Pokušaj da se riješim pitanja tipa "Kako ovo u gitu?" i "Kako ono u gitu?". Ako ovo završim samo ću slati link na PDF umjesto da stalno ponavljam iste odgovore :)
Python VimL
Pull request Compare This branch is 413 commits behind tkrajina:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
bin
etc
git_output
images
submodules
.gitignore
.gitmodules
POKRETANJE.md
README.md
create_git_outputs.py
create_graphs.py
dodaci.tex
git-branch.tex
git-commit.tex
git-gc.tex
git-init.tex
git-log.tex
git-merge.tex
git-remote.tex
git-subtree.tex
git-tag.tex
git.tex
ispod-haube.tex
terminologija.tex
uvod.tex
verzioniranje-koda.tex

README.md

Uvod u git

Radna verzija ove knjižice je ovdje.