled</string>
+ <string id="31391">Výchozí vzhled bez velkých písmen</string>
+ <string id="31392">Písmo Arial</string>
+
<!-- Description Labels -->
<string id="31400">[B]MOŽNOSTI PROSTŘEDÍ[/B][CR][CR]Změna vzhledu · Výběr jazyka a oblasti · Možnosti zobrazení souborů[CR]Nastavení spořiče obrazovky</string>
<string id="31401">[B]MOŽNOSTI VIDEA[/B][CR][CR]Správa knihovny videí · Možnosti přehrávání videa · Možnosti zobrazení video souborů[CR]Nastavení fontu titulků</string>
@@ -150,4 +167,17 @@
<string id="31408">[B]MOŽNOSTI DOPLŇKŮ[/B][CR][CR]Správa nainstalovaných doplňků · Vyhledávání a instalace doplňků z xbmc.org[CR]Nastavení doplňků</string>
<string id="31421">Přihlášení uživatele[CR]Pokračujte výběrem profilu</string>
-</strings>
+
+ <!-- Weather plugin -->
+ <string id="31900">Mapy počasí</string>
+ <string id="31901">Předpověď na 36 hodin</string>
+ <string id="31902">Hodinová předpověď</string>
+ <string id="31903">Předpověď na víkend</string>
+ <string id="31904">Předpověď na 10 dní</string>
+ <string id="31905">Předpověď</string>
+ <string id="31906">Mapy a Video</string>
+ <string id="31907">Video předpověď [COLOR=grey2](Přehrávání na celé obrazovce)[/COLOR]</string>
+ <string id="31908">Pravděpodobnost srážek</string>
+ <string id="31909">Načítání informací o předpovědi...</string>
+
+ </strings>
View
4 configure.in
@@ -455,6 +455,8 @@ case $host in
;;
arm-apple-darwin*)
use_joystick=no
+ use_neon=yes
+ use_libcec=no
use_crystalhd=no
use_vdadecoder=no
use_vtbdecoder=yes
@@ -1159,7 +1161,7 @@ if test "x$use_libcec" != "xno"; then
# libcec is dyloaded, so we need to check for its headers and link any depends.
if test "x$use_libcec" != "xno"; then
- PKG_CHECK_MODULES([CEC],[libcec = 0.7.0],,[use_libcec="no";AC_MSG_RESULT($libcec_disabled)])
+ PKG_CHECK_MODULES([CEC],[libcec = 0.8.0],,[use_libcec="no";AC_MSG_RESULT($libcec_disabled)])
if test "x$use_libcec" != "xno"; then
INCLUDES="$INCLUDES $CEC_CFLAGS"
View
61 language/Catalan/strings.xml
@@ -811,6 +811,7 @@
<string id="1270">Permet que l'XBMC rebi contingut de l'AirPlay</string>
<string id="1271">Nom del dispositiu</string>
+ <string id="1272">- Utilitza protecció amb contrasenya</string>
<string id="1300">Dispositiu d'àudio personalitzat</string>
<string id="1301">Custom passthrough device</string>
@@ -1480,20 +1481,25 @@
<string id="16020">Desentrellaçat</string>
<string id="16021">Bob</string>
<string id="16022">Bob (invertit)</string>
- <string id="16023">Manejador entrellaçat</string>
+ <string id="16023"></string>
<string id="16024">S'està cancel·lant...</string>
<string id="16025">Introduïu el nom de l'artista</string>
<string id="16026">La reproducció ha fallat</string>
<string id="16027">Un o més ítems no s'han pogut reproduir.</string>
<string id="16028">Introduïu el valor</string>
- <string id="16029">Check the log file for details.</string>
+ <string id="16029">Comproveu el fitxer de registre per obtenir més detalls.</string>
<string id="16030">Mode festa abortat.</string>
<string id="16031">Sense cançons coincidents a la biblioteca</string>
<string id="16032">No s'ha pogut inicialitzar la base de dades.</string>
<string id="16033">No s'ha pogut obrir la base de dades.</string>
<string id="16034">No s'han pogut obtenir les cançons de la base de dades.</string>
- <string id="16035">Lllista de reproducció del mode festa</string>
+ <string id="16035">Llista de reproducció del mode festa</string>
<string id="16036">Desentrellaçat (Half)</string>
+ <string id="16037">Deinterlace video</string>
+ <string id="16038">Mètode de desentrellaçat</string>
+ <string id="16039">Off</string>
+ <string id="16040">Auto</string>
+ <string id="16041">On</string>
<string id="16100">Tots els vídeos</string>
<string id="16101">No visualitzats</string>
@@ -1534,6 +1540,7 @@
<string id="16321">DXVA Best</string>
<string id="16322">Spline36</string>
<string id="16323">Spline36 optimitzat</string>
+ <string id="16324">Software Blend</string>
<string id="16400">Postprocessament</string>
@@ -1746,7 +1753,7 @@
<string id="20258">Client de MythTV</string>
<string id="20259">Network Filesystem (NFS)</string>
<string id="20260">Secure Shell (SSH/SFTP)</string>
- <string id="20261">Apple File Protocol (AFP)</string>
+ <string id="20261">Apple Filing Protocol (AFP)</string>
<string id="20300">Directori del servidor web (HTTP)</string>
<string id="20301">Directori dels servidor web (HTTPS)</string>
@@ -1911,16 +1918,16 @@
<string id="21336">S'està connectant a: %s</string>
<string id="21337">Unitat de TuxBox</string>
<!-- up to 21355 is reserved for the TuxBox Client!! !-->
-
+
<string id="21359">Afegeix recurs compartit...</string>
<string id="21360">Comparteix les biblioteques de vídeo i música a través de UPnP</string>
-
+
<string id="21364">Edita recurs compartit</string>
<string id="21365">Elimina recurs compartit</string>
<string id="21366">Carpeta del subtítol</string>
<string id="21367">Movie &amp; alternate subtitle directory</string>
-
- <string id="21369">Activa el ratolí</string>
+
+ <string id="21369">Activa el suport de ratolí i pantalla tàctil</string>
<string id="21370">Reprodueix els sons de navegació durant la reproducció</string>
<string id="21371">Miniatura</string>
<string id="21372">Força la regió del reproductor DVD</string>
@@ -2223,6 +2230,7 @@
<string id="24073">No s'ha pogut connectar</string>
<string id="24074">És necessari reiniciar</string>
<string id="24075">Desactiva</string>
+ <string id="24076">Complement necessari</string>
<string id="24080">Voleu tornar a provar de connectar?</string>
<string id="24089">Reinicia el complement</string>
<string id="24090">Bloqueja el gestor de complements</string>
@@ -2233,6 +2241,8 @@
<string id="24097">Voleu desactivar-lo en el sistema?</string>
<string id="24098">Trencat</string>
<string id="24099">Voleu canviar a aquesta aparença?</string>
+ <string id="24100">Per utilitzar aquesta funció cal descarregar un complement:</string>
+ <string id="24101">Voleu descarregar aquest complement?</string>
<string id="25000">Notificacions</string>
<!-- strings 29800 thru 29998 reserved strings used only in the default Project Mayhem III skin and not c++ code -->
@@ -2345,4 +2355,39 @@
<string id="34201">Can't find a next item to play</string>
<string id="34202">Can't find a previous item to play</string>
+
+ <string id="35000">Perifèrics</string>
+ <string id="35001">Generic HID device</string>
+ <string id="35002">Adaptador de xarxa genèric</string>
+ <string id="35003">Disc genèric</string>
+ <string id="35004">No hi ha opcions disponibles&#10;per aquest perifèric.</string>
+ <string id="35005">Nou dispositiu configurat</string>
+ <string id="35006">Dispositiu eliminat</string>
+ <string id="35007">Keymap to use for this device</string>
+ <string id="35008">Mapa de teclat activat</string>
+
+ <string id="35500">Ubicació</string>
+ <string id="35501">Classe</string>
+ <string id="35502">Nom</string>
+ <string id="35503">Venedor</string>
+ <string id="35504">Product ID</string>
+
+ <string id="36000">Pulse-Eight CEC adapter</string>
+ <string id="36001">Pulse-Eight Nyxboard</string>
+ <string id="36002">Switch to keyboard side command</string>
+ <string id="36003">Switch to remote side command</string>
+ <string id="36004">Press "user" button command</string>
+ <string id="36005">Enable switch side commands</string>
+ <string id="36006">Could not open the adapter</string>
+ <string id="36007">Power on the TV when starting XBMC</string>
+ <string id="36008">Power off devices when stopping XBMC</string>
+ <string id="36009">Put devices in standby mode when activating screensaver</string>
+ <string id="36010">Set as inactive source when stopping XBMC</string>
+ <string id="36011">Could not detect the CEC port. Set it up manually.</string>
+ <string id="36012">Could not detect the CEC adapter.</string>
+ <string id="36013">Unsupported libcec interface version. %d is greater than the version XBMC supports (%d)</string>
+ <string id="36014">Put this PC in standby mode when the TV is switched off</string>
+ <string id="36015">Número de port HDMI</string>
+ <string id="36016">XBMC connectat</string>
+ <string id="36017">S'ha trobat un adaptador, però la libcec no està disponible</string>
</strings>
View
2 language/Czech/langinfo.xml
@@ -14,7 +14,7 @@
<regions>
<region name="CZ" locale="CZ">
<dateshort>D.M.YYYY</dateshort>
- <datelong>D. MMMM YYYY</datelong>
+ <datelong>DDDD, D. MMMM YYYY</datelong>
<time symbolAM="" symbolPM="">H:mm:ss</time>
<tempunit>C</tempunit>
<speedunit>kmh</speedunit>
View
734 language/Czech/strings.xml
@@ -2,15 +2,16 @@
<!--Language file translated with Team XBMC Translator-->
<!--Translator: ezechiel1917-->
<!--Date of translation: 26/09/2010-->
-<!--Based on English strings version 34191-->
+<!--updated 22/10/2011 by mirek-->
<strings>
<string id="0">Programy</string>
<string id="1">Obrázky</string>
<string id="2">Hudba</string>
<string id="3">Video</string>
<string id="4">TV Program</string>
<string id="5">Nastavení</string>
- <string id="7">Manažer</string>
+ <string id="6">XBMC SVN</string>
+ <string id="7">Správce souborů</string>
<string id="8">Počasí</string>
<string id="9">xbmc media center</string>
@@ -43,19 +44,19 @@
<string id="46">So</string>
<string id="47">Ne</string>
- <string id="51">Led</string>
- <string id="52">Úno</string>
- <string id="53">Bře</string>
- <string id="54">Dub</string>
- <string id="55">Kvě</string>
- <string id="56">Čer</string>
- <string id="57">Črv</string>
- <string id="58">Srp</string>
- <string id="59">Zář</string>
- <string id="60">Říj</string>
- <string id="61">Lis</string>
- <string id="62">Pro</string>
-
+ <string id="51">led</string>
+ <string id="52">úno</string>
+ <string id="53">bře</string>
+ <string id="54">dub</string>
+ <string id="55">kvě</string>
+ <string id="56">čer</string>
+ <string id="57">čec</string>
+ <string id="58">srp</string>
+ <string id="59">zář</string>
+ <string id="60">říj</string>
+ <string id="61">lis</string>
+ <string id="62">pro</string>
+
<string id="71">S</string>
<string id="72">SSV</string>
<string id="73">SV</string>
@@ -72,23 +73,23 @@
<string id="84">ZSZ</string>
<string id="85">SZ</string>
<string id="86">SSZ</string>
- <string id="87">proměnlivé</string>
+ <string id="87">proměnlivý</string>
- <string id="98">Automaticky</string>
- <string id="99">Auto (velké)</string>
- <string id="100">Ikony</string>
- <string id="101">Seznam</string>
+ <string id="98">Zobrazení: automaticky</string>
+ <string id="99">Zobrazení: auto (velké)</string>
+ <string id="100">Zobrazení: ikony</string>
+ <string id="101">Zobrazení: seznam</string>
<string id="102">Prohledat</string>
- <string id="103">Dle názvu</string>
- <string id="104">Dle datumu</string>
- <string id="105">Dle velikosti</string>
+ <string id="103">Řadit dle: názvu</string>
+ <string id="104">Řadit dle: data</string>
+ <string id="105">Řadit dle: velikosti</string>
<string id="106">Ne</string>
<string id="107">Ano</string>
<string id="108">Prezentace</string>
<string id="109">Vytvořit náhledy</string>
<string id="110">Vytvořit náhledy</string>
<string id="111">Zástupci</string>
- <string id="112">POZASTAVENO</string>
+ <string id="112">Pozastaveno</string>
<string id="113">Aktualizace se nezdařila</string>
<string id="114">Instalace se nezdařila</string>
<string id="115">Kopírovat</string>
@@ -103,7 +104,7 @@
<string id="124">Opravdu chcete tyto soubory přesunout?</string>
<string id="125">Opravdu chcete tyto soubory nevratně odstranit?</string>
<string id="126">Průběh</string>
- <string id="127">objekt(ů)</string>
+ <string id="127">Objekt(ů)</string>
<string id="128">Hlavní</string>
<string id="129">Prezentace</string>
<string id="130">Informace o systému</string>
@@ -114,9 +115,9 @@
<string id="135">Žánry</string>
<string id="136">Seznamy stop</string>
<string id="137">Hledat</string>
- <string id="138">INFORMACE O SYSTÉMU</string>
- <string id="139">Teplota:</string>
- <string id="140">CPU:</string>
+ <string id="138">Informace o systému</string>
+ <string id="139">Teploty:</string>
+ <string id="140">Procesor:</string>
<string id="141">Grafická karta:</string>
<string id="142">Čas:</string>
<string id="143">Aktuálně:</string>
@@ -125,12 +126,12 @@
<string id="146">Typ:</string>
<string id="147">Statická</string>
<string id="148">DHCP</string>
- <string id="149">MAC</string>
+ <string id="149">MAC adresa</string>
<string id="150">IP adresa</string>
<string id="151">Stav:</string>
<string id="152">Poloviční duplex</string>
<string id="153">Plný duplex</string>
- <string id="154">kapacita</string>
+ <string id="154">Kapacita</string>
<string id="155">Disk</string>
<string id="156">- volné místo</string>
<string id="157">Video</string>
@@ -143,17 +144,15 @@
<string id="164">Žádné médium</string>
<string id="165">Médium vloženo</string>
<string id="166">Vzhled</string>
- <string id="167"></string>
- <string id="168"></string>
+
<string id="169">Rozlišení obrazovky</string>
<string id="170">Přizpůsobovat obnovovací frekvenci obrazovky dle videa</string>
- <string id="171"></string>
- <string id="172">Datum vydání:</string>
+ <string id="172">Datum vydání</string>
<string id="173">Režim zobrazení 4:3 videí</string>
<string id="175">Nálady</string>
- <string id="176">Styly:</string>
+ <string id="176">Styly</string>
<string id="179">Skladba</string>
<string id="180">Délka</string>
@@ -186,38 +185,38 @@
<string id="208">Přehrát</string>
<string id="209">Další</string>
<string id="210">Předchozí</string>
- <string id="213">Kalibrace uživatelského rozhraní</string>
- <string id="214">Kalibrace obrazu</string>
+ <string id="213">Kalibrace uživatelského rozhraní...</string>
+ <string id="214">Kalibrace obrazu...</string>
<string id="215">Změkčení</string>
<string id="216">Přiblížení</string>
<string id="217">Poměr stran</string>
- <string id="218">DVD-ROM</string>
+ <string id="218">DVD mechanika</string>
<string id="219">Vložte prosím disk</string>
<string id="220">Vzdálené sdílení</string>
<string id="221">Síť není připojena</string>
<string id="222">Storno</string>
<string id="224">Čas zobrazení obrázku</string>
-
- <string id="226">Testovací obrazce</string>
- <string id="227">Stahovat informace o CD z FreeDB.org</string>
+ <string id="225">Vertikální posunutí</string>
+ <string id="226">Testovací obrazce...</string>
+ <string id="227">Stahovat informace o CD z freedb.org</string>
<string id="228">Po načtení seznamu stop přehrávat skladby náhodně</string>
<string id="229">Uspávat HDD</string>
<string id="230">Video filtry</string>
<string id="231">vypnuto</string>
<string id="232">Bodový</string>
- <string id="233">Linearní</string>
+ <string id="233">Lineární</string>
<string id="234">Anisotropní</string>
<string id="235">Quincunx</string>
<string id="236">Gaussovsko Kubický</string>
- <string id="237">Zmenšení:</string>
- <string id="238">Zvětšení:</string>
+ <string id="237">Zmenšení</string>
+ <string id="238">Zvětšení</string>
<string id="239">Vymazat seznam stop po dokončení přehrávání</string>
<string id="240">Režim zobrazení</string>
<string id="241">Celá obrazovka #%d</string>
<string id="242">V okně</string>
<string id="243">Obnovovací frekvence</string>
<string id="244">Celá obrazovka</string>
- <string id="245">Změna velikosti: (%i,%i)-&gt;(%i,%i) (Přiblížení x%2.2f) AR:%2.2f:1 (Pixelů: %2.2f:1)</string>
+ <string id="245">Změna velikosti: (%i,%i)-&gt;(%i,%i) (Přiblížení x%2.2f) AR:%2.2f:1 (Pixelů: %2.2f:1) (VShift: %2.2f)</string>
<string id="247">Skripty</string>
<string id="248">Jazyk</string>
@@ -231,7 +230,7 @@
<string id="256">Probíhá stahování informací o CD</string>
<string id="257">Chyba</string>
<string id="258">Zobrazovat ID3 popisky</string>
- <string id="259">Otevírám...</string>
+ <string id="259">Otevírám</string>
<string id="260">Shoutcast</string>
<string id="261">Probíhá příprava spuštění...</string>
<string id="262">Výstup skriptů</string>
@@ -252,12 +251,12 @@
<string id="277">Posunutím přímky nastavte umístění titulků</string>
<string id="278">Nastavte strany tak, aby vznikl čtverec</string>
<string id="279">Nastavení nelze načíst</string>
- <string id="280">program načte výchozí nastavení</string>
+ <string id="280">Program načte výchozí nastavení</string>
<string id="281">Zkontrolujte prosím .xml soubory</string>
- <string id="282">nalezeno %i položek</string>
+ <string id="282">Nalezeno %i položek</string>
<string id="283">Výsledky hledání</string>
<string id="284">Žádné výsledky nebyly nalezeny</string>
- <string id="286">Postprocessing filtr</string>
+
<string id="287">Titulky</string>
<string id="288">Písmo</string>
<string id="289">- Velikost</string>
@@ -277,11 +276,7 @@
<string id="304">Jazyk</string>
<string id="305">Aktivováno</string>
<string id="306">Neprokládané video</string>
- <string id="307"></string>
- <string id="308"></string>
- <string id="309"></string>
- <string id="310"></string>
- <string id="311"></string>
+
<string id="312">(0=auto)</string>
<string id="313">Probíhá aktualizace knihovny</string>
<string id="314">Probíhá příprava...</string>
@@ -311,7 +306,7 @@
<string id="338">Analogový</string>
<string id="339">Optický/Koaxiální</string>
<string id="340">Různí interpreti</string>
- <string id="341">Přehrát DVD</string>
+ <string id="341">Přehrát disk</string>
<string id="342">Filmy</string>
<string id="343">Přizpůsobovat snímkování TV normě</string>
<string id="344">Herci</string>
@@ -323,7 +318,7 @@
<string id="353">Černá obrazovka</string>
<string id="354">Kód Matrixu</string>
<string id="355">Počkat</string>
- <string id="356">Špořič obrazovky</string>
+ <string id="356">Spořič obrazovky</string>
<string id="357">Vypnout systém při nečinnosti</string>
<string id="358">Všechna alba</string>
<string id="359">Nejnovější alba</string>
@@ -340,42 +335,41 @@
<string id="370">bouřky</string>
<string id="371">částečně</string>
<string id="372">převážně</string>
- <string id="373">slunečno</string>
- <string id="374">zamračeno</string>
+ <string id="373">jasno</string>
+ <string id="374">zataženo</string>
<string id="375">sněžení</string>
<string id="376">déšť</string>
- <string id="377">lehké</string>
+ <string id="377">slabý(é)</string>
<string id="378">dop.</string>
<string id="379">odp.</string>
<string id="380">přeháňky</string>
- <string id="381">zřídka</string>
- <string id="382">proměnlivé</string>
- <string id="383">větrno</string>
+ <string id="381">ojediněle</string>
+ <string id="382">místy</string>
+ <string id="383">vítr</string>
<string id="384">silný</string>
- <string id="385">pěkně</string>
+ <string id="385">skoro jasno</string>
<string id="386">jasno</string>
- <string id="387">zamračeno</string>
+ <string id="387">oblačno</string>
<string id="388">ranní</string>
<string id="389">přeháňky</string>
- <string id="390">větrno</string>
- <string id="391">min.</string>
+ <string id="390">sněhové přeháňky</string>
+ <string id="391">nízký</string>
<string id="392">střední</string>
- <string id="393">max.</string>
- <string id="394">hustá mlha</string>
- <string id="395">slabé mrholení</string>
+ <string id="393">vysoký</string>
+ <string id="394">mlha</string>
+ <string id="395">opar</string>
<string id="396">Vyberte město</string>
<string id="397">Obnovovat po</string>
<string id="398">Jednotky teploty</string>
<string id="399">Jednotky rychlosti</string>
<string id="400">Počasí</string>
<string id="401">Teplota</string>
- <string id="402">Bio zátěž</string>
+ <string id="402">Pocitově</string>
<string id="403">UV index</string>
<string id="404">Vítr</string>
<string id="405">Rosný bod</string>
<string id="406">Vlhkost</string>
- <string id="407"></string>
- <string id="408"></string>
+
<string id="409">Výchozí hodnoty</string>
<string id="410">Probíhá připojování k weather.com</string>
<string id="411">Probíhá stahování počasí pro:</string>
@@ -385,30 +379,30 @@
<string id="415">Probíhá stahování náhledu...</string>
<string id="416">Není k dispozici</string>
<string id="417">Velké ikony</string>
- <string id="418">Nízké</string>
- <string id="419">Vysoké</string>
+ <string id="418">Noc</string>
+ <string id="419">Den</string>
<string id="420">HDMI</string>
<string id="422">Smazat informace o albu</string>
- <string id="423">Smazat CDDB informace</string>
+ <string id="423">Smazat informace o CD</string>
<string id="424">Vybrat</string>
- <string id="425">Informace o albu nebyly nalezeny.</string>
- <string id="426">CDDB informace nenalezeny.</string>
- <string id="427">Disk:</string>
+ <string id="425">Informace o albu nebyly nalezeny</string>
+ <string id="426">Informace o CD nenalezeny</string>
+ <string id="427">Disk</string>
<string id="428">Vložte správné CD/DVD</string>
- <string id="429">Vložte prosím CD/DVD s označením</string>
- <string id="430">Dle DVD#</string>
+ <string id="429">Vložte prosím disk s označením:</string>
+ <string id="430">Dle: DVD#</string>
<string id="431">Nepoužívat mezipaměť</string>
<string id="432">Odebrat film z knihovny</string>
- <string id="433">Opravdu chcete z knihovny odebrat '%s'?</string>
- <string id="434">Z %s rychlostí %i %s</string>
+ <string id="433">Opravdu chcete odebrat '%s'?</string>
+ <string id="434">%s %i %s</string>
- <string id="437">Vyměnitelný disk:</string>
+ <string id="437">Vyměnitelný disk</string>
<string id="438">Probíhá otevírání souboru</string>
<string id="439">Mezipaměť</string>
<string id="440">HDD</string>
<string id="441">UDF</string>
- <string id="442">LAN</string>
+ <string id="442">Lokální síť</string>
<string id="443">Internet</string>
<string id="444">Video</string>
<string id="445">Audio</string>
@@ -417,10 +411,10 @@
<string id="448">LCD</string>
<string id="449">Aktivní</string>
<string id="450">Počet sloupců</string>
- <string id="451">Adresa 1. řádku:</string>
- <string id="452">Adresa 2. řádku:</string>
- <string id="453">Adresa 3. řádku:</string>
- <string id="454">Adresa 4. řádku:</string>
+ <string id="451">Adresa 1. řádku</string>
+ <string id="452">Adresa 2. řádku</string>
+ <string id="453">Adresa 3. řádku</string>
+ <string id="454">Adresa 4. řádku</string>
<string id="455">Počet řádků</string>
<string id="456">Mód</string>
<string id="457">Zobrazení</string>
@@ -439,10 +433,10 @@
<string id="471">Modchip</string>
<string id="474">Vyp.</string>
<string id="475">Pouze hudbu</string>
- <string id="476">Hudbu &amp; Video</string>
+ <string id="476">Hudbu a Video</string>
<string id="477">Seznam stop nelze načíst</string>
<string id="478">OSD</string>
- <string id="479">Vzhled &amp; Jazyk</string>
+ <string id="479">Vzhled a Jazyk</string>
<string id="480">Prostředí</string>
<string id="481">Zvuk</string>
<string id="482">O XBMC</string>
@@ -460,8 +454,8 @@
<string id="496">Kalibrace</string>
<string id="497">Zobrazovat přípony médií</string>
<string id="498">Dle typu</string>
- <string id="499">Nelze se připojit k www.allmusic.com</string>
- <string id="500">Stáhování informací o albu selhalo</string>
+ <string id="499">Nelze se připojit k online vyhledávání</string>
+ <string id="500">Stahování informací o albu selhalo</string>
<string id="501">Probíhá hledání názvů alb...</string>
<string id="502">vysunutá</string>
<string id="503">načítá se obsah</string>
@@ -477,8 +471,8 @@
<string id="517">Poslední poslech</string>
<string id="518">Spustit</string>
- <string id="519">Spustit v ...</string>
- <string id="520"></string>
+ <string id="519">Spustit v...</string>
+
<string id="521">Kompilace</string>
<string id="522">Odebrat zdroj</string>
<string id="523">Přejít do jiné sekce</string>
@@ -502,11 +496,11 @@
<string id="541">Náhledy alb</string>
<string id="542">Náhledy DVD</string>
<string id="543">DVD</string>
- <string id="544">Media info</string>
+ <string id="544">Informace o médiu</string>
<string id="545">Zařízení pro výstup zvuku</string>
<string id="546">Zařízení pro passthrough zvuku</string>
<string id="547">Životopis tohoto interpreta není k dispozici</string>
- <string id="548">Převádět vícekanalový zvuk na stereo</string>
+ <string id="548">Převádět vícekanálový zvuk na stereo</string>
<string id="550">Řadit dle: %s</string>
<string id="551">Název</string>
@@ -534,6 +528,7 @@
<string id="573">Cesta</string>
<string id="574">Země</string>
<string id="575">Právě probíhá</string>
+ <string id="576">Počet přehrání</string>
<string id="580">Způsob řazení</string>
<string id="581">Řadit dle</string>
@@ -545,11 +540,11 @@
<string id="587">Filtr</string>
<string id="588">Zrušit Párty mód</string>
<string id="589">Párty mód</string>
- <string id="590">Nahodně</string>
- <string id="591">vypnuto</string>
- <string id="592">jednou</string>
+ <string id="590">Náhodně</string>
+ <string id="591">Vypnuto</string>
+ <string id="592">Jednou</string>
<string id="593">Vše</string>
- <string id="594">vypnuto</string>
+ <string id="594">Vypnuto</string>
<string id="595">Opakovat: vypnuto</string>
<string id="596">Opakovat: vybrané</string>
<string id="597">Opakovat: vše</string>
@@ -568,7 +563,7 @@
<string id="611">Zadejte číslo</string>
<string id="612">Bitů/Vzorek</string>
<string id="613">Vzorkovací frekvence</string>
-
+
<string id="620">Audio CD</string>
<string id="621">Enkodér</string>
<string id="622">Kvalita</string>
@@ -616,7 +611,7 @@
<string id="700">Probíhá aktualizace knihovny</string>
<string id="701">Probíhá odebírání skladby z knihovny</string>
- <string id="702">Tato cesta byla již dříve prohledána.</string>
+ <string id="702">Tato cesta byla již dříve prohledána</string>
<string id="705">Síť</string>
<string id="706">- Server</string>
@@ -626,10 +621,10 @@
<string id="712">Nebyl nastaven platný port. Hodnota musí být od 1 do 65535.</string>
<string id="713">Nastavení HTTP Proxy</string>
- <string id="715">Přidělování IP adresy</string>
+ <string id="715">- Přidělování IP adresy</string>
<string id="716">Automatické (DHCP)</string>
<string id="717">Manuálně (Statická IP)</string>
- <string id="718"></string>
+
<string id="719">- IP adresa</string>
<string id="720">- Maska podsítě</string>
<string id="721">- Výchozí brána</string>
@@ -639,12 +634,11 @@
<string id="725">a obsahovat čísla od 0 do 255.</string>
<string id="726">Změny nebyly uloženy. Pokračovat bez uložení?</string>
<string id="727">Webový server</string>
- <string id="728">FTP Server</string>
- <string id="729"></string>
+ <string id="728">FTP server</string>
<string id="730">- Port</string>
- <string id="731"></string>
- <string id="732">Uložit &amp; použít</string>
+
+ <string id="732">Uložit a použít</string>
<string id="733">- Heslo</string>
<string id="734">bez hesla</string>
<string id="735">- Znaková sada</string>
@@ -677,47 +671,49 @@
<string id="763">Světle zelená</string>
<string id="764">Žluto-zelená</string>
<string id="765">Modro-zelená</string>
- <string id="766">Světlě šedá</string>
+ <string id="766">Světle šedá</string>
<string id="767">Šedá</string>
<!-- strings 768 and 769 reserved for more subtitle colors -->
<string id="770">Chyba %i: sdílená položka je nedostupná</string>
- <string id="771"></string>
+
<string id="772">Zvukový výstup</string>
<string id="773">Probíhá vyhledávání</string>
<string id="774">Složka s obrázky pro Spořič obrazovky</string>
<string id="775">Síťové rozhraní</string>
- <string id="776">- Název Bezdrátové sítě (ESSID)</string>
- <string id="777">- Heslo Bezdrátové sítě</string>
- <string id="778">- Bezpečnost Bezdrátové sítě</string>
- <string id="779">Uložit a použít nastavení Bezdrátové sítě</string>
+ <string id="776">- Název bezdrátové sítě (ESSID)</string>
+ <string id="777">- Heslo bezdrátové sítě</string>
+ <string id="778">- Bezpečnost bezdrátové sítě</string>
+ <string id="779">Uložit a použít nastavení sítě</string>
<string id="780">Žádné šifrování</string>
<string id="781">WEP</string>
<string id="782">WPA</string>
<string id="783">WPA2</string>
- <string id="784">Probíhá aplikace změn nastavení Bezdrátové sítě. Vyčkejte prosím.</string>
+ <string id="784">Probíhá aplikace změn nastavení sítě. Vyčkejte prosím.</string>
<string id="785">Restart síťové rozhraní proběhl úspěšně.</string>
- <string id="786">Spuštění siťového rozhraní se nezdařilo.</string>
+ <string id="786">Spuštění síťového rozhraní se nezdařilo.</string>
<string id="787">Rozhraní není aktivováno</string>
<string id="788">Síťové rozhraní bylo úspěšně deaktivováno.</string>
- <string id="789">Název Bezdrátové sítě (ESSID)</string>
+ <string id="789">Název bezdrátové sítě (ESSID)</string>
<string id="791">Povolit programům v tomto počítači ovládat XBMC</string>
<string id="792">Port dálkového ovládání</string>
<string id="793">Rozsah portů pro dálkové ovládání</string>
<string id="794">Povolit programům z ostatních počítačů ovládat XBMC</string>
<string id="795">Úvodní zpoždění opakovaní (ms)</string>
- <string id="796">Následující zpoždení opakovaní (ms)</string>
+ <string id="796">Následující zpoždění opakovaní (ms)</string>
<string id="797">Maximální počet klientů</string>
<string id="798">Internet</string>
<string id="850">Bylo zadáno nesprávné číslo portu</string>
<string id="851">Povolený rozsah portu je 1-65535</string>
<string id="852">Povolený rozsah portu je 1024-65535</string>
+ <string id="998">Přidat hudbu...</string>
+ <string id="999">Přidat video...</string>
<string id="1000">Náhled spořiče obrazovky</string>
<string id="1001">Nemohu se připojit.</string>
- <string id="1002">XBMC se nepodařilo připojit k síťovému prostředku.</string>
+ <string id="1002">XBMC se nepodařilo připojit k síťovému umístění.</string>
<string id="1003">Je možné, že síť není připojena.</string>
<string id="1004">Chcete ho přesto přidat?</string>
@@ -749,9 +745,9 @@
<string id="1031">Vyberte složku s obrázky</string>
<string id="1032">Přidat síťové umístění...</string>
<string id="1033">Vyberte soubor</string>
- <string id="1034">Submenu</string>
- <string id="1035">Povolit tlačítka Submenu</string>
- <string id="1036">Oblíbené položky</string>
+ <string id="1034">Podmenu</string>
+ <string id="1035">Povolit tlačítka podmenu</string>
+ <string id="1036">Oblíbené</string>
<string id="1037">Doplňky - Video</string>
<string id="1038">Doplňky - Hudba</string>
<string id="1039">Doplňky - Obrázky</string>
@@ -781,29 +777,25 @@
<string id="1212">Video</string>
<string id="1213">Obrázky</string>
<string id="1214">Soubory</string>
- <string id="1215">Hudba &amp; Video </string>
- <string id="1216">Hudba &amp; Obrázky</string>
- <string id="1217">Hudba &amp; Soubory</string>
- <string id="1218">Video &amp; Obrázky</string>
- <string id="1219">Video &amp; Soubory</string>
- <string id="1220">Obrázky &amp; Soubory</string>
- <string id="1221">Hudba &amp; Video &amp; Obrázky</string>
- <string id="1222">Hudba &amp; Video &amp; Obr. &amp; Soub.</string>
+ <string id="1215">Hudba a video </string>
+ <string id="1216">Hudba a obrázky</string>
+ <string id="1217">Hudba a soubory</string>
+ <string id="1218">Video a obrázky</string>
+ <string id="1219">Video a soubory</string>
+ <string id="1220">Obrázky a soubory</string>
+ <string id="1221">Hudba a video a obrázky</string>
+ <string id="1222">Hudba a video a obr. a soub.</string>
<string id="1223">Zakázáno</string>
- <string id="1226">Soubory &amp; Hudba &amp; Video</string>
- <string id="1227">Soubory &amp; Obrázky &amp; Hudba</string>
- <string id="1228">Soubory &amp; Obrázky &amp; Video</string>
- <string id="1229">Hudba &amp; Programy</string>
- <string id="1230">Video &amp; Programy</string>
- <string id="1231">Obrázky &amp; Programy</string>
- <string id="1232">Hudba &amp; Video &amp; Obrázky &amp; Programy</string>
- <string id="1233">Programy &amp; Video &amp; Hudba</string>
- <string id="1234">Programy &amp; Obrázky &amp; Hudba</string>
- <string id="1235">Programy &amp; Obrázky &amp; Obrázky</string>
-
- <string id="1245"></string>
- <string id="1246"></string>
- <string id="1247"></string>
+ <string id="1226">Soubory a hudba a video</string>
+ <string id="1227">Soubory a obrázky a hudba</string>
+ <string id="1228">Soubory a obrázky a video</string>
+ <string id="1229">Hudba a programy</string>
+ <string id="1230">Video a programy</string>
+ <string id="1231">Obrázky a programy</string>
+ <string id="1232">Hudba a video a obrázky a programy</string>
+ <string id="1233">Programy a video a hudba</string>
+ <string id="1234">Programy a obrázky a hudba</string>
+ <string id="1235">Programy a obrázky a video</string>
<string id="1250">Autodetekce</string>
<string id="1251">Autodetekovat systém</string>
@@ -815,6 +807,9 @@
<string id="1257">Chcete se připojit k nalezenému systému?</string>
<string id="1260">Oznamovat tyto služby ostatním počítačům přes Zeroconf</string>
+ <string id="1270">Povolit XBMC přijímat AirPlay obsah</string>
+ <string id="1271">Název zařízení</string>
+ <string id="1272">- Použít ochranu heslem</string>
<string id="1300">Vlastní zařízení pro výstup zvuku</string>
<string id="1301">Vlastní zařízení pro passthrough zvuku</string>
@@ -832,7 +827,7 @@
<string id="1406">blízkém</string>
<string id="1407">okolí</string>
<string id="1408">ledové</string>
- <string id="1409">krstalky</string>
+ <string id="1409">krystalky</string>
<string id="1410">bezvětří</string>
<string id="1411">s</string>
<string id="1412">větrno</string>
@@ -846,7 +841,7 @@
<string id="1420">Střední</string>
<string id="1421">Velmi vysoké</string>
<string id="1422">Větrno</string>
- <string id="1423">Mlhavo</string>
+ <string id="1423">Kouřmo</string>
<!-- strings through to 1450 reserved for weather translation -->
@@ -857,8 +852,6 @@
<string id="2100">Chyba skriptu! : %s</string>
<string id="2101">Je vyžadována novější verze - Více informací v logu</string>
- <string id="2102"></string>
- <string id="2103"></string>
<string id="4501">Aktivovat LCD/VFD displej</string>
@@ -870,32 +863,32 @@
<string id="10005">Hudba</string>
<string id="10006">Video</string>
<string id="10007">Informace o systému</string>
- <string id="10008">Nastavení-&gt;Hlavní</string>
- <string id="10009">Nastavení-&gt;Zobrazení</string>
- <string id="10010">Nastavení-&gt;Zobrazení-&gt;Kalibrace UI</string>
- <string id="10011">Nastavení-&gt;Zobrazení-&gt;Kalibrace obrazu</string>
- <string id="10012">Nastavení-&gt;Prezentace</string>
- <string id="10013">Nastavení-&gt;Zobrazení-&gt;Filtry</string>
- <string id="10014">Nastavení-&gt;Hudba</string>
- <string id="10015">Nastavení-&gt;Zobrazení-&gt;Titulky</string>
- <string id="10016">Nastavení-&gt;Zobrazení-&gt;Spořič obrazovky</string>
- <string id="10017">Nastavení-&gt;Počasí</string>
- <string id="10018">Nastavení-&gt;Síť</string>
- <string id="10019">Nastavení-&gt;Vzhled</string>
- <string id="10020">Nastavení-&gt;Skripty</string>
+ <string id="10008">Nastavení - Hlavní</string>
+ <string id="10009">Nastavení - Obrazovka</string>
+ <string id="10010">Nastavení - Vzhled - Kalibrace UI</string>
+ <string id="10011">Nastavení - Video - Kalibrace obrazu</string>
+ <string id="10012">Nastavení - Obrázky</string>
+ <string id="10013">Nastavení - Programy</string>
+ <string id="10014">Nastavení - Počasí</string>
+ <string id="10015">Nastavení - Hudba</string>
+ <string id="10016">Nastavení - Systém</string>
+ <string id="10017">Nastavení - Video</string>
+ <string id="10018">Nastavení - Síť</string>
+ <string id="10019">Nastavení - Vzhled</string>
+ <string id="10020">Skripty</string>
<string id="10021">Webový prohlížeč</string>
<string id="10028">Videa/Seznam stop</string>
- <string id="10034">Nastavení-&gt;Profily</string>
+ <string id="10034">Nastavení - Profily</string>
<string id="10100">Dialog Ano/Ne</string>
<string id="10101">Dialog s průběhem stavu</string>
<string id="10210">Probíhá vyhledávání titulků...</string>
<string id="10211">Probíhá načítání titulků...</string>
- <string id="10212">Probíhá přerušení požadavku</string>
- <string id="10213">Probíhá načítání do mezipaměti</string>
- <string id="10214">Probíhá otevírání souboru</string>
+ <string id="10212">ukončování</string>
+ <string id="10213">načítání do mezipaměti</string>
+ <string id="10214">Probíhá otevírání streamu</string>
<string id="10500">Hudba/Seznam stop</string>
<string id="10501">Hudba/Soubory</string>
@@ -929,18 +922,9 @@
<string id="12009">Reorganizovat index...</string>
<string id="12010">Návrat do sekce Hudba</string>
<string id="12011">Návrat do sekce Video</string>
- <string id="12012">Aktualizovat seznam trainerů</string>
- <string id="12013">Trainery</string>
- <string id="12014">Žádné trainery nebyly nalezeny</string>
- <string id="12015">Nastavení trainerů</string>
- <string id="12016">Všechny registrované trainery chybí. Aktualizujte seznam prosím.</string>
- <string id="12017">Pokračovat z poslední přehrávané pozice</string>
- <string id="12018">Ne</string>
- <string id="12019">Ano</string>
- <string id="12020">Zeptat se</string>
+
<string id="12021">Začít od začátku</string>
- <string id="12022">Pokračovat z posl. pozice</string>
- <string id="12023">Probíhá ověření stávájících trainerů...</string>
+ <string id="12022">Pokračovat od %s</string>
<string id="12310">0</string>
<string id="12311">1</string>
@@ -953,22 +937,22 @@
<string id="12318">8</string>
<string id="12319">9</string>
<string id="12320">c</string>
- <string id="12321">ok</string>
+ <string id="12321">Ok</string>
<string id="12322">*</string>
<string id="12325">Uzamčeno! Zadejte kód...</string>
- <string id="12326">Zadejte kód:</string>
- <string id="12327">Zadejte Hlavní kód a stiskněte Enter,</string>
- <string id="12328">Zadejte kód pro odemknutí a stiskněte Enter,</string>
+ <string id="12326">Zadejte heslo:</string>
+ <string id="12327">Zadejte hlavní kód</string>
+ <string id="12328">Zadejte kód pro odemknutí</string>
<string id="12329">nebo stiskněte C pro zrušení</string>
- <string id="12330">Zadejte kód pomocí kombinace tlačítek a </string>
- <string id="12331">stiskněte Start. Pro zrušení stiskněte Zpět</string>
+ <string id="12330">Zadejte kód pomocí kombinace tlačítek a</string>
+ <string id="12331">stiskněte OK. Pro zrušení stiskněte Zpět</string>
<string id="12332">Nastavit kód uzamčení</string>
<string id="12333">Odemknout</string>
<string id="12334">Reset uzamčení</string>
<string id="12335">Zrušit uzamčení</string>
<string id="12337">Číselný kód</string>
<string id="12338">Kód - kombinace tlačítek</string>
- <string id="12339">Full-textový kód</string>
+ <string id="12339">Fulltextový kód</string>
<string id="12340">Zadejte nový kód</string>
<string id="12341">Potvrďte nový kód</string>
<string id="12342">Špatný kód,</string>
@@ -986,14 +970,12 @@
<string id="12362">Při překročení počtu pokusů vypnout systém</string>
<string id="12367">Hlavní kód není správný!</string>
<string id="12368">Zadejte prosím správný Hlavní kód</string>
- <string id="12373">Nastavení &amp; Manažer</string>
+ <string id="12373">Nastavení a správce souborů</string>
<string id="12376">Uložit nastavení jako výchozí pro všechny videa</string>
<string id="12377">Uložením se přepíše předchozí nastavení.</string>
<string id="12378">Zobrazovat každý obrázek po dobu</string>
<string id="12379">Používat efekty přiblížení a posunutí obrázku</string>
- <string id="12380"></string>
- <string id="12381"></string>
- <string id="12382"></string>
+
<string id="12383">12h formát hodin</string>
<string id="12384">24h formát hodin</string>
<string id="12385">Den/Měsíc</string>
@@ -1004,6 +986,7 @@
<string id="12392">hodin</string>
<string id="12393">dní</string>
<string id="12394">Celková doba používání</string>
+ <string id="12395">Stav baterie</string>
<string id="12600">Počasí</string>
@@ -1016,21 +999,20 @@
<string id="13003">- Prodleva</string>
<string id="13004">- Minimální délka souboru</string>
<string id="13005">Vypnout</string>
- <string id="13006"></string>
- <string id="13007"></string>
+
<string id="13008">Výchozí způsob vypínání</string>
<string id="13009">Ukončit</string>
- <string id="13010">Uspat (Hibernace)</string>
- <string id="13011">Uspat (Režim spánku)</string>
+ <string id="13010">Uspat na disk</string>
+ <string id="13011">Uspat do paměti</string>
<string id="13012">Ukončit</string>
<string id="13013">Restartovat</string>
<string id="13014">Minimalizovat</string>
<string id="13015">Funkce tlačítka pro vypnutí</string>
-
<string id="13016">Vypnout systém</string>
- <string id="13020">Existuje nějaké aktivní připojení (např. přes SSH) ?</string>
+
+ <string id="13020">Existuje nějaké aktivní připojení (např. přes SSH)?</string>
<string id="13021">Připojen vyměnitelný pevný disk</string>
- <string id="13022">Nebezpečně odebrat zařízení</string>
+ <string id="13022">Nebezpečné odebrání zařízení</string>
<string id="13023">Zařízení bylo úspěšně odebráno</string>
<string id="13024">Joystick byl připojen</string>
<string id="13025">Joystick byl odpojen</string>
@@ -1039,6 +1021,7 @@
<string id="13100">Filtr blikání</string>
<string id="13101">Ponechat nastavení ovladače (vyžadován restart)</string>
+
<string id="13105">Vertikální synchronizace obrazovky (V-Sync)</string>
<string id="13106">Vypnuto</string>
<string id="13107">Zapnuto při přehrávání videa</string>
@@ -1058,55 +1041,39 @@
<string id="13119">Sinc</string>
<string id="13120">VDPAU</string>
<string id="13121">VDPAU - HQ přepočet</string>
- <string id="13122">VDPAU - rozsah barevného prostoru: 16-235 - Studio Levels</string>
+ <string id="13122">VDPAU - rozsah barevného prostoru Studio Levels</string>
<string id="13130">Ztmavovat ostatní obrazovky</string>
<string id="13131">Vypnuto</string>
<string id="13132">Zapnuto</string>
<string id="13140">Nalezena aktivní spojení!</string>
<string id="13141">V případě, že budete pokračovat je pravděpodobné že nebudete</string>
- <string id="13142">moci nadále ovládat XBMC. Opravdu chcete ukončit Event Server?</string>
+ <string id="13142">moci nadále ovládat XBMC. Opravdu chcete ukončit Event server?</string>
<string id="13144">Chcete změnit mód Dálkového ovladače Apple?</string>
<string id="13145">V případě, že používáte Dálkový ovladač Apple</string>
<string id="13146">k ovládání XBMC, změnou tohoto nastavení můžete</string>
<string id="13147">přijít o možnost ovládání. Opravdu chcete pokračovat?</string>
- <string id="13150"></string>
- <string id="13151"></string>
- <string id="13152"></string>
- <string id="13153"></string>
- <string id="13154"></string>
- <string id="13155"></string>
- <string id="13156"></string>
- <string id="13157"></string>
- <string id="13158"></string>
<string id="13159">Maska podsítě</string>
<string id="13160">Výchozí brána</string>
<string id="13161">Primární DNS</string>
<string id="13162">Inicializace selhala</string>
- <string id="13163"></string>
- <string id="13164"></string>
- <string id="13165"></string>
- <string id="13166"></string>
- <string id="13167"></string>
- <string id="13168"></string>
- <string id="13169"></string>
-
-
<string id="13170">Nikdy</string>
<string id="13171">Okamžitě</string>
<string id="13172">Po %i sekundách</string>
<string id="13173">Datum instalace HDD:</string>
<string id="13174">Počet spuštění HDD:</string>
<string id="13200">Profily</string>
- <string id="13201">Odstranit profil: '%s'?</string>
+ <string id="13201">Odstranit profil '%s'?</string>
+
<string id="13204">Naposledy načtený profil:</string>
<string id="13205">Neznámý</string>
<string id="13206">Přepsat</string>
+
<string id="13208">Budík</string>
<string id="13209">Interval budíku (v min)</string>
<string id="13210">Budík nastaven na %im</string>
@@ -1135,22 +1102,19 @@
<string id="13283">Operační systém:</string>
<string id="13284">CPU frekvence:</string>
- <string id="13285"></string>
+
<string id="13286">Grafický adaptér:</string>
<string id="13287">Rozlišení obrazovky:</string>
- <string id="13288"></string>
- <string id="13289"></string>
- <string id="13290"></string>
- <string id="13291"></string>
+
<string id="13292">A/V kabel:</string>
- <string id="13293"></string>
+
<string id="13294">DVD region:</string>
<string id="13295">Internet:</string>
<string id="13296">Připojeno</string>
- <string id="13297">Nepřipojeno! Zkontrolujte nastavení sítě!</string>
- <string id="13298">XBLIVE klíč:</string>
+ <string id="13297">Nepřipojeno. Zkontrolujte nastavení sítě.</string>
+
<string id="13299">Cílová teplota</string>
- <string id="13300">Rychlost vetráčku</string>
+ <string id="13300">Rychlost větráčku</string>
<string id="13301">Automatická kontrola teploty</string>
<string id="13302">Manuální nastavení rychlosti větráčku</string>
<string id="13303">Písmo vzhledu</string>
@@ -1187,8 +1151,7 @@
<string id="13334">Změnit název</string>
<string id="13335">Nastavit jako vých. složku</string>
<string id="13336">Odebrat tlačítko</string>
- <string id="13338">Přední LED</string>
- <string id="13339">Barva Přední LED</string>
+
<string id="13340">Standardní</string>
<string id="13341">Zelená</string>
<string id="13342">Oranžová</string>
@@ -1197,31 +1160,32 @@
<string id="13345">Vypnout LED při přehrávání</string>
<string id="13346">Informace o filmu</string>
<string id="13347">Přidat do Seznamu stop</string>
- <string id="13348">Vyhledat na IMDb</string>
+ <string id="13348">Vyhledat na IMDb...</string>
<string id="13349">Vyhledat nový obsah</string>
- <string id="13350">Seznam stop</string>
+ <string id="13350">Přehrává se...</string>
<string id="13351">Informace o albu</string>
<string id="13352">Přidat do Knihovny</string>
<string id="13353">Ukončit vyhledávání</string>
<string id="13354">Způsob vykreslení</string>
- <string id="13355">Nízká kvalita Pixel Shaderu</string>
+ <string id="13355">Nízká kvalita pixel shaderu</string>
<string id="13356">Hardwarové překrytí</string>
- <string id="13357">Vysoká kvalita Pixel Shaderu</string>
+ <string id="13357">Vysoká kvalita pixel shaderu</string>
<string id="13358">Přehrát položku</string>
<string id="13359">Přiřadit ikonu interpreta</string>
<string id="13360">Automaticky generovat náhledy</string>
<string id="13361">Povolit úpravu hlasu</string>
+
<string id="13375">Povolit zařízení</string>
<string id="13376">Hlasitost</string>
- <string id="13377">Výchozí nastavení - Zobrazení</string>
- <string id="13378">Výchozí nastavení - Jas</string>
- <string id="13379">Výchozí nastavení - Kontrast</string>
- <string id="13380">Výchozí nastavení - Gamma</string>
+ <string id="13377">Výchozí nastavení zobrazení</string>
+ <string id="13378">Výchozí nastavení jasu</string>
+ <string id="13379">Výchozí nastavení kontrastu</string>
+ <string id="13380">Výchozí nastavení gama</string>
<string id="13381">Pokračovat ve videu</string>
- <string id="13382">Zabarvení hlasu - Port 0</string>
- <string id="13383">Zabarvení hlasu - Port 1</string>
- <string id="13384">Zabarvení hlasu - Port 2</string>
- <string id="13385">Zabarvení hlasu - Port 3</string>
+ <string id="13382">Zabarvení hlasu - Port 1</string>
+ <string id="13383">Zabarvení hlasu - Port 2</string>
+ <string id="13384">Zabarvení hlasu - Port 3</string>
+ <string id="13385">Zabarvení hlasu - Port 4</string>
<string id="13386">Použít pevně dané čas. intervaly při přeskakování ve videu</string>
<string id="13387">Šablona názvu stopy - vpravo</string>
<string id="13388">Předvolby</string>
@@ -1235,7 +1199,7 @@
<string id="13396">Nastavení zvuku/titulků</string>
<string id="13397">Zobrazovat titulky</string>
<string id="13398">Záložky</string>
- <string id="13399">Při řazení ignorovat "členy" na začátku názvů položek</string>
+ <string id="13399">Při řazení ignorovat "členy" na začátku názvu (např. "the")</string>
<string id="13400">Plynule přecházet mezi skladbami ze stejného alba</string>
<string id="13401">Hledat %s</string>
<string id="13402">Zobrazovat pozici stopy</string>
@@ -1245,10 +1209,10 @@
<string id="13406">Informace o obrázku</string>
<string id="13407">%s předvolby</string>
<string id="13408">(Hodnocení uživatelů IMDb)</string>
- <string id="13409">Top 250:</string>
- <string id="13410">Naladit na LastFM</string>
+ <string id="13409">Top 250</string>
+ <string id="13410">Naladit na Last.fm</string>
<string id="13411">Minimální rychlost větráčku</string>
-
+ <string id="13412">Přehrát z tohoto místa</string>
<string id="13413">Probíhá stahování</string>
<string id="13414">Zobrazovat mezi Interprety i ty, kteří se vyskytují pouze u kompilací</string>
<string id="13415">Způsob vykreslování</string>
@@ -1261,13 +1225,14 @@
<string id="13422">Spustit prezentaci</string>
<string id="13423">Zapamatovat pro tuto cestu</string>
<string id="13424">Použít objekty vyrovnávací paměti pixelu</string>
- <string id="13425">Broadcom Crystal HD</string>
+ <string id="13425">Aktivovat hardwarovou akceleraci (VDPAU)</string>
<string id="13426">Aktivovat hardwarovou akceleraci (VAAPI)</string>
<string id="13427">Aktivovat hardwarovou akceleraci (DXVA2)</string>
<string id="13428">Aktivovat hardwarovou akceleraci (CrystalHD)</string>
<string id="13429">Aktivovat hardwarovou akceleraci (VDADecoder)</string>
<string id="13430">Aktivovat hardwarovou akceleraci (OpenMax)</string>
<string id="13431">Pixel Shadery</string>
+ <string id="13432">Povolit hardwarovou akceleraci (VideoToolbox)</string>
<string id="13500">Způsob synchronizace A/V</string>
<string id="13501">dle audia</string>
@@ -1339,7 +1304,7 @@
<string id="14040">restart XBMC. Chcete ho provést nyní?</string>
<string id="14041">Post Processing</string>
- <string id="14043">- Aktivovat vypnutí v případě že je hra spuštěna</string>
+ <string id="14043">- Aktivovat vypnutí v případě, že je hra spuštěna</string>
<string id="14044">%i min</string>
<string id="14045">%i sek</string>
<string id="14046">%i ms</string>
@@ -1348,7 +1313,7 @@
<string id="14049">%i kb</string>
<string id="14050">%i.0 dB</string>
<string id="14051">Formát hodin</string>
- <string id="14052">Formát datumu</string>
+ <string id="14052">Formát data</string>
<string id="14053">Filtry GUI</string>
<string id="14055">Použít vyhledávání na pozadí</string>
@@ -1359,7 +1324,7 @@
<string id="14060">Mezipaměť - Ostatní - Internet</string>
<string id="14061">Automaticky</string>
<string id="14062">Zadejte uživatelské jméno pro</string>
- <string id="14063">Datum &amp; Čas</string>
+ <string id="14063">Datum a Čas</string>
<string id="14064">Datum</string>
<string id="14065">Čas</string>
<string id="14066">Zadejte čas ve 24h formátu (HH:MM)</string>
@@ -1371,8 +1336,8 @@
<string id="14074">Časové pásmo</string>
<string id="14075">Automaticky upravit hodiny na letní čas</string>
- <string id="14076">Přidat do Oblíbených</string>
- <string id="14077">Odebrat z Oblíbených</string>
+ <string id="14076">Přidat do oblíbených</string>
+ <string id="14077">Odebrat z oblíbených</string>
<string id="14078">Barvy vzhledu</string>
<string id="14079">Časové pásmo - Země</string>
<string id="14080">Časové pásmo</string>
@@ -1384,7 +1349,7 @@
<string id="14086">Přehrávání</string>
<string id="14087">DVD</string>
<string id="14088">Automaticky přehrávat DVD</string>
- <string id="14089">Font pro textové titulky</string>
+ <string id="14089">Písmo pro textové titulky</string>
<string id="14090">Oblast a jazyk</string>
<string id="14091">Znaková sada</string>
<string id="14092">Ladění</string>
@@ -1401,24 +1366,24 @@
<string id="15100">Knihovna</string>
<string id="15101">Databáze</string>
- <string id="15102">* Všechny alba</string>
+ <string id="15102">* Všechna alba</string>
<string id="15103">* Všichni interpreti</string>
<string id="15104">* Všechny skladby</string>
<string id="15105">* Všechny žánry</string>
- <string id="15107">Probíhá načítání do mezipaměti...</string>
+ <string id="15107">Načítání do mezipaměti...</string>
<string id="15108">Zvuky při navigaci</string>
<string id="15109">Standardní</string>
- <string id="15111">Téma vzhledu</string>
+ <string id="15111">- Téma vzhledu</string>
<string id="15112">Výchozí vzhled</string>
- <string id="15200">Last.FM</string>
- <string id="15201">Last.FM - Odesílat informace o skladbách</string>
- <string id="15202">Last.FM - Uživatelské jméno</string>
- <string id="15203">Last.FM - Heslo</string>
+ <string id="15200">Last.fm</string>
+ <string id="15201">Last.fm - Odesílat informace o skladbách</string>
+ <string id="15202">Last.fm - Uživatelské jméno</string>
+ <string id="15203">Last.fm - Heslo</string>
<string id="15204">Nepovolená operace: Probíhá ukončování...</string>
<string id="15205">Aktualizujte prosím XBMC</string>
- <string id="15206">Neuspěšná autorizace: Zkontrolujte uživ. jméno a heslo</string>
+ <string id="15206">Neúspěšná autorizace: Zkontrolujte uživ. jméno a heslo</string>
<string id="15207">Připojeno</string>
<string id="15208">Nepřipojeno</string>
<string id="15209">Interval odesílání %i</string>
@@ -1435,8 +1400,8 @@
<string id="15220">Libre.fm</string>
<string id="15221">Online služby</string>
- <string id="15250">Last.FM - Odesílat informace o rádiích</string>
- <string id="15251">Probíhá připojování k Last.FM...</string>
+ <string id="15250">Last.fm - Odesílat informace o rádiích</string>
+ <string id="15251">Probíhá připojování k Last.fm...</string>
<string id="15252">Probíhá výběr stanice...</string>
<string id="15253">Vyhledat podobné interprety...</string>
<string id="15254">Vyhledat podobné slova...</string>
@@ -1445,14 +1410,14 @@
<string id="15257">NEJ interpreti pro slovo %name%</string>
<string id="15258">NEJ alba pro slovo %name%</string>
<string id="15259">NEJ skladby pro slovo %name%</string>
- <string id="15260">Poslouchat slovo %name% Last.FM radio</string>
+ <string id="15260">Poslouchat slovo %name% Last.fm radio</string>
<string id="15261">Podobní interpreti jako %name%</string>
<string id="15262">%name% - NEJ alba</string>
<string id="15263">%name% - NEJ skladby</string>
<string id="15264">%name% - NEJ slova</string>
<string id="15265">Největší fanoušci - %name%</string>
- <string id="15266">Poslouchat %name% fanoušky Last.FM radio</string>
- <string id="15267">Poslouchat %name% podobné interprety Last.FM radio</string>
+ <string id="15266">Poslouchat %name% fanoušky Last.fm radio</string>
+ <string id="15267">Poslouchat %name% podobné interprety Last.fm radio</string>
<string id="15268">NEJ interpreti uživatele %name%</string>
<string id="15269">NEJ alba uživatele %name%</string>
<string id="15270">NEJ skladby uživatele %name%</string>
@@ -1461,17 +1426,17 @@
<string id="15273">Žebříček interpretů týdne pro %name%</string>
<string id="15274">Žebříček alb týdne pro %name%</string>
<string id="15275">Žebříček skladeb týdne pro %name%</string>
- <string id="15276">Poslouchat %name% sousedovo Last.FM radio</string>
- <string id="15277">Poslouchat %name% osobní Last.FM radio</string>
- <string id="15278">Poslouchat %name% nejoblíbenější skladby Last.FM radia</string>
- <string id="15279">Probíhá stahování seznamu z Last.FM...</string>
- <string id="15280">Seznam z Last.FM se nepodařilo stáhnout...</string>
+ <string id="15276">Poslouchat %name% sousedovo Last.fm radio</string>
+ <string id="15277">Poslouchat %name% osobní Last.fm radio</string>
+ <string id="15278">Poslouchat %name% nejoblíbenější skladby Last.fm radia</string>
+ <string id="15279">Probíhá stahování seznamu z Last.fm...</string>
+ <string id="15280">Seznam z Last.fm se nepodařilo stáhnout...</string>
<string id="15281">Zadejte jméno interpreta pro vyhledání jemu podobných</string>
<string id="15282">Zadejte slovo pro vyhledání podobných</string>
<string id="15283">Skladby, které naposledy poslouchal %name%</string>
- <string id="15284">Poslouchám: %name%'s doporučení Last.FM radio</string>
+ <string id="15284">Poslouchám: %name%'s doporučení Last.fm radio</string>
<string id="15285">Nejoblíbenější tagy uživatele %name%</string>
- <string id="15286">Poslechnout si Last.FM seznam stop uživatele %name% </string>
+
<string id="15287">Chcete přidat tuto skladbu k vašim oblíbeným?</string>
<string id="15288">Chcete zakázat aktuální skladbu?</string>
<string id="15289">Skladba přidána do oblíbených: '%s'.</string>
@@ -1509,9 +1474,9 @@
<string id="16015">Vstoupit do složky</string>
<string id="16016">Dostupné parametry: %A, %T, %N, %B, %D, %G, %Y, %F, %S</string>
<string id="16017">Zadejte text k vyhledání</string>
- <string id="16018">bez změny</string>
- <string id="16019">zpracovat automaticky</string>
- <string id="16020">deinterlacovat</string>
+ <string id="16018">Bez změny</string>
+ <string id="16019">Zpracovat automaticky</string>
+ <string id="16020">Odstranit prokládání</string>
<string id="16021">Bob</string>
<string id="16022">Bob (opačný)</string>
<string id="16023">Prokládaný materiál</string>
@@ -1527,18 +1492,19 @@
<string id="16033">Nemohu otevřít knihovnu.</string>
<string id="16034">Nepodařilo se načíst skladby z knihovny.</string>
<string id="16035">Seznam stop - Párty mód</string>
-
+ <string id="16036">De-interlace (Half)</string>
+ <string id="16037">Deinterlace video</string>
+ <string id="16038">Deinterlace method</string>
+ <string id="16039">Off</string>
+ <string id="16040">Auto</string>
+ <string id="16041">On</string>
+
<string id="16100">Všechna videa</string>
<string id="16101">Nezhlédnuté</string>
<string id="16102">Zhlédnuté</string>
<string id="16103">Označit jako zhlédnuté</string>
<string id="16104">Označit jako nezhlédnuté</string>
<string id="16105">Upravit název</string>
- <string id="16106"></string>
- <string id="16107"></string>
- <string id="16108"></string>
- <string id="16109"></string>
- <string id="16110"></string>
<string id="16200">Operace byla zrušena</string>
<string id="16201">Kopírování selhalo</string>
@@ -1568,11 +1534,13 @@
<string id="16317">Temporal (poloviční)</string>