Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

README.md

Arviointilomake-RAY-projektin-tyokalu

Kokeilen miten git sovelluksia ja GitHub palvelua voi hyödyntää RAY projektissa käytettävän arviointilomakkeen yhteisölliseen kehittämiseen.

About

Arviointilomake - kokeilu miten git soveltuu arviointilomakkeen versiohallintaan

Resources

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.